Kulturminister: Det er svært at forsvare Louds radioindhold

Nærmest ingen lyttere, tyndt programindhold og langtfra den kvalitet, Loud havde lovet. På samråd i kulturudvalget tilbød Joy Mogensen en advokatundersøgelse af udbudsforløbet, mens kritikken haglede ned over Loud

”Det er svært at forsvare og forklare det indhold, de leverer i forhold til, hvad de har budt ind med.”

Sådan lød den kontante og opsigtsvækkende dom over Radio Loud fra ingen anden end kulturminister Joy Mogensen (S) ved et samråd i kulturudvalget i dag.

Samrådet var indkaldt for at belyse den udbudsproces, hvor Radio Loud vandt retten og de 65 millioner kroner årligt til at sende digital public service-radio. Men samrådet kom i lige så høj grad til at handle om, hvad Radio Loud har leveret for statskronerne, siden kanalen gik i æteren i april.

Både Naser Khader og Jens Rohde kaldte Radio Loud ”en medieskandale”.

”Det er en skandale, at man har en radio med nul lyttere,” sagde Naser Khader.

Venstres Britt Bager sagde, at politikerne ikke skal acceptere, at man sender en ansøgning fyldt med ”løgn og løgn”, uden at det har en konsekvens.

”Vi vil ikke beslutte, hvad Loud sender men, at de lever op til det, de skriver i deres ansøgning,” sagde hun.

For få medarbejdere

”Jeg skal ikke gå ind i lyttertal,” lød en spydig kommentar fra DF’s Morten Messerschmidt, der vakte latter.

Morten Messerschmidt pegede på en række områder, hvor Loud efter hans opfattelse ikke lever op til det, de har stillet i udsigt, da de vandt sendetilladelsen.

For eksempel har Radio Loud ikke ansat det antal medarbejdere, den havde lovet.

”Måske er det derfor, kvaliteten er så ringe,” sagde Morten Messerschmidt.

Loud havde for eksempel lovet at ansætte fem udlandskorrespondenter. Men hvem er de egentlig?

”Man kan ikke finde korrespondenterne på hjemmesiden,” konstaterede Morten Messerschmidt.

Messerschmidt: Luk kanalen

Morten Messerschmidt mente, at Loud haltede voldsomt efter på aktualitetsdækningen og kulturnyheder. Radio- og tv-nævnet gav Loud topkarakteren 16 for deres bud på en kulturflade, mens Radio24syv kun fik karakteren 14.

”Det er svært at se, at Loud er i nærheden af det, man fik på Radio24syv,” mente Morten Messerschmidt.

Han opfordrede derfor Joy Mogensen til at lukke radiokanalen.

”Her burde hun give en instruks, lukke skidtet og lade udbuddet gå om,” sagde Morten Messerschmidt.

Joy Mogensen forklarede, at hun var enig i en stor del af kritikken.

”Jeg har svært ved at se, hvordan det lever op til, hvad vi er blevet lovet,” sagde hun.

Som minister havde hun dog ikke hjemmel til at lukke kanalen, forklarede hun.
Tilsynet ligger hos Radio- og tv-nævnet.

Åbenhed kræver lovændring

Kritikken af selve udbudsprocessen handler om den meget store lighed mellem indstillingen fra embedsfolkene i Kultur- og Slotsstyrelsen og Radio- og tv-nævnets beslutning om, at Radio Loud vandt over DK4 Radio og Radio24syv.

Joy Mogensen forklarede, at Radio- og tv-nævnet som uafhængigt nævn ikke kunne pålægges at udlevere intern korrespondance, der kunne belyse udbudsprocessen, i hvert fald ikke med den nuværende lovgivning på området.

”Men man kan lave en lovændring, hvor man kan kræve, at de leverer den interne korrespondance,” sagde Joy Mogensen.

Der var dog ikke hendes anbefaling.

”Jeg kan ikke se en vej via en særlov,” sagde hun.

Mere lukket end PET

Joy Mogensen præsenterede muligheden for at belyse forløbet med en advokatundersøgelse.

Men Jens Rohde fra De Radikale, Britt Bager fra Venstre og Naser Khader fra De Konservative mente, at kulturudvalgets medlemmer selv skulle have lov til at se papirerne i fortrolighed – ligesom der er praksis i andre politiske sager.

Naser Khader nævnte i den forbindelse, at han i fortrolighed tidligere er blevet orienteret om sager vedrørende PET og Forsvarets Efterretningstjeneste. Men det er åbenbart ikke muligt at få indblik i Radio- og tv-nævnets arbejde.

”Nævnet er mere lukket end PET,” sagde Naser Khader.

Joy Mogensen forklarede, at hun var gået så langt som muligt for at skabe åbenhed. Men hun ønskede ikke, at konkrete medarbejdere skulle hænges ud.

”Jeg vil ikke udskamme embedsmænd. Dem, der tager beslutningen, skal tage ansvaret,” sagde Joy Mogensen.

Tilsyn af fynsk samarbejde

Radio- og tv-nævnet skal føre tilsyn med Radio Loud en gang om året. Joy Mogensen har opfordret det uafhængige nævn til at fremrykke datoen for tilsynet.

”Men det har jeg fået at vide, at jeg ikke kan pålægge dem,” lød det fra Joy Mogensen.

For øjeblikket er Faaborg-Midtfyn Lokalradio, Svendborg Lokalradio, Ærø Lokalradio og Sydfyn TV under skærpet tilsyn fra Radio- og tv-nævnet. Nævnet skal undersøge, om Loud og de fynske medier bryder sendetilladelsens regler om egenproduktion.

Det var dog ikke et træk, der imponerede Jens Rohde fra De Radikale.

”Det er ikke Loud, men ejerne bag, man undersøger. Det er de små butikker. Det store problem er Radio Loud.”

Kommentarer
9
Bjarne Johansen
27.05.20 16:53
Hvor skulle Ole Mølgaard og Ann Lykke Davidsen dog skamme sig.

Joy Mogensen fremstår mere og mere som en hånddukke, som har magtfulde 24syv-kritiske socialdemokraters hænder langt oppe i røven. Ikke at de borgerlige partier på nogen måde er uden skyld i denne sag, med deres skandaløse medieaftale under rindalisten Mette Bock.
Fremhævet af Journalisten
Jytte Hansen
27.05.20 17:10
Fuldstændigt til grin!
Fremhævet af Journalisten
Christian Hebell Paulsen
27.05.20 20:00
Glemmer man ikke lige, at LOUD fik sendetilladelsen i november 2019 - og reelt set fik bare fem måneder til at få en radiostation op at køre fra 1. april 2020? Det kan godt være, at der er nogle kulturpampere, som hellere havde set 24syv reddet (så man kunne redde stumperne fra det mildt sagt skandaløse medieforlig fra 2019!), men man har hele tiden vidst, at et udbud SKAL være åbent for alle slags aktører.
Det har politikere, embedsstand og Radio24syv hele tiden vidst, at den risiko har været der!
Et godt råd til vores politikere og kulturminister: Skrot nu den vanvittige medieaftale. Få tænkt fornuft ind i Mediedanmark. Og få lagt LOUD i graven, når dén tid kommer.
Ideen med LOUD er sådan set fint nok. En kulturradio for de unge! Men formattet skal være egnet til det - og det er det ikke nu! Giv LOUD én chance mere for at komme op over 0% af lytterne - ellers gør LOUD silenced.
Fremhævet af Journalisten
Tommy Petersen
28.05.20 01:16
Læren er vel, at Radio-TV nævnet ikke har forstand på radio og tv - men mere selve nævns-delen. Nævningene, som medlemmerne retteligt må hedde, beskæftiger sig med jura end radio og tv - og udover at være udøvende magt, er de også den dømmende - helt uden ankeinstans.

De små ikke-kommercielle radio og tv-stationer har lidt under manglende fag-kompetencer og retssikkerhed i mange år. Nu blev det 24syvs tur og sikkert snart LOUD også.
Fremhævet af Journalisten
Kim Sørensen
28.05.20 14:30
Jeg fåstår ikke når Joy mognsen ministeren siger vis der kan bevises der er sket fejl så kan ministeren godt gøre noget men radio Loud har jo skrevet hvad de sende og det viser det gør Radio Loud jo slæt ikke så radioen har skrevet Løgn og det burde være nok til Ministeren kan gå ind og tag afære over få radioen og lukke den få radio Loud lyver og snyder dem til pengne alså Borgernes penge det burde være fejl nok i sig selv .
Luk nu den radio Loud og lad det udbud gå om og lad radio 24/7. Overtag sendingen indtil der kommer et nyt Udbud længer er den ikke
Det kan ikke være rigtigt at en radio sender radio få sig selv og får så mange penge i støtte jeg siger også det er en kæmpe skandale i Danmarks politik historie og den skal Joy mognsen ministeren stoppe omgåne
Fremhævet af Journalisten
Lis Kronberg
28.05.20 14:45
Hvis der er tilsyn med en "virksomhed" - det være sig plejehjem - bosteder - offentlige myndigheder - kommuner - regioner og i dette tilfælde en radiostation med offentlige tilskud - bør det så ikke være "tilladt" at fremsætte en "bekymrings-skrivelse" og få undersøgt hurtigst muligt om "virksomheden" overholder de ting, som de selv har budt ind med og opnået tilskud til? Ministeren vil ikke "udlevere" sine embedsmænd - det skal hun jo heller ikke - men hun skal jo blå-stemple embedsmændenes afgørelse - eller hvordan? Det er svært altid at udvise rettidig omhu, og derfor mener jeg at transparency er nødvendigt for at rette op på evt. fejl. Rigsrevisionen skriver følgende i deres notat: Det er Rigsrevisionens vurdering, at nævnet på enkelte områder i højere grad kunne have iagttaget god praksis og nævnets forretningsorden, samt at ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincipperne kunne have været understøttet yderligere. Rigsrevisionen baserer denne del af konklusionen på følgende:
• Det ville være udtryk for god praksis, hvis Radio- og tv-nævnet havde nedskrevne retningslinjer og procedurer, der understøtter, at habilitetsreglerne iagttages. Der er dog ingen indikationer på inhabilitet i forbindelse med afgørelsen. ETC. ETC.

Det bliver spændende at høre, hvordan denne sag ender.
Fremhævet af Journalisten
Lis Fisker
28.05.20 19:37
En ting er Bagers afledningsforsøg fra sin egen verserende sag. Men at en minister vil give den som redaktør på en radiokanal med sendetilladelse tangerer idioti.. og det der er værre.
Hører heller ikke Loud, men kasketterne sidder da helt skævt her.
Fremhævet af Journalisten
Niels Riis Ebbesen
28.05.20 21:34
Journalisten burde lave et fast barometer, hvor det med en søjlediagram vises, hvor mange lyttere h.h.v. R4DIO og Loud har uge for uge. Og så bliver det jo spændende at se, hvor længe de politiske beslutningstagere kan holde til, at de har radiostationer kørende, som koster millioner af licenskroner, uden at der er nogen som lytter til dem
Fremhævet af Journalisten
Flemming Sørensen DJ 1452
29.05.20 11:44
De egentlige skurke hér er Mette-nepotisme-Bock og det aldeles inkompetente Radio- og TV-nævn. De burde fyres hele bundtet og med tidsmaskine sendes til Østtyskland, hvor de hører til. Uduelige pampere, føj!
Fremhævet af Journalisten
Denne artikel er lukket for kommentarer.
data_usage
chevron_left
chevron_right