search

Forsker retter klageregn mod FORSKERforum

Brud på god presseskik og krænkelse af ophavsret. Sådan lyder anklagerne fra forsker Jens Olaf Pepke Pedersen mod FORSKERforum. Han har klaget seks gange til Pressenævnet på et år, og nu er byretten også indblandet. FORSKERforum: ”Helt horribelt at bruge Pressenævnet til den slags chikane” (Rettet 30/8 kl. 14.31)

Seniorforsker Jens Olaf Pepke Pedersen anklager mediet FORSKERforum for at krænke både god presseskik og ophavsretsloven. Omvendt mener FORSKERforums redaktionsleder, Jørgen Øllgaard, at forskeren laver støj for at lukke ned for kritik.

Striden har stået på længe, men seneste kapitel handler om en artikel, som Jens Olaf Pepke Pedersen skrev til Weekendavisen, og som FORSKERforum efterfølgende har bragt en redigeret udgave af.

”FORSKERforum har taget min artikel fra Weekendavisen, klippet store dele ud og bragt den uden at spørge mig om lov. Det, mener jeg, er en krænkelse af min ophavsret,” siger Jens Olaf Pepke Pedersen.

”Og krænkelsen er ekstra grov, fordi den er redigeret på en sådan måde, at den misrepræsenterer mine synspunkter og derfor skader mig og mit omdømme,” fortsætter han.

Jens Olaf Pepke Pedersen har derfor stævnet Dansk Magisterforening og DJØF, som udgiver FORSKERforum.

Ved siden af den redigerede artikel i FORSKERforum har bladet bragt et modsvar fra den amerikanske forsker John Cook. Og det modsvar indeholder ”krænkende” og ”forkerte” anklager, mener Jens Olaf Pepke Pedersen.

”Men jeg får ikke lejlighed til at svare på de udsagn, John Cook bringer. Det er et brud på de vejledende regler for god presseskik,” siger han.

”Det er synd for Pressenævnet”

Klagen til Pressenævnet er nummer seks, som forskeren har rettet mod FORSKERforum i løbet af det seneste år.

Klagerne drejer sig hovedsageligt om, at Jens Olaf Pepke Pedersen ikke vil omtales som tilhørende en lille gruppe forskere på tre procent, der mener, at mennesket ikke påvirker klimaet, hvilket FORSKERforum fastholder at gøre. FORSKERforum bruger ordet ”klimaskeptiker” og mener, at der er tale om faktuelle oplysninger, som ikke skal konfronteres.

Redaktionsleder hos FORSKERforum Jørgen Øllgaard er ikke bekymret over de mange klager.

”Det er seks klager fra samme mand. Det er synd for Pressenævnet, at de skal bruge tid på det. Det er helt horribelt at bruge nævnet til den slags chikane,” siger Jørgen Øllgaard.

Jens Olaf Pepke Pedersen replicerer, at det er ”til grin”, at FORSKERforum opfører sig som den forurettede part.

Kun én af klagerne er indtil videre afgjort. Den gav Jens Olaf Pepke Pedersen medhold i, at han skulle have været forelagt en kritik. Men selvom Jens Olaf Pepke fik medhold, forsøgte han at genoptage denne klage, fordi han mente, der var yderligere kritikpunkter, der skulle behandles. Det fik han dog afslag på.

De resterende fem klager ligger stadig til behandling. 

Afviser kritik af etikken

I forhold til den konkrete sag om artiklen fra Weekendavisen afviser Jørgen Øllgaard, at der er et presseetisk problem.

”Hans synspunkter er fuldstændigt loyalt gengivet. Vi behøver ikke ringe til ham for at få hans synspunkter præciseret eller spørge ham, om det er rigtigt, hvad han skriver i Weekendavisen,” siger han.

Han påpeger derudover, at det er en redaktionel ret at redigere i tekster og fremstille forskellige parters synspunkter, så uenighederne er tydelige for læserne.

”Vi redigerede også i John Cooks indlæg. De er begge to helt fair redigeret,” siger Jørgen Øllgaard.

Uenig i vurdering – men betaler

I forhold til ophavsretsspørgsmålet har FORSKERforum bedt Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde (UBVA) om at vurdere, om forskeren har en sag. Vurderingen er udarbejdet af professor i international ophavsret Jørgen Blomqvist, og en del af svaret til FORSKERforum lyder:

”På denne baggrund er det min opfattelse, at FORSKERforums optryk af uddraget af Jens Olaf Pepke Pedersens artikel uden dennes samtykke næppe er hjemlet under citatreglen i ophavsretslovens § 22 og derved formentlig udgør en krænkelse af dennes ophavsret.”

Hos FORSKERforum er Jørgen Øllgaard uenig i vurderingen, men:

”Vi bøjer os for, at eksperter mener, vi har brudt ophavsretten.”

Derfor har Dansk Magisterforening på vegne af FORSKERforum overført 1.500 kroner til Jens Olaf Pepke Pedersen i kompensation. Jørgen Øllgaard fortæller, at FORSKERforum i første omgang har givet Jens Olaf Pepke Pedersen 1.500 kroner, fordi man har skønnet, at det er, hvad han har fået fra Weekendavisen.

Kræver 10.500 kroner

Problemet er blot, at forskeren kræver 10.500 kroner.

”Jeg har krævet det normale honorar, som jeg får for en artikel i Weekendavisen – det er 3.500 kroner. Og så har jeg krævet det dobbelte i erstatning oveni, for artiklen er jo trykt og sendt ud til alle FORSKERforums medlemmer, så jeg aldrig kan få den fjernet igen,” siger Jens Olaf Pepke Pedersen.

Til det svarede Jørgen Øllgaard, da Journalisten talte med ham fredag: ”Lad ham da prøve den i byretten. Så tager vi den derfra.”

Men i dag tirsdag, hvor han har set stævningen, er redaktionslederen mindre skråsikker.

”Hvis han kan dokumentere, at han har fået det beløb, så er FORSKERforum åben for en forhandling og et forlig af den sag,” siger han.

En mail med spørgsmål

Jens Olaf Pepke Pedersen fortæller, at han aldrig hidtil er blevet kontaktet af FORSKERforum, når de omtaler eller citerer ham, så han kan forsvare sine synspunkter.

”Den eneste måde, jeg opdager, at de skriver om mig, er, når jeg hører det fra kolleger,” siger han.

Men det ændrede sig i denne uge.

”FORSKERforum har sendt mig en mail, hvor de skriver, at de efter denne her klageregn vil sende mig nogle spørgsmål,” siger Jens Olaf Pepke Pedersen.

Spørgsmålene og forskerens svar vil blive en del af FORSKERforums kommende september-udgave.

”Jens Pepke har brugt sommeren på at indsende tre klager, selv om vi ikke har skrevet noget nyt siden juni. Så vi var nysgerrige efter at vide, hvad det egentligt var, han ville,” siger Jørgen Øllgaard.

Er det en erkendelse af, at I burde have kontaktet ham før?

”Overhovedet ikke. Vi mener ikke, vi skal høre Pepke, om han er klimaskeptiker eller ej. Det mener vi er en faktuel oplysning, så det behøver vi ikke ringe og spørge ham om. Og de synspunkter, han fremfører i Weekendavisen, er også fint repræsenteret i vores udgave – så der behøver vi heller ikke ringe til ham.”

Rettet d. 30/8 kl. 14.31: Før stod der i artiklen, at to af de seks klager til Pressenævnet var afgjort, og det fremstod som om, at én klage gav Jens Olaf Pepke Pedersen medhold og en anden klage ikke førte til kritik af FORSKERforum. Det drejer sig dog kun om én afgjort klage – her fik Jens Olaf Pepke Pedersen medhold i en af klagens punkter, mens han fik afslag, da han prøvede at få genoptaget en del af klagen, han ikke havde fået medhold i.

 

Kommentarer
15
Jørgen Øllgaard
29.08.18 09:10
DER MANGLER NOGLE VIGTIGE
DER MANGLER NOGLE VIGTIGE BAGGRUNDSOPLYSNING I ARTIKLEN:
OM BAGGRUNDEN FOR DET KRITISKE FOKUS PÅ PEPKE:
Alle har frygtelig travlt med at tage afstand fra 'fake news. FORSKERforum har taget fat i en konkret sag i forskerverdenen ved ved at eksponere Pepkes synspunkter, fordi nogle mener, at han mis-informererer eller fabrikerer tvivl om konsensus'en blandt 97 pct. af alle klimaforskerne om, at klimaændringerne er (primært) menneske-skabte. I klima-debatten er de 97 pct. et så anerkendt faktum og begreb, at GUARDIAN bruger det som vignet. Men Pepke vil ikke anerkende det.

NOGLE (JOURNALISTER) VIL SPØRGE: JAMEN, HVORFOR RINGER DE IKKE BARE TIL PEPKE OG INTERVIEWER HAM, FX OM HAN ER 'KLIMASKEPTIKER'? Det gør vi ikke, for det behøver vi ikke, fordi hans synspunkter er entydige, så det er faktuelt, at han er 'klimaskeptiker' og de presseetiske regler siger, at man gerne må trykke faktuelle oplysninger, uden at spørge nogen.
Det groteske er, at Berlingske tidligere har kaldt Pepke for 'klimaskeptiker', uden at han klagede til Pressenævnet! FORSKERforum har som varedeklaration for læserne kaldt ham "klimaskeptiker", men substansen i hans 6 klager til Pressenævnet er. at han ikke vil have, at FORSKERforum kalder ham det, uden at vi spørger ham om det er korrekt. Det vil svare til, at vi skal ringe og spørge Pia Kjærsgaard, om hun tilhører et indvandrerkritisk-populistisk parti inden vi skriver det.
Det er faktuelt, at Pepke er 'klimaskeptiker'. Pepke mener nemlig, at klima-ændringerne skyldes naturens forandringer over tid og ikke, at ændringerne er (primært) menneskeskabte. Dermed er han uenig med de 97 pct. klimaforskere. MEN Pepke nøjes ikke med at stå på sin ekstreme position; tilmed skaber han offentlig tvivl, støj og misinformation om klimaforskernes konsensus (jf. klummen i Weekendavisen, som FORSKERforum citerede uddrag fra). Og så kan politikerne bruge Pepkes støj til at sige, at 'forskerne jo ikke er enige, så vi behøver ikke at gøre noget ved det'...
Bare til baggrund.
Red.leder Jørgen Øllgaard, FORSKERforum
Fremhævet af Journalisten
Jørgen Øllgaard
29.08.18 11:53
Se et godt eksempel på, hvad
Se et godt eksempel på, hvad Pepkes støj bruges til.
DF-ordfører Michael Dencher: "Jeg kan da ikke udelukke tesen om, at de er menneskeskabte. Men så længe, der er pålidelige forskere, der siger det ene, og så nogle andre, der siger det andet, så føler jeg mig ikke fuldstændigt overbevist om, at den ene forklaring er mere rigtig end den anden. Så handler det mere om trospørgsmål, og det synes jeg først og fremmest hører til i en kirke og ikke i politik" (INFORMATION 11. august)
Fremhævet af Journalisten
Jesper Bech Pedersen
29.08.18 12:40
Uden at være jurist så tror
Uden at være jurist så tror jeg aldrig, at forskerforum kan komme i fedtefadet for at kalde ham klimaskeptiker. Det må ligge inden for en redaktionel vurdering, om han kan kaldes det eller ej.

Men det er da ufattelig dårlig stil at copy/paste store dele af et indlæg, som er skrevet af Pepke selv og bragt i et andet medie og så bruge det i en helt anden sammenhæng. Og naturligvis også en krænkelse af ophavsretten.

Helliger målet midlet, Jørgen Øllgaard? Du kritiserer Pepke for at være afsender af fake news, men samtidig skider du højt og flot på de presseetiske principper, der skal værne os mod fake news. I springer over, hvor gærdet er lavest og genbruger tekst fra et andet medie i stedet for at ringe til kilden selv. Men det er da selvfølgelig også lettere end at lade ham spille med på lige vilkår.

Hvad tror du, det gør ved jeres egen troværdighed?
Fremhævet af Journalisten
Jørgen Øllgaard
29.08.18 13:57
AD CITAT OG OPHAVSRET.

AD CITAT OG OPHAVSRET.
FORSKERforum citerede fra Pepke i uddrag og modindlægget fra Cook i uddrag for at eksponere den principielle uenighed. Og så havde vi journalistisk fokus på Ophavsretslovens §22 ret åbne formulering: „Af et offentliggjort værk er det tilladt at citere i overensstemmelse med god skik og i det omfang, som betinges af formålet.“
Vi fokuserede på sidste afsnit "i det omgang, som betinges af formålet", men det kan have været en fejlvurdering i forhold til juristers.
Fremhævet af Journalisten
Jesper Bech Pedersen
30.08.18 11:43
@Jørgen Øllgaard. Jeg går ud
@Jørgen Øllgaard. Jeg går ud fra, at det er uddraget her, der er tale om?

http://www.forskerforum.dk/downloads/ff-315-s26-27.pdf

I har copy/pastet over 4.000 anslag. Igen - jeg er bare almindelig skriverkarl og ikke jurist - men det virker liiiige i overkanten i forhold til, hvor meget man normalt kan tillade sig at citere uden at bede om lov i forvejen. Jeg kan sgu godt forstå, hvis han er knotten i knolden over det.

Hvorfor spurgte I ikke bare, om I også måtte få lov at bringe hans klumme? Eller alternativt interviewe ham om emnet direkte, hvis den var solo til weekendavisen?
Fremhævet af Journalisten
Jens Olaf Pepke Pedersen
30.08.18 12:54
@ Jesper Bech Pedersen

@ Jesper Bech Pedersen

Sagen drejer sig ikke alene om, at Forskerforum har overtrådt ophavsretsloven ved at kopiere over halvdelen af min artikel, men også at de har redigeret den, så mine argumenter ikke er medtaget.

Når Øllgaard derfor ovenfor udtaler ”Hans synspunkter er fuldstændigt loyalt gengivet”, så strider det mod den udtalelse fra UBVA, som Forskerforum selv har indhentet, hvor professor i international ophavsret Jørgen Blomqvist klart skriver:

”En yderligere ophavsretskrænkelse må i den forbindelse formentlig også antages at være foretaget ved, at artiklen uden samtykke er bragt i beskåret stand, efter det oplyste af pladshensyn og for derved at kunne belyse de punkter som John Cook i sit svar tager afstand fra. Herved har FORSKERforum imidlertid afskåret en del af forfatterens argumentation på en måde, så den nu gengivne artikel ikke på fyldestgørende måde redegør for hans synspunkter og grundlaget herfor, navnlig hans egen forskning. Dette må formentlig anses for en yderligere retskrænkelse, i og med at ophavsretten efter ophavsretslovens § 2 omfatter brug af værket både i oprindelig og i ændret skikkelse.”

Om Øllgaard har ret i den, at der er tale om en ”fuldstændig loyal gengivelse” bliver dog afklaret i løbet af efteråret, når sagen kommer for Københavns Byret.
Fremhævet af Journalisten
Frank Lansner
30.08.18 22:18
John Cook har ikke vist at 97
John Cook har ikke vist at 97% af forskere ikke er skeptiske mht klima.

Uddrag af redegørelse herom:
*******
Men hvad er så tallet 97,1 pct. ?

Tallet 97,1 pct. omfatter abstracts der vurderes (direkte eller "underforstået") at støtte op om at drivhusgasser har en opvarmende effekt og at mennesket derfor har bidraget til opvarmningen i et ikke specificeret omfang. Problemet er bare, at stort set alle klima skeptiske forskere såvel som andre forskere har denne opfattelse. (Der er sågar også klimaskeptiske forskere der hælder til at mennesket er den primære årsag til opvarmning siden 1950, men stadig vurderer at konsekvenserne små, endda mindre end fordelene.)

Cooks 97,1 pct. omfatter således abstracts fra begge sider af klimadebatten, og kan altså åbenlyst ikke bruges til at sondre mellem klimaskeptiske og konsensus-forskere.

********'

Taget fra
https://borsen.dk/opinion/blogs/view/17/4649/nej_der_findes_ikke_et_klima-konsensus_bestaende_af_971_pct_af_forskerne.html

Med andre ord:
De 97% indbefatter både skeptiske og andre forskere der vurderer at CO2 har en opvarmende effekt.
Hvis man kaster et hurtigt blik på Jens Olaf Pekpe Pedersens arbejder vil man hurtigt opdage at det bekræfter at CO2 har en opvarmende effekt.


Det som John Cook har vist er, at blot en lille minoritet af skeptikerne (dem der ikke mener at CO2 har en opvarmende effekt) udgør 3 %.
Eftersom disse 3% er en sjælden minoritet blandt skeptikere (jeg kender kun én forsker med den vurdering) så har Cook om noget vist at de "rigitige" skeptikere altså udgør en andel langt fra 3%.

At mange falder for et falsum gør det ikke sandt.


Fremhævet af Journalisten
Peter Poulsen
31.08.18 18:35
Nu er der faktisk mange
Nu er der faktisk mange forskere, der har protesteret over at blive talt med i de såkaldte 97%.

Jeg har personlig diskuteret med Jens Olaf Pepke, hvor jeg var den klimaskeptiske og JOP tillagde CO2 større vægt end jeg.

Det er iøvrigt et faktum at CO2 som ansvarlig for global opvarmning er en teori. Endnu har ikke en eneste model fra velsagtens et rekordstort antal forskere, der beskæftiger sig med klima, kunnet forklare den påståede sammenhæng.
Desuden har vi haft global opvarmning i 12.000 år, og her er den nutidige "globale opvarmning" en uanselig pukkel på kurven.
Fremhævet af Journalisten
Jens Olaf Pepke Pedersen
01.09.18 06:44
@ Jesper Bech Pedersen

@ Jesper Bech Pedersen

Jeg kan nu oplyse, at der nu er indgået forlig i sagen, hvorefter FORSKERforum betaler en samlet godtgørelse på i alt 12.500 kr. Jeg har derfor bedt Byretten i København om at afslutte sagen og notere forliget i retsbogen.
Fremhævet af Journalisten
Michael Sørensen
01.09.18 18:17
Har du selv kørt sagen? Er
Har du selv kørt sagen? Er det let?
Fremhævet af Journalisten
Jens Olaf Pepke Pedersen
02.09.18 13:37
@Michael Sørensen

@Michael Sørensen

Du kan evt. kontakte mig på jopp@pepke.dk
Fremhævet af Journalisten
Jakob
14.10.18 12:03
Noget tyder på, at sidens
Noget tyder på, at sidens spam-kontrol ikke fungerer optimalt....
Fremhævet af Journalisten
alovadaJubar
16.06.19 05:31
Вам нужна работа на дому без вложений? Вакансии можно посмотреть на нашем сайте. Мы собираем лучшие проверенные предложения по трудоустройству, чтобы Вы могли получить работу своей мечты.

Зачастую к нам попадают, вводя запрос "ищу работу на дому без вложений". Поэтому Вы без труда сможете освоить интерфейс нашего веб-ресурса. Дополнительные сложности отсутствуют - создавайте кабинет, используя почту и телефон. Максимально детальную информацию о услугах, которые мы предоставляем, можно увидеть на нашем персональном сайте.

Работа в инете на дому без вложений на самом деле может заинтересовать людей, у которых разный опыт и уровень образования. Для нас не имеет значения, сумели Вы окончить вуз и имеете стаж, либо лишь обучаетесь и желаете подработать - мы обязательно Вам поможем в вопросе грядущего трудоустройства!

Именно для Вас и только у нас представлена работа дома без вложений и обмана. Предложения, которые поступают от работодателей, всегда качественно проверяются. Также наша фирма является официально зарегистрированной, поэтому Вам не нужно переживать о легальности будущей занятости. Свидетельство о регистрации нашей организации находится в разделе под названием "Контакты".

Заметим, что разные вакансии предполагают разные условия сотрудничества. В списке предлагаемых видов деятельности есть как работа дома без вложений с ежедневной оплатой, так и предложения о взаимодействии, когда оплату Вы будете получать за свой труд в течение больших промежутков времени.

Вы все еще думаете, "правильно ли я "ищу работу на дому без вложений"? Тогда скорее переходите в раздел "Вакансии". Тут Вы сможете в экспресс-режиме ознакомиться с требованиями и условиями оплаты труда для тех, кому нужна работа в инете на дому без вложений. Никакой лишней информации! У нас есть исключительно только лишь конкретика, помогающая быстро решить Ваши вопросы.

Если же для Вас вопрос подбора рабочего места жизненно важен, то посещайте раздел нашего сайта со статьями. Тут мы публикуем полезную информацию для соискателей, которые ищут работу, данные для тех, кто хочет зарабатывать в интернете, но не знает, как это можно сделать.

Если у Вас все еще есть вопросы, то мы обязательно на них ответим. Звоните по номеру телефона, указанному в шапке сайта, вне зависимости от того, в какой точке планеты Вы находитесь.
Fremhævet af Journalisten
kazakovaHof
16.06.19 10:29
Слышали о том, что представляет собой веб-ресурс Hydra? Люди зачастую не могут дать однозначный ответ на этот вопрос. Но если Вы в курсе, значит, Вы попали по адресу. Для того, чтобы Вам был открыт доступ к функционалу площадки, переходите по ссылке toronion-hydra.ru.

Данная площадка - своего рода маркет-плейс, где можно приобрести товары, которых в обычном интернет-магазине не купишь. У Вас есть сомнения в том, честны ли продавцы? Hydra отзывы - то, что Вам нужно для лучшего понимания ресурса.

По причине особой специфичности, попадать на сайт можно, лишь используя максимально безопасными браузерами и технологиями - вот такая она, Hydra onion. В другом случае, связаться с продавцом просто не получится.

На указанном выше веб-ресурсе есть на Hydra ссылка. Будьте внимательны при выборе. В интернете очень много мошенников, которые выдают свои онлайн-площадки за нашу. Поэтому будьте внимательны. Как минимум для входа на сайт нужен Tor - Hydra по другому Вам не откроется.

Hydra - магазин с огромным товарным ассортиментом. Вы можете абсолютно не переживать относительно возможности приобретения того или иного товара. Расплатиться можно без какой-либо серьёзной идентификации - расплачиваться можно криптовалютными средствами. Данные клиентов никогда не раскрываются - продавцы действуют ответственно.

Hydra.onion - это площадка, на которой действительно много клиентов. Любой обращающийся к Hydra center, находит то, что его интересует. Нужно только быть уверенными в том, что Вы попали на наш ресурс, а не на его клон.

Частым запросом в поисковых системах является фраза «как зайти на Hydra». Новичку процедура может показаться сложной, но это на самом деле не так. Вам необходим всего лишь доступ к ТОРу, а также ссылка hydraruzpnewe4af.online. Всего лишь один клик и Вы - у нас в магазине.

Время от времени линки могут блокироваться, и потому вопрос как зайти на гидру может снова быть актуальным. Мы стараемся строго отслеживать, чтобы эта информация вовремя обрабатывалась и Вы могли получить доступ к ней практически в любое время.

Лишь в последнее время этим сайтом сумели воспользоваться сотни тысяч человек. Наша площадка объединяет действительно очень много разных продавцов. Лишь одних отзывов о деятельности имеется более 100 тысяч. Совершение сделок может осуществляться каждый день - о безопасности, при этом, никто не будет переживать.
Fremhævet af Journalisten
zudovaenuck
16.06.19 15:26
- Плотничные работы в строительстве

Задачей деревянных работ являются изготовление, сборка и установка на место деревянных конструкций и отдельных элементов.

- Деревянные работы делят обычно на столярные и плотничные

К столярным относятся работы, связанные с тщательной и чистой обработкой пиленых материалов, например изготовление оконных переплетов, дверных полотен, чистых перегородок и пр. Соединение элементов при столярных работах производится в большинстве случаев на клею.

Плотничные работы применяют для изготовления из бревен, брусьев и досок конструкций зданий и сооружений. Соединение элементов в плотничных работах осуществляется при помощи врубок, гвоздей, нагелей, шпонок, болтов, скоб и других креплений. Плотники возводят рубленые, брусковые и щитовые деревянные дома, деревянные мосты, плотины; изготовляют и устанавливают отдельные деревянные элементы зданий: перекрытия, стропила, обрешетку, перегородки, полы.

При возведении каменных стен плотники монтируют готовые оконные блоки. При ведении бетонных и железобетонных работ задача плотников состоит в изготовлении, установке и снятии опалубки сооружений.

При производстве почти всех видов строительных работ необходимо применение лесов и подмостей. Сборка и разборка лесов и подмостей разных типов также относятся к плотничным работам.

Весьма разнообразные работы плотникам приходится выполнять в начальный период организации строительства. Сюда входят: устройство забора вокруг строительной площадки, возведение временных деревянных складов, помещений для конторы, раздевалок, душей и др., изготовление и ремонт различного деревянного строительного инвентаря. В связи с большим объемом и разнообразным характером плотничных работ профессия плотника является одной из ведущих на строительстве, узнать все виды работ Вы сможете на портале http://www.125130.ru/index.php?categoryid=37&p2_articleid=2780.
Fremhævet af Journalisten

Husk at skrive dit fulde navn og en gyldig mail-adresse i felterne ovenfor, ellers vil din kommentar blive fjernet. Du kan se Journalistens regler for kommentarer her.
Tak fordi du deltager i debatten!

keyboard_arrow_up
Tilbage til toppen