TV 2: Hvis du har underskrevet Sofie Linde-brevet, er du inhabil

Hvis du er en af de 701 kvinder, som har skrevet under på brev om sexisme i mediebranchen, kan du ikke dække sagen på TV 2. Værter skal deklarere det på skærmen

Hvis du er en af de 701 kvinder, som har skrevet under på støtteerklæringen til Sofie Linde, kan du så selv dække sexisme i mediebranchen?

Ikke på TV 2, hvor en underskrift betyder, at du som udgangspunkt er inhabil. Hvis du for eksempel er tv-vært, skal du deklarere over for seerne, at du har skrevet under.

Det er seks kvindelige TV 2-medarbejdere, som har startet underskriftsindsamlingen, der siden har taget fart i mediebranchen. I brevet skriver kvinderne under på, at der foregår sexisme mod kvinder i mediebranchen, enten fordi de selv har oplevet det eller har kendskab til det.

”Vi bakker virkelig op om det her initiativ, og vi er glade for, at det kommer frem nu,” understreger TV 2’s nyhedschef, Jacob Kwon.

”Men hvis man offentligt tilkendegiver en holdning til en sag ved en underskriftsindsamling, så er man som udgangspunkt inhabil og kan ikke dække sagen,” forklarer han.

Skal isolere journalistik fra holdninger

”Det er en beskyttelse af vores troværdighed, men det er i højeste grad også en beskyttelse af medarbejderne, så de ikke anklages for at være inhabile,” siger Jacob Kwon.

Han fortæller, at det har været svært at lægge snittet, fordi sagen handler om vores egen branche.

”Det er en meget kompliceret sag, og det har været svært at finde den helt rigtige linje. Men der er behov for, at vi isolerer journalistikken fra holdninger, hvis vi skal behandle en sag, der er så tæt på os selv og vores hus, troværdigt.”

Under normale omstændigheder ville inhabilitet på TV 2 betyde, at man slet ikke kan dække en sag. Men ledelsen har valgt at lempe kravene en smule i denne sag.

”Der er rigtig mange på TV 2, som har skrevet under på brevet. De kunne måske føle sig straffet, og det er på ingen måde vores hensigt. Vi bakker fuldt op om initiativet,” siger Jacob Kwon.

Må ikke lave indslag

Derfor er inhabilitetsreglerne på TV 2 i denne sag sådan: Initiativtagerne er inhabile. Alle, som har underskrevet brevet, er også inhabile. De kan ikke lave indslag om sagen, men de kan godt lave mindre dele af et indslag, for eksempel en billedside eller en voxpop, forklarer Kwon.

Hvis en vært har skrevet under, skal det deklareres på skærmen, hvis de lægger op eller ned til et indslag om sagen. De må ikke lave live-interviews om emnet.

Er det ikke en ubehagelig situation at bringe jeres værter i – hvis man endelig har fundet modet til at stå frem, så skal man deklarere det, hver gang emnet er oppe?

”Det er ikke den reaktion, vi har fået fra værterne. De har jo skrevet under, fordi de står ved og støtter dette budskab. Flere af dem har sagt, at de har det fint med at erklære i udsendelserne, at de støtter dette vigtige budskab,” siger Jacob Kwon.

Reglerne er mildere end TV 2’s normale habilitetsregler. Her ville det være helt umuligt at have noget med dækningen af en sag at gøre, hvis man er inhabil.

Hvorfor er det lige i denne sag, I trækker en særlig undtagelse?

”Vi støtter virkelig, at der kommer mere åbenhed om denne problemstilling. Så målet helliger midlet. Vi er nødt til at tillade en åben debat og lade de kvinder, som har haft dette inde på livet, tilkendegive en holdning. Men det giver en habilitetskonflikt, som vi må håndtere,” siger Jacob Kwon.

Skal være meget varsom med at tilkendegive holdninger

I Storbritannien er debatten om habilitet og politiske holdninger også blusset op for nylig. BBC’s nye generaldirektør, Tim Davie, har meldt ud, at han vil slå ned på BBC-journalister, der deler personlige holdninger og politiske synspunkter på sociale medier.

”Hvis du vil være meningsskribent eller en partisk aktivist på sociale medier, så er det et helt legitimt valg, men så skal du ikke arbejde for BBC,” sagde Tim Davie i en tale til medarbejdere i Cardiff.

Jacob Kwon er principielt enig med Tim Davie i, at journalister skal holde deres holdninger for sig selv.

”Man skal være meget varsom med at tilkendegive holdninger som journalist. Man kommer lynhurtigt i en habilitetskonflikt. Derfor er brevet også en klar undtagelse for TV 2. Normalt er man inhabil og kan slet ikke arbejde med en sag, hvis man offentligt har tilkendegivet en holdning,” siger Jacob Kwon.

0 Kommentarer

Læs også

701 mediekvinder tilslutter sig Sofie Lindes sexisme-opgør – se navnene her

701 mediekvinder tilslutter sig Sofie Lindes sexisme-opgør – se navnene her

10. SEPTEMBER 2020