Nødråb fra Bornholm: ”Hvis politikerne ikke gør noget nu, så dør vores avis”

Bornholms Tidende kæmper med at få nålen til at ramme den rette rille i den digitale omstilling, men få steder i Danmark er et dagblad i så direkte konkurrence med et statsfinansieret medie.

Og den direkte konkurrence med TV 2 Bornholm om de omtrent 40.000 bornholmeres opmærksomhed får nu kritiske røster til at råbe op.

Forskellen i de økonomiske forudsætninger for avisen og TV 2-regionalstationen er nemlig efterhånden så stor, at avisen lukker, hvis mediepolitikerne ikke griber ind, mener journalist Jakob Marschner fra Bornholms Tidende:

”Jeg vil sige meget klart til Christiansborg, at hvis I ikke gør noget nu, så bliver konsekvensen bladdød.”

Fra 2019 til 2023 får TV 2 Bornholm i gennemsnit 66,6 millioner kroner fra staten, hvilket er 20 gange så meget som Bornholms Tidende. Det giver dem mulighed for at producere 7.785 nyheder til nettet om året, hvilket er lige over 2000 flere end TV 2 Lorry, der dækker 34 kommuner. Og så har det også givet mulighed for at slå et job op til en dedikeret medarbejder på sociale medier.

”Udefra ligner det, at de har så mange penge, at de knap nok aner, hvad de skal bruge dem til,” siger Jakob Marschner, der selv har en fortid på TV 2 Bornholm og understreger, at han taler som privatperson.

 

”Dedikerede social media-medarbejdere ville ikke være det første, det andet eller det syvende, vi ville kaste os over at sætte ressourcer af til,” siger Jakob Marschner, journalist, Bornholms Tidende. Foto: Daniel Hjorth

At Bornholms Tidende skulle ansætte en til kun at lave sociale medier er science fiction, synes han:

”Dedikerede social media-medarbejdere ville ikke være det første, det andet eller det syvende, vi ville kaste os over at sætte ressourcer af til.”

”Det er lige så realistisk at ansætte folk, hvis eneste opgave er at lave kaffe til direktøren,” siger Jakob Marschner på avisens redaktion, der ligger i en brun murstensbygning i hjertet af Rønne.

Over indgangspartiet står der ’Altid bornholmer’, men det er ikke givet, at bornholmerne har avisen for altid. I september iværksatte avisen besparelser for 4,5 millioner kroner efter svigtende annoncesalg og tab af abonnenter. Avisens trykkeri er også lukket ned, og flere af redaktionens stillinger blev nedlagt for at ruste avisen til en digital omstilling.

Den største fjende er konkurrencen fra globale spillere som Facebook og Google på annoncemarkedet, men de er svære at gøre noget ved. Derfor mener Jakob Marschner, at politikerne på Christiansborg skal forholde sig til, at TV 2 Bornholm får det samme i støtte som de øvrige TV 2-regioner.

Opdatering 12.00: Først fremgik det, at TV Midtvest havde udgivet 9.883 artikler, men TV Midtvest oplyser til Journalisten, at man i 2019 udgav 6.324 unikke artikler. Det skyldes, at artikler i Public Service Redegørelsen kan tælle to gange, hvis vinklen for eksempel dækker to kommuner. Det fremgår også af TV 2 Lorrys Public Service Redegørelse, at en artikel kan tælles flere gange, hvis flere kommuner hører under vinklen. TV 2 Lorry oplyser, at man har lavet en fejl i filtreringerne af antallet af artikler. Derfor har TV 2 Lorry i 2020 udgivet 5.720 artikler, og ikke 3891. De øvrige TV 2-regioner har ikke tilføjet sådan en note til de benyttede Public Service Redegørelser.

“Ikke lige vilkår”

Til sammenligning fik avisen lige over tre millioner kroner i mediestøtte i 2020, men skal derudover tjene pengene selv.

I strategien for TV 2 Bornholm fremgår det, at man ”vil fastholde at være bornholmernes foretrukne nyhedsleverandør” og ”øge digitalisering og tilstedeværelse” på digitale platforme.

Sådan noget er ikke rar læsning for journalisterne på dagbladet i Rønne.

”Vi kan bare sidde målløse tilbage og sige: ’Hold da kæft, det skulle lige være os, der havde den grad af midler. Hvad kunne vi dog ikke bruge dem til?’,” siger Jakob Marschner.

Ifølge ham er konkurrencen og uligevægten mellem de to største medier på øen blot blevet større med de seneste års digitale udvikling:

”I gamle dage var det simpelt: Tv lavede tv, radio lavede radio, og aviserne lavede avis. Så opstod nettet som platform, hvor alle kunne publicere frit. Men det sker bare ikke på lige vilkår.”

”I gamle dage var det simpelt: Tv lavede tv, radio lavede radio, og aviserne lavede avis. Så opstod nettet som platform, hvor alle kunne publicere frit. Men det sker bare ikke på lige vilkår.”

Jakob Marschner, journalist, Bornholms Tidende

Deri består kernen af Jakob Marschners kritik. TV 2 Bornholm udgiver nyhederne gratis på nettet, og det gør det ifølge ham sværere at få bornholmerne til at betale minimum 99 kroner om måneden for at læse alt indhold bag betalingsmurene på tidende.dk.

Mens den ældre generation stædigt har holdt fast i at få avisen på tryk, er det ligesom andre steder i verden svært at få de yngre til at blive ved med at holde af fornemmelsen af tryk­sværte på fingrene.

På gaden i Rønne siger flere, at de får deres nyheder på gratisportaler som TV 2 Bornholm eller bornholm.nu.

Har I været skarpe nok til at forklare læserne forskellen, og hvorfor man skal vælge jer over et gratis produkt som TV 2 Bornholm?

”Det synes jeg ikke er min opgave at sige noget om. Jeg fortæller, hvordan jeg ser det som journalist. Det andet hører hjemme et andet sted,” siger Jakob Marschner.

 

Opdatering 10.18: I første udgave af artiklen var indbyggertallene for Fredericia og Viborg underestimeret, da Journalisten kun havde medtaget de to byers indbyggere. Nu afspejler tallene antallet af indbyggere i kommunerne. 

66,6 millioner hvert år

TV 2’s regioner får præcis det samme beløb af staten gennem en blanding af tilskud fra finansloven og licensmidler. Det gælder, uanset hvor de ligger i landet, eller hvor stort et område de skal dække. På Bornholm betyder det altså, at de får den samme pose penge fra staten til at dække 40.000 borgere, som TV Midtvest har til at dække over en halv million borgere.

Hvert år afleverer de en public service redegørelse, og i den seneste fra TV 2 Bornholm fra 2020 lyder det, at man vil opnå en ”styrkeposition på medieområdet”. Det fremhæves også, at TV 2 Bornholm er mere end dobbelt så stor på Facebook som Bornholms Tidende.

I redegørelsen fra 2019 skriver man også, at man har vundet valgdækningen over Bornholms Tidende i meningsmålinger blandt brugerne.

Svært at forstå behovet
Journalisten har efterlyst et præcist antal redaktionelle medarbejdere fra TV 2 Bornholm, men har ikke fået et klart svar. Af den seneste lønstatistik fremgår det, at der er 55 ansatte medlemmer af Dansk Journalistforbund. Efter den seneste sparerunde består Bornholms Tidendes journalistiske redaktion af 14 redaktionelle medlemmer.

Skråt over for Jakob Marschner på redaktionsgangen i Rønne sidder journalist Jakob Nørmark, der også understreger, at han ikke taler på vegne af avisen.

Han har svært ved at forstå den mediekrig, der udspilles på øen. Det undrer ham i hvert fald, at målet skulle være at konkurrere med avisen:

”Hvor meget prestige er der i, at de som en sværvægtsbokser med uendeligt stor muskelkraft kan sende os i tovene?” spørger han.

”Hvor meget prestige er der i, at de som en sværvægtsbokser med uendeligt stor muskelkraft kan sende os i tovene?”

Jakob Nørmark, journalist, Bornholms Tidende

”Vi er lidt som en aldrende mellemvægter. Det kan vi jo ikke konkurrere med.”

Ikke så langt fra TV 2 Bornholms hovedkvarter ved Aakirkeby ligger Ekkodalen, hvor Christian Froberg Dahl driver Restaurant Ekkodalen, og han er noget så sjældent som en helt almindelig borger, der går i brechen for journalistik. På tryk. Han kan ikke holde tanken ud om et Bornholm uden en avis, så han har indrykket helsidesannoncer i avisen under overskriften ’Vidende. Bidende. Tidende’.

Han vil ruske op i bornholmerne nu, siger han:

”Jeg har ikke noget imod TV 2 Bornholm, men jeg har noget imod, at der er ulige konkurrence. Det tænder mig i det her, at TV 2 Bornholm får tilført 66 millioner, som Bornholms Tidende ikke har,” siger han og fortæller, at han nu vil forsøge at få det lokale erhvervsliv til at bakke massivt op om Bornholms Tidende med en annoncekampagne.

”Jeg har ikke noget imod TV 2 Bornholm, men jeg har noget imod, at der er ulige konkurrence. Det tænder mig i det her, at TV 2 Bornholm får tilført 66 millioner, som Bornholms Tidende ikke har.”

Christian Froberg Dahl, Restaurant Ekkodalen

Han bakkes op af Esben Ørberg, der er næstformand i Bornholms Borgerforeningers Samvirke. Derudover er Esben Ørberg også medlem af TV 2 Bornholms bestyrelse:

”TV 2-regionerne kan gerne beholde deres tilskud, men det er hul i hovedet at bruge pengene på det samme, som de private og uafhængige lokalaviser kæmper med næb og klør på at fastholde og udvikle. Vi finder det ikke fair, at vores tv-station publicerer enorme mængder offentligt støttede tekstnyheder, heraf vel omkring halvdelen uden nogen som helst bornholmer-vinkel, ud på et marked, som avisen lever af på markedsvilkår,” siger han på vegne af borgerforeningerne.

TV 2 Bornholm: Et globalt problem

Journalisten har fremlagt kritikken for direktør Jan Jørgensen fra TV 2 Bornholm, som har ønsket at svare på skrift. Vi har blandt andet spurgt, om antallet af artikler er rimeligt i forhold til dækningsområdet, hvorfor man udgiver næstflest artikler af alle TV 2-regioner, og hvorfor man i public service-redegørelsen sammenligner sin størrelse med Bornholms Tidende.

Jan Jørgensen har skrevet et samlet svar, hvor han blandt andet skriver, at 2.000 lokalaviser er lukket i USA over en årrække, og at det er udtryk for en verdensomspændende ændring af medievaner.

”Vi ser præcis de samme ændringer i forbrugsmønsteret af nyheder her på Bornholm. De bornholmske mediebrugere har en klar forventning om lynhurtigt at kunne tilgå nyheder på alle digitale platforme,” skriver Jan Jørgensen blandt andet.

”Det har ingen betydning, om TV 2 Bornholm udgiver 15 eller 16 historier på en dag eller reducerer det til 14,” fortsætter han.

TV 2 Bornholm hjælper ifølge direktøren gerne Bornholms Tidende med den digitale omstilling og har allerede holdt møder med avisen.

Ifølge direktøren er det vigtigt for Bornholm at have flere medier for mangfoldighedens skyld, og at succesen for Bornholms Tidende skal findes ved at få annoncører og abonnenter til at bakke op om indsatsen på de digitale platforme.

”Livet på Bornholm vil blive lidt fattigere, hvis den verdensomspændende trussel mod mangfoldighed i medierne vil betyde, at endnu en lokalavis lukker.”

Jan Jørgensen, direktør, TV 2 Bornholm

”Vi på TV 2 Bornholm stiller gerne viden til rådighed. Der er nemlig brug for de lokale nyheder i den demokratiske debat, og livet på Bornholm vil blive lidt fattigere, hvis den verdensomspændende trussel mod mangfoldighed i medierne vil betyde, at endnu en lokalavis lukker,” skriver han.

Et godt samarbejde

Bornholms Tidendes chefredaktør, Kristoffer Gravgaard, henviser Journalisten til avisens bestyrelsesformand, Peter Brandt Koefoed. Han anlægger en noget mere forsonende linje end de kritiske røster på øen. Han kan dog godt se, at Bornholms Tidende er udfordret af TV 2 Bornholm:

”Men det er jo et vilkår, vi har, og et vilkår, som vi har meget begrænset mulighed for at påvirke,” siger han.

Han forklarer også, at avisen har et rigtig godt samarbejde med TV 2 Bornholm.

”Det er vigtigt for mig at understrege,” siger bestyrelsesformand Peter Brandt Koefoed, der som den eneste i denne artikel udtaler sig på vegne af avisen til Journalisten.

Har I været skarpe nok til at omstille forretningen digitalt?

”Det er jo altid det selvkritiske spørgsmål, man bør stille. Det nemme svar er at sige nej, for så havde vi stået imod det her meget bedre. Modsat tror jeg, det er vigtigt at forstå, at den digitale udvikling er en proces, vi er i alle sammen,” siger Peter Brandt Koefoed.

I stedet for at konkurrere på breaking news og hurtige historier skal avisen altså finde sin egen niche med undersøgende journalistik, enehistorier og fokus på debat og engagement. Konkurrence er sundt, men Bornholms Tidende kan ikke vinde på hurtighed. Han håber, at de kommende medieforligsforhandlinger finder flere millioner til driften af lokalavisen.

Berlingske Media ejer 25 procent af Bornholms Tidende, og her mener koncernchef Anders Krab-Johansen ikke, at man kan klandre TV 2 Bornholm for at ville være bedst og størst. Han mener dog, at det er på tide, at politikerne kigger på, hvordan støtten til TV 2’s regioner er skruet sammen:

”Det er alt for længe siden, at politikerne har forholdt sig til den produktion af tekstnyheder, som TV 2-regionerne laver. Og jeg vil opfordre politikerne til at tage et blik på det og se, om det er et sundt konkurrencebillede, man har skabt, eller om man uden at have tænkt over det faktisk har lavet en ulige konkurrence,” siger han.

TV 2 Bornholms redaktionschef og tillidsmand har ikke ønsket at medvirke i artiklen, men henviser til den administrerende direktør.

Voxpop

<span class="rodt">Nødråb fra Bornholm: </span>”Hvis politikerne ikke gør noget nu, så dør vores avis” 6Jurate Holm, indehaver af tekstil­forretning i Rønne:

(Har abonnement på Bornholms Tidende og læser den oftest på nettet)

Hvad tænker du om kritikken af, at TV 2 Bornholm udgiver det samme indhold gratis?

”De kæmper ikke en fair kamp. Jeg ved ikke, hvad der skal ske, for at det bliver en fair kamp. Jeg tænker i hvert fald nu, at det er en umulig kamp for Bornholms Tidende.”

Hvorfor?

”Hvis man har en konkurrent, der får et kæmpe tilskud, så har man ingen chance over for den konkurrent. Men mon ikke der også kommer et comeback til papiravisen? Alle tænkte, at nu slår internettet butikker ihjel, men det skete ikke. Jeg tror ikke, at Bornholms Tidende bliver slået ihjel, men avisen skal være dygtig til at være omstillingsparat og sælge sig på en anden måde.”

 

<span class="rodt">Nødråb fra Bornholm: </span>”Hvis politikerne ikke gør noget nu, så dør vores avis” 5Hanne Andersen, indehaver af helsebutikken i Rønne:

(Læser Bornholm.nu og TV 2 Bornholm på nettet)

Hvad afholder dig fra at tegne abonnement på Bornholms Tidende?

”Den kommer på et forkert tidspunkt af døgnet, da den kommer om eftermiddagen, og jeg får ikke læst avis om aftenen. Næste dag er man i gang med alt muligt andet, og så er det jo nyheder fra dagen før.”

Hvad mener du om, at Bornholms Tidende skal konkurrere med TV 2 Bornholm, der er gratis på nettet?

”Jeg kan godt se, at det er ærgerligt for dem, men jeg synes heller ikke, at Bornholms Tidende fornyr sig. Den holder formatet og den gamle stil, og mange af de gamle bornholmere findes ikke mere – nu er det de unge, det handler om. Og hvis man skal have flere unge til at læse en avis, så skal den være mere updated.”

 

<span class="rodt">Nødråb fra Bornholm: </span>”Hvis politikerne ikke gør noget nu, så dør vores avis” 4Miran Ljajic, arbejder i tøjbutik i Rønne:

(Bor for tiden hos forældrene, så han læser Bornholms Tidende derhjemme og på arbejde)

Kunne du overveje at tegne et abonnement?

”Ja, hvis jeg får min egen lejlighed, men lige nu læser jeg gennem forældrenes abonnement. Men når jeg flytter hjemmefra igen, kommer der nok et abonnement der.”

Hvorfor?

”Før i tiden brugte mine forældre og jeg altid avisen til at se, hvad der kom i tv. Og så er jeg glad for sudoku og generelt for at læse om, hvad der sker på Bornholm: Om der kommer nye folk til eller den slags nyheder.”

Hvad tænker du om konkurrencen med TV 2 Bornholm?

”Jeg har ikke tænkt på det, for jeg har bare holdt fast på Bornholms Tidende, fordi vi har den her på arbejdet, og fordi vi er vant til den. Hvis man køber en slags milkshake, gider man heller ikke pludselig skifte til en anden. Det er nemmere for mig at bladre i Bornholms Tidende, for jeg ved, hvor tingene ligger i bladet.”

Foto: Daniel Hjorth

Kopier link
data_usage
chevron_left
chevron_right