På TV2 Øst bliver medarbejdere bagtalt og krænket. Men bestyrelsesformanden ”bakker fuldt op” om direktøren

I et mailsvar lyder det, at bestyrelsesformanden i TV 2 Øst sætter sin lid til, at de tilfredse medarbejdere og ledelsen kan ”kan overbevise en mindre gruppe medarbejdere om, at alle skal gøre en indsats for at få en god og tryg arbejdsplads”

”Vi har heldigvis noteret, at langt de fleste medarbejdere er tilfredse med arbejdsmiljøet, og jeg sætter min lid til, at de sammen med ledelsen kan overbevise en mindre gruppe medarbejdere om, at alle skal gøre en indsats for at få en god og tryg arbejdsplads.”

Sådan lyder det i et mailsvar fra bestyrelsesformand i TV 2 Øst Jørn C. Nielsen, efter at TV 2 Øst har fået et påbud af Arbejdstilsynet for at have dårligt psykisk arbejdsmiljø.

A4 Arbejdsmiljø har fået aktindsigt i påbuddet og har delt med Journalisten.

”Der forekommer krænkende handlinger i form af latterliggørelse, sårende bemærkninger, bagtalelse, skældud, krænkelser på de sociale medier og i mails samt nedvurdering af de ansattes arbejdsindsats … Handlingerne har stået på det seneste 2-3 år,” står der i påbuddet.

Journalisten afdækkede tidligere i år, hvordan mistillid, sygemeldinger og sågar gråd på gangene hørte til arbejdet på TV 2 Øst, som ellers tilbage i 2007 blev kåret som Danmarks bedste mediearbejdsplads.

TV 2 Øst gør ikke nok

Bestyrelsesformand Jørn C. Nielsen vil ikke kommentere arbejdspladsens APV, som Journalisten fik udleveret anonymt inden sommer, hvor 22 ud af cirka 100 medarbejdere svarer, at de har været sygemeldt på grund af for stor arbejdsmængde eller tidspres de seneste 12 måneder.

Adspurgt om, hvordan bestyrelsen på TV 2 Øst vil sikre, at arbejdsmiljøet ikke i fremtiden gør medarbejderne syge, svarer han, at de er meget fortrøstningsfulde omkring de initiativer, der er blevet sat i gang, samt at arbejdspladsen sætter en ære i ordentlige og redelige forhold.

TV 2 Øst har allerede sat gang i tiltag, der skal forbedre arbejdsmiljøet. De samarbejder med en ekstern arbejdsmiljøkonsulent om stress-politik, og ledelsen har taget fat i konkrete krænkende handlinger. Men krænkelserne sker stadig, og derfor vurderer Arbejdstilsynet, at forebyggelsen ikke er tilstrækkelig.

Har I som bestyrelse gjort nok ved problemerne på TV 2 Øst?

”I bestyrelsen følger vi løbende op på virksomhedens fokuspunkter og indsatsområder, herunder medarbejdertilfredshed og arbejdsmiljø. Jeg ser nu frem til, at alle gode kræfter i vores virksomhed arbejder for, at TV 2 Øst igen bliver den bedste arbejdsplads,” skriver Jørn C. Nielsen i mailen.

Journalisten har på mail spurgt Jørn C. Nielsen, hvorvidt det er en acceptabel ledelsesform, når ledelsen og direktør Vagn Petersen råber og skælder ud på medarbejdere. Dette har han ikke svaret på.

Kan Vagn Petersen fortsætte som direktør for TV 2 Øst?

”Bestyrelsen bakker fuldt op om Vagn Petersen og de igangsatte initiativer,” skriver han i mailen.

Vi har i en opfølgende mail spurgt bestyrelsesformanden i TV 2 Øst, hvorfor det er de medlemmer, der oplever mobning, der skal overbevises om at gøre en indsats, og hvorvidt de medarbejdere ikke har gjort en indsats ved at fortælle om de kritisable forhold i APV’en.

Han har ikke ønsket at uddybe.

Tillidsrepræsentant har ingen kommentarer

Journalisten har kontaktet tillidsrepræsentant på TV 2 Øst Lisbeth Carlsen for at spørge, hvorvidt der bliver gjort nok for at forbedre forholdene. Hun har tidligere til A4 Medier udtalt.

”Jeg vil ikke sige, vi har en krænkelseskultur, men samtidig vil jeg ikke undsige dem, der føler, at de er blevet krænket. Selvfølgelig tager vi det alvorligt.”

Hun har ikke ønsket at udtale sig til Journalisten. Vi har ligeledes foreholdt Lisbeth Carlsen bestyrelsesformandens kommentar om, at de tilfredse medarbejdere og ledelsen skal overbevise de andre medarbejdere om, at alle skal gøre en indsats for at få en god arbejdsplads.

Det har hun ikke ønsket at kommentere.

1 Kommentar

Tommy Hald
2. SEPTEMBER 2019
Det undrer mig, hvorfor arbejdsmiljørepræsentanterne ikke bliver interviewet i jeres dækning af den her sag. Det er jo deres område og ikke tillidsrepræsentanternes. Mvh Tommy Hald, tillidsrepræsentant TV2 NORD.

Læs også

Krænkelser og bagtaleri - arbejdsmiljøet er stadig problematisk på TV 2 Øst 1

Krænkelser og bagtaleri – arbejdsmiljøet er stadig problematisk på TV 2 Øst

23. AUGUST 2019
Det var Danmarks bedste mediearbejds­plads i 2007. Så kom den “Den Digitale Offensiv”

Det var Danmarks bedste mediearbejds­plads i 2007. Så kom den “Den Digitale Offensiv”

04. JUNI 2019