Uro på klippeøen: 19 af 24 journalister har sendt bekymringsbrev om chefen

Direktøren for Bornholms Tidende holder møder med chefredaktør Øjvind Hesselager, der bliver kritiseret i skarpe vendinger af størstedelen af medarbejderne

Størstedelen af de redaktionelle medarbejdere på Bornholms Tidende har i fællesskab formuleret et bekymringsbrev sendt til direktør Kim Eland i midten af februar.

Omdrejningspunktet i brevet er kritik af chefredaktør Øjvind Hesselager, der tiltrådte i december 2019 efter at have været chefredaktør på Journalisten.

”Vi vil gerne udtrykke vores store bekymring over Øjvinds personaleledelse og redaktionelle ledelse. Vi oplever, at årsagen til mange af de problemer, vi som medarbejdere og som organisation oplever, skal findes her,” står der i brevet.

Bekymringsbrevet, som Journalisten er kommet i besiddelse af, er underskrevet af avisens to tillidsrepræsentanter.

Tillidsrepræsentant Mads Westermann bekræfter over for Journalisten, at brevet er blevet sendt til direktøren. Han uddyber, at der i alt er 19 ud af i alt 24 journalister på redaktionen, der bakker op om brevet, men ønsker ikke at uddybe indholdet i brevet, da der er en proces i gang.

”Totalt uholdbart”

I brevet bliver der opridset en lang række kritikpunkter af chefredaktøren.

For personaleledelse bliver han i syv punkter blandt andet kritiseret for ikke at tage ansvar for problemer med det psykiske arbejdsmiljø på redaktionen, og at hans ledelse er inkonsekvent og mangelfuld og ”i nogle situationer direkte skadelig for arbejdsmiljøet og avisens rennome”.

Derudover kritiseres Øjvind Hesselager for manglende evne eller vilje til at gribe ind over for mistrivsel, funktionsnedsættelse eller sygdom i tide.

Læs hele bekymringsbrevet her.

Seks andre kritikpunkter går på den redaktionelle ledelse, hvor underskriverne af brevet blandt andet kritiserer for manglende initiativ, manglende overblik og manglende evne til faglig sparring, fordi han ikke er inde i stoffet.

”Opsummerende oplever vi den nuværende situation som værende totalt uholdbar. Både over for de menige redaktionelle medarbejdere og ikke mindst over for Bornholms Tidendes rolle som et betydende og overlevelsesdygtigt lokalmedie på Bornholm.”

”Vi har som medarbejdere forsøgt at adressere problemerne ved at henvende os direkte til Øjvind, både individuelt og via vores tillidsrepræsentanter. Det har desværre ikke haft den ønskede effekt,” står der i brevet.

Afslutningsvis står der i brevet til direktøren, at det er de redaktionelle medarbejderes forventning, at der kan indledes en direkte konstruktiv dialog om, ”hvordan problemerne afhjælpes på kort og lang sigt, så Bornholms Tidende ikke mere behøver udkomme på trods.”

Er i gang med en proces

Direktør Kim Eland forklarer, at han er i gang med en proces, og at han havde alle journalisterne til møde i sidste uge for at lytte til dem i forhold til bekymringsbrevet.

”Jeg har efterfølgende haft møde med Øjvind i mandags og igen i dag for at se, hvordan vi tackler situationen, så vi kan få gang i processen, så vi får et bedre arbejdsklima på nogle områder.”

Nogle af de bekymringer, der bliver rejst i brevet, skyldes ifølge Kim Eland, at der er en stor omstilling i gang på avisen, der betyder, at Bornholms Tidende er gået fra at være 100 procent papiravis til at fokusere på nettet først. Derudover er der blevet rykket op i forskellige redaktioner og lavet mindre teams.

”Det er klart, at nogle af de processer har lagt arbejdspres på nogle medarbejdere og nogle rotationer i forhold til, hvordan deres rolle nu skal være i organisationen.”

”Men det er et alvorligt brev. Nogle af tingene er lidt praktiske ting, der hurtigt kan blive løst. Men selve essensen i brevet er nogle af de ledelsesmæssige ting, vi skal have løsnet op for, så de ikke føler, de skal være bekymrede for at gå på arbejde,” siger Kim Eland.

Journalisten har forsøgt at få en kommentar fra Øjvind Hesselager, der ikke ønsker at kommentere indholdet af brevet. Han henviser i stedet til direktør Kim Eland.

0 Kommentarer