Pressefotograf efter dom i principiel sag: ”Jeg er skuffet og forbavset”

”Et skuffende resultat,” siger forsvarsadvokat, efter at Højesteret i dag har stadfæstet bødestraf til pressefotograf i en sag fra 2017. Fotografen overvejer nu, om sagen skal bringes for Menneskerettighedsdomstolen

Det er en fåmælt pressefotograf Morten Brandborg, som torsdag har modtaget Højesterets dom i en principiel sag imod ham. Højesteret har stadfæstet dommen mod Morten Brandborg fra Østre Landsret i januar og bøden på 3.000 kroner.

”Jeg er skuffet og forbavset,” siger den 66-årige pressefotograf.

Han er ikke i tvivl om, at sagen får betydning for pressens arbejde på ulykkessteder og gerningssteder fremover.

”Det her får konsekvenser for journalister og fotografers arbejde på skade- og ulykkessteder fremover, det er der ingen tvivl om. Man risikerer at blive dømt for et strafbart forhold, hvis man bruger pressekortet til at komme ind der, hvor man har lov til at arbejde,” siger Morten Brandborg.

Han vil nu sammen med sin forsvarsadvokat, Tyge Trier, overveje, om sagen skal bringes for menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg – efter den allerede har været igennem alle tre retsinstanser: Byretten på Bornholm, Østre Landsret og nu også Højesteret.

Staten betaler omkostninger

Dommen fra Højesteret stadfæster, at Morten Brandborg er skyldig i ikke at have efterkommet politiets anvisninger og flyttet sig, da politiet bad ham om det, i forbindelse med et alvorligt trafikuheld på Bornholm i 2017. Morten Brandborg tog billeder til bornholm.nu og ekstrabladet.dk.

”Det er et skuffende resultat, og jeg er ærgerlig over, at det var der, det endte,” siger forsvarsadvokat Tyge Trier om dommen fra Højesteret.

I landsretten blev Morten Brandborg dømt skyldig for ikke at efterkomme anvisninger fra både politi og redningsfolk. Højesteret har frifundet ham for ikke at efterkomme redningsfolkenes anvisninger, så ifølge dommen i dag er Morten Brandborg alene skyldig i ikke at flytte sig, da politiet bad ham om det.

”Jeg var ved at falde ned af stolen, da landsretten dømte ham for ikke at følge redningsfolkenes opfordringer. Der er jeg glad for, at Højesteret rydder op,” siger Tyge Trier.

Derudover har Højesteret på grund af sagens principielle karakter omgjort landsrettens afgørelse, så Morten Brandborg ikke skal betale sagens omkostninger. Ifølge Tyge Trier beløber det sig til cirka 87.000 kroner.

”Det er vel et eller andet sted en anerkendelse fra Højesteret af, at det var rimeligt, at Morten valgte – selv om det var en bøde på 3.000 kroner – at gå hele vejen til Højesteret. Så det tyder på en vis forståelse fra deres side for, hvorfor vi har gjort det her,” siger Tyge Trier.

Han nævner, at sagen i både byretten og landsretten handlede om påstand om fængselsstraf til pressefotografen.

DJ-formand: ”En skuffelse”

Han ærgrer sig over processen mellem retsinstanserne i Danmark. Når landsretten først har behandlet en sag, skal Højesteret lægge landsrettens udlægning af bevisbyrderne til grund.

”I dag er vi ærgerlige over, at det er gået, som det er gået. Meget af det, som jeg ser det, skyldes, at Højesteret lægger i det hele landsrettens bevisvurdering til grund for dommen, og Højesteret har været bundet af den,” siger Tyge Trier.

Han og Morten Brandborg har seks måneder til at tage stilling til, om de vil tage sagen hele vejen til Menneskerettighedsdomstolen.

Formand for DJ Tine Johansen frygter som Morten Brandborg, at dommen kan få konsekvenser for pressens arbejde ved ulykkessteder og gerningssteder.

”Jeg synes, det er en skuffelse,” siger hun om Højesterets dom.

”Det er vigtigt, at vi har nogle øjne derude, som kan beskrive for os andre, hvad der sker ved for eksempel trafikulykker. Jeg kan godt frygte, at denne her dom lægger nogle begrænsninger på, hvordan man som presse kan dække den slags begivenheder,” siger Tine Johansen.

0 Kommentarer

Læs også

Højesteret stadfæster/mildner/omgør dom mod pressefotograf 1

Højesteret stadfæster dom mod pressefotograf

01. OKTOBER 2020
Fotograf dømt for ikke at efterkomme opfordringer fra politi og redningsfolk

Fotograf dømt for ikke at flytte sig, da redningsfolk bad ham om det

08. JANUAR 2020

Fotograf tiltalt for at stå i vejen ved færdselsuheld – nu frifundet

23. NOVEMBER 2018