Fik påbud for krænkelser og bagtaleri: Sådan kom TV 2 Øst ud på den anden side

I en årrække fik det psykiske arbejdsmiljø på TV 2 Øst dumpekarakter. Nu roser Arbejdstilsynet kanalen. ”Der er virkelig blevet gjort meget,” siger arbejdsmiljørepræsentant

TV 2 Øst blev tre år i træk kåret til landets bedste mediearbejdsplads af Berlingskes Nyhedsmagasin. ”TV 2 Zen” kaldte Journalisten i 2007 kanalen på grund af meditationsrum i kælderen og en generel tillid til ledelsen.

Opskriften bag den lykkelige arbejdsplads var, at medarbejderne skulle lede sig selv, og at de fleste havde lært at meditere.

12 år senere var det nogle helt andre historier, der kom ud fra redaktionen.

Det psykiske arbejdsmiljø på TV 2 Øst var blevet en hård belastning for adskillige medarbejdere, og der blev lækket arbejdspladsmiljøvurderinger (APV’er) til A4 Arbejdsmiljø og Journalisten.

Der var verbale krænkelser og bagtaleri kolleger imellem, medarbejdere fik stress, blev sygemeldt, og stemningen var i kulkælderen for dele af redaktionen. Nogle af de verbale krænkelser og bagtaleriet var af seksuel karakter, og de foregik også i en lukket kollega-gruppe på Facebook, hvor der også blev oprettet falske profiler, der blev brugt til at chikanere kolleger.

Arbejdstilsynet skred ind, og efter flere interviews blandt medarbejderne på TV 2 Øst bliver der udstukket et påbud:

”Der forekommer krænkende handlinger i form af latterliggørelse, sårende bemærkninger, bagtalelse, skældud, krænkelser på de sociale medier og i mails samt nedvurdering af de ansattes arbejdsindsats … Handlingerne har stået på de seneste 2-3 år,” stod der i påbuddet, der blev udstedt i august 2019.

”Vi er ude på den anden side nu”

Spørger man arbejdsmiljøudvalget i dag, to år senere, er skuden dog blevet vendt, og arbejdsmiljøet er på ret kurs.

”Vi er ude på den anden side nu. Arbejdstilsynet har givet os rigtig flotte ord med på vejen for det arbejde, vi har lavet, og de mål, vi har nået,” siger Kasper Thor Larsen, der er teknisk chef og ledelsesrepræsentant i TV2 Østs arbejdsmiljøudvalg.

Ifølge ham manglede der slet og ret en forståelse af, hvilke ting der kunne siges i hvilke fora.

”Der var ikke total mangel på situationsfornemmelse, men situationsfornemmelsen matchede bare ikke alle. Det er det, der er blevet meget mere opmærksomhed på. Hvis man snakker om nogle bestemte emner, så skal man overveje, hvem der hører det.”

Påbuddet fra Arbejdstilsynet, der var det første i Danmark, som blev udstedt på grund af krænkelser, kom i sin tid som en grim overraskelse for arbejdsmiljørepræsentanterne hos TV 2 Øst.

Krænkelser havde ikke vist sig som et problem i de forudgående APV’er, og arbejdsmiljørepræsentanter eller ledelsen var ikke opmærksomme på, at noget var galt.

”Vi anså ikke krænkelser som et stort problem. Det var, fordi Arbejdstilsynet begyndte at tale med folk om det, at det gik op for os. Vi havde forinden kigget på hinanden og spurgt hinanden, om det virkelig var et problem hos os. I APV’erne kunne vi se, at det var fysisk arbejdsmiljø og noget med tryghed, som kollegerne noterede som problemer,” siger arbejdsmiljørepræsentant Jakob Olling.

”Vi skulle ændre kulturen”

Påbuddet blev derfor et vigtigt wake up-call for TV 2 Øst, og der er blevet sat flere initiativer i værk. Der er blandt andet blevet indgået en aftale om en psykologordning, hvor man kan få adgang til en psykolog. Nogle kolleger på kanalen har fået uddannelse hos et krisekorps, og hos både dem og krisekorpset kan medarbejderne henvende sig med alt fra utilsigtede bemærkning til seksuelle krænkelser.

De lovpligtige APV’er er blevet fulgt op af løbende undersøgelser tre-fire gange om året, hvor der specifikt bliver spurgt til krænkelser. Der er stormøder, hvor alle taler om, hvad kollegaskab er. Nyansatte, praktikanter og elever får tilknyttet en kontaktperson.

Derudover er der blevet snakket og talt. Der er blevet snakket og talt rigtig meget, lægger Jakob Olling vægt på. Det har mest af alt handlet om at få opmærksomhed på, at nogen kunne blive krænket af noget, som andre fandt sjovt.

”Vi skulle ændre kulturen. Så vi har talt meget om, hvordan vi taler om, med og til hinanden. Vi har talt medarbejdere imellem om, hvordan vi taler med hinanden, og hvad vi synes er sjovt. For vi skal kunne have det sjovt, men folk skal ikke blive kede af det,” siger han og tilføjer:

”Det at tale med folk lyder måske simpelt, men det har gjort en forskel hos os. Samtidig tror jeg, at alle mænd i vores branche har haft en refleksion om, om vi har været en del af dette. Jeg har været i branchen i 20 år, og når vi har fjollet, så har jeg da ikke holdt mig tilbage og kan måske være blevet misforstået. Ingen har sagt noget, men måske kan jeg også have været med til at bidrage til en kultur, som måske var hård.”

”Folk var fandme kede af det”

Det store fokus på dialog og samtaler har også gjort, at der nu er kommet en helt anden kultur på TV 2 Øst, hvor der ikke er noget problem i at sige fra, siger Kasper Thor Larsen.

”I vores hverdag er vi blevet opmærksomme på at forholde os til krænkelser, og vi kan tale om det på en helt anden måde, fordi der nærmest har været en uddannelse af medarbejderne, så vi har et fælles sprog for det nu,” siger han og tilføjer:

”Det er ikke blevet en kedelig arbejdsplads, men man er blevet meget mere opmærksom på, hvornår man er sjov, og i hvilket forum ting bliver sagt i.”

At det går bedre, betyder ikke, at TV 2 Øst dropper fokus på omgangstone og krænkelser.

”Vi gik fra at have en tillidskrise. Folk var fandme kede af det, og der var nogle problemer med arbejdsmiljøet. Men der er virkelig blevet gjort meget,” siger Jakob Olling.

”Vi kan ikke gå ind og sige, at nu er det løst. Der er alle mulige risici for, at det stadig kan gå galt. Men vi har en enorm opmærksomhed på det nu, og jeg tror, at det er det, der skal til,” tilføjer han.

Og TV 2 Øst får da også pæne ord med på vejen af tilsynschef i Arbejdstilsynet Kristine Christensen:

”TV 2 Øst har ønsket at komme det dårlige psykiske arbejdsmiljø til livs. Det har de gjort systematisk ved at undersøge forekomsten af krænkende handlinger, ligesom ledelsen har taget ansvar for og har fokus på at forebygge krænkende handlinger. Derudover har der blandt medarbejderne været en stor villighed til at ændre kulturen på tv-stationen. Sidst men ikke mindst er adgangen til ekstern psykologhjælp virkelig et godt og brugbart tiltag.”

Det har TV 2 Øst gjort

TV 2 Øst iværksatte efter Arbejdstilsynet en række tiltag, der blandt andet omfatter:

  • To arbejdsmiljøtemadage for alle medarbejdere
  • Udarbejdet og indført en politik med fokus på krænkelser og psykisk velbefindende: Politik for tillidsfuld og respektfuld omgang på TV 2 Øst
  • Involveret medarbejderne på TV 2 Øst omkring indholdet i politikerne
  • Gennemført plakatkampagne i forbindelse med implementeringen af Politik for tillidsfuld og respektfuld omgang på TV 2 Øst
  • Diskuteret krænkelser som led i årets MUS-samtaler
  • TV 2 Øst har som led i arbejdet fået rådgivning af en ekstern arbejdsmiljøkonsulent
  • Der er gennemført to særlige del-undersøgelser under APV-undersøgelserne med fokus på krænkelser. Den seneste undersøgelse viser et markant fald i antallet af krænkelser, der er af så enkeltstående karakter, at TV 2 Øst ikke længere anser krænkelser som et problem
  • TV 2 Øst har indgået en aftale med Nordisk Krisekorps om håndtering af chikane og krænkelser
  • Der er afholdt to kurser med Nordisk Krisekorps, hvor ledere og medarbejderrepræsentanter er blevet uddannet i at håndtere krænkelser

0 Kommentarer

Læs også

Krænkelser og bagtaleri - arbejdsmiljøet er stadig problematisk på TV 2 Øst

På TV2 Øst bliver medarbejdere bagtalt og krænket. Men bestyrelsesformanden ”bakker fuldt op” om direktøren

30. AUGUST 2019
Det var Danmarks bedste mediearbejds­plads i 2007. Så kom den “Den Digitale Offensiv”

Det var Danmarks bedste mediearbejds­plads i 2007. Så kom den “Den Digitale Offensiv”

04. JUNI 2019
Krænkelser og bagtaleri - arbejdsmiljøet er stadig problematisk på TV 2 Øst 1

Krænkelser og bagtaleri – arbejdsmiljøet er stadig problematisk på TV 2 Øst

23. AUGUST 2019

ÅRETS BEDSTE ARBEJDSPLADS: TV 2 Zen

19. DECEMBER 2007