Voldsomme tal: Film- og tv-branchen er hærget af chikane og krænkelser

En dyb tavshedskultur og et massivt omfang af grænseoverskridende adfærd som chikane, seksuelle krænkelser og diskrimination. Ny rapport blotlægger de voldsomme problemer i film- og tv-branchen

Halvdelen af kvinderne i film-, tv- og teaterbranchen har oplevet seksuel chikane.

Det bliver blotlagt i en stor forskningsrapport om film-, tv- og teaterbranchen, som i dag er blevet offentliggjort. Producentforeningen er en af de fire organisationer, der står bag undersøgelsen. Her er direktør Jørgen Ramskov dybt bekymret over de massive problemer med grænseoverskridende adfærd som seksuelle krænkelser og chikane.

”Men det er ikke bare seksuelle krænkelser, undersøgelsen viser. Det er grænseoverskridende adfærd, og det er fysisk og psykisk vold. Det viser, at noget mildt sagt skal ændres i branchen,” siger Jørgen Ramskov.

Tal fra undersøgelsen

Undersøgelsen er en rundspørge, som er blevet besvaret af 1.485 personer. Der er også lavet 40 kvalitative interviews.

Det er hyppigst ledere, der er seksuelt grænseoverskridende (31 procent). Dernæst følger ældre / mere erfarne kolleger (28 procent) og jævnbyrdige / jævnaldrende kolleger (tre procent).

13 procent af dem, der har oplevet grænseoverskridende adfærd, angiver, at det har haft stor betydning for deres karriere. 31 angiver, at det har haft nogen betydning for deres karriere.

40 procent af alle har været udsat for diskrimination eller chikane. Det gælder 59 procent af kvinder og 23 procent af mænd.

44 procent har oplevet uønsket seksuel opmærksomhed. For kvinder er det 50 procent, for mænd er det 23 procent.

Seksuelle minoriteter, der identificerer sig som mænd (34 %), seksuelle minoriteter, der identificerer sig som kvinder (63 %), og mænd (52 %) og kvinder (79 %) med anden/andre etniciteter end dansk, har oplevet uønsket seksuel opmærksomhed.

Tre procent af undersøgelsens kvinder har været udsat for voldtægt, otte procent har følt sig presset til seksualiserede handlinger, 34 procent har haft uønskede eller ubehagelige seksuelle tilnærmelser, og 21 procent har oplevet uønskede befølinger.

12 procent af mændene har oplevet ubehagelig eller uønsket seksuel opmærksomhed, og syv procent har oplevet uønskede befølinger.

31 procent af fastansatte har oplevet uønsket seksuel opmærksomhed. Det samme gør sig gældende for 39 procent af atypisk ansatte.

46 procent af kvinderne og 25 procent af mændene har talt med venner om grænseoverskridende adfærd, de har oplevet.

Minoriteter og kvinder er udsatte

Hvor massive problemer branchen har med grænseoverskridende adfærd og en krænkende kultur bliver klart, når man dykker ned i tallene i undersøgelsen.

40 procent af alle respondenter har været udsat for diskrimination eller chikane. 44 procent har oplevet uønsket seksuel opmærksomhed. 28 procent har oplevet fysisk eller psykisk vold.

Men det er også klart, at kvinder og minoriteter er mest udsatte for den grænseoverskridende adfærd. Det samme gør sig gældende for de atypisk ansatte.

”Det er desværre ikke overraskende,” siger Jørgen Ramskov.

”Kvinder er mere udsatte, og seksuelle og etniske minoriteter er mere udsatte. Det kan vi se hele vejen igennem undersøgelsen. Mænd er også udsat for det, men i mindre grad – tilhører du til gengæld en seksuel minoritet som mand, er du igen mere udsat. Og er du en kvindelig, seksuel og etnisk minoritet, er du meget, meget udsat for grænseoverskridende adfærd,” siger han.

Brug for radikale ændringer 

Det er bydende nødvendigt at gøre noget ved problemerne, mener Jørgen Ramskov.

”Der er et arbejdsmiljø, der skal ændres radikalt, så det bliver sundt og sikkert at gå på arbejde. Lige nu er det et miljø, hvor grænseoverskridende adfærd er udbredt,” siger han.

Og her er det helt centralt, at flere tør gå videre med det, når de oplever grænseoverskridende adfærd, mener Jørgen Ramskov.

”For at løse det skal vi gøre op med den tavshedskultur, der er,” siger han.

Rapporten viser, at personer, der oplever krænkelser, ikke går videre med det af frygt for repressalier – eller fordi de forventer, det ikke vil få konsekvenser. Kun seks procent af kvinderne i undersøgelsen er eksempelvis gået til deres fagforening, hvis de har oplevet noget. Lige så få er gået til deres tillidsmand. Og 15 procent af kvinderne og otte procent af mændene har taget en oplevelse op over for deres leder.

”De officielle systemer virker ikke. Det skyldes grundlæggende en bekymring for, at det ikke virker, og at der ikke vil være konsekvenser af det,” siger Jørgen Ramskov.

”Vi skal have folk til at melde det her. Det er svært for både fagforeninger, tillidsrepræsentanter eller chefer at reagere, hvis de ikke har kendskab til det. Det skal vi gøre folk trygge ved, og vi skal vise, at det har konsekvenser,” siger han.

Hvad er det vigtigste, I kan gøre for at ændre kulturen? 

”Jeg ville ønske, jeg havde en præcis løsning. Men vi er som arbejdsgivere og som kolleger nødt til at træde i karakter. Der er mange virksomheder, der har fine adfærdspolitikker. Nu skal vi have dem ud på gulvet og leve dem ud. Det er altid arbejdsgivernes ansvar at sikre et godt arbejdsmiljø. Men vi er alle nødt til at tage det til os.”

Branchens organisationer har desuden annonceret flere tiltag, der skal være med til at forbedre kulturen og bekæmpe grænseoverskridende adfærd.

0 Kommentarer

Læs også

Berlingske spørger ikke freelancere om sexisme

Berlingske spørger ikke alle freelancere om sexisme

14. OKTOBER 2020
KreaKom: Bureaubranchen har tabt 30 procent på grund af coronaen

Nye anbefalinger mod sexisme på kommunikationsbureauerne

06. NOVEMBER 2020
data_usage
chevron_left
chevron_right