DJ opruster efter chikanesag

DJ er i forandring. Direktøren skal efter chikanesag fokusere på overordnet ledelse, og der ansættes derfor en række mellemledere, ligesom en række ledige job er slået op

DJ ansætter nu et nyt lag mellemledere: En HR-chef og fem afdelingsledere i blandt andet forhandlingsafdelingen, medlemsafdelingen/økonomi og afdelingen for kommunikation, udvikling og event.
”Vi har gennem årene forsøgt at bevare den flade struktur, fordi vi hurtigt kunne løfte nogle ting. Men nu er vi så store og er så mange medarbejdere, at der er brug for klarhed om, hvem der egentlig er chef,” siger Linda Garlov, der er direktør i DJ.
Da en række stillinger samtidigt skal genbesættes, er der i alt 11 ledige stillinger i DJ i disse måneder.

Advokatundersøgelse udløste fratrædelse
Baggrunden for, at Dansk Journalistforbund skruer op for bemandingen, er, at forbundet sidst i 2017 blev ramt af en chikanesag og opfølgende fik gennemført en advokatundersøgelse.
Advokatundersøgelsen udløste, at DJ efter nytår indgik en aftale om fratrædelse med en mellemleder på grund af ”uhensigtsmæssig adfærd”.

Måske for forsigtige
I resuméet af advokatundersøgelsen konstateres det, at ledelsen i DJ forsøgte at stoppe adfærden, men at det kan diskuteres, om initiativet var det rigtige.
”Den øverste ledelses måske for forsigtige valg af initiativ er ikke i sig selv en misligholdelse af ledelsens pligter, men kan danne grundlag for en vurdering af, hvordan ledelsen fremover kan skærpes,” hedder det.

Fuldtidsdirektør
Formand Lars Werge forklarede efter hovedbestyrelsens drøftelse af advokatundersøgelsen, at direktør Linda Garlov nu skulle have ”fuldt fokus” på DJ og derfor blandt andet ikke længere være direktør i AJKS.
”Hovedbestyrelsen har gjort sig overvejelser om, hvordan vi får det til at fungere. For eksempel skal vi have en fuldtidsdirektør med den størrelse, vi har,” siger direktør Linda Garlov om ændringerne.

Bedre medlemsbetjening
Ifølge Linda Garlov skal DJ fremover samlet være bedre til at betjene medlemmerne.
”Nu standser vi op og spørger, hvordan vi får forbundet til at fungere bedst muligt,” siger hun.

Her er alle de ledige stillinger:

Afdelingsledere

Konsulentstillinger

 Administrative stillinger

Kommentarer
6
Michael Bjørnbak Martensen
23.03.18 21:54
Forbundets organisatoriske
Forbundets organisatoriske dispositioner er helt sikkert fine - men hvor er det altså bare ærgerligt at se forløbet.
Eftermælet må blive noget i retning af Werge og manglende ledelseskompetencer - og en Linda, der mestrer smilet i medgang og modgang.
Når det er sagt, er et forbund ikke stærkere end medlemmernes styrke. Og her er det bare så vigtigt, at ledelsen forstår, at bag mylderiet er der i enhver enkelt et brændende ønske om at gøre en forskel.
Det er de små lys, der tilsammen, gør et levende, msukt og funklende forbund.
At Danmark har brug for os, alle, små som store, er bare ...så ganske vist.
Og det skal Werge så huske på, italesætte, arbejde for.... og med større styrke, nu, hvor der er organisatorisk hjælp, støtte og hele svineriet.
Held og lykke.
Til os alle.
Fremhævet af Journalisten
Finn Arne Hansen
23.03.18 22:04
Udefra kan man jo ikke
Udefra kan man jo ikke gennemskue DJs opbygning, men det er i hvert fald godt, hvis økonomiafdelingen og medlemsafdelingen styrkes.Til gengæld bør man kikke på de meget lukrative aftaler og lønninger, der er i de højere luftlag. Og AJKS bør sammenlægges med Min A-kasse, da AJKS er for lille og optager unødvendig plads. Desuden bør DJ sige undskyld til KS og genoptage fusionsforhandlingerne. Vi kan også invitere Bibliotekarforbundet med. De er også for små.
Fremhævet af Journalisten
Luci Smith
24.03.18 07:37
Enig om, at når folk sidder i
Enig om, at når folk sidder i ledende stillinger i mange år, at der skal udbetales stor - måske for store - lønninger for at fastholde deres kompetancer. Muligvis ville det være til gavn for DJ at gøre det, som VLAK gør ved udflytninger og bede alle om at søge deres stillinger igen- denne gang med en nedgang i løn og pensionsordninger.

Selv Berlingske fyrer- og har fyret erfaren medarbejdere for at spare i løn udbetalinger for tiden.

Når de fyringer sker i hele vores fagområde, kan man ikke forstå, at man hos Journalistforbundet skal bevare nogle kæmpe dinosaurløn- og pensionsvilkår for medarbejdere, der tjener de helt store gager. Det står i skærende kontrast til at de personer leder en fagforening, der er gået fra at repræsentere medarbejdere med fast arbejde på aviser og ætermedier til en fagforening hvor flere og flere af medlemmerne bliver henvist til at arbejde som daglejere. Det er ikke logisk, det giver ikke mening.
Fremhævet af Journalisten
Lars Werge
24.03.18 07:48
Kære Finn Arne,

Kære Finn Arne,
Din påstand om, at AJKS er "for lille og optager unødvendig plads" er jeg lodret uenig i. A-kassen ligger konsekvent i toppen, når Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) måler de danske a-kasser, og AJKS' medlemmer giver i målinger og tilbagemeldinger til kende, at de er meget glade for den.
Hovedbestyrelsen for AJKS har i sidste uge besluttet at styrke a-kassen. Det skete i forbindelse med, at vi godkendte årsregnskabet samt indstillingen fra direktionen om strategien for de kommende år.
Mvh Lars Werge, fmd. AJKS
Fremhævet af Journalisten
Finn Arne Hansen
24.03.18 08:47
En fusion med Min A-kasse
En fusion med Min A-kasse ville skaffe plads i lokalerne, da medarbejderne kunne flytte sammen, f.eks. i Herlev. Og siden HB har besluttet at styrke AJKS, har I jo også indset, det kniber med servicen. Jeg har fået decideret forkerte svar, har oplevet lange svartider og måtte se i øjnene, at jeg og andre ikke kunne få månedsvis betaling som i alle LOs a-kasser, fordi et flertal i HB var imod. Så jeg er i Min A-kasse, der yder langt bedre service. Men nytænkning er jo ildeset i DJ.
Fremhævet af Journalisten
Ida Sønderby Rosgaard
24.03.18 10:40
I januar forlød det, at man
I januar forlød det, at man ville sætte en intern undersøgelse af kulturen i gang i foråret 2018. Nu flagrer det lidt i luften, hvad der menes med "kultur".

Uanset hvad der menes, mener jeg som medlem, at der skal laves en intern undersøgelse af hele arbejdsmiljøet i DJ - ikke mindst det psykiske.

Hvorfor har man mon ikke lavet en sådan undersøgelse, inden man begynder at ændre på organisationen? Har man slet ikke inddraget medarbejderne i den øvelse?
Fremhævet af Journalisten
Denne artikel er lukket for kommentarer.
data_usage
chevron_left
chevron_right