Ombudsmanden kritiserer borgmester for mail til journalist

Borgmester truede en lokaljournalist med at ”stoppe alt samarbejde”. Ikke i orden, lyder det fra ombudsmanden

Det var ikke i orden, da Slagelses borgmester, John Dyrby Paulsen (S), sendte en mail til en journalist, hvor han truede med at ”stoppe alt samarbejde”.

Det har Folketingets Ombudsmand nu fastslået.

”Myndigheder kan godt kontakte en journalist eller et medie om indholdet af en artikel. En sådan henvendelse må dog ikke kunne opfattes som en trussel om en ’straffeaktion’,” udtaler Folketingets Ombudsmand, Niels Fenger.

Borgmesteren sendte mailen til en journalist på ugeavisen Ugenyt under Sjællandske Medier i forbindelse med artikler om mulig sexisme i byrådet. Ugenyt havde bragt en liste over mandlige medlemmer af et politisk udvalg, hvor der var et eksempel på sexisme.

Kommunen har til ombudsmanden forklaret, at borgmesterens henvendelse var begrundet i hensynet til de navngivne personer og almindelig presseskik, og at borgmesteren måske kunne og burde have formuleret sig mindre ”voldsomt”, skriver ombudsmanden på sin hjemmeside.

”Ombudsmanden finder, at borgmesterens mail var egnet til at kunne opfattes som en trussel med hensyn til både journalistens og mediets adgang til at modtage informationer fra kommunen og med hensyn til kommunens fremtidige annoncering. Efter ombudsmandens opfattelse lå borgmesterens mail derfor uden for rammerne for, hvordan en myndighed i overensstemmelse med de almindelige forvaltningsretlige krav om saglighed og lighed bør agere,” lyder det fra ombudsmanden.

”Også en efterfølgende mailkorrespondance om artiklen lå efter ombudsmandens opfattelse uden for rammerne for, hvordan en myndighed bør kommunikere med en journalist eller ledelsen for et medie,” fortsætter han.

0 Kommentarer

data_usage
chevron_left
chevron_right