Forhalede sager om aktindsigt i styrelse: ”Overtræder groft offentlighedslovens krav”

Det har nu taget journalist Anders Ejbye-Ernst over 3,5 måned at få svar på, om han kan få aktindsigt i 19 navne hos Styrelsen for Patientsikkerhed. Klart i strid med offentlighedsloven, siger ekspert. Styrelsen beklager

En liste med 19 navne.

Det var, hvad journalist Anders Ejbye-Ernst fra Dagens Medicin i starten af september bad om at få udleveret fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

De 19 navne er læger, der har fået frataget deres ret til at arbejde som læge, men på grund af en fejl har fået lov til det alligevel.

Anders Ejbye-Ernst vidste, at styrelsen havde navnene. Det havde den selv skrevet i en pressemeddelelse. Med andre ord virkede det som en simpel ting at få dem udleveret.

”Det burde bare være et spørgsmål om at søge dokumentet frem i journalsystemet og sende det til mig,” siger Anders Ejbye-Ernst.

Men 3,5 måneder, en syltet klagesag og mange brudte løfter senere gemmer listen sig stadig inde hos Styrelsen for Patientsikkerhed.

”Jeg synes, det er dybt problematisk. De vilkår kan man ikke agere efter som journalist,” siger han.

Intet endeligt svar

Lad os tage det fra starten.

Den 3. september beder Anders Ejby-Ernst om at få udleveret navnene. I alt sender han over to dage fire aktindsigter til Styrelsen for Patientsikkerhed, hvor han også udbeder sig andre dokumenter i sagen og korrespondance om sagen.

Styrelsen kvitterer for modtagelsen. Derefter er der tavshed i 14 dage, før Anders Ejby-Ernst ringer ind første gang for at få en status, fortæller han.

”Fristen er jo som udgangspunkt syv dage, men jeg kunne godt høre på dem, at de var pressede,” siger han.

”Men derefter begyndte jeg at spørge til, hvad status var. Det kunne jeg ikke få et svar på. Så bad jeg om at få kontakt direkte til juristerne, der sad med sagen. Det lovede pressefolkene. Men de sendte aldrig konkrete navne eller kontaktoplysninger,” siger journalisten.

Den 25. september begynder han endnu mere vedholdende at bede om at få en status på sagen.

Den status har han i dag stadig ikke fået.

Presseafdelingen er et bolværk

Anders Ejbye-Ernst oplever håndteringen af hans aktindsigt som et forsøg på at trække sagen i langdrag.

”Det er et demokratisk problem, fordi vi risikerer, at sagen sander til. De begrunder den lange tid med, at de har så mange aktindsigter. Det argument køber jeg ikke. Det kan ikke passe, det skal tage så lang tid at sende en liste,” siger han.

Han undrer sig særligt over det, da han også har anmodet om aktindsigt i en mere omfattende sag om arbejdsmiljøet i Styrelsen for Patientsikkerhed, som han fik endeligt svar på efter en måned. Han forstår ikke forskellen i sagsbehandlingstid.

”Hvis det virkelig tager så lang tid, så må det jo falde for bestemmelsen om for stort ressourceforbrug. Men den begrundelse har de ikke afvist aktindsigten med,” siger han.

Han kritiserer kommunikationsafdelingen for at svigte sin rolle over for offentligheden.

”Presseafdelingen er lukket. Den er finansieret af skattepenge, og offentligheden har en klar interesse i, at den hjælper med at facilitere kontakt. Men jeg oplever den som et bolværk imod, at jeg får kontakt til juristerne. Den er en aktiv modspiller,” siger han.

Klage blev ikke sendt videre

Anders Ejbye-Ernst har også klaget over sagsbehandlingstiden på hans aktindsigter til Sundheds- og Ældreministeriet.

Han har sendt sin klage over behandlingen til Journalisten. Her fremgår det, at han sender klagen den 7. oktober.

Men først i november – efter et vredt tweet fra Anders Ejbye-Ernst – bliver klagen videresendt til Sundheds- og Ældreministeriet.

Det er han dybt utilfreds med, da det er i strid med reglerne for klagegangen. Klagen skal umiddelbart sendes videre til ministeriet, og den skal som udgangspunkt behandles inden for 20 dage. Men der går altså en måned, før klagen overhovedet er sendt videre.

”Samlet set fører det til en lukkethed i Styrelsen for Patientsikkerhed, som ikke er i offentlighedens interesse,” siger Anders Ejbye-Ernst.

Grov overtrædelse

Ifølge forskningschef emeritus ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Oluf Jørgensen er der ikke så meget at rafle om i Anders Ejbye-Ernsts sag.

”Styrelsen for Patientsikkerhed overtræder groft offentlighedslovens krav om hurtig behandling af sager om aktindsigt. Selv fristen for at videresende en klage til ministeriet bliver overtrådt af styrelsen,” skriver Oluf Jørgensen, da vi forelægger ham sagen.

Journalisten har bedt om et mundligt interview med Styrelsen for Patientsikkerhed. Denne har svaret på kritikken på mail.

I mailen sendt af en presserådgiver beklager konstitueret enhedschef Henrik Kristensen sagsbehandlingstiden.

”Vi er naturligvis helt enige i, at aktindsigtsanmodninger efter offentlighedsloven bør besvares inden for kortere tid. Vi beklager derfor også den lange sagsbehandlingstid, men vi forventer at kunne svare Anders Ejbye-Ernst i denne uge,” skriver han.

Ifølge enhedschefen skyldes sagsbehandlingstiden ”først og fremmest, at styrelsen for tiden behandler et større antal af anmodninger om aktindsigter i kombination med, at det relevante materiale for de konkrete aktindsigtsanmodninger fra Anders Ejbye-Ernst indgår i komplekse sager”.

Oplever du, at styrelser eller myndigheder overtræder tidsfristerne for sagsbehandling af aktindsigt? Så skriv til Ole Obitsø på oor@journalisten.dk med dit tip – vi hører meget gerne fra dig.

1 Kommentar

Rasmus Just, JydskeVestkystens nyhedsredaktion
17. DECEMBER 2019
For få hænder til at håndtere aktindsigter virker som et generelt problem i Styrelsen for Patientsikkerhed. Har lige gennemgået min indbakke for anmodninger til styrelsen.
- Anmodning sendt 24. april 2018 - svar 6. juni 2018.
- Anmodning sendt 25. februar 2019 - svar 23. maj 2019.
- Anmodning sendt 5. marts 2019 - svar den 12. august 2019
I alle tilfælde er der blevet fristforlænget undervejs. Lang svartid alle gange begrundet med, at "styrelsen er ved at behandle en række aktindsigtsanmodninger," som er modtaget før min.

Læs også

Oluf Jørgensen: Hold Justitsministeriet langt væk fra ny offentlighedslov

Oluf Jørgensen: Hold Justitsministeriet langt væk fra ny offentlighedslov

16. MAJ 2019
S-regeringen får kritik for lukkethed: ”Kontrollen med magten bliver forringet”

S-regeringen får kritik for lukkethed: ”Kontrollen med magten bliver forringet”

26. NOVEMBER 2019
data_usage
chevron_left
chevron_right