Modernisering af god presseskik vedtaget i Kolding

Et stort flertal stemte for DJ's og Danske Mediers forslag til modernisering af de presseetiske regler

Ingen stemte imod, og blot en halv snes undlod at stemme, da DJ's delegeretmøde tirsdag vedtog den moderniserede udgave af de presseetiske regler.

Der var ikke den store kritik af de nye presseetiske regler.

Tage Baumann fra DR tog ordet for at spørge ind til en lille tvivl:

»Det, der har kaldt mig op, er en lille ting, men en vigtig ting. Det fremgår af reglerne, at overskrifter og mellemrubrikker skal have dækning i den pågældende artikel. Det samme gælder såkaldte spisesedler. Det, jeg gerne vil have, er, at det også omfatter teasers og foromtaler i elektroniske medier. Jeg vil bare gerne have bekræftet, at det er sådan, "spisesedler" skal læses,« sagde Tage Baumann.

Hertil svarede Lene Sarup fra Fynske Medier:

»Jeg har jo også fornøjelsen af at sidde i Pressenævnet. Vi har haft klager over trailere, og vi har lavet kendelser over dem. Så spisesedler gælder også elektroniske teasere.«

Tine Johansen fra Ekstra Bladet spurgte:

»Jeg kan forstå, at det er lidt sent at komme med redaktionelle ændringer til de presseetiske regler. Jeg vil dog gerne spørge ind til en tilføjelse. Det er føjet ind, at forelæggelse skal give den adspurgte "rimelig tid" til at svare. Hvad er rimelig tid? Hvor længe kan en kilde sylte os, før vi har overtrådt de her regler? Det synes jeg kunne være rart at få svar på.«

Også det svarede Lene Sarup på:

»Det der med rimelig tid, det taler vi også om i Pressenævnet. Hvis et program har taget tre måneder at lave, så er det ikke rimeligt at give en kilde en halv time til at svare. Men når det er dag til dag journalistik, så kan man ikke trække den fire timer med at svare. Så der kan ikke gives et fast mål for, hvad der er rimelig tid.«

Julie Rosenkilde talte om, hvordan de presseetiske regler skal beskytte børn, der bruges som kilder i medier. Hun nævnte et eksempel, hvor TV 2 havde lagt et interview med en ung pige, der havde været til Justin Bieber-koncert, på nettet.

»Hun græd snot. Det blev delt rigtig meget. Det var TV 2, der havde lagt det ud. Den unge pige vidste nok ikke, hvad der ville ske, da hun sagde ja til at lade sig interviewe, og TV 2 har næppe forældrenes tilladelse til at lægge det på nettet,« sagde Julie Rosenkilde.

Konsekvensen er, mener Julie Rosenkilde, at den unge pige bliver mobbet – og at hun vil tænke sig om to gange, inden hun igen taler med TV 2. Derfor formanede Julie Rosenkilde fra podiet om de nye regler:

»Vi skal huske at følge dem. Alle sammen.«

Afslutningsvis tog DJ-formand Mogens Blicher Bjerregård ordet:

»Vi skriver historie i dag, når vi stemmer om det her. Det er fantastisk, at det er lykkedes med det her arbejde. Det, at vi nu for første gang i så mange mange år får tilpasset vores vejledning om god presseskik. Det handler om medier. Det er både de kommercielle og ikke-kommercielle medier. Der er kommet mange flere medier, der er tilmeldt Pressenævnet.«

De presseetiske regler danner bl.a. grundlag for Pressenævnets arbejde. De eksisterende regler er fra 1990.

Arbejdet med at revidere reglerne er foregået i et udvalg bestående af journalister og redaktører fra henholdsvis DJ og Danske Medier. Notat om reglerne kan læses her.

0 Kommentarer