Ekspert: Det er lovligt at mørklægge forløb om Loud. Og netop det er et problem

Det er helt i overensstemmelse med loven, at offentligheden ikke kan få indsigt i, hvorfor Loud vandt DAB-udbuddet, forklarer ekspert Oluf Jørgensen. Men han mener, det er et problem for den ”demokratiske kontrol”

Vreden har været stor hos flere af Folketingets medieordførere over, at hverken de eller offentligheden kan få indsigt i, hvordan Radio Loud endte med at vinde DAB-udbuddet.

Men når kulturminister Joy Mogensen (S) på et samråd i sidste uge sagde, at hun ikke kan tvinge Radio- og tv-nævnet til at lægge dokumenterne frem, så har hun ret.

Det vurderer offentlighedsekspert Oluf Jørgensen, der er professor emeritus ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

”Det er korrekt, at sekretariatets betjening af nævnet regnes for intern, og dokumenter kan som udgangspunkt undtages,” skriver Oluf Jørgensen i en mail til Journalisten.

Rasende politikere

Særligt Jens Rohde fra Radikale Venstre og Britt Bager fra Venstre har kraftigt kritiseret, at de ikke kan få indsigt i den korrespondance, der ligger mellem Slots- og Kulturstyrelsen og Radio- og tv-nævnet om Radio Loud.

På samrådet i sidste uge, hvor Joy Mogensen med henvisning til armslængdeprincippet afviste at tvinge Radio og tv-nævnet til at lægge korrespondancen frem – eller vise den i fortrolighed til medieordførerne – lød det fra Jens Rohde:

”Vi insisterer på at få adgang til de dokumenter. Og når vi gør det, er det, fordi der er et retssikkerhedsmæssigt problem. Vi lever ikke i en bananstat, hvor et ministerudpeget nævn godt nok skal være uafhængigt, men fuldstændigt kan slukke lyset for, hvad der er foregået,” sagde Jens Rohde ifølge Ritzau.

Og fra Britt Bager lød det:

”Og derfor undrer det mig simpelthen, at ministeren holder hånden over det, som er foregået. Og det undrer mig, at ministeren møder så uforberedt op, at hun ikke engang kan henvise til en hjemmel. Det var kardinalpunktet i sidste samråd at få udleveret den korrespondance,” siger hun.

Kunne give mere indsigt

På Berlingske har avisens gravergruppe tidligere søgt aktindsigt i korrespondancen. Avisen har fået anmodningen afvist med henvisning til en lang række paragraffer i offentlighedsloven. Berlingske har sendt afvisningen til Journalisten.

Mest specifikt peger Slots- og Kulturstyrelsen, som har betjent Radio- og tv-nævnet i sagen, på paragraf 27 stk. 3 i offentlighedsloven. Den fastslår, at ”Dokumenter, der udveksles i forbindelse med, at en myndighed udfører sekretariatsopgaver for en anden myndighed, er undtaget fra retten til aktindsigt”, skriver Slots- og Kulturstyrelsen.

I en mail til Journalisten lyder det fra Radio- og tv-nævnet.

”Den interne korrespondance mellem medarbejderne i sekretariatet og mellem medarbejderne og nævnsmedlemmerne er en del af forberedelsen af nævnets sag og således udarbejdet til eget brug og ikke til offentliggørelse. De interne dokumenter er efter forvaltningsloven og offentlighedsloven derfor som udgangspunkt undtaget fra retten til aktindsigt.”

Nævnet har tidligere sendt et enslydende svar til Berlingske.

Oluf Jørgensen påpeger, at der er en ”stærkt begrænset ret” til indsigt i visse faglige vurderinger i færdig form.

Men det er kun ”for faglige vurderinger, der indgår i et fremsat lovforslag, plan og lignende. Faglige vurderinger til nævnet er næppe omfattet”, skriver han til Journalisten.

Oluf Jørgensen forklarer, at Radio- og tv-nævnet af egen drift godt kunne vælge at fremlægge korrespondancen med henvisning til meroffentlighedsprincippet – eller vise den i fortrolighed til Folketingets kulturordførere.

Men nævnet er ikke forpligtet til det, da det er uafhængigt, vurderer han.

”Begge dele er en mulighed, men meroffentlighedsreglen er i praksis ikke noget værd.”

Foreslår ændring af loven

Oluf Jørgensen vurderer, at sagen om DAB-udbuddet er et eksempel på, at der er brug for at lave en reform af offentlighedsloven, som flere partier i Folketinget foreslår – kun Venstre og Socialdemokratiet støtter i Folketinget på nuværende tidspunkt ikke en reform, men de to partier danner et spinkelt flertal.

Oluf Jørgensen mener ikke, at reglen om undtagelse af dokumenter lavet i forbindelse med sekretariatsopgaver foretaget af én myndighed for en anden myndighed skal fjernes.

Men undtagelsen fra den regel i form af muligheden for indsigt i faglige vurderinger – her eksempelvis vurderinger fra Radio- og tv-nævnet og Slots- og Kulturstyrelsen – bør udvides og forsimples, mener han.

Det har han allerede foreslået i en længere redegørelse om offentlighedsloven, han har sendt til Folketingets retsudvalg.

Det, mener han, ”ville også kunne hjælpe i denne sag”.

I redegørelsen, som han henviser til over for Journalisten, skriver han:

”Faktiske forhold og faglige vurderinger i færdig form er (…) afgørende for den demokratiske kontrol. Det er vigtigt, at oplysninger om metoder og forudsætninger også er omfattet af aktindsigt, der giver mulighed for kritisk vurdering af faglige præmisser. Tvivl om faglige vurderinger skal ikke skjules.”

4 Kommentarer

Ronni
5. JUNI 2020
Hvis jeg skal betale min skat og arbejde hele mit liv for at betale afgifter til alt, flere gange, ud af den samme krone, så vil jeg også vide hvad mine penge går til, eller ikke går til og hvorfor!!
Jeg er så indigneret over Dong sagen med Coridon i spidsen og alt andet der udstiller manglen på ansvarsplacering i toppen. Alt imens vi andre bliver dømt for at køre over for gult lys eller plante et frø i jorden i privaten uden det skader samfundet på anden måde end at det ikke kan afgiftes. Jeg melder mig ud, jeg vil ikke bidrage til at straffe mig selv og ligesindede imens de store fisk skal være på TV og gå fri i en lind strøm.
Peter
3. JUNI 2020
Loud "sagen" hele udbudsprocessen - øv. man befinder sig som borger på allerbageste række i teatret, med elendigt udsyn til scenen, og med begrænset mulighed for at høre 50% af hvad der siges på scenen.

Loud kører videre (jeg har lyttet til kanalen uden begejstring), og man oplyser ikke fra Nævnets side detaljer der har givet Loud sendetilladelsen.
Jeg er ligeglad med Loud, men ret bekymret for at man ikke kan få indblik i betingelser og begrundelser for at netop Loud fik sendetilladelsen.

Tvivler - og vist med berettigelsepå, om der kommer lys på sagen.
Niels Riis Ebbesen
2. JUNI 2020
Sagen om DAB-udbudet er en ildelugtende rævekage, og alle parter er enige om, at det er helt fint, at alt skal holdes hemmelig, for det giver rigtig god plads til en gedigen omgang politisk mudderkastning.

Men sagens viser med ønskelig tydelighed, at der er behov for, en revision af loven omkring aktindsigt, så alle former for hemmelighedskræmmeri bliver afskaffet.
Johan Petersen
2. JUNI 2020
Det handler ikke om hvad de må gøre, men derimod om hvad de bør gøre.

En pendant kunne fx være sagen med ovennævnte Britt Bager, og hendes partistøtte på 100.000 kr, som hun ikke behøver eller vil bringe lys over pga en finte. Selv om det er hævet over en hver tvivl, at hun bør gøre det.

At myndigheder og politikere ikke er villige til at skabe gennemsigtighed om så omdiskuteret en sag, gør bare at man som borger sidder tilbage med fornemmelsen af, at der er sket noget kriminelt - eller at folkene i Radio TV-nævnet er voldsomt inkompetente.

Den dybt underlige udbudsbeslutning er en skamplet på demokratiet. Vi har mistet en elsket radiostation, der var det bedste der er sket i mediedanmark siden TV2 - og sidder tilbage med Radio4 og Loud uden rigtigt at vide hvorfor. En skændsel!

Læs også

Kulturminister: Det er svært at forsvare Louds radioindhold

27. MAJ 2020
Venstre kræver øget åbenhed – men vil fortsat ikke ændre offentlighedsloven

Venstre kræver øget åbenhed – men vil fortsat ikke ændre offentlighedsloven

12. MAJ 2020
data_usage
chevron_left
chevron_right