Fotograf dømt for ikke at flytte sig, da redningsfolk bad ham om det

Pressefotograf Morten Brandborg er dømt i landsretten for ikke at flytte sig, da redningsarbejdere bad ham om det ved et alvorligt trafikuheld i 2017. Han overvejer sammen med DJ, om sagen skal for Højesteret (Præciseret 14.55)

”Jeg føler mig ikke mere skyldig i dag end i går.”

Sådan siger 65-årige pressefotograf Morten Brandborg, selv om han tirsdag i Østre Landsret blev fundet skyldig i en del af den sag, anklagemyndigheden havde rejst mod ham. En sag, som også var for byretten i november 2018, hvor Morten Brandborg blev frifundet.

Og tirsdag blev han endnu en gang frifundet i sagens store tiltale – nemlig om at han skulle have forhindret redningstjenesten i at gøre sit arbejde, da han tilbage i december 2017 tog billeder til eb.dk og bornholm.nu af et alvorligt trafikuheld på Bornholm.

Det er en tiltale, som kunne have givet ham op mod halvandet års fængsel.

Får bøde

Men han blev dømt skyldig i sagens mindre tiltale, nemlig om at stå i vejen og ikke have rettet sig efter de opfordringer, redningstjenesten ifølge dommen fra Østre Landsret gav ham på ulykkesstedet til at flytte sig. Det kommer til at koste Morten Brandborg en bøde på 3.000 kroner.

Onsdag er dommen kommet på skrift, og Morten Brandborg vil sammen med DJ-formand Tine Johansen og forsvarsadvokat Tyge Trier tage stilling til, om sagen er så principiel, at de skal forsøge at få den bragt for Højesteret.

Advokat: ”En uhensigtsmæssig dom”

Forsvarsadvokat Tyge Trier kalder det en ”særlig situation” og vurderer, at landsretten med dommen har foretaget ”en rigtigt hård bedømmelse” af Morten Brandborg.

”Han er frifundet for det store i sagen, men altså dømt med en bøde for ikke at efterkomme opfordringer fra politi og redningsfolk om at flytte sig fra området bag politiets afspærringer,” siger Tyge Trier.

Han siger, at han er overrasket over bøden.

”Jeg mener, at det er en uhensigtsmæssig dom, fordi den skaber tvivl om, hvordan journalister og fotografer kan arbejde bag politiafspærringer – og hvor grænserne for politiets afspærringer egentlig går,” siger Tyge Trier.

”Det er vigtigt, at pressen har den rolle med at være befolkningens øjne, også når der sker noget ubehageligt.”

DJ-formand: ”Brandærgerlig” over dommen

Tine Johansen siger, efter at have læst dommen, at hun stadig mangler svar på, præcist hvad Morten Brandborg er dømt for at have gjort forkert. Hun var selv indkaldt som vidne i retten for at fortælle om pressekortets status og den rolle, medierne spiller ved begivenheder som større ulykker.

”Jeg er uforstående, og så er jeg brandærgerlig over dommen,” siger Tine Johansen.

”Retten var enig med os i, at selvfølgelig har man som pressefotograf ret til at befinde sig på sådan et sted, at han havde et helt lovligt ærinde som repræsentant fra pressen til at fortælle om, hvad der foregår.”

”Jeg kan godt frygte, at denne her dom vil skade pressens adgang til sådan nogle begivenheder og ulykkessteder,” siger Tine Johansen.

Artiklen er opdateret 8. januar 2020 14.30 med kommentar fra Tine Johansen

Rubrik og underrubrik præciseret 8. januar 2020 14.55, så det fremgår, at Morten Brandborg ikke er dømt for at være i vejen, men for ikke at flytte sig, da redningsarbejderne bad ham om det.

 

7 Kommentarer

Johs Chr Johansen
11. JANUAR 2020
Tak Ida Sønderby Rosgaard.
Jeg havde ikke set den nyhed, du citerer. Din oplysning klargør sagen. Der er faldet dom efter Beredskabslovens § 41, hvor den centrale bestemmelse er: "Enhver skal rette sig efter de påbud, der udstedes af redningsberedskabet."
Det er påbud, der træffes med henblik på redning, og hverken handler om beskyttelse af pårørende eller offentlighedens krav om indsigt - men alene redning. Jeg vurderer, at de fleste af os vil påskønne den prioritering, hvis redningen angår os selv.
Michael Kjærgård
11. JANUAR 2020
Jeg går ud fra at der er tale om det her trafikuheld: https://bornholm.nu/?Id=81619 — kan Journalisten bekræfte det? Hvis, så må jeg sige at jeg savner en begrundelse for at en pressefotograf skulle have en særlig ret til at komme tæt på et forgæves genoplivningsforsøg af en forulykket ung bilist. Jeg forestiller mig at de pårørende heller ikke har behov for at se mere eksplicitte billeder fra situationen. Kan Tine Johansen forklare hvorfor lige præcis denne dom i denne sag kan begrunde en overvejelse om en principiel anke?
Ida Sønderby Rosgaard
11. JANUAR 2020
Johs Chr Johansen, DJ skriver sådan her:

"Landsretten imødekom dog kun anklagemyndigheden vedrørende en overtrædelse af beredskabslovens § 41 stk. 2, der handler om pligten til at efterkomme politiets opfordring til at forlade et afspærret område."

https://journalistforbundet.dk/nyhed/pressefotograf-doemt-ikke-efterkomme-politiets-opfordring
Johs Chr Johansen
10. JANUAR 2020
Det vil være passende, hvis Journalisten. dk offentliggør dommen, idet det ikke på grundlag af referatet er muligt at vide, hvilken bestemmelse, der ligger til grund for afgørelsen.
Umiddelbart ser jeg to bestemmelser som mulige grundlag.

1. Cirkulære om adgang for journalister og pressefotografer m.fl. til at passere gennem politiafspærringer af 1995, hvor følgende bestemmelser er centrale:
- Der bør kun gives journalister og pressefotografer m.fl. adgang til at passere politiafspærringer, hvis de legitimerer sig ved et særligt pressekort, der er forsynet med indehaverens fotografi.
- Journalister og pressefotografer m.fl. skal under ophold inden for politiafspærringerne rette sig efter politiets anvisninger og navnlig respektere forbud mod adgang til bestemte steder og mod henvendelse til eller samtale med bestemte personer.

2. Beredskabsloven af 2017, hvor følgende bestemmelser er centrale:
§ 41. Enhver skal rette sig efter de påbud, der udstedes af redningsberedskabet.

Stk. 2. Enhver skal overholde afspærringer i forbindelse med en indsats og efterkomme politiets eller redningsberedskabets opfordring til at forlade det afspærrede område eller vejene hertil.

De nævnte bestemmelser bidrager også til at forklare, at et skadested er opdelt i to zoner - en indre zone, hvor beredskabet arbejder, og en ydre zone, som afspærres af politiet. Grænsen mellem de to zoner betegnes som "echo-linjen" - politifolk går som bekendt i echo-sko.

Som anført vil det bidrage til en mere informeret diskussion, hvis grundlaget for afgørelsen oplyses.
Bjarne Hansen
10. JANUAR 2020
Morten Bradborg stod jo netop IKKE i vejen for redningsarbejdet. Det er han jo frikendt for.

Flere