Overforbrug på festival skal kulegraves

Hovedbestyrelsen har på et lukket møde forlangt en detaljeret redegørelse fra forbundsledelsen om overforbruget på 700.000 kroner på fagfestivalen.

Hovedbestyrelsen har på et lukket møde forlangt en detaljeret redegørelse
fra forbundsledelsen om overforbruget på 700.000 kroner på fagfestivalen.

KONSEKVENS. Hovedbestyrelsen vil have en detaljeret redegørelse fra forbundsledelsen om overforbruget på næsten 700.000 kroner på Fagfestival 08. Det blev konklusionen på et lukket møde den 11. marts, erfarer Journalisten.
Ophidselsen er stor over, at der er brugt penge til aktiviteter, der ikke var budgetteret. Lemfældigheden med bevilgede midler fremgår ifølge flere medlemmer af hovedbestyrelsen af den afrapportering, HB fik forelagt 11. marts. Således forklares et logo til 27.000 kroner:
"Vi havde ikke i budgettet beregnet, at Fagfestival havde en meget svag visuel identitet i 2006 og derfor skulle ændres."
»Det er tilsidesættelse og foragt for beslutningsproceduren i DJ,« raser hovedbestyrelsesmedlem Morten Uhrenholdt.
I HB-kredsen anerkendes dele af overforbruget som acceptabelt. For eksempel den akutte indsættelse af flere busser til regnvejrsramte deltagere. Men især de løbende overskridelser bliver der set meget kritisk på. Det gælder for eksempel store honorarudgifter til oplægsholdere.
»Jeg var så fordybet i at skabe programindhold, at jeg først alt for sent konstaterede, at udgifterne til de medvirkende langt oversteg budgettet,« forklarer informationschef Esben Ørberg.

DJ'S NÆSTFORMAND Fred Jacobsen har undervejs i forløbet godkendt to af de mange budgetskred og påtager sig som formand for festivalen det formelle ansvar.
»Jeg burde have sørget for kontrol undervejs,« siger Fred Jacobsen.
»Men jeg har ikke siddet med detaljerne. Jeg er ikke blevet præsenteret for, at vi var på vej ud over kanten,« påpeger Fred Jacobsen.
Og udadtil er der ingen vaklen:
Esben Ørberg påtager sig ansvaret.
»Jeg havde det overordnede ansvar, og næstformanden havde tillid til, at jeg kunne forvalte dette ansvar,« siger Esben Ørberg.
Imens forbundsledelsen arbejder på redegørelsen, syder HB-kredsen over sagen.
»De røde lamper burde ikke bare have blinket, men lyst alarmerende. Der er mange oplysninger, jeg gerne havde set både som medlem af forretningsudvalget og fagfestivalgruppen,« siger Lars Lindskov.

SELV OM ESBEN ØRBERG påtager sig ansvaret, er det usikkert, om det lukker sagen. Også forbundsledelsen og HB kan komme i skudlinjen.
»Hvis kravene fra politisk side over for Esben Ørberg ikke har været entydige, kan man ikke bagefter være sur over, at opgaverne er løst forkert,« påpeger hovedbestyrelsesmedlem Per Roholt.
Meget tyder på at DJ dermed ikke bare kan lukke sagen med en næse til en embedsmand. Dertil er den indholdsmæssigt stærkt roste Fagfestival 08 organisatorisk for stor en del af DJ.
»Hvis Fred Jacobsen, Mogens Blicher Bjerregård og DJ's direktør, Linda Garlov, bare har givet ansvaret videre til Esben Ørberg, kan man spørge, om det i sig selv gør dem ansvarsfri. Eller om det er så dårlig ledelse, at det skal have konsekvenser,« varsler Rene Simmel.

SAGEN BLIVER IKKE mindre speget af, at hovedbestyrelsen på forhånd havde afvist en festival i den eksklusive udgave. I august 2007 afviste man et budgetønske til festivalen på 3,825 millioner kroner.
»Budgettet lignede noget, der var skrevet på bagsiden af en serviet. Desuden var det for dyrt for DJ, og egenbetalingen var for høj,« siger Rene Simmel.
Den besked blev angiveligt forstået. Fred Jacobsen lovede ifølge referatet: "Vi kan holde FF på det niveau, som HB ønsker."
Men festivalen endte alligevel med at koste præcis de 3,8 millioner kroner, HB først havde afvist.
Morten Uhrenholdt:
»Det gør ikke skandalen mindre.«
Rene Simmel:
»Jeg kan godt få den tanke, at de bare har tænkt: "Vi bruger sgu da pengene alligevel!"«
Det afviser Esben Ørberg:
»Vi forholdt os naturligvis udelukkende til det politisk vedtagne budget. Vi kendte vilkårene og rammerne.«
Han peger på, at Fagfestival 08 mistede indtægter på 175.000 kroner, fordi der deltog ekstraordinært mange studerende til lav pris. Desuden havde ingen i DJ fortalt ham, at festivalen slæbte af sted med en gammel gæld på 85.000 kroner. Festivalen overskred også budgettet i 2006. •

FATALE TAL
Honorarer til oplægsholdere er 113.000 kroner dyrere.
Forklaring: Gennemsnitshonoraret er fordoblet.
Tilskuddet fra DJ til fagfestivalen er 98.000 kroner mindre. Forklaring: Uoplyst underskud
på festivalen fra 2006.
Mad og drikke til deltagerne er 94.000 kroner dyrere.
Forklaring: Der blev lukket 100 deltagere mere ind end planlagt.
Rejseudgifter til oplægsholdere er 92.000 kroner dyrere.
Primær forklaring: Seymour Hershs returbillet fra Washington
kostede 59.000 kr.
Udgifter til DJ's personale er 56.000 kroner dyrere. Forklaring: Blandt andet at DJ's ansatte hævede rådighedstillæg og overarbejdsbetaling ud over lønnen. Desuden forplejning.

0 Kommentarer