Det var Danmarks bedste mediearbejds­plads i 2007. Så kom den “Den Digitale Offensiv”

Vagn Petersen, direktør for TV 2 Øst

 

TV 2 Zen

Sådan døbte fagbladet Journalisten TV 2 Øst i 2007. Dengang var kanalen ifølge Berlingskes Nyhedsmagasin landets bedste mediearbejdsplads. Der var meditationsrum i kælderen og harmoni på regionalstationen i Vordingborg.

”Der er generel tillid til ledelsen,” sagde stedfortrædende tillidsrepræsentant Michael Breum dengang.

TV 2 Øst havde høje seertal, og Vagn Petersen var en højprofileret og respekteret direktør. Han var kommet til kanalen i 1998. Han var blevet en regionskonge.

Sammen med daværende redaktionschef Ole Hampenberg skabte han et miljø med journalistisk kvalitet i højsædet. Han fremstod som en skarp og bestemt leder, men også en mand, der lyttede til sine medarbejdere.

Men i dag har en række digitale omstillingsprojekter vendt op og ned på medarbejdernes arbejdsdag, udløst sygemeldinger, stress og dårligt samarbejdsklima.

Stemningen blandt medarbejdere og ledelse er helt i kulkælderen.

”Folk er trætte af snak. De vil gerne have, at der virkelig bliver forbedret noget. Vi løser ikke en tillidskrise med snak,” siger en anonym kilde.

Det eneste på TV 2 Øst, der fortsat er det samme som i de gode gamle dage, er ambitionerne om et godt arbejdsmiljø.

Under omdømme på TV 2 Østs hjemmeside står der, at TV 2 Øst skal være: ”Den bedste arbejdsplads”.

Hvad er gået galt?

 

I 2007 Danmarks bedste mediearbejds­plads. Så kom den ”digitale offensiv” 2 ”Det har været en sorgproces for flere at komme igennem omstillingen,” siger en kilde fra TV 2 Øst om kanalens digitale omstilling. Sofia Busk

Kuvert uden afsender

Midt i april 2019 lander en kuvert i Journalistens dueslag. I den ligger en arbejdspladsvurdering fra først i april 2019 på TV 2 Øst.

Baggrunden er, at Arbejdstilsynet den 12. marts 2019 har været på uanmeldt besøg hos direktør Vagn Petersen på TV 2 Øst. Samme dag har tillidsrepræsentant Lisbet Carlsen sagt til ham, at der er en tillidskrise på kanalen.

Vagn Petersen vidste godt, at organisationen var presset af den digitale omstilling.

”Den har også været lang. Og man kan altid diskutere, om den måde, jeg valgte at gøre det på, er den rigtige,” siger han.

Alligevel havde han troet, at spændingerne var væk. Ifølge ham er den 12. marts det første tidspunkt, hvor det går op for ham, at tingene stadig står slemt til.

”Jeg har hele tiden været superoptimist og har været sikker på, at vi kunne klare opgaven,” siger han.

Sorgproces

For medarbejderne er det ikke nogen overraskelse at se Arbejdstilsynet.

”Det har været en sorgproces for flere at komme igennem omstillingen,” siger en kilde.

Besøget skaber håb om forandring til det bedre.

Arbejdstilsynet udsteder for eksempel et påbud til TV 2 Øst, fordi TV 2 Øst ikke har fået lavet en APV i seks år. Ifølge arbejdsmiljøloven skal der laves en APV mindst hvert tredje år.

Hvis det ikke sker, er det en lovovertrædelse, siger professor Peter Hasle fra Aalborg Universitet.

Kritik af ledelsen

APV’en fremstår nådesløs hård.

22 ud af 102 medarbejdere, som APV’en er blevet sendt til, svarer, at de på grund af stor arbejdsmængde eller tidspres har været sygemeldt i løbet af de sidste 12 måneder.

Otte har været sygemeldt på grund af jobusikkerhed. 15 på grund af arbejdsrelateret stress.

I APV’er rejser flere medarbejdere kritik af to ledere for deres adfærd over for medarbejderne. En nyhedschef og direktør Vagn Petersen.

Dokumenterne viser, at den digitale omstilling ganske enkelt har eroderet tilliden til ledelsen.

I et af de anonyme fritekstsvar står der:

”Der har været en lang periode, hvor jeg har fået hovedpine, når jeg nærmer mig Vordingborg på motorvejen.”

Og en anden:

”Mange græder. Mange er bange. Man kan mærke på mange kolleger, at de er på kanten.”

Flere skriver, at de oplever, at ledelsen ikke lytter:

”Når vi siger, hvad vi mener, får vi at vide, at det er brok.”

Den Digitale Offensiv

Det aktuelle problem er et projekt med det mundrette navn ’Den Digitale Offensiv’, som blev præsenteret den 27. august 2018 på et fællesmøde.

Ligesom på andre regionale tv-stationer søger seerne væk fra flow-tv, når de skal have deres nyhedsbehov dækket. Tabet skal vindes tilbage på nettet. Det er svært – og stationen må nærmest prøve sig frem.

’Den Digitale Offensiv’ er således den fjerde forandringsproces på TV 2 Øst på fire år. Før det har der været en digital satsning på tveast.dk, så var der ’Det nye digitale TV 2 Øst’, og i januar 2018 blev der lanceret en strategi for mere fokus på nyhedsudsendelserne.

Tal fra APV på TV 2 Øst

Er det nødvendigt, at du skal arbejde meget hurtigt?
Altid: 19
Ofte: 44
Indimellem: 25
Sjældent: 4
Aldrig: 1

Er det nødvendigt, at du skal arbejde over?
Altid: 5
Ofte: 33
Indimellem: 29
Sjældent: 16
Aldrig: 4

Føler du dig tryg i din ansættelse?
I høj grad: 19
I nogen grad: 30
Delvist: 24
I mindre grad: 12
Slet ikke: 6

De mange planer stikker i forskellige retninger, siger en medarbejder.

”Det er omstillinger, hvor der bliver rullet en plan ud, som ikke har været gennemarbejdet. Og efter et stykke tid må ledelsen så rulle dem tilbage igen, fordi det ikke var så godt,” siger en anonym medarbejder.

Ifølge den seneste plan skal VJ-reportagevagter ikke længere have 21 timer til at lave et indslag. Det bliver reduceret til 15 timer.

Der skal ikke længere være en redaktør til stede, når nyhedsudsendelserne afvikles.

Og så vil ledelsen kunne ændre på medarbejdernes arbejdstider med kortere varsel: Aftenen før en vagt. Hvis en medarbejder oprindeligt skulle møde omkring middag, kan ledelsen sige, at de skal møde klokken otte om morgenen.

Flere punkter i planen møder kritik.

”Nogle skal hente eller aflevere børn i København, og det skal man kunne planlægge. Der var stadig flere, som ikke kunne få deres privatliv til at hænge sammen med de planer. Det virkede de ligeglade med,” siger en kilde.

Den Digitale Offensiv betyder også, at nogle populære opgaver helt forsvinder.

For eksempel skal TV 2 Øst ikke længere lave de lange formater, som for flere medarbejdere har været en stor del af deres identitet og arbejde i mange år på kanalen.

Faktisk bliver hele TV 2 Østs programredaktion på mødet nedlagt.

Kort sagt: En masse medarbejdere mister deres funktioner og skal overgå til nogen, de endnu ikke kender.

Håndteret dårligt

Journalisten har talt med en række medarbejdere om, hvordan de oplever forholdene og omstillingen på TV 2 Øst.

Alle ønsker at være anonyme. Journalisten har også talt med én kilde, der har ønsket at gå til citat.

Budskabet fra medarbejderne er, at de udmærket er klar over, at en digital omstilling er påtrængende. Problemet er den måde, omstillingen er håndteret på.

”Når vi er kritiske over for dele af planen, bliver det oversat til, at vi slet ikke vil omstillingen,” siger en medarbejder.

Eksperter enige om problemet

Journalisten har vist og refereret APV’en til tre eksperter i arbejdsmiljø.

Peter Hasle fra Aalborg Universitet siger, at mange undersøgelser viser, at forandringsprocesser ofte giver anledning til psykisk belastning og sygdom hos medarbejdere.

”Det er en klar risikofaktor. Og det er ledelsens ansvar at sørge for, at det ikke bliver en risiko,” siger han.

Chefpsykolog Louise Dinesen fra konsulenthuset Hartmanns siger, at omstillinger er noget af det allersværeste at gennemføre. Ikke kun for medarbejderne, men også for lederne.

”Det er angstprovokerende som leder at sige, at det også er nyt for mig. At man ikke har alle løsningerne. Ingen ledere kan klare det alene. Det er et samarbejde,” siger hun.

I APV’en fra TV 2 Øst svarer 51 procent, at de delvist, i mindre grad eller slet ikke stoler på ledelsens udmeldinger.

”Den er rigtig slem,” siger Ole Gunni Busck, lektor på Aalborg Universitet.

Hvad betyder det, at de ikke stoler på ledelsen?

”At det er en dårlig ledelse. Helt ærligt.”

Hvad skal man gøre ved problemet?

”Hvad jeg ville gøre? Fyre ledelsen og sætte en anden ind. Der skal være tillid til ledelsen i svære forandringer,” siger Ole Gunni Busck.

Det værste, ledelsen kan gøre, er at affeje medarbejdernes kritik, siger Peter Hasle.

”For så holder medarbejderne op med at fortælle ledelsen noget som helst,” forklarer han.

Grædende medarbejdere

Det absolutte lavpunkt for forholdet mellem ledelsen og de ansatte på TV 2 Øst finder sted på et møde midt i november 2018. Her fortæller Vagn Petersen medarbejderne, at alle stillinger nu er i spil.

Der vil blive oprettet nye stillingsbetegnelser, som alle kan byde ind på.

”De ansatte har oplevet det hele som vanvittigt brutalt. Alle får et kæmpe chok,” siger en kilde.

I den efterfølgende periode græder flere medarbejdere på grund af den store usikkerhed – enten på arbejdet, eller når de kommer hjem.

Tillidsrepræsentant Lisbet Carlsen beder Vagn Petersen garantere, at der ikke kommer fyringer. Det kan Vagn Petersen ikke, forklarer han.

”Jeg skulle have en garanti for, at jeg kunne besætte alle de nye funktioner. Og det var jeg faktisk usikker på,” siger direktøren.

Flere er blevet bange for, om de kunne fortsætte i jobbet …

”Det kan jeg godt forstå.”

Har du håndteret det rigtigt?

”Det er ikke sikkert, det var den bedste måde. Men jeg kunne også bare have sagt: ”Nu nedlægger vi en række stillinger og funktioner.”

”Jeg forsøgte at få medarbejderne med til at se, hvor de kunne være i den nye organisation,” siger Vagn Petersen.

”Jeg ved godt, at der er nogen, der helst så min ryg. Sådan er det jo. For mig har det aldrig været en popularitetskonkurrence”

Vagn Petersen, direktør for TV 2 Øst

Opfattet som slingrekurs

På mødet bliver planerne om den redaktørløse afvikling kritiseret kraftigt af nyhedsvært Anja Al-Erhayem, fortæller flere kilder.

”Anja udtrykte bekymring over den redaktørløse afvikling. Der sagde jeg, at glasset en gang imellem også skal være halvt fyldt i stedet for halvt tomt,” siger Vagn Petersen om mødet.

Det bekræfter hun til Journalisten. Journalisten har først interviewet Anja Al-Erhayem til allersidst i researchen – efter at det stod klart for hende, at hun ville blive nævnt.

Hun har valgt at gå til citat, fordi hun føler sig ”kastet ind i manegen” og gerne vil have mulighed for at udlægge sin side af sagen.

Kollegerne oplever det på mødet, som om direktøren skælder nyhedsværten ud.

”Der var virkelig nogle, der syntes, jeg trådte på hende ved at sige det. Det var ikke min mening,” siger Vagn Petersen.

Efterfølgende besluttede han sig for at droppe de redaktørløse nyhedsafviklinger.

”Med den betænkelighed, der var fra nyhedsværterne, nyttede det ikke noget, at vi gjorde det,” siger han.

Også planerne om, at medarbejdernes arbejdstider kan ændres med en dags varsel, bliver droppet.

”Jeg ved godt, at det af medarbejderne kan blive udlagt som en slingrekurs. Men det er jo klart, at jeg forsøger at lytte til det, der bliver sagt,” siger Vagn Petersen.

Vagn Petersen har ikke inddraget medarbejderne, inden planen blev præsenteret. Det skyldes ifølge ham medieforliget vedtaget den 29. juni, som pålagde TV 2 Øst at lægge en ny strategi. Og den skal godkendes af bestyrelsen, siger han.

”En så stor forandringsproces kan naturligvis ikke sættes i gang, før bestyrelsen har givet sin accept,” siger han.

Anja Al-Erhayem roser Vagn Petersen for at tage kritikken af manglende redaktører til efterretning – selv om hun stadig mener, at det var en fejl at nedlægge programredaktionen.

”Jeg er ligesom mange andre kritiske over for den proces, vi har været igennem. Jeg er ikke bange for at sige min mening til Vagn. Men jeg synes også, at han giver sig. At han sætter en redaktør på viste, at han lyttede i den situation,” siger hun.

Dagen efter fik hun en undskyldning af Vagn Petersen, siger hun.

Først den 21. december 2018 – efter en måneds usikkerhed – kan direktøren melde ud, at der ikke bliver nogen fyringer.

I 2007 Danmarks bedste mediearbejds­plads. Så kom den ”digitale offensiv” 6 ”Jeg synes, vi fremadrettet virkelig skal arbejde for at få en åben dialog på arbejdspladsen,” siger Anja Al-Erhayem, nyhedsvært. Sofia Busk

Hidsig og opfarende

En tilbagevendende kritik fra Journalistens kilder er, at Vagn Petersen er dårlig til at håndtere kritik. Og det er med til at skabe et dårligt arbejdsmiljø, når han bliver vred og råber ad kritiske medarbejdere.

”Vagn kan blive ubehageligt hidsig. Det er ikke befordrende for ens lyst til at stille spørgsmål,” skriver en medarbejder i APV’en.

Det er andre medarbejdere enige i – de ser det som en grund til, at det kan være svært at gå til Vagn Petersen med bekymringer og kritik.

En kilde fortæller:

”Folk ringer til mig og er bange og græder. Fordi de er frustrerede, og fordi Vagn råber ad folk på kontoret. Han har råbt til et fællesmøde. Og jeg har hørt andre fortælle, at de har stået med tårer i øjnene, fordi han har råbt ad dem. Det er blandt andet sket, når de har kritiseret ledelsen.”

Vagn Petersen afviser, at han råber ad medarbejdere. Det kan godt være, at han har talt højt, siger han.

”Men det er, fordi jeg engagerer mig i, hvad der foregår i dette hus. Og hvis nogen taler nedsættende, også medarbejdere, om det, vi gør, så sidder jeg ikke med et smil på læben. Så taler jeg tilbage,” siger Vagn Petersen.

Kuvert nummer to

Tirsdag den 7. maj 2019 modtager Journalisten endnu en kuvert.

Heri ligger en dugfrisk APV – en opfølgning på den første APV lavet i starten af maj, som stillede uddybende spørgsmål til mobning, tone og forhold mellem medarbejdere og ledelsen. Der er stadig store problemer, viser tallene.

17 medarbejdere angiver her, at de inden for de seneste 12 måneder har oplevet problemer med omgangsformen eller omgangstonen fra en chef på TV 2 Øst.

Syv angiver, at de har oplevet krænkende tale fra en chef på TV 2 Øst i samme periode.

Det bliver i fritekstsvar af flere anonyme medarbejdere gentaget, at Vagn Petersen er opfarende, hidsig og har svært ved at tage imod kritik.

Da Journalisten forelægger Vagn Petersen informationerne, kan han ikke genkende billedet.

Nogle oplever, at du er dårlig til at håndtere kritik, og at du er for afvisende. Kan du som leder ikke være bedre her?

”Det kunne jeg helt sikkert. Jeg bryster mig ikke af, at jeg er genial til sådan nogle ting. Slet, slet ikke. Jeg laver masser af fejl,” siger han.

”Jeg har måske nogle gange været lidt for kæk. Jeg har sagt, at jeg gerne vil have, at man som medarbejder er en del af løsningen og ikke problemet.”

Bagtaleri fra nyhedschef

Vagn Petersens navn er ikke det eneste, der dukker op i APV’erne.

Nyhedschef Jesper Friis bliver også nævnt flere gange.

Ifølge flere kilder er Jesper Friis sammen med Vagn Petersen den største grund til, at tilliden på TV 2 Øst er i bund.

En kilde skriver i APV’en således om Jesper Friis.

”Han laver sjov med nogle kolleger, der er stressede, eller mig selv. Er blevet kaldt ”svag” og ”følsom”, hvis jeg har grædt eller haft optræk til stress.”

Flere af Journalistens kilder tegner et lignende billede, hvor Jesper Friis kalder bestemte medarbejdere forkælede og dovne bag deres ryg og deler medarbejdere op i a- og b-hold.

Andre kilder forklarer Journalisten, at de ikke personligt har oplevet problemer med Jesper Friis.

En af dem er Anja Al-Erhayem. Hun synes, det er ærgerligt, at kritikken mod Jesper Friis er så ukonkret og kan ikke genkende billedet af ham.

”Det er ubarmhjertigt hårdt at møde på arbejde hver dag under hård kritik uden at kunne tage en snak med dem, kritikken kommer fra,” siger hun.

Hun håber, medarbejderne på TV 2 Øst fremover vil tale mere med hinanden om problemerne. Det er der stærkt brug for, mener hun.

I 2007 Danmarks bedste mediearbejds­plads. Så kom den ”digitale offensiv” 5 ”Jeg er ligesom mange andre kritiske over for den proces, vi har været igennem,” siger Anja Al-Erhayem. Sofia Busk

Ifølge Anja Al-Erhayem er lækket af APV’en til Journalisten et eksempel på, hvad der er gået galt med arbejdsmiljøet på TV 2 Øst.

”Jeg synes, det er vildt, at kolleger på vegne af mig og mine kolleger lækker det. Jeg synes, vi fremadrettet virkelig skal arbejde for at få en åben dialog på arbejdspladsen. Der skal være plads til at diskutere vores uenigheder,” siger hun.

Hun understreger, at hun synes, TV 2 Øst er en god arbejdsplads.

Nyhedschefen siger op

6. maj 2019 meddelte Jesper Friis medarbejderne på TV 2 Øst, at han siger sit job op som nyhedschef. I mailen skriver han, at han ikke har ønsket at gøre nogen kede af det, og at han sikkert har begået fejl i sin tid på TV 2 Øst. Men:

”At den fortrolige APV oveni nu også er lækket til Journalisten og dermed gør kritikken af mig og mine kolleger i ledelsen offentlig, ud over vores arbejdsplads’ grænser, var for mig dråben,” skriver han.

I en mail til Journalisten skriver han, at han ikke kan huske, at han har ”bagtalt nogen”, og skriver, at han finder det ”helt ubegribeligt”, at de kritiske medarbejdere ifølge ham ikke har taget fat i ham.

”Det har jeg hele tiden inviteret til. Og hvis ikke de har haft lyst til at tale med mig, så kunne de jo have klaget til min direktør eller være gået til deres egen tillidsmand. Det har de valgt ikke at gøre, i stedet har de udtalt sig anonymt om mig i en i øvrigt fortrolig APV.”

Han erkender, at den digitale omstilling har været hård.

”Men vi er nu kommet ud på den anden side, uden at en eneste medarbejder har måttet forlade arbejdspladsen. Det sidste har været meget vigtigt for mig.”

Ignorerer ledelsen svarene?

Selv om de ansatte i flere omgange har udtrykt deres kritik, frustration og utryghed, tager Vagn Petersen ifølge flere kilder ikke svarene i de to APV’er til sig. Faktisk mener nogle, at han bevidst ignorerer svarene.

Det afviser Vagn Petersen.

”Men når jeg læser de oplevelser, der står i APV’en, er det for mig ubegribeligt, at de ikke er gået til deres tillidsrepræsentant,” siger han.

Ifølge APV’en og flere kilder er du blevet gjort opmærksom på problemerne?

”De har ikke været hos mig,” siger Vagn Petersen.

Konflikt i hårdknude

Vagn Petersens reaktion på APV’erne tegner et mønster, lyder kritikken.

For i 2017 viste en undersøgelse af medarbejdernes tilfredshed kritik af navnlig nyhedschef Jesper Friis’ ledelsesstil.

Heller ikke dengang lyttede ledelsen til medarbejdernes bekymring, siger flere kilder.

”Der var denne indstilling fra ledelsen: Hvorfor skriver man det i undersøgelsen? Hvorfor siger man det ikke?”

Ledelsen ønsker, at medarbejderne selv skal komme og sige det i stedet for at ytre sig i anonymiseret form.

”Der har været en enorm konfliktskyhed, som har gennemsyret arbejdspladsen i mange år. Det, tror jeg, er en stor grund til problemerne. Og når man er stået frem med kritik på møder, har folk klappet i,” siger Anja Al-Erhayem.

Medarbejderne oplever omvendt en ledelse, der ikke lytter. Hverken til skriftlige undersøgelser, eller når medarbejderne siger det direkte.

”Der har været medarbejdere inde på Vagns kontor adskillige gange og sige det,” uddyber en anonym kilde.

I 2007 Danmarks bedste mediearbejds­plads. Så kom den ”digitale offensiv” 3 Nyhedschef Jesper Friis har sagt sin stilling op efter kritik. Han afviser, at han skulle have bagtalt nogen. Men: ”Jeg har helt sikkert begået fejl og sagt dumme ting i løbet af mine fire år som chefredaktør på TV 2 Øst.” Sofia Busk

Direktør: Vi har handlet

Vagn Petersen mener, at han har været god nok til at tage medarbejdernes kritik seriøst.

Der er for eksempel fulgt op på det i samarbejdsudvalget, der er blevet lavet en handlingsplan for arbejdsmiljøet, og den 21. juni har ledelsen sat en dag af til at få styr på arbejdsmiljøet med medarbejderne.

”Vi har hele tiden opfordret folk til at blive konkrete i stedet for at være anonyme i deres kritik, så vi kan forholde os til det.”

Men er det ikke en god ting, at det er anonymt? Det gør vel, at medarbejderne tør være ærlige?

”Jeg er tilhænger af, at vi er oprigtige,” siger han.

Vagn Petersen mener, at Journalistens adgang til interne dokumenter viser, at nogle medarbejdere ikke vil arbejdspladsen det bedste.

”Alene den kendsgerning, at du bliver fodret med papirer, viser, at nogle ikke synes, vi skal have et godt forløb og skal videre. De ønsker ikke virksomheden det godt.”

Du tror ikke, det er, fordi de er bange for, at der ikke bliver reageret, hvis ikke de gør det?

”Hvis ikke de synes, der bliver reageret nok, hvorfor så ikke gå aktivt ind i processen internt. Det er jo ikke dig, der kommer og løser problemerne på TV 2 Øst.”

Har du på noget tidspunkt overvejet, om du skulle stoppe som direktør?

”Nej. Aldrig. Det er bestyrelsen, der skal stå for det. Jeg ved godt, at der er nogen, der helst så min ryg. Sådan er det jo. For mig har det aldrig været en popularitetskonkurrence,” siger han.

Hvis jeg kommer her om 12 måneder igen, hvordan håber du så, dine medarbejdere har det?

”Jeg håber, alle har det godt. Det er super vigtigt for mig. Det er vigtigt, at vi har et godt og trygt arbejdsmiljø,” siger Vagn Petersen.

Journalisten har været i kontakt med flere kilder, der ikke ønsker at medvirke i artiklen. Det gælder også medarbejdere, der er glade for at arbejde på TV 2 Øst.

Hverken tillidsrepræsentant Lisbet Carlsen eller arbejds­miljørepræsentanterne Jakob Olling og Line Strand har ønsket at udtale sig til Journalisten. De henviser til, at de gerne vil give arbejdspladsen ro.

Kopier link
data_usage
chevron_left
chevron_right