DR-medarbejdere i samlet kritik af DJ

DR's medarbejderforening udtaler nu kritik af DJ's ledelse i et åbent brev. DR-kollegerne kritiserer, at DJ har sagt nej til at give penge til demonstration mod offentlighedsloven. »Det virker, som om DJ's ledelse bruger mere tid inde på Christiansborg end ude mellem medlemmerne,« siger tillidskvinde. DJ-næstformand svarer

DR's medarbejdere udtaler nu en samlet kritik af Dansk Journalistforbunds ledelse. Det sker i et åbent brev til hovedbestyrelsen, som i dag er sendt til Journalisten.

I brevet kritiserer DR-kollegerne, at DJ's Forretningsudvalg (FU) i sidste uge afslog at støtte en demonstration imod offentlighedsloven økonomisk. Derfor måtte arrangørerne gå til lokale kredse, specialgrupper og medarbejderforeninger i DJ for at søge støtte. Den støtte fik de, og demonstrationen blev afviklet i forgårs, onsdag.

Men DJ svigter kampen mod de omstridte paragraffer i forslaget til en ny offentlighedslov, mener DR-medarbejderne.

"Vi er helt uenige og finder, at FU's argumenter for afslaget ikke holder. Forbundsledelsen har én gang før stillet sig på den forkerte side i den langstrakte proces om lovens fornyelse, og vi finder det mildest talt uheldigt, at FU atter – efter vores opfattelse – placerer sig forkert i relation til en sag, der er af overordentlig stor betydning for vores profession, og for samfundet som sådan," lyder det i brevet.

"En bevilling fra forbundet er efter vores opfattelse et vigtigt signal til offentligheden, men samtidig også et vigtigt signal til forbundets medlemmer om, at DJ – som vores fælles ressource – ikke slæber på fødderne i en sag, der er så væsentlig for journalister som denne," fortsætter det.

Du kan læse hele det åbne brev nederst i artiklen. Brevet kommer i kølvandet på den kritik af samme beslutning, der også ramte DJ-toppen forud for demonstrationen.

Gemmer sig bag et figenblad

Journalisten har bedt fællestillidsrepræsentant i DR Anne Serlev uddybe kritikken.

I skriver, at FU's argumenter ikke holder. Blandt andet lyder det i FU's afslag, at DJ ikke har tradition for at være ”aktivistisk”. Hvad er der galt med det argument?

»Det er en meget gammeldags måde at se tingene på. Jeg må sige, at det er det mindste figenblad, jeg nogensinde har hørt nogen gemme sig bag.«

Men hvorfor er det et figenblad og ikke et reelt argument?

»Det her er så vigtigt et område for netop journalisternes forbund, at de burde have bakket op om demonstrationen. Aktivisme er for mig noget med brosten, og det har det her overhovedet ikke været.«

Det vigtige er at sende et signal

Et andet argument i afslaget er, at der blev ansøgt om 100.000 kroner til at støtte demonstrationen. Det beløb var overraskende højt, lyder det i afslaget.

Men i det åbne brev fra DR-kollegerne lyder det, at DJ-toppen burde have støttet – gerne med et lavere beløb. Det vigtige er symbolværdien, uddyber Anne Serlev.

Hvorfor gør det så stor en forskel, om DJ støtter med 10.000 kroner eller med nul?

»Det har stor symbolsk betydning. Man kunne have gjort mange forskellige ting, DJ kunne også give en underskudsdækning på 10.000 eller 20.000 kroner. Det handler om at sende et signal.«

Advarer DJ mod at blive et lobby-kontor

I skriver i brevet, at DJ skal passe på ikke at blive et ”lobby-kontor”. Hvad ligger der i den kritik?

»Det virker, som om DJ’s ledelse bruger mere tid inde på Christiansborg end ude mellem medlemmerne. Det synes jeg er farligt i en sag som denne her.«

Vil det ikke altid være farligt, hvis det forholder sig sådan?

»Jo, men i denne sag er det endnu mere farligt, at DJ fedter sig for meget ind med politikerne. Man skal virkelig se at få markeret ordentligt, at det her vil vi ikke finde os i.«

Nu er demonstrationen jo overstået, så i forhold til at støtte den er toget kørt. Har du en opfordring til DJ’s ledelse, der er mere fremadrettet?

»Det er ikke for sent at støtte den her kamp. Loven er jo ikke vedtaget endnu, så det er bare med at komme i gang. Fortæl i helt klare vendinger, uden uld i munden eller lobbyarbejde, at I arbejder på at få den lov stoppet.«

En sag mellem politikere og befolkningen

DJ opfordrede via hjemmeside og sociale medier til, at medlemmer deltog i demonstrationen. Forbundet har sendt et brev til alle medlemmer af Folketinget. Hvorfor er det ikke nok?

»Det skal stå meget tydeligere. Jeg synes, det skal stå på DJ's hjemmeside med store bogstaver, at vi ikke er interesserede i denne her lov og vil kæmpe for, at den ikke bliver vedtaget.«

Nu er I mange medlemmer af journalistgruppen i DR, og I render ikke og sender åbne breve hele tiden. Hvorfor er det lige denne her sag, hvor I har besluttet at gå offentligt ud?

»Fordi det er sindssygt vigtigt, at vi under ingen omstændigheder bliver begrænset i vores adgang til oplysninger, sådan som den lov vil gøre. Det er jo ikke kun for vores skyld, eller for standens skyld. Det er i offentlighedens interesse. Det er ikke en sag mellem journalister og politikere, men en sag mellem politikere og befolkningen.«

DR-journalister kan sagtens dække objektivt

Der har været kritik fra flere sider af, at journaliststanden i Danmark dækker offentlighedsloven for kritisk og opfører sig som part i sagen. Socialdemokraternes gruppeformand, Henrik Sass Larsen, sagde i går til Journalisten, at journalisterne »rotter sig sammen«. Partiets kulturordfører, Mogens Jensen, beskyldte i forgårs medierne for at skubbe forsvaret for offentlighedsloven over i debatspalterne, mens den journalistiske dækning fokuserer på at kritisere loven.
Men Anne Serlev afviser, at det påvirker DR-journalisternes evne til at dække loven ordentligt, at de går offentligt ud og mener noget om den.

Kan DR’s journalister dække offentlighedsloven objektivt nok, når I går ud og sender et åbent brev, hvor I også kritiserer loven?

»Ja, selvfølgelig kan vi det, vi er jo professionelle folk. Selvfølgelig kan vi forholde os objektivt til det.«

Forstår du kritikken af, at journalisterne opfører sig som part i sagen?

»Nej, jeg synes simpelthen, det er så tøset. Det er så dårligt et argument, at det er helt pinligt,« siger Anne Serlev.

Lars Werge: Kritik er velkommen

Som nævnt ovenfor kritiserede en række DJ-medlemmer også i mandags FU for at afslå at kaste penge i demonstrationen. Den kritik svarede DJ-næstformand, og FU-medlem, Lars Werge, på herHan henviser i dag til de svar, han gav mandag – men noterer sig kritikken i det åbne brev fra DR.

DR-medarbejderne advarer blandt andet mod, at DJ bliver et ”lobby-kontor”. Hvad siger du til den kritik?

»Jeg har læst deres brev og tager imod det som det åbne brev, det er. Hvis de har en bekymring, så er det fint, at de kommer frem med den. Vi bedriver både lobbyvirksomhed og gør på anden måde opmærksom på vores holdninger til forskellige ting. Jeg synes ikke, deres opfattelse er helt berettiget, men når de har den, er de som sagt velkomne til at komme med den,« siger Lars Werge i dag.

Overrasker det dig, at der kommer den kritik?

»Jamen, det har jeg egentlig ikke tænkt over. Jeg har godt kunnet se, at der var modsatte opfattelser af tingene i forhold til, hvad FU besluttede for halvanden uge siden. Det kan ikke længere være overraskende.«

Rokker ikke ved beslutningen

Men rokker brevet ved dit syn på beslutningen?

»Nej, den beslutning er jo truffet. Det var et enigt FU, der traf den. Nu er der hovedbestyrelsesmøde i næste uge, og der vil vi orientere om, hvad der er sket siden sidst. Vi er også – i FU – blevet bedt om at forholde os til denne her sag, og det kommer vi sikkert til at diskutere.«

Lars Werge understreger, at beslutningen om ikke at give penge til demonstrationen ikke betyder, at DJ har ændret sit syn på offentlighedsloven.

»Den beslutning er jo ikke truffet, fordi vi pludselig er for de stramninger, der er i offentlighedsloven. Det er heller ikke, fordi FU ikke synes, vi skal gøre mere. I bund og grund er DJ’s holdning uforandret. Vi er kritiske i forhold til de stramninger, der er lagt frem.«

 

Du kan læse hele det åbne brev her

Til DJ's Hovedbestyrelse

Bestyrelsen for medarbejderforeningen i DR har i dag, dagen efter demonstrationen mod forslaget til offentlighedslov, diskuteret forretningsudvalgets afslag på at støtte arrangementet økonomisk.
Vi er helt uenige og finder, at FU's argumenter for afslaget ikke holder. Forbundsledelsen har én gang før stillet sig på den forkerte side i den langstrakte proces om lovens fornyelse, og vi finder det mildest talt uheldigt, at FU atter – efter vores opfattelse – placerer sig forkert i relation til en sag, der er af overordentlig stor betydning for vores profession, og for samfundet som sådan.

En bevilling fra forbundet er efter vores opfattelse et vigtigt signal til offentligheden, men samtidig også et vigtigt signal til forbundets medlemmer om, at DJ – som vores fælles ressource – ikke slæber på fødderne i en sag, der er så væsentlig for journalister som denne.
Det sidstnævnte er en dimension, der ikke bør overses, nu da vi har åbnet en intern debat om en mulig fusion med Kommunikation & Sprog – og hvor diskussionen om fagforening eller forsikringsselskab uundgåeligt vil spille ind.
FU kunne have valgt at give en bevilling på et hvilket som helst beløb under de ansøgte 100.000 kr, og på den måde markere den nødvendige politiske profil i forhold til lovforslaget – og den mindst lige så vigtige fagpolitiske understregning af, at DJ ikke er ved at reducere sig selv til et lobby-kontor.

Afslutningsvis konstaterer vi med lettelse, at journalisternes bidrag blev sikret ved rettidig omhu, udvist af DJ's kredse og medarbejderforeninger, der i lighed med Journalistgruppen i DR bevilligede penge til arrangementet.
 
På vegne af Journalistgruppen i DR
Anne Serlev

0 Kommentarer

data_usage
chevron_left
chevron_right