Børsen-medarbejdere frygter at blive generalister

Børsen lægger om efter en sparerunde, hvor 21 stillinger tidligere på året blev skåret væk. Blandt andet opløses grænserne mellem print- og webredaktioner: »Der er en vis frygt for, at vi nu alle skal være generalister,« siger tillidsrepræsentant. Især yngre kolleger kan dog også se fordele

I januar måned gennemførte Børsen en sparerunde, hvor 21 stillinger blev skåret væk. Det skete på grund af kravet fra Børsens ejer, Bonnier, om en overskudsgrad på 15 procent.

I kølvandet på fyringerne gennemfører avisen nu en omstrukturering, der får betydning for både redaktionen og avisen. For redaktionen bliver den største forandring, at print- og webredaktionerne integreres, så journalisterne ikke længere er dedikeret til enten print eller web.

»Jeg tror, at ændringerne vil betyde, at vi nu får et element af at skulle være generalister, samtidig med at fagmedarbejdernes dybe kompetencer fastholdes. Den enkelte journalist kommer til at skulle levere flere forskellige ting til flere forskellige platforme. Så alle skal kunne lave alt, fra den hurtige webnyhed til den store dybe artikel til print,« siger Børsens tillidsrepræsentant Peter Buck Rasmussen.

Nervøsitet blandt fagmedarbejdere

Og netop den udvikling har vakt en vis bekymring blandt medarbejderne på Børsen, fortæller tillidsrepræsentanten. Derfor blev omlægningen også umiddelbart mødt med en vis skepsis fra medarbejdernes side:

»I første omgang var der mange fagmedarbejdere, som var nervøse for, om deres kompetencer havde en levedygtighed i det nye setup. De frygtede, at de i princippet skulle kunne kaste sig over alle stofområder. Vi har jo sagt farvel til flere stærke fagmedarbejdere, og dét har også pustet til, at der er en vis frygt for, at vi nu alle skal være generalister,« siger Peter Buck Rasmussen.

Han understreger dog, at frygten er blevet mindre, efter at ledelsen klart har signaleret, at fagmedarbejdernes rolle ikke er udspillet i den nye struktur. Det har beroliget flere medarbejdere, og især de yngre dele af redaktionen kan også se fordele ved den nye struktur.

»Som journalister får vi udfoldelsesmuligheder på en bredere palet nu. Det vil nogle kunne leve med, mens andre vil have sværere ved det. Der er helt klart et generationsspørgsmål i det. Men det er jo en faglig styrke at komme med på vognen,« siger Peter Buck Rasmussen.  

Samme kvalitet med færre folk?

For avisen betyder omlægningen, at de to hidtil ugentlige tillæg ’Digitalt’ og ’Mediemarked’ i stedet kun vil udkomme henholdsvis hver 14. dag og en gang om måneden.

Medarbejderne er bekymrede for, om avisen vil tabe på kvaliteten, nu hvor 21 stillinger er nedlagt.

»Det er da naturligvis en bekymring, vi har. Det er klart, at når vi siger farvel til dygtige fagmedarbejdere på specifikke områder, så går frygten på, om vi fortsat kan levere den kvalitet, vi skal levere,« siger Peter Buck Rasmussen, som dog ikke vil male fanden på væggen:

»Vi har kastet alt op i luften og er ved at samle et nyt puslespil med færre folk på redaktionen. Hvad der kommer ud af det, bliver vel logisk set en smallere avis. Men jeg håber da, at kabalen kan gå op, og vi kan holde kvaliteten.«

Læs fem skarpe spørgsmål om omlægningen på Børsen til avisens ansvarshavende chefredaktør og adm. direktør Anders Krab-Johansen her

0 Kommentarer