Sparerunde på Børsen: fem fratrædelser og 10 fyringer

Sparerunden på Børsen ender med fem frivillige fratrædelser og 10 fyringer. Sparerunden er en del af en digital omstilling på Børsen. Der hersker en "dobbelt stemning" på avisen, siger tillidsmand. Chefredaktør vil sikre sund økonomi fremover. Tilføjelse: udtalelse fra medarbejderforening

Her til morgen er sparerunden på Børsen faldet på plads. Fem redaktionelle medarbejdere har fået en frivillig fratrædelse og 10 ikke-redaktionelle medarbejdere er blevet fyret. Det fortæller Michael Solgaard, tillidsrepræsentant og formand for den redaktionelle medarbejderforening på Børsen.

”Der var ikke mulighed for frivillige fratrædelser i den administrative del af huset, og de, der blev fyret, fik det at vide, så snart de var mødt ind i morges. De fem redaktionelle medarbejdere, der har fået en frivillig fratrædelse, har alle holdt møde med ledelsen i dag,” siger han.

Han fortæller, at der lige nu hersker en ”dobbelt stemning” blandt medarbejderne på Børsen.

”Helt overordnet er vi rigtig kede af, at vi skal sige farvel til kolleger i dag, men der er også en stor lettelse blandt journalisterne over, at det ikke endte i fyringer. Vi har stor medfølelse med de af vores kolleger, der er fratrådt i dag,” siger han og tilføjer:

”Der er en lettelse blandt journalisterne over, at det ikke er dem selv, og en overordnet følelse af, at det er forfærdeligt.”

Kun "nye" kunne fyres

I 2015 tegnede Børsen en ny overenskomst, der betød, at medarbejdere ansat under den gamle overenskomst ikke kunne fyres de næste to år. Da sparerunden i denne omgang blev varslet, var der altså medarbejdere, der ikke kunne fyres. Alligevel er det endt med, at det er medarbejdere med lang anciennitet, som har været på Børsen i mange år, der har taget imod de frivillige fratrædelser.

Overenskomsten betød, at det kun var ”nye” medarbejdere, der kunne fyres – ifølge Mediawatch er det kun folk med lang anciennitet, der har taget frivillige fratrædelser – hvordan hænger det sammen?

”Det hænger sammen med, at vi fik forhandlet en rimeligt attraktiv pakke til dem, der havde lyst til frivillig fratrædelse. Alle redaktionelle medarbejdere, både gamle og nye, blev tilbudt det. Det er en gruppe af de lidt ældre, anciennitetstunge medarbejdere, der har valg at tage den. Der var et par stykker, der alligevel snart skulle gå på pension, og de har taget en frivillig fratrædelse,” siger Michael Solgaard.

Har de ”gamle” forsøgt at skåne de nye?

”Det er ikke mit indtryk, at de ”gamle” har forsøgt at skåne de ”nye”, men det er klart, at den frivillige fratrædelse var mere attraktiv for dem, der havde været her længe, og derfor var det mere oplagt, at de tog imod den,” siger han.

Vil optimere printproduktion

Chefredaktør på Børsen Anders Krab-Johansen bekræfter, at der er blevet givet fem frivillige fratrædelser, og 10 medarbejdere er blevet fyret.

”Vi har sagt farvel til 15 medarbejdere i dag, og det er alle folk, vi gerne ville have beholdt,” siger Anders Krab-Johansen.

Han fortæller, at der ikke er hverken fyret eller frivillig fratrådt nogen skrivende journalister. Der er tale om en redigerende medarbejder og fire inden for det grafiske område. Sparerunden er en større ændring af produktionsflowet for printproduktionen på Børsen. Foruden afskedigelser er to andre store ændringer sat i værk.

”Vi vil samle al vores printproduktion i en enhed, så uanset om man producerer kommercielt eller redaktionelt indhold, så foregår det samme sted, så vi kan optimere den afdeling,” siger han.

Gælder for grafikere – ikke journalister

Ændringen gælder for de grafiske medarbejdere og ikke for de journalistiske. Grafikere kommer fremover til at producere både marketing, annoncer, Børsen og Penge og Privatøkonomi. Anders Krab-Johansen fortæller, at nogle af de medarbejdere, der har taget frivillige fratrædelser, ikke har kunnet se sig selv i den nye struktur.

”Det er en helt ny måde for os at producere på, og det er ikke alle, der kan se sig selv i det. Grafikerne kommer nu til at kunne lave det hele,” siger han.

Den tredje ændring er, at it-organisationen for Børsen ændres. Tidligere har der været parallelle organisationer for dele af huset, men nu kommer én afdeling til at stå for det hele.

”Det skulle meget gerne gøre Børsen meget mere digital,” siger Anders Krab-Johansen.

Flere skabeloner

Den største forandring for journalisterne kommer til at være, at de i højere grad selv skal styre vagtplaner og lave praktiske opgaver. Dette skyldes, at der var flere researchere før omlægningen.

”Journalisterne kommer i højere grad til at gøre produkterne helt færdige, sørge for at grafik er klar, finde billeder og skrive billedtekster. Og så kommer vi til at bruge skabeloner mere,” siger Anders Krab-Johansen.

Han understreger, at der ikke er færre skrivende journalister eller mindre salgspersonale efter denne sparerunde. De 15 medarbejdere, der forlader Børsen, kommer fra tre forskellige afdelinger og har to forskellige overenskomster, men nærmere vil han ikke komme det.

Kan denne sparerunde undgå at gå ud over kvaliteten?

”Ja, det kommer ikke til at gå ud over kvaliteten. Vi optimerer arbejdsgange, der var opbygget til en anden tid. Vi kommer til at bruge it og skabelonstyring meget mere effektivt,” siger han.

Vil det sige, at de medarbejdere, der forlader jer, var overflødige?

”Nej, og de har gjort et godt stykke arbejde for Børsen. Men det er også funktioner, som vi i kraft af en omstilling gør overflødige, fordi vi kommer til at benytte os af ny teknologi og nye arbejdsgange,” siger han.

Tillidsmand: Forstår ikke behov for sparerunde

Tillidsrepræsentant for Børsen Michael Solgaard fortæller, at han ikke forstår bevæggrunden for at spare i en tid, hvor Børsen har store overskud. I det seneste regnskab for 2015 var Børsens overskud på 64 millioner kr., svarende til en overskudsgrad på 17,6 procent.

”Principielt er jeg ikke enig i, at vi havde brug for en sparerunde,” siger han.

Anders Krab-Johansen understreger, at sparerunden handler om at fastholde overskudsgraden i en tid, hvor indtægterne falder.

”Børsens økonomi skal også blive ved med at have det godt. Vores arbejdsplads har lange opsigelsesvarsler, og omstilling hos os tager typisk lidt over et år. Allerede nu kan vi se, at indtægterne på printannoncer falder, og med denne her sparerunde forsøger vi at forberede os på den tid,” siger Anders Krab-Johansen.

Kan medarbejderne regne med, at der ikke kommer flere sparerunder foreløbigt?

”Ja, det kan de godt,” siger Anders Krab-Johansen. 

Udtalelse fra Den Redaktionelle Medarbejderforening på Børsen

 

"Børsen tog i dag afsked med 15 gode medarbejdere, heraf 5 redaktionelle, i en sparerunde, der blev varslet af ledelsen 9. januar.

I den forbindelse har vores chefredaktør, Anders Krab-Johansen, udtalt, at det ikke kommer til at gå ud over den journalistiske kvalitet.

BRM’s medlemmer er uenige i chefredaktørens udtalelse og er omvendt meget bekymrede for, at den seneste sparerunde, foruden en konstant omkostningsfokusering gennem de seneste 5 år, gør, at vi fremadrettet får vanskeligere ved at opretholde den journalistiske kvalitet af Børsens produkter.

Ligeledes undrer det BRM, at chefredaktøren klager over en gunstig overenskomst, som han selv har skrevet under på, samtidig med at han undlader at finde besparelser i de mange cheflag, som eksisterer på Børsen. Hvilket betyder, at det igen er de menige medarbejdere, der skal betale prisen, når der skal skæres i omkostningerne.

I den eksisterende overenskomst har medarbejderne allerede givet ledelsen muligheder for at investere i nye tiltag, så forretningen kan vokse, og vi ikke ender i en afviklingsforretning. Derfor undrer det os, at ledelsens eneste løsning for et presset annoncemarked er omkostningsbesparelser.

Vi håber med andre ord, at ledelsen fremover vil sætte fokus på god journalistik og investeringer, så Børsen kan vedblive med at være en sund og vigtig spiller på det danske mediemarked.

København, 20. januar 2017

På vegne af Børsens Redaktionelle Medarbejderforenings forsamlede medlemmer

Peter Møller Christensen,

ordstyrer"

Opdateret klokken 16:09: Udtalelse fra Børsens Redaktionelle medarbejderforening er tilføjet i bunden af artiklen. 

0 Kommentarer