DJ’s næstformand trækker sig

Efter kun omkring et halvt år på posten trækker Jakob Ponsgård sig. Ny næstformand skal findes i hovedbestyrelsen

Dansk Journalistforbund skal have ny næstformand. Det står klart, efter at næstformand Jakob Ponsgård i dag har meddelt hovedbestyrelsen, at han trækker sig. Meldingen kommer, efter at Jakob Ponsgård har været sygemeldt siden januar.

DJ’s formand, Tine Johansen, kalder det ’ulykkeligt’.

”Jakob har været sygemeldt siden januar, og det er en ulykkelig situation, men han har truffet den rigtige beslutning for DJ,” siger hun.

Jakob Ponsgård fratræder formelt set som næstformand den 31. juli, men Tine Johansen forventer, at hovedbestyrelsen allerede inden sommerferien vil have en ny klar til at tage over efter sommerferien. Hvem der er kandidater, vil hun dog ikke komme ind på.

”Det skal de selv have lov til at sige højt, men jeg ved, at der er nogen, der overvejer det,” siger Tine Johansen.

Jakob Ponsgårds langvarige sygemelding har betydet, at der har været en række opgaver, som ikke er blevet løftet i en tid, hvor forbundet især under coronakrisen har haft en stor arbejdsbyrde.

”Jakob sidder på nogle repræsentationer eksternt og en række poster internt, og der er nogle ting, der ikke er blevet løftet, som vi havde ønsket os. Heldigvis er der HB-medlemmer, der er trådt til, men selvfølgelig har vi kunnet mærke det. Der er også ting, vi har måttet udskyde, indtil enten Jakob var tilbage eller en ny kunne tage over,” siger Tine Johansen.

Det er kun omkring et halvt år siden, at Dansk Journalistforbund afholdt ekstraordinært delegeretmøde 24. november 2019, hvor Jakob Ponsgård med et klart flertal blev valgt til næstformand.

Jakob Ponsgård blev blandt andet valgt på, at han ville kæmpe for bedre vilkår for de dårligst sikrede medlemmer – cirka 50 procent af DJ’s medlemmer er ikke på overenskomst.
”Vi skal give stemme til dem, der har for lidt at sige i forbundet,” sagde han på det ekstraordinære delegeretmøde i november.

 Journalisten forsøger at få en kommentar fra Jakob Ponsgård

9 Kommentarer

Esben Ørberg
12. JUNI 2020
Kære hovedbestyrelse

Nu har DJ reelt været uden næstformand i et halvt år, og - vupti! - på onsdag vælger I en ny for os.

Vent dog til efter sommerferien. Brug næste uges møde til at diskutere, hvordan næstformanden skal vælges, hvilke kvalifikationer vedkommende bør besidde – og meget gerne også, hvad næstformanden egentlig skal foretage sig.

Som det ser ud nu, er jeres procedure for valg virkelig, ja, tarvelig. Man melder sig åbenbart blot gennem Journalisten. Den der først rækker fingeren op får et klart forspring, fordi de øvrige kandidater let kan opfattes som værende imod ham/hende. Og når vedkommende så er valgt, vil der stå 10 måneders medlemsbetalt kampagneplatform klar til at sikre genvalg på delegeretmødet. 'Nu skal vi have ro på efter turbulente år og vedkommende skal have tid til at finde sin plads'. Jeg kan høre det for mig. Igen.

Jeg har argumenteret for, at næstformandsposten bør afskaffes, sekundært at den genbesættes som halvt eller en tredjedel frikøbt, fordi en organisation af DJ's størrelse simpelthen ikke har brug for to fuldtidsansatte til at varetage politiske opgaver, suppleret af adskillige faglige konsulenter.

Nuvel, dette vinder jeg næppe gehør for.

Næppe heller at det egentlige valg bør afgøres på delegeretmødet til april næste år.

Men som minimum bør I sikre posten et reelt indhold og opstille en procedure for valg – og i hvert fald ikke haste et næstformandsvalg igennem blot to uger efter at den hidtidige næstformand definitivt har sagt fra.

Sporene skræmmer. DJ fortjener bedre.

I øvrigt: Deltager den hidtidige næstformand i valget i næste uge – eller gør hans suppleant?
Erik Svarre
9. JUNI 2020
Fagbladet Journalisten skylder fortsat medlemmerne den lovede opfølgning på denne historie med udtalelser fra næstformanden himself. Come on!
Maria Becher Trier
9. JUNI 2020
@Esbenørberg
Kære Esben,
Allerførst - jeg er ikke HB- medlem - men formand for Organisations-gruppen i DJ og journalist på fagbladet Folkeskolen.

Jeg er helt enig med dig i, at hovedbestyrelsen i den nuværende situation bør udpege en næstformand i perioden indtil næste delegeretmøde. Så kan vedkommende stille op til valg, når tiden kommer. Der er ikke så mange kandidater, da næstformanden skal udpeges fra HB's midte. Alle står i forskellige livssituationer, derfor synes jeg, det giver rigtig god mening, at næstformandsposten indtil delegeretmødet kan overtages med halvt, helt, en tredjedel eller ingen frikøb overhovedet. Der bliver nødt til at være en stor grad af fleksibilitet - især når det gælder en overgangsperiode.

Jeg kigger ofte på beslægtede forbund. Jeg er selv via mit job til en vis grad knyttet til Danmarks Lærerforening. Her er ikke bare formand og næstformand men også tre medlemmer af forretningsudvalget fuldtidsfrikøbte. Desuden er medlemmer af hovedbestyrelsen frikøbt i, hvad der svarer til cirka tre dage om ugen.
I Sygeplejerådet er i hvert fald formand og to næstformænd fuldtidsfrikøbte.

Jeg tror, det er vigtigt, at valgte politikere har en fremtrædende rolle i fagforbund. En væsentlig forskel på dem og de fastansatte er, at de skal stå til ansvar for alle forbundets beslutninger på delegeretmødet hver andet år. Medlemmerne kan ret let skifte dem ud, hvis der er utilfredshed. Jeg tror, det er bedst at dele et så stort politisk ansvar ud på flere.

Jeg ved, at man i hovedbestyrelsen kigger på frikøb i DJ, så måske kommer der nye rammer.

Bedste hilsner fra

Maria Becher Trier
Maria Becher Trier
9. JUNI 2020
@Finnarnehansen

Jeg har ingen problemer med, at næstformandens løn eller formandens løn sættes ned. Jeg mener, at forbundets lønniveau som udgangspunkt bør være i et vist forhold til medlemmernes lønniveau -det betyder naturligvis, at man ind i mellem må justere. Jeg mener også, at det skal være attraktivt at påtage sig så stort et ansvar som en formandspost eller en næstformandspost er.

Når det gælder ”de forbundne kar” er jeg et stykke af vejen enig med dig.
Medlemmerne betaler på papiret hver måned 70 kroner til sikringsfonden. På grund af ”de forbundne kar” går en del af beløbet til drift. Jeg er enig med dig i, at det er en mærkværdig konstruktion. Jeg mener, at beløbet til sikringsfonden skal sættes ned, så det svarer til de kroner, der rent faktisk er behov for i sikringsfonden. Muligvis kan det i en periode være nul, hvis sikringsfonden er meget polstret. Men jeg tror et symbolsk beløb vil være en god idé. På den måde bliver det mere tydeligt, om der er et overforbrug eller ej.

Med hensyn til de fratrædelsesordninger, der er forhandlet, så ved jeg ikke nok om dem, da jeg ikke er medlem af hovedbestyrelsen. Måske er jeg naiv – men jeg tænker, at der er en grund til, at de er landet, hvor de er.
Bedste hilsner fra Maria
Esben Ørberg
8. JUNI 2020
Kære Maria – og øvrige HB-medlemmer
Min pointe er, at der ikke er brug for to fuldtidspolitikere til at føre politik i DJ.
Det har der i øvrigt aldrig været. Indtil for få år siden deltog både formand og næstformand i det daglige arbejde, bl.a. ved at føre forhandlinger og forvalte administrativt ansvar på udvalgte områder. I praksis varetog de begge centrale administrative funktioner ved siden af det politiske, repræsentative og påvirkningsmæssige arbejde.
Men det politiske har taget overhånd i DJ. I dag er både formand og næstformand eksempelvis ikke i nærheden af forhandlingslokalerne. HB har nemlig bildt sig selv ind, at to fuldtidsansatte, politisk valgte er nødvendige. Det er en begrædelig misforståelse og et enormt ressourcespild.
Jeg kan godt læse af din kommentar, at du ikke er enig med mig i den betragtning. Jeg er bange for, at resten af HB er enige med dig.
Jeg håber dog trods alt, at du og dine HB-kolleger i det mindste vil nøjes med at vælge/udpege et HB-medlem som midlertidig næstformand på deltid indtil delegeretmødet om blot 10 måneder.
Tilbyd eksempelvis en tredjedel frikøb og vis på den måde respekt for demokratiet og medlemmerne. Med al respekt for hovedbestyrelsens medlemmer, er rekrutteringsgrundlaget for en næstformand, der kan overleve op til flere delegeretmøder, vel næppe ret stort alene blandt HB-medlemmerne?
Tiden frem til delegeretmødet kan I med fordel bruge til fordomsfrit at diskutere, hvad en næstformand egentlig skal bestille. En ting er sikkert. Som praksis har været i de senere år, er stillingen inderligt overflødig.
Kig bare på beslægtede forbund. Selv et forbund som DM, Magisterforeningen, som er mere end dobbelt så stor som DJ, har end ikke en fuldtids næstformand.
Kære HB, det er nu, at I har chancen for at skabe bedre balance mellem politik og ikke-politik i DJ.
I øvrigt er jeg ikke enig med Finn Arne Hansen i hans betragtninger om misbrug og overforbrug i DJ.

Flere