Stresssyg næstformand: DJ pressede mig af posten 

DJ’s næstformand, Jakob Ponsgård, står nu frem og anklager DJ for kontraktbrud og urimeligt pres i forbindelse med sin sygemelding og fratrædelse. Han har ifølge sin kontrakt ret til løn i seks måneder efter opsigelsen. Men det har DJ afvist, da det strider mod vedtægterne (præciseret kl. 16.04)

”Jakob har været sygemeldt siden januar, og det er en ulykkelig situation, men han har truffet den rigtige beslutning for DJ.”

Sådan sagde formand for Dansk Journalistforbund (DJ) Tine Johansen til Journalisten, da det tidligere på måneden kom frem, at næstformand Jakob Ponsgård efter kun omkring et halvt år trak sig fra posten.

Men ifølge Jakob Ponsgård selv var valget om at trække sig langtfra kun hans eget. Det fremgår af en beskrivelse af hans sygdoms- og fratrædelsesforløb, som han har sendt til Journalisten. Her fremgår det, at sygemeldingen skyldes stress.

”Jeg vil først understrege, at valget om at trække mig IKKE udelukkende var mit eget, men et resultat af, at Tine og hovedbestyrelsen gennem deres advokat har lagt et massivt pres på mig. Faktisk i en sådan grad, at min sygdomstilstand er blevet væsentligt forværret i perioden,” skriver han i det fremsendte.

I Jakob Ponsgårds beskrivelse af forløbet retter han skarp kritik af DJ, som han anklager for kontraktbrud og for ikke at overholde formalia i forbindelse med forberedelserne til en indkaldelse til et ekstraordinært delegeretmøde om valg til næstformandsposten.

DJ-formand Tine Johansen kalder sagen ulykkelig, men afviser alle anklager over for Journalisten.

Formand: Overvej din fremtid

Formelt fratræder Jakob Ponsgård med udgangen af juli. Han har på grund af sin sygdom ikke villet lade sig interviewe til artiklen her, men har besvaret opfølgende spørgsmål til forløbet på mail.

I sine mails beskriver han, at Tine Johansen i en telefonsamtale 5. april opfordrede ham til at trække sig fra næstformandsposten. Han havde på det tidspunkt været sygemeldt i lidt under tre måneder.

”Jeg udbad mig yderligere betænkningstid, som Tine pure afviste – med henvisning til længden på min sygemelding,” skriver han og oplyser, at han ikke tidligere havde talt med formanden om at trække sig.

Men ifølge Tine Johansen er det ikke korrekt, at hun opfordrede næstformanden til at trække sig.

”Jeg sagde, at jeg syntes, han skulle genoverveje, om han kunne vende tilbage. Og så aftalte vi at tales ved efter påske,” forklarer hun.

Efter telefonsamtalen 5. april skriver Jakob Ponsgård den 22. april en mail til DJ’s hovedbestyrelse (HB). Her forklarer han, at han er ramt af stress og deraf følgende sygdomme i en sådan grad, at han ikke har haft overskud til at skrive til dem før.

”Jeg blev selv dybt rystet over, hvor voldsomt og hvor ubehageligt det er, når stress bliver fysisk – og man taber kontrollen over sine følelser, sine tanker og sin krop,” skriver han bl.a. i mailen.

Han skriver også, at han tager Tine Johansens opfordring til ham ”meget alvorligt”. Han varsler hovedbestyrelsen, at han efter at have rådført sig med sundhedsfaglige folk håber at være i stand til at træffe en beslutning om sin fremtid inden 15. maj.

Dybt chokeret over afvisning af løn

Jakob Ponsgård beskriver, at han ifølge sin læges vurdering allerede fik det dårligere efter telefonsamtalen med formanden 5. april. Han kontakter derfor en advokat for at få ekstern rådgivning om sin situation.

”Sammen formulerede vi et forslag til, at jeg ville trække mig omgående, og det var min forventning, at jeg ville få udbetalt seks måneders eftervederlag som angivet i min ansættelseskontrakt,” forklarer han.

Journalisten har set Jakob Ponsgårds ansættelseskontrakt. Her fremgår det, at ”såfremt næstformanden fratræder i valgperioden eller på tidspunktet for genvalg på delegeretmødet, ydes der 6 måneders sædvanlig løn fra nærmeste første i en måned efter opsigelsestidspunktet”.

Men det afviste Tine Johansen ifølge Jakob Ponsgård blankt med henvisning til, at bestemmelsen i hans ansættelseskontrakt om eftervederlag er i strid med DJ’s vedtægter. Svaret kom bag på Jakob Ponsgård.

”Jeg blev dybt chokeret, da jeg selvfølgelig regnede med, at min kontrakt var udformet i henhold til vedtægterne og tjekket igennem af sekretariatet, før den blev underskrevet af formanden,” skriver han.

DJ: Gælder kun efter fuld periode

Tine Johansen bekræfter over for Journalisten, at afvisningen af seks måneders eftervederlag, som ellers er beskrevet i Jakob Ponsgårds kontrakt, bunder i paragraf 27 i DJ’s vedtægter.

”Der er det tydeligt beskrevet, at man skal sidde fuld periode for at være berettiget til eftervederlag. Og vedtægterne er det, vi står til ansvar for. De svarer til vores grundlov. Og ligesom man ikke kan lave love, der strider mod grundloven, kan man heller ikke lave aftaler i strid med vedtægterne,” siger Tine Johansen.

Er det så en fejl, at I har givet Jakob Ponsgård en kontrakt, hvor der står, at han har ret til løn i seks måneder efter opsigelsestidspunktet?

”Den vilkårsaftale, som politikere i DJ har fået gennem mange år, tager ikke højde for den situation, hvor man trækker sig, før der er gået en periode. Men i vores vedtægter står det meget klart beskrevet.”

Men er det en fejl i kontrakten? For det er da mærkværdigt, at der står noget i en kontrakt, der strider direkte mod vedtægterne?

”Ja, men der er det jo vedtægterne, jeg står til ansvar for. Det er klart.”

Står du ikke også til ansvar for at overholde en kontrakt, I har indgået?

”Jo, men man er ikke ansat i et reelt job i traditionel forstand som næstformand. Man har et tillidshverv. Og så er der en vilkårsaftale, der beskriver, hvad det er for et tillidshverv, man har. Og den tager ikke højde for den situation, hvor man ikke har siddet en fuld periode,” siger Tine Johansen.

Hun erkender, at det burde have været mere grundigt beskrevet i aftalen med Jakob Ponsgård.

Når jeg nu kan forstå, det giver anledning til tvivl, så skal vi da klart have det rettet,” siger hun.

Ponsgård: Jobbet har gjort mig syg

Jakob Ponsgård kritiserer i skarpe vendinger, at forbundet har afvist at opfylde vilkårene i hans ansættelseskontrakt. Han mener, det skal ses i lyset af, at det ifølge ham er jobbet, som har gjort ham syg.

”Det er krisen i organisationen, min kaotiske opstart og et overfald fra en tillidsmand tidligt i min ansættelse, der er årsagen til min sygdom – og jeg mener derfor, organisationen har et skærpet ansvar for min fratræden,” skriver han til Journalisten og uddyber, at overfaldet, han henviser til, var verbalt.

Til det siger Tine Johansen:

”Jamen det er da simpelthen så ulykkeligt, at det er den oplevelse, han har. Men det er bare ikke nogen let position at have. Og hvis man er blevet syg af den, så er det værd at overveje, om man kan holde til det,” siger hun.

Han mener, I har presset ham i en sådan grad, at hans sygdomstilstand er blevet væsentligt forværret. Hvad tænker du om det?

”Det synes jeg simpelthen er så trist. Det bliver jeg da frygteligt ked af at høre. Men det er jo ikke en stilling i klassisk forstand det her. Det er et tillidshverv, og det findes der ikke nogen skåneversion af,” siger Tine Johansen.

DJ: Situationen var uholdbar

DJ-formanden forklarer, at forbundet skubbede på for at få en afklaring på Jakob Ponsgårds fremtid i DJ, da situationen var uholdbar.

”Vi stod, og står, et sted, hvor der er kæmpe krise i samfundet, og medlemmerne har sindssygt meget brug for at vide, at DJ har deres ryg. Der er en berettiget forventning om, at vi yder en ekstra indsats. Og derfor er det uholdbart at være uden næstformand så længe,” siger hun.

Men kan man ikke forvente, at en fagforening om nogen ikke presser en stress-sygemeldt til at overveje sin fremtid i organisationen efter knap tre måneders sygemelding?

”Igen: Det er ikke en ansættelse det her. Det er ikke et job. Man er valgt til at løse nogle opgaver, og det er ikke nogen let opgave sådan et tillidshverv. Så hvis man har det så dårligt, at man ikke er i stand til at passe det i meget lang tid, så synes jeg, det mest ansvarlige er at overveje, om man kan holde til det,” siger Tine Johansen.

Jakob Ponsgård selv mener da også, at det er rimeligt af forbundet at forvente en afklaring.

”Det er også helt rimeligt, hvis delegeretmødet vil underkende min kontrakt eller afsætte mig. Det er min eneste arbejdsgiver. Problemet har dog været, at jeg har haft den opfattelse, at dette ikke er blevet respekteret i forløbet,” skriver han

Ekstraordinært delegeretmøde 

Og dermed er vi fremme ved Jakob Ponsgårds tredje og sidste kritik af DJ i forløbet. Han mener nemlig, at DJ har handlet ”magtfuldkomment” og ”groft har misfortolket sin egen beslutningskompetence” i forløbet.

Han fortæller, at han efter korrespondance mellem hans egen og DJ’s advokat fik det svar, at hvis han ikke trak sig omgående, ville HB indkalde til et digitalt delegeretmøde for at vælge en næstformand. Det bekræfter Tine Johansen. Men ifølge Jakob Ponsgård er dét ikke efter bogen:

”FU (DJ’s Forretningsudvalg, red.) og HB har under ingen omstændigheder beføjelser til at sætte næstformandsposten – eller nogen anden post, der ikke er ledig – på valg, da det er delegeretmødet, der vælger formandskabet, og det derfor også kun er dem, der kan afsætte det,” skriver han.

Ifølge Tine Johansen er det helt korrekt, at kun Jakob Ponsgård selv eller et delegeretmøde kunne træffe beslutningen. Derfor ville DJ indkalde til et ekstraordinært delegeretmøde med valg af næstformand som det eneste punkt på dagsorden, hvis Ponsgård ikke selv traf beslutningen.

”Og Jakob Ponsgård kunne selvfølgelig opstille på lige fod med andre kandidater. Der ville ikke være tale om at afsætte nogen. Det var en uholdbar situation, og derfor ville vi bede de delegerede om at tage stilling,” forklarer Tine Johansen.

Men beslutter HB så i virkeligheden ikke indirekte, at han ikke skal være næstformand længere, ved at indkalde til ekstraordinært delegeretmøde, hvor dagsordnen er, at der skal vælges en næstformand, selv om I jo allerede har en næstformand?

”Jeg gentager: Vi stod i en situation, hvor HB blev enig med sig selv om, at det her var uholdbart. Der er opgave, der ikke bliver løst, og repræsentationer, der ikke er besat. Og hvis Jakob ikke selv kom frem til en beslutning, blev vi nødt til at bede de delegerede om at træffe en beslutning,” siger hun.

Ikke oplyst og retfærdigt grundlag

Men Jakob Ponsgård fastholder, at proceduren ikke er efter bogen.

”Hvordan vil du indkalde til et nyvalg, hvis der ikke er en post på valg? Det kan man simpelthen ikke,” mener han.

Han kritiserer desuden, at DJ i den HB-besluttede dagsorden for delegeretmødet ikke oplyste de delegerede om, at der i hans aftale står, at han er berettiget til seks måneders løn fra opsigelse, men at det var blevet afvist af DJ.

”Derfor trak jeg mig. Jeg indså, at HB og Tine ingen intention havde om at lade delegationen beslutte min skæbne på et oplyst og retfærdigt grundlag. Og jeg så derfor ingen anden udvej end at gå selv og så eventuelt slæbe DJ i retten senere, når jeg er blevet rask og har overskuddet til det,” skriver han.

Tine Johansen påpeger, at hvis det var kommet til et ekstraordinært delegeretmøde, havde det stået Jakob Ponsgård frit for at bede de delegerede forholde sig til uenighederne om hans kontrakt.

”Selvfølgelig må man bringe det op på et delegeretmøde, hvis man synes, det er væsentligt for det punkt, vi diskuterer. Det er bare ikke relevant i denne sammenhæng,” siger formanden.

Dansk Journalistforbunds hovedbestyrelse vælger ny næstformand på onsdag den 17. juni.

 

Præciseret kl. 16.04: Det er præciseret, at Jakob Ponsgård henviser til en HB-besluttet dagsorden for delegeretmødet og ikke bare et udkast til det ekstraordinære delegeretmøde. 

31 Kommentarer

Niels Krogh Søndergaard
24. JUNI 2020
Enig med Helge og Uffe.
Helge Andreassen
18. JUNI 2020
Forbundet bør leve op til kontrakten. Få lukket den sag og se så at komme videre. Alt andet vil ikke være til at holde ud. Hverken for medlemmerne eller DJ
Allan Andreasen
17. JUNI 2020
Kære Astrid
Det er op til HB at beslutte, idet forretningsudvalget har indstillet til HB at vælge næstformand i dag.
De bedste hilsner
Allan
Kommunikationschef
Michael Kjærgård
17. JUNI 2020
'Hovedbestyrelsen udpeger af sin midte en næstformand, hvis denne post bliver ledig.' DJ's vedtægter §26,stk.1. På hvilken måde åbner det mulighed for 'at man i HB foretrækker en anden løsning'? Hvilken løsning skulle det være?
Astrid Søndberg
17. JUNI 2020
@ Kerstin @ Allan

I misforstår. Det, jeg mener, er: Er det givet, at HB i dag vælger en ny næstformand? Det er det vel ikke. I princippet kan det være, at man i HB foretrækker en anden løsning? Jeg opponerer mod, at man konkluderer resultatet, allerede inden HB har truffet en beslutning.

I et forbund, hvor ledelsen gennem de senere år ikke altid har vist sig lige demokratisk anlagt, er det for mig vigtigt at anerkende HBs betydning og beslutningskraft.

Det svarer til, at politiet på forhånd siger, der vil være lukkede døre i et kommende grundlovsforhør. Det er ikke politiets beslutning, det er dommerens. Omend det ofte bliver sådan.

Ja, det kan meget vel være, at udfaldet bliver en ny næstformand i dag. Men det kan også være, det ikke gør. I DJosv har vi en hovedbestyrelse. Vi har brug for også at anerkende, at den er beslutningsdygtig.

Flere

Læs også

DJ’s næstformand trækker sig

DJ’s næstformand trækker sig

05. JUNI 2020