Mellemøsten-freelancer om TV 2: ”Jeg følte, der blev trådt på min værdighed”

To freelancekorrespondenter fortæller, at TV 2 har tilbudt dem at arbejde uden honorar. ”Min opfattelse er, at de især prøver at lave det nummer, hvis man er ny i branchen,” siger freelancekorrespondent Waleed Safi. Det afviser nyhedsdirektør. Tillidsmand: Forhandling er freelancernes eget ansvar

Journalisten fortalte i sidste uge om eksempler på, at DR opfordrer freelancekorrespondenter til at arbejde gratis, på trods af at mediehuset har specificerede aftaler for honorartakster i deres egen overenskomstaftale.

Det burde ikke ske, og det ville DR rette op på, sagde nyhedschef i DR Thomas Falbe. 

Nu fortæller freelancekorrespondenterne Waleed Safi og Rasmus Bøgeskov Larsen, at også TV 2 fra tid til anden kalkulerer med gratis arbejdskraft. Men modsat DR har TV 2 ingen overenskomstaftale med freelancekorrespondenter, og der er derfor ingen takster, journalisterne kan henvise til.

”Der blev trådt på min værdighed”

Waleed Safi er fast freelancekorrespondent for Dagbladet Information i Mellemøsten, og han har to-tre gange oplevet at blive kontaktet af TV 2 News, hvor de ikke har villet betale for hans deltagelse.

Han husker især en episode fra sommeren 2016, hvor han var i Bagdad og netop havde skrevet en artikel til Information. På baggrund af den artikel ville TV 2 News gerne have ham til at medvirke i et par minutter. Men da Waleed Safi spurgte, hvad han ville få i honorar, svarede de, at de ikke vurderede, han skulle have betaling.

”Jeg følte, der blev trådt på min værdighed. Både professionelt og som menneske. Dengang satte jeg mit liv på spil ved fronterne for at kunne lave mine historier. Hvorfor skulle jeg ikke have penge for det?” spørger han.

Han fortæller, at hans første indskydelse var at svare tilbage, at ”de kunne rende ham i røven”.

”Men det var der nogen, der talte mig fra. Så jeg svarede bare, at det kunne jeg ikke være med til. Og så fik jeg en undskyldende mail,” fortæller han.

Det gælder om at være inde i varmen

Waleed Safi fortæller, at han i løbet af sine fire år som journalist i Mellemøsten har set et mønster hos TV 2.

”Min opfattelse er, at de især prøver at lave det nummer, hvis man er ny i branchen, og de ikke kender en. Men dem, der allerede har aftaler, eller har haft en fod inde, får som regel betaling for det.”

Den teori afviser Mikkel Hertz, der er nyhedsdirektør for TV 2 og TV 2 News:

”Hvis folk har de rigtige kompetencer, er på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt, og de afsætter tid til at hjælpe os, vil det være naturligt, at de får et honorar,” siger han.

Ikke til at gennemskue, hvornår de vil betale

Rasmus Bøgeskov Larsen er freelancekorrespondent i Cairo. Han har ligesom Waleed Safi et par gange oplevet, at TV 2 News har kontaktet ham og tilbudt ham at medvirke i et indslag – men skiftet mening, når han har krævet honorar. Andre gange har der ingen problemer været med at få betaling.

”Det er ikke til at gennemskue, hvornår det er vigtigt nok til, at de vil betale,” siger han.

Han har ikke selv oplevet at blive mødt med argumentet om den gode promoveringsmulighed, ligesom Waleed Safi har oplevet.

”Men jeg hører fra andre, at de får at vide, at det da er dumt, hvis de ikke vil deltage og få den eksponering,” siger Rasmus Bøgeskov Larsen.

Mikkel Hertz fortæller, at han ikke ved, om nogen på TV 2 News skulle have den opfattelse, at freelancere bør have lyst til at medvirke, fordi mediet skulle være en tillokkende platform. Men han tror det ikke.

Til gengæld medgiver han, at der kan være forskel på, om redaktionen vurderer et indslag som værende vigtigt nok til, at der skal betales et honorar.

”Nogle gange ringer vi op til nogen, som gerne vil medvirke uden betaling, og nogle gange er der nogen, der mener, de skal have betaling for noget, som vi så vurderer, vi godt kan undvære,” siger han.

Freelancernes eget ansvar

Trods Waleed Safis og Rasmus Bøgeskov Larsens oplevelser fortæller hovedtillidsrepræsentant hos TV 2 Lennart Sten, at der ikke er behov for en overenskomstaftale for freelancekorrespondenterne.

”Det er nyt for os at bruge freelancekorrespondenter på den måde. Det er først igennem de seneste 10 år, at det er blevet aktuelt på grund af TV 2 News, og vi gør det meget sjældent,” siger Lennart Sten.

Han mener ikke, der er grund til, at TV 2 på samme måde som DR skulle have retningslinjer for, hvad freelancere skal betales.

”På TV 2 er lønspændet enormt, både mellem freelancere og mellem fastansatte. Det handler om udbud og efterspørgsel, og hvor god man er til at forhandle, og derfor skal der ikke skrives nogen generelle takster ned,” siger han.

Er det OK for TV 2, hvis freelanceren gerne vil medvirke gratis?

”Ja. Men de skal gøre op med sig selv, hvad deres smertegrænse er. Det er freelancekorrespondenternes eget ansvar at sørge for at sætte sig ind i tingene. Og så må man sige nej til en opgave, hvis man ikke kan få det, man selv mener, man skal have,” siger hovedtillidsrepræsentanten.

Han opfordrer freelancekorrespondenterne til at ringe til ham eller en af TV 2’s fem andre tillidsrepræsentanter, hvis de er i tvivl om, hvad de skal forlange for en opgave.

”Har du lavet et stykke journalistisk arbejde og er i tvivl om prissættelsen, så ringer du til mig. Så fortæller jeg, hvad jeg synes, du skal forlange.”

Personligt har Lennart Sten fået den slags opringninger to gange på 15 år.

Er du vidne eller journalist?

For både Waleed Safi og Rasmus Bøgeskov Larsen er det helt naturligt, at en freelancekorrespondent skal have honorar for sit arbejde.

”Når en ekspert eller en forsker optræder i medierne, skal de selvfølgelig ikke have penge for det. De får jo deres løn for at sprede deres viden – også i medierne. Men hvis man skal trække på en freelancers ekspertise, skal freelanceren selvfølgelig have penge,” siger Rasmus Bøgeskov Larsen.

Og fra Waleed Safi lyder det:

”Jeg har også fungeret som ekspert, da jeg arbejdede på Dansk-Egyptisk Dialoginstitut, og der skulle jeg selvfølgelig ikke have nogen betaling. Men nu er jeg journalist og udtaler mig som journalist,” siger Waleed Safi.

Ifølge Lennart Sten er det dog et mere broget billede. For eksempel peger han på, at en freelancer ikke skal have betaling for at udtale sig, hvis TV 2 vurderer, at freelanceren udtaler sig som vidne til en begivenhed. For så er man kilde og ikke journalist.

”Vi betaler ikke vores kilder. Men det kan jo være en gråzone. For eksempel hvis du er i Argentina, og der så er fodbolduroligheder på et stadion, og du tilfældigvis er til stede. Er du der så som vidne eller som journalist? Det er en forhandling i situationen,” siger Lennart Sten.

”Men hvis vi beder dig om at researche dig frem til at kunne komme med en begrundelse til urolighederne, beder dig tale med politiet osv., er du inde og lave et stykke journalistisk arbejde. Og så skal du selvfølgelig have betaling for det, hvis du vil have det,” siger han.

Betalingen for at medvirke på News i et par minutter om et emne, der har krævet research og indsamling af information, vurderer Lennart Sten til at være et sted mellem 700 og 1.000 kr.

”Men jeg ved, vi bruger folk, der får en pæn betaling, og folk, der får en meget lille betaling,” siger han.

Gode råd til freelancerne

Nanna Muus er freelancekorrespondent i Mellemøsten, Afghanistan, Iran og Tyrkiet. Hun mener, at en freelancer skal have løn, uanset hvordan man bruges.

”Som journalist leverer jeg faglighed, troværdighed og erfaring inden for områderne, jeg dækker. Og det er blandt andet det, et medie betaler for,” siger hun.

Men det kan være svært for freelancere at vide, hvor meget de egentlig er værd. For eksempel fortæller Waleed Safi, at han i starten af sin karriere en gang imellem sagde ja til at medvirke rundt omkring i mediebilledet uden at få betaling.

”Dels fordi jeg dengang ikke var klar over, hvornår jeg skulle kræve noget, dels fordi jeg måske var naiv og tænkte, at det til enhver tid var vigtigt at bidrage med sin viden,” siger han.

Nanna Muus opfordrer freelancere til at have besluttet sig for, i hvilket leje ens honorar skal ligge, allerede inden et medie viser interesse.

”Jeg har efter fem-seks år som freelancer lært, at man er nødt til at gøre sig klart, hvad ens arbejde er værd. I stedet for at åbne samtalen med arbejdsgiveren som en forhandling og spørge, hvad de vil give, skal man sige: ’Jeg er freelancer, og jeg tager et honorar på xx kr.’”

Hun henviser til Dansk Journalistforbunds overenskomstaftale med DR som en god rettesnor.

”Den aftale gør det utroligt nemt at finde ud af, hvilke honorarer der er rimelige. De forskellige længder på indslag og forskellige mængder på research er virkelig udspecificeret, og derfor har man noget meget konkret at forholde sig til,” siger Nanna Muus.  

2 Kommentarer

Sus Falch
21. DECEMBER 2018
Kære Lennart.

Kære Lennart.
Normalt anerkender jeg dit store arbejde som tillidsrepræsentant for fastansatte og freelancere på TV2, men som formand for FreelanceGruppen i DJ, må jeg gå i rette med dine holdninger i denne artikel. Jeg sender dig også min kommentar på mail, hvis du ikke ser den her, så vi kan komme konstruktivt videre.
Jeg er glad for opfordringen til freelance-korrespondenterne om at ringe til dig. Men hånden på hjertet Lennart – det kommer jo ikke til at ske i de situationer, hvor det skal gå stærkt, hvad det jo ofte skal med udenrigskorrespondenter i et brændpunkt.
Og så den anden hånd på hjertet, I ringer jo til en freelance-korrespondent, fordi de er nemme at finde og professionelle indholdsleverandører, hvilket bl.a. sparer Jer for tid. Men freelancerens tid er penge – også selvom I kalder opgaven vidne til begivenhed. Jeg er enig I at man ikke skal betale sine kilder/vidner, men skal vi så ikke bare blive enige om at kalde det noget andet, når det handler om freelance-korrespondenter?
Skulle freelancekorrespondenten nu benytte sig af dit tilbud om at ringe, er jeg imidlertid bekymret for den vejledning, de vil få med det priseksempel, du giver i artiklen her.
Nanna Muus har så udmærket peget på DRs aftale, og derfor vil jeg i tillæg opfordre dig til at kigge på vores fælles forbunds vejledende vilkår for freelance-arbejde https://journalistforbundet.dk/vejledende-vilkar-freelancejournalistik-lonmodtagerstatus
De bruges, når der ikke er en kollektiv aftale, og har til formål: 1. at modvirke, at du og dine kollegers overenskomster undergraves, 2. at sikre at freelancerne får et honorar, der giver dem mulighed for at betale de udgifter din arbejdsgiver afholder til fx udstyr, samt spare op til pension, få efteruddannelse og ha’ tid til at være syg. Pga. disse og mange andre udgifter er den anbefalede timepris mindst 875 kr. og mindste-betalingen for 4 timer.
I FreelanceGruppen, vores mange netværk, DJ og forbundets andre specialforeninger- og grupper, gøres der et stort arbejde for at udbrede kendskabet til, hvad man skal forlange for sit freelance-arbejde i medie- og kommunikationsbranchen. Det arbejde omfatter endda også ikke-DJ-medlemmer - og jeg håber sørme at du og dine kolleger på TV2 vil hjælpe os her.
Som du jo ved, er FreelanceGruppen ved at etablere en faglig klub for freelancere på TV2. Dette netværk er især vigtigt for løsere tilknyttede, som fx freelancekorrespondenter er. Men det er også vigtigt for samarbejdet mellem faste og frie, så vi alle får ordentlige løn/honorar- og arbejdsvilkår, uden at det sker på bekostning af andre.
Du afviser, at der er brug for en overenskomstaftale for freelancekorrespondenter, da TV2 kun sjældent bruger dem. Min erfaring siger mig, at det kan være vanvittigt svært at have overblik over, men det kan du jo sagtens ha’.
En ting er dog sikkert – jeg har endnu ikke mødt nogen tillidsrepræsentant, der havde overblik over, hvor mange der bliver tilbudt at arbejde gratis. Når der ligger en aftale for freelancekorrespondenter er det tydeligt for både fastansatte og freelancere, at det er no go at arbejde gratis. Og det håber jeg, vi som medlemmer af den samme fagforening kan blive enige om. Af hensyn til både dig, dine kolleger og freelancerne.
Kollegiale hilsener
Sus Falch, formand for FreelanceGruppen i DJ og bl.a. medlem af forbundets overenskomst- og aftaleudvalg
Gert Lynge Sørensen
20. DECEMBER 2018
Er Lennart Steen medlem af DJ
Er Lennart Steen medlem af DJ og samtidig tillidsmand for journalister? Det er da noget værre sludder at kalde journalister for vidner og kilder! Det kaldes reportere og reportage at fortælle om, hvad man oplever ved en begivenhed til et medie. Ellers vil der jo nok være mange andre man kan henvende sig til. Og nogle får penge og andre får ikke. Hvad er det for en Går den så går den kræmmermentalitet? Jeg ringer da ikke til min nabo som er tømrer og beder ham om lige at ordne taget mod at jeg så giver ham alle mulige anbefalinger rundt i byen! Hvor er det sørgeligt!