Kulturminister maner til ro om udflytning af Radio24syv

Kulturminister Mette Bock (LA) ryster ikke på hånden, efter at Radio24syv har sendt en klage til EU over, at FM4-kanalen fremover skal have hovedsæde i Vestdanmark. Genudbuddet af kanalen sker efter ”helt sædvanlig praksis”, skriver hun

Der bliver hverken fløjtet alarm eller trykket på nogen pauseknap i Kulturministeriets udbud af radiokanalen FM4, efter at Radio24syv har klaget til EU over medieforliget.

Det oplyser kulturminister Mette Bock (LA) i et skriftligt svar til Journalisten.

Radio24syv har klaget til EU-kommissionens konkurrencemyndighed over, at FM4-kanalen fremover skal have hovedsæde med hele administrationen og mindst halvdelen af redaktionen vest for Storebælt. Det besluttede regeringen og Dansk Folkeparti med det nye medieforlig. Ifølge Radio24syvs klage til EU-Kommissionen stiller den del af medieforliget sig reelt i vejen for, at kanalen kan lave den bedste og billigste radio.

Men kulturminister Mette Bock henviser til, at FM4 – som er den kanal, Radio24syv driver – under alle omstændigheder skal i udbud igen fra november 2019. Et vilkår, der har været kendt fra stationens start.

”Det er derfor helt naturligt, at vilkårene og betingelserne for FM4 revideres. Jeg har noteret mig, at Radio24syv har skrevet til EU-Kommissionen om det kommende genudbud af FM4. Radio24syv kritiserer altså en politisk aftale uden at kende de egentlige kriterier for udbuddet,” skriver Mette Bock.

Helt almindelig praksis

Hun ser ikke, at Radio24syvs klage til EU ændrer på den udbudsproces, som i forvejen var planlagt for FM4.

”Udmøntningen af medieaftalen, herunder fastlæggelse af kriterier for udbuddet, vil ske i løbet af efteråret efter aftale med partierne bag medieaftalen. Og genudbuddet vil ske i dialog med EU-kommissionen, hvilket er helt sædvanlig praksis i sådanne sager,” skriver Mette Bock.

Jørgen Ramskov, chefredaktør og direktør for Radio24syv, siger, at det netop var vigtigt for radiostationen at gå til EU, inden udbuddet er sat i værk. EU-kommissionen skal nemlig, som Mette Bock også påpeger, godkende udbuddet af FM4.

”Vi læser medieaftalen som en meget konkret aftale med et klart og specifikt krav om at flytte minimum 50 procent af produktionen og hele administrationen vest for Storebælt. Det vil da glæde os, hvis forligspartierne ikke længere har det mål, men det har vi ikke fantasi til at forestille os er tilfældet. Der er lavet en politisk aftale, og vi forholder os til den konkrete tekst. Så jeg mener, vi som virksomhed er i vores fulde ret til at få undersøgt, om aftalen på det punkt er i overensstemmelse med EU's regler på området,” uddyber han i en mail.

1 Kommentar

Michael Bjørnbak Martensen
5. SEPTEMBER 2018
Radio24syv kører i den - med
Radio24syv kører i den - med en helt unik besætning. Nuvel, det er jo ikke sikkert, at de vinder udbudsrunden. Men guderne skal vide, at det er hamrende ærgerligt. Man kan kun krydse fingre.

Kære ledelse og medarbejdere: I har min opbakning, selvom den jo nok ikke gør den store forskel.