Stresssyg næstformand: DJ pressede mig af posten 

DJ’s næstformand, Jakob Ponsgård, står nu frem og anklager DJ for kontraktbrud og urimeligt pres i forbindelse med sin sygemelding og fratrædelse. Han har ifølge sin kontrakt ret til løn i seks måneder efter opsigelsen. Men det har DJ afvist, da det strider mod vedtægterne (præciseret kl. 16.04)

”Jakob har været sygemeldt siden januar, og det er en ulykkelig situation, men han har truffet den rigtige beslutning for DJ.”

Sådan sagde formand for Dansk Journalistforbund (DJ) Tine Johansen til Journalisten, da det tidligere på måneden kom frem, at næstformand Jakob Ponsgård efter kun omkring et halvt år trak sig fra posten.

Men ifølge Jakob Ponsgård selv var valget om at trække sig langtfra kun hans eget. Det fremgår af en beskrivelse af hans sygdoms- og fratrædelsesforløb, som han har sendt til Journalisten. Her fremgår det, at sygemeldingen skyldes stress.

”Jeg vil først understrege, at valget om at trække mig IKKE udelukkende var mit eget, men et resultat af, at Tine og hovedbestyrelsen gennem deres advokat har lagt et massivt pres på mig. Faktisk i en sådan grad, at min sygdomstilstand er blevet væsentligt forværret i perioden,” skriver han i det fremsendte.

I Jakob Ponsgårds beskrivelse af forløbet retter han skarp kritik af DJ, som han anklager for kontraktbrud og for ikke at overholde formalia i forbindelse med forberedelserne til en indkaldelse til et ekstraordinært delegeretmøde om valg til næstformandsposten.

DJ-formand Tine Johansen kalder sagen ulykkelig, men afviser alle anklager over for Journalisten.

Formand: Overvej din fremtid

Formelt fratræder Jakob Ponsgård med udgangen af juli. Han har på grund af sin sygdom ikke villet lade sig interviewe til artiklen her, men har besvaret opfølgende spørgsmål til forløbet på mail.

I sine mails beskriver han, at Tine Johansen i en telefonsamtale 5. april opfordrede ham til at trække sig fra næstformandsposten. Han havde på det tidspunkt været sygemeldt i lidt under tre måneder.

”Jeg udbad mig yderligere betænkningstid, som Tine pure afviste – med henvisning til længden på min sygemelding,” skriver han og oplyser, at han ikke tidligere havde talt med formanden om at trække sig.

Men ifølge Tine Johansen er det ikke korrekt, at hun opfordrede næstformanden til at trække sig.

”Jeg sagde, at jeg syntes, han skulle genoverveje, om han kunne vende tilbage. Og så aftalte vi at tales ved efter påske,” forklarer hun.

Efter telefonsamtalen 5. april skriver Jakob Ponsgård den 22. april en mail til DJ’s hovedbestyrelse (HB). Her forklarer han, at han er ramt af stress og deraf følgende sygdomme i en sådan grad, at han ikke har haft overskud til at skrive til dem før.

”Jeg blev selv dybt rystet over, hvor voldsomt og hvor ubehageligt det er, når stress bliver fysisk – og man taber kontrollen over sine følelser, sine tanker og sin krop,” skriver han bl.a. i mailen.

Han skriver også, at han tager Tine Johansens opfordring til ham ”meget alvorligt”. Han varsler hovedbestyrelsen, at han efter at have rådført sig med sundhedsfaglige folk håber at være i stand til at træffe en beslutning om sin fremtid inden 15. maj.

Dybt chokeret over afvisning af løn

Jakob Ponsgård beskriver, at han ifølge sin læges vurdering allerede fik det dårligere efter telefonsamtalen med formanden 5. april. Han kontakter derfor en advokat for at få ekstern rådgivning om sin situation.

”Sammen formulerede vi et forslag til, at jeg ville trække mig omgående, og det var min forventning, at jeg ville få udbetalt seks måneders eftervederlag som angivet i min ansættelseskontrakt,” forklarer han.

Journalisten har set Jakob Ponsgårds ansættelseskontrakt. Her fremgår det, at ”såfremt næstformanden fratræder i valgperioden eller på tidspunktet for genvalg på delegeretmødet, ydes der 6 måneders sædvanlig løn fra nærmeste første i en måned efter opsigelsestidspunktet”.

Men det afviste Tine Johansen ifølge Jakob Ponsgård blankt med henvisning til, at bestemmelsen i hans ansættelseskontrakt om eftervederlag er i strid med DJ’s vedtægter. Svaret kom bag på Jakob Ponsgård.

”Jeg blev dybt chokeret, da jeg selvfølgelig regnede med, at min kontrakt var udformet i henhold til vedtægterne og tjekket igennem af sekretariatet, før den blev underskrevet af formanden,” skriver han.

DJ: Gælder kun efter fuld periode

Tine Johansen bekræfter over for Journalisten, at afvisningen af seks måneders eftervederlag, som ellers er beskrevet i Jakob Ponsgårds kontrakt, bunder i paragraf 27 i DJ’s vedtægter.

”Der er det tydeligt beskrevet, at man skal sidde fuld periode for at være berettiget til eftervederlag. Og vedtægterne er det, vi står til ansvar for. De svarer til vores grundlov. Og ligesom man ikke kan lave love, der strider mod grundloven, kan man heller ikke lave aftaler i strid med vedtægterne,” siger Tine Johansen.

Er det så en fejl, at I har givet Jakob Ponsgård en kontrakt, hvor der står, at han har ret til løn i seks måneder efter opsigelsestidspunktet?

”Den vilkårsaftale, som politikere i DJ har fået gennem mange år, tager ikke højde for den situation, hvor man trækker sig, før der er gået en periode. Men i vores vedtægter står det meget klart beskrevet.”

Men er det en fejl i kontrakten? For det er da mærkværdigt, at der står noget i en kontrakt, der strider direkte mod vedtægterne?

”Ja, men der er det jo vedtægterne, jeg står til ansvar for. Det er klart.”

Står du ikke også til ansvar for at overholde en kontrakt, I har indgået?

”Jo, men man er ikke ansat i et reelt job i traditionel forstand som næstformand. Man har et tillidshverv. Og så er der en vilkårsaftale, der beskriver, hvad det er for et tillidshverv, man har. Og den tager ikke højde for den situation, hvor man ikke har siddet en fuld periode,” siger Tine Johansen.

Hun erkender, at det burde have været mere grundigt beskrevet i aftalen med Jakob Ponsgård.

Når jeg nu kan forstå, det giver anledning til tvivl, så skal vi da klart have det rettet,” siger hun.

Ponsgård: Jobbet har gjort mig syg

Jakob Ponsgård kritiserer i skarpe vendinger, at forbundet har afvist at opfylde vilkårene i hans ansættelseskontrakt. Han mener, det skal ses i lyset af, at det ifølge ham er jobbet, som har gjort ham syg.

”Det er krisen i organisationen, min kaotiske opstart og et overfald fra en tillidsmand tidligt i min ansættelse, der er årsagen til min sygdom – og jeg mener derfor, organisationen har et skærpet ansvar for min fratræden,” skriver han til Journalisten og uddyber, at overfaldet, han henviser til, var verbalt.

Til det siger Tine Johansen:

”Jamen det er da simpelthen så ulykkeligt, at det er den oplevelse, han har. Men det er bare ikke nogen let position at have. Og hvis man er blevet syg af den, så er det værd at overveje, om man kan holde til det,” siger hun.

Han mener, I har presset ham i en sådan grad, at hans sygdomstilstand er blevet væsentligt forværret. Hvad tænker du om det?

”Det synes jeg simpelthen er så trist. Det bliver jeg da frygteligt ked af at høre. Men det er jo ikke en stilling i klassisk forstand det her. Det er et tillidshverv, og det findes der ikke nogen skåneversion af,” siger Tine Johansen.

DJ: Situationen var uholdbar

DJ-formanden forklarer, at forbundet skubbede på for at få en afklaring på Jakob Ponsgårds fremtid i DJ, da situationen var uholdbar.

”Vi stod, og står, et sted, hvor der er kæmpe krise i samfundet, og medlemmerne har sindssygt meget brug for at vide, at DJ har deres ryg. Der er en berettiget forventning om, at vi yder en ekstra indsats. Og derfor er det uholdbart at være uden næstformand så længe,” siger hun.

Men kan man ikke forvente, at en fagforening om nogen ikke presser en stress-sygemeldt til at overveje sin fremtid i organisationen efter knap tre måneders sygemelding?

”Igen: Det er ikke en ansættelse det her. Det er ikke et job. Man er valgt til at løse nogle opgaver, og det er ikke nogen let opgave sådan et tillidshverv. Så hvis man har det så dårligt, at man ikke er i stand til at passe det i meget lang tid, så synes jeg, det mest ansvarlige er at overveje, om man kan holde til det,” siger Tine Johansen.

Jakob Ponsgård selv mener da også, at det er rimeligt af forbundet at forvente en afklaring.

”Det er også helt rimeligt, hvis delegeretmødet vil underkende min kontrakt eller afsætte mig. Det er min eneste arbejdsgiver. Problemet har dog været, at jeg har haft den opfattelse, at dette ikke er blevet respekteret i forløbet,” skriver han

Ekstraordinært delegeretmøde 

Og dermed er vi fremme ved Jakob Ponsgårds tredje og sidste kritik af DJ i forløbet. Han mener nemlig, at DJ har handlet ”magtfuldkomment” og ”groft har misfortolket sin egen beslutningskompetence” i forløbet.

Han fortæller, at han efter korrespondance mellem hans egen og DJ’s advokat fik det svar, at hvis han ikke trak sig omgående, ville HB indkalde til et digitalt delegeretmøde for at vælge en næstformand. Det bekræfter Tine Johansen. Men ifølge Jakob Ponsgård er dét ikke efter bogen:

”FU (DJ’s Forretningsudvalg, red.) og HB har under ingen omstændigheder beføjelser til at sætte næstformandsposten – eller nogen anden post, der ikke er ledig – på valg, da det er delegeretmødet, der vælger formandskabet, og det derfor også kun er dem, der kan afsætte det,” skriver han.

Ifølge Tine Johansen er det helt korrekt, at kun Jakob Ponsgård selv eller et delegeretmøde kunne træffe beslutningen. Derfor ville DJ indkalde til et ekstraordinært delegeretmøde med valg af næstformand som det eneste punkt på dagsorden, hvis Ponsgård ikke selv traf beslutningen.

”Og Jakob Ponsgård kunne selvfølgelig opstille på lige fod med andre kandidater. Der ville ikke være tale om at afsætte nogen. Det var en uholdbar situation, og derfor ville vi bede de delegerede om at tage stilling,” forklarer Tine Johansen.

Men beslutter HB så i virkeligheden ikke indirekte, at han ikke skal være næstformand længere, ved at indkalde til ekstraordinært delegeretmøde, hvor dagsordnen er, at der skal vælges en næstformand, selv om I jo allerede har en næstformand?

”Jeg gentager: Vi stod i en situation, hvor HB blev enig med sig selv om, at det her var uholdbart. Der er opgave, der ikke bliver løst, og repræsentationer, der ikke er besat. Og hvis Jakob ikke selv kom frem til en beslutning, blev vi nødt til at bede de delegerede om at træffe en beslutning,” siger hun.

Ikke oplyst og retfærdigt grundlag

Men Jakob Ponsgård fastholder, at proceduren ikke er efter bogen.

”Hvordan vil du indkalde til et nyvalg, hvis der ikke er en post på valg? Det kan man simpelthen ikke,” mener han.

Han kritiserer desuden, at DJ i den HB-besluttede dagsorden for delegeretmødet ikke oplyste de delegerede om, at der i hans aftale står, at han er berettiget til seks måneders løn fra opsigelse, men at det var blevet afvist af DJ.

”Derfor trak jeg mig. Jeg indså, at HB og Tine ingen intention havde om at lade delegationen beslutte min skæbne på et oplyst og retfærdigt grundlag. Og jeg så derfor ingen anden udvej end at gå selv og så eventuelt slæbe DJ i retten senere, når jeg er blevet rask og har overskuddet til det,” skriver han.

Tine Johansen påpeger, at hvis det var kommet til et ekstraordinært delegeretmøde, havde det stået Jakob Ponsgård frit for at bede de delegerede forholde sig til uenighederne om hans kontrakt.

”Selvfølgelig må man bringe det op på et delegeretmøde, hvis man synes, det er væsentligt for det punkt, vi diskuterer. Det er bare ikke relevant i denne sammenhæng,” siger formanden.

Dansk Journalistforbunds hovedbestyrelse vælger ny næstformand på onsdag den 17. juni.

 

Præciseret kl. 16.04: Det er præciseret, at Jakob Ponsgård henviser til en HB-besluttet dagsorden for delegeretmødet og ikke bare et udkast til det ekstraordinære delegeretmøde. 

Kommentarer
31
Morten Østergaard
15.06.20 16:00
Tak til formanden for at holde orden i butikken. Trist, at en næstformand bare fortsætter i en åbenbart hektisk (og højtlønnet) tillidspost, selv om den knækker ham af stress.
Fremhævet af Journalisten
Finn Arne Hansen
15.06.20 16:02
Trist med den fodfejl i vilkårspapiret, men formand Tine har gjort det helt rigtige for hele DJ. Held og lykke til Jakob med at finde et nyt virke, der ikke gør ham syg, og som passer bedre til ham. Og så kunne det være godt med Uffe Gardel som næstformand, hvis han vil bløde op på sin modstand mod en fusion med KS. Det eneste rigtige er at gå sammen med dem, Bibliotekarforbundet og Forfatterforeningen. Og lade alle ægte journalister med ansvar for pressenævnet være specialgruppen Dansk Journalistforbund.
Fremhævet af Journalisten
Sarah Skarum
15.06.20 16:23
Kan nogen ikke forklare mig, hvordan i alverden forbundet af alle ikke kan lave en kontrakt, der faktisk er korrekt?
Det er jo absurd.
Fremhævet af Journalisten
Peter Simonsen
15.06.20 17:00
Et fagforbund, der ikke kan finde ud af skrive en kontrakt med sin næstformand, som er i overenstemmelse med reglerne. Det er jo absurd. Kan man så have nogen tiltro til, at sådan et forbund kan hjælpe et medlem med korrekt gennemgang af kontrakter?
Fremhævet af Journalisten
Peter Skafte
15.06.20 17:01
Hovedbestyrelsen og formanden har min fulde opbakning i denne ulykkelige sag.
Fremhævet af Journalisten
Nils-chr Nilson
15.06.20 17:17
Hvad i alverden ville han dog på den post. Tillidshverv kommer ikke med deltidsarbejde.
Fremhævet af Journalisten
Niels Arnsen
15.06.20 17:38
Det er godt at han finder sig et andet job. Han virker ikke til at have en stærk psyke; Hvis man skal være sygemeldt 6 måneder for at have et skænderi med en kollega
Synes faktisk det er temmeligt overraskende at man forlanger 6 månedsløn efter at have været sygemeldt i 6 måneder og reelt kun arbejdet i 4 måneder.
Fremhævet af Journalisten
Rani Bech
15.06.20 18:27
Jeg kender kun historien her fra og jeg kender ikke næstformanden. Men jeg ved, hvordan det er at være ramt af stress. Og jeg synes, at der er nogle kommentarer her i sporet, som burde blive modereret af Journalisten.
Det kan ikke være rigtigt, at ens sundhedstilstand skal nedgøres og vurderes på den her måde, fordi man står frem med en sag om fejl i en kontrakt og en fratrædelse, man har følt sig presset ud i. Det kan godt debatteres sobert.
Fremhævet af Journalisten
Mikkel Anderden
15.06.20 18:28
DJ er en rodebutik...
Helt fint med formandens pressen på for at få en syg næstformand til at trække sig. Det kan de fleste nok habe forståelse for.
Men hvis det passer, at DJ ikke ønsker at efterleve de vilkår, der er beskrevet i den afgående næstformands vilkårspapir, så er det absurd. Der skal være styr på den slags - og hvis ikke, så skal man ikke gå efter manden, der stopper. Det er usselt af DJ.

Men når alt det er sagt, så håber jeg, at DJ får en god stærk formand - der måske kan trække i den rigtige retning.
Fremhævet af Journalisten
Ole Skydt
15.06.20 20:35
Tine har gjort det rigtige. Vi trænger til et DJ i bedre form !
Fremhævet af Journalisten
Michael Kjærgård
15.06.20 22:04
Det er ikke ligegyldigt hvem man har som næstformand, det har vi nu oplevet to gange på mindre end et år. Heldigt at hun, der blev valgt af det ordinære delegeretmøde, viste sig mere kapabel end ham, der blev valgt af HB.
Dermed også sagt at den situation forbundet nu står i, falder mindst lige så meget tilbage på det hovedbestyrelsesflertal, der insisterede på at vælge en uegnet kandidat, som på den uegnede kandidat der insisterede på at stille op. I skal ikke sige at I ikke var advaret. Det var I - både HB og den uegnede kandidat, hvis ellers han læste med.
Fremhævet af Journalisten
Erik Svarre
15.06.20 23:02
Dansk Journalistforbund er en forening, hvor vi holder sammen og støtter hinanden. Eller som vi også udtrykker det: er solidariske. Dette sammenhold har man indtryk af har dårlige vilkår i forbundets alle øverste ledelse - hovedbestyrelsen - hvor man mere har fornemmelse af at det gælder om at hyppe egne kartofler. Det er min konklusion på den nye ledelsesmæssige skandale i forbundet i forbindelse med næstformand Jakob Ponsgårds afgang som følge af sygdom. Hvis hovedbestyrelsen med formand Tine Johansen i spidsen havde nogen som helst viden om, hvad solidaritet er, havde man selvfølgelig i hovedbestyrelsen fundet ud af, hvordan man kunne dække Jakob Ponsgård ind og således på den måde sørget for, at hans opgaver blev varetaget og passet ved en fair fordeling af byrderne mellem de enkelte hovedbestyrelsesmedlemmer. Dermed havde man sendt et signal til næstformanden om, at solidaritet er et begreb som gælder i en fagforening, således at han med fornyet styrke kunne vende tilbage til sit job.
Fremhævet af Journalisten
Jesper Bech Pedersen
16.06.20 09:07
Man er nødt til at se på sit medlemskab af DJ, som om det var et abonnement på Se og Hør. På den ene side bliver man i dårligt humør af alle skandalehistorierne, men omvendt har det da også en vis underholdningsværdi at følge med i sådan et galehus...
Fremhævet af Journalisten
Astrid Søndberg
16.06.20 11:18
Ifølge artiklen vælger DJ en ny næstformand den 17. Er det ikke at foregribe begivenhedernes gang? Som jeg har forstået det, er det en beslutning, HB skal vedtage. Det er ikke noget, som hverken formandsskabet eller forretningsudvalget kan bestemme. Hvis vi skal have et forbund, hvor HB har reel betydning og ikke bare på forhånd bliver betragtet som statister af ledelsen, ville det så ikke være en god idé at tage højde for dette?
Fremhævet af Journalisten
Kerstin Bruun-Hansen
16.06.20 13:40
Hej Astrid,

Det er netop hovedbestyrelsen i DJ, der den 17. mødes og vælger ny næstformand. Det står mere tydeligt i artiklens sidste sætning nu.

Bedste hilsner,
Kerstin, Journalisten
Fremhævet af Journalisten
Allan Andreasen
16.06.20 13:47
Kære Astrid Søndberg
Jeg kan lige nævne, at der er Hovedbestyrelsesmøde i morgen, onsdag den 17. juni. Det er HB, der i denne situation kan vælge næstformand fra HB’s midte.”
De bedste hilsner
Allan Andreasen
Kommunikationschef i Dansk Journalistforbund
Fremhævet af Journalisten
Kaj Spangenberg
16.06.20 15:30
Naturligvis er det synd for Jakob Ponsgård, og forholdene omkring hans tillidshverv (som altså ikke er en funktionærstilling) burde være beskrevet klarere, så en situation som en nuværende kunne være undgået.
Jeg kan alligevel ikke lade være med at spørge mig selv på linje med Nils-Christian Nilsson: "Hvad i alverden ville han dog på den post?"
At være næstformand for DJ er jo ingen hvilestilling, og Ponsgård må forud have haft personlige erfaringer med, at han bukker under for hårdt arbejdspres og dermed får stress....
Fremhævet af Journalisten
Bent Tilsted
16.06.20 16:28
Fagforeninger er ikke bedre arbejdsgivere end andre. Det bevis er denne sag tydeligt udtryk for, som jeg læser og forstår det. Hvis en medarbejders kontrakt er underlagt en organisations øvrige generelle beslutninger ved jeg ikke helt, hvordan man skal opfatte en personlig aftale og kontrakt mellem to parter på arbejdsmarkedet.... Og jeg er af den mening, at alle har tabt i denne uenighed. Især opdateringen af en organisation (DJ) til en styreform, som svarer til 2020 og ikke fortsat alene hænger fast i "de rigtige ægte journalisters vilkår". Der burde være plads til alle. Og alle synspunkter burde høres. En sygemelding skal respekteres af arbejdsgiver. Og dialogen burde være det mest naturlige. Og her har den "raske "naturligvis en større forpligtelse end den sygemeldte efter min bedste opfattelse. Jeg tror fordelingen af de ægte journalister og medlemmer iøvrigt i DJ bør diskuteres i forbindelse med indflydelse og beslutninger.
Fremhævet af Journalisten
knud vilby
16.06.20 16:28
Jeg skal ikke kloge mig ret meget. Men hvis forbundets ledelse har underskrevet en kontrakt om vilkårene for indehaveren af næstformandsposten, så gælder den kontrakt naturligvis, uanset hvad der måtte stå i vedtægterne. Man må gå ud fra, at kontraktunderskrivere sikrer sig det vedtægtsmæssigt lovlige, eller at de alternativt skriver under, fordi der er enighed om evt. bedre vilkår end angivet i vedtægterne.
Om det er rimeligt eller ej må være en helt anden diskussion.
Fremhævet af Journalisten
Thomas Szlavik
16.06.20 17:17
Jeg kender ikke Jakob Ponsgaard, og jeg kender ikke baggrunden for, at han fire måneder efter, han har stillet op og er blevet valgt som næstformand, går ned med stress. Måske har han slået et større brød op, end han kan bage.

Men jeg kender Tine, og hun er ikke den type, der slår hånden af folk, der har brug for hjælp. Tværtimod er hun altid parat til at hjælpe folk i nød.

Men naturligvis kan DJ ikke leve med en næstformand, der efter tre måneders sygemelding ikke kan give en melding om, hvornår han kan være arbejdsklar. I så fald er tillidshvervet jo overflødigt.

Så jeg støtter også vores formand.
Fremhævet af Journalisten
Kate Bluhme
16.06.20 17:52
Jeg kan fuldt og helt tilslutte mig, hvad Thomas Szlavik skriver.
Fremhævet af Journalisten
Jesper Schou Hansen
16.06.20 18:19
Hvad er det for en faglig organisation, der ikke engang kan finde ud af at lave en ordentlig ansættelseskontrakt?
Og ... hvad er det for en faglig organisation, som selv ønsker at klemme et medlem. Er det den faglige organisation, der skal stå op for medlemmerne på arbejdspladsen, hvis arbejdsgivere kører et medlem over?
Undskyld hvis jeg ikke er synderligt imponeret. Og så held og lykke til Jakob (som jeg ikke tror jeg hverken har mødt eller talt med) med både at komme godt igennem sygdommen (og med lønkravet).
Fremhævet af Journalisten
Kurt Simonsen
16.06.20 19:15
Helt enig i Thomas Szlaviks beskrivelse af vores formand. Jeg har 100 procent tillid til Tine.
Fremhævet af Journalisten
Uffe Gardel
16.06.20 19:46
Som formand/næstformand skal man tjene forbundet, og det gør man i nogle situationer bedst ved at gå af. Det forstod Jakob Ponsgård ikke, og derfor måtte HB gøre, som man gjorde. Helt OK.

Men fratrædelsesordningen? Herregud, altså. En ansættelseskontrakt er en bindende aftale. Den gælder uanset hvad der står i vedtægterne - og uanset at Ponsgård ikke har været funktionæransat. Eneste måde DJ kan slippe fri er formentlig at påvise at Ponsgård var i ond tro, altså at han godt vidste at han ved en fejl fik noget, det ikke var meningen at han skulle have.

Jeg undrer mig over at man i et fagforbund kan kludre så meget med en ansættelse. Og jeg undrer mig endnu mere over at forbundets formand ikke ved, at en ansættelseskontrakt forpligter.
Fremhævet af Journalisten
Søren Gøttsche
16.06.20 21:06
DJs konsulenter behøver ikke at læse mine eventuelle fremtidige ansættelseskontrakter igennem, kan jeg se. Dette kontraktmæssige sjusk på sådan et ansættelsesniveau er helt uhørt. I øvrigt ret usolidarisk tilgang til en næstformands sygdomsforløb. Virker ikke til, at der er gjort ret mange tiltag for at understøtte næstformandens opgaver i hans fravær. Gad vide, hvordan sådan et forbund vil kæmpe for ens egen sag som medlem, hvis man selv stod i en lignende fraværsperiode grundet sygdom ?
Fremhævet af Journalisten
Rasmus Preston
16.06.20 23:28
Man kan mene om forløbet, hvad man vil. Men det er simpelthen så usympatisk at læse folks nedgørende kommentarer om stress. Det er tydeligvis folk, der aldrig selv har haft det inde på livet og anser sig selv for mere hårdføre og robuste. Alle kan blive ramt, også dem, der regner sig selv for usårlige. Og den der masochistiske flagellant-mentalitet som både kommentarer her og Tine Johansen fremfører i artiklen ("Det er et tillidshverv, og det findes der ikke nogen skåneversion af") hører ingen steder hjemme i forbundet. Det er simpelthen for gammeldags og åndssvagt.

Respekt for folks sygdomme og sygdomsforløb, også de psykiske, er vel det mindste, man kan forvente af en professionel organisation.
Fremhævet af Journalisten
Astrid Søndberg
17.06.20 10:37
@ Kerstin @ Allan

I misforstår. Det, jeg mener, er: Er det givet, at HB i dag vælger en ny næstformand? Det er det vel ikke. I princippet kan det være, at man i HB foretrækker en anden løsning? Jeg opponerer mod, at man konkluderer resultatet, allerede inden HB har truffet en beslutning.

I et forbund, hvor ledelsen gennem de senere år ikke altid har vist sig lige demokratisk anlagt, er det for mig vigtigt at anerkende HBs betydning og beslutningskraft.

Det svarer til, at politiet på forhånd siger, der vil være lukkede døre i et kommende grundlovsforhør. Det er ikke politiets beslutning, det er dommerens. Omend det ofte bliver sådan.

Ja, det kan meget vel være, at udfaldet bliver en ny næstformand i dag. Men det kan også være, det ikke gør. I DJosv har vi en hovedbestyrelse. Vi har brug for også at anerkende, at den er beslutningsdygtig.
Fremhævet af Journalisten
Michael Kjærgård
17.06.20 11:43
'Hovedbestyrelsen udpeger af sin midte en næstformand, hvis denne post bliver ledig.' DJ's vedtægter §26,stk.1. På hvilken måde åbner det mulighed for 'at man i HB foretrækker en anden løsning'? Hvilken løsning skulle det være?
Fremhævet af Journalisten
Allan Andreasen
17.06.20 11:49
Kære Astrid
Det er op til HB at beslutte, idet forretningsudvalget har indstillet til HB at vælge næstformand i dag.
De bedste hilsner
Allan
Kommunikationschef
Fremhævet af Journalisten
Helge Andreassen
18.06.20 11:29
Forbundet bør leve op til kontrakten. Få lukket den sag og se så at komme videre. Alt andet vil ikke være til at holde ud. Hverken for medlemmerne eller DJ
Fremhævet af Journalisten
Niels Krogh Søndergaard
24.06.20 02:16
Enig med Helge og Uffe.
Fremhævet af Journalisten
Denne artikel er lukket for kommentarer.
data_usage
chevron_left
chevron_right