Radio24syv vil have udflytningskrav testet i EU

Radio24syv går nu til EU-kommissionen for at få testet, om politikerne kan kræve, at FM4-kanalen fremover placerer sit hovedsæde vest for Storebælt – som det blev besluttet i medieforliget. ”De griber efter et halmstrå,” lyder det fra DF.

Nu skal EU tage stilling til, om regeringen og Dansk Folkeparti blev for detaljerede, da de gav hinanden håndslag på et nyt medieforlig lige inden sommerferien.

Forligspartierne besluttede blandt andet, at FM4-kanalen, den nuværende Radio24syv, fremover skal have hovedsæde vest for Storebælt. Kanalen skal sendes i udbud igen fra november 2019. I den forbindelse bliver det et krav til kanalen, at hele administrationen og mindst halvdelen af den journalistiske redaktion bliver placeret vest for Storebælt.

Den del af forliget har Radio24syv besluttet at klage over til EU-kommissionens konkurrencemyndighed.

”Vi indbringer sagen, fordi vi er interesserede i at byde på kanalen igen. Vi kigger på en aftaletekst, som er meget, meget konkret om driften i det her udbud, og det mener vi er en ny form for detailstyring,” siger Jørgen Ramskov, chefredaktør og direktør på Radio24syv.

Regnskab og reception har ikke betydning for dækning

Radiostationens advokat argumenterer i en otte sider lang skrivelse til EU-kommissionen for, at de nye udbudskrav på flere punkter strider mod EU’s konkurrenceregler. Han skriver blandt andet, at politikernes geografiske krav forringer FM4’s muligheder for at lave den bedst mulige radio til den lavest mulige pris.

Kravet om, at FM4 skal placere hele sin administration vest for Storebælt, får sit helt eget afsnit.

”Man kan selvfølgelig have et politisk ønske om en bedre dækning af hele landet, det har jeg egentlig sympati for, men at det skulle have nogen som helst betydning for mediedækningen og kulturen i Danmark, hvor vi får lavet vores lønregnskab og har reception, det er mig helt fremmed,” siger Jørgen Ramskov.

DF: De griber efter et halmstrå

Kulturminister Mette Bock (LA) har flere gange sagt til pressen, at ønsket om at udflytte FM4 ikke kom fra regeringen, men fra støttepartiet Dansk Folkeparti.

Her tager medieordfører Morten Marinus klagen til EU med sindsro.

”Jeg mener, at de griber efter et halmstrå. Jeg er selvfølgelig ikke sur over, at de forsøger at inddrage EU – alt skal gå efter bogen. Der var bare ikke nogen af Kulturministeriets medarbejdere, som havde fantasi til at forestille sig, at der skulle være nogen problemer ved at sætte de her krav på, da vi forhandlede medieaftalen,” siger Morten Marinus.

Han forventer, at udbuddet af FM4 kommer til at forløbe som planlagt.

”Indtil videre har vi en aftale med regeringen. Det er jo ikke i den eksisterende kontraktperiode, at vi tvinger nogen til at placere deres hovedsæde vest for Storebælt. Når det nye udbud kommer, så kan man jo overveje, om man vil byde ind på det med de krav og rammer, som indgår,” siger Morten Marinus.

Socialdemokratiet står uden for medieforliget, men var også fortalere for, at Radio24syv skulle flytte til Vestdanmark.

”Jeg vil da ikke afvise, at regeringen og Dansk Folkeparti er for detaljerede i den aftale, der er lavet om placeringen i Vestdanmark. Men der er ingen tvivl om, at vi deler det synspunkt, at radioen skal have sit udgangspunkt i Vestdanmark, og at det er der bred politisk opbakning til,” siger Socialdemokratiets medieordfører, Mogens Jensen.

Ramskov: Ejerskabet er afgørende

FM4 drives i Danmark som en privat radiokanal finansieret af public service-midler. Derfor skal EU-kommissionen godkende selve udbuddet af kanalen, og derfor mener Jørgen Ramskov også, der er afgørende forskel på FM4 og TV 2, som fra sin begyndelse har været pålagt at have sit hovedsæde i Odense. TV 2 er statsligt ejet, men drives for private midler.

”Jeg anerkender fuldstændigt, at staten kan bestemme, hvor deres virksomheder skal ligge. Men her er der tale om en privat virksomhed, der løser nogle opgaver for staten. Det svarer til, at politikerne siger til Arriva, et privat selskab, der driver offentlig trafik for staten: Vi vil gerne bestemme, hvor I skal have skiftet olie,” siger Jørgen Ramskov.

Nu håber han, at EU vil gribe ind i det kommende udbud af FM4-kanalen.

”Og hvis det viser sig at være helt i overensstemmelse med EU-reglerne, så er det sådan, det er,” siger Jørgen Ramskov.

Ifølge Politiken vurderede professor i EU-ret Michael Steinicke fra Aarhus Universitet allerede i foråret, at det kunne være i strid med EU-reglerne om tjenesteydelsers frie bevægelighed at diktere, at FM4 skal drives fra Vestdanmark.

0 Kommentarer