OK20: Industriens overenskomst giver et pejlemærke for medieområdet

DJ og DMA holder tænkepause i overenskomstforhandlingerne. Men industriens overenskomst for 230.000 privatansatte, som faldt på plads i weekenden, antyder, at både genetillæg og praktikantlønninger kommer til at stige

I weekenden faldt industriens overenskomst på plads. Dermed kender omkring 230.000 lønmodtagere rammerne om deres løn- og arbejdsforhold for de næste tre år.

Udfaldet af de centrale forhandlinger om nye overenskomster på det private område sætter samtidig rammen om, hvor DJ’s forhandlinger med Danske Medier Arbejdsgiver (DMA) bærer henad.

”Det kan give nogle pejlemærker om økonomien i overenskomsten – men også kun et pejlemærke. Du kan ikke nødvendigvis tage justeringen af minimumslønnen i industriens overenskomst og overføre direkte til medieområdet,” siger Christian Dølpher, forhandlingskonsulent i DJ.

Han sidder på DJ-medlemmernes side af forhandingsbordet, når DJ og DMA disse uger forhandler om nye overenskomster på medieområdet for i alt omkring 1.500 DJ-medlemmer primært på dagblade.

1,6 procents årlig justering af genetillæg

Christian Dølpher vurderer, at de mest direkte anvendelige resultater fra Industriområdet er justeringen af taksterne på genetillæg for at arbejde på skæve tidspunkter med 1,6 procent årligt samt reguleringen af lærlingetaksterne.

”Dem har vi tidligere taget og adopteret ind i vores overenskomst,” siger Christian Dølpher, som vurderer, at industriens overenskomst på disse punkter vil spille direkte ind i overenskomsten på medieområdet.

”Genetaksterne vil blive reguleret, og formentlig vil de blive reguleret med 1,6 procent om året de næste tre år.”

”Lærlingetaksten bliver reguleret med 1,7 procent årligt i industriens overenskomst, så det vil være nærliggende at tro, at det gør praktikantlønnen også,” siger Christian Dølpher.

Praktikantlønnen er i øjeblikket på 13.500 kroner om måneden.

Forhandler videre næste uge

Sidst DJ holdt forhandlingsmøde med DMA om de centrale krav, var 4. februar, og i øjeblikket holder parterne tænkepause.

”Der er punkter, hvor vi er så langt fra hinanden, at medmindre vi kommer på noget nyt, så bliver vi nok ikke enige på de punkter,” siger Christian Dølpher, som ikke ønsker at komme nærmere, hvilke områder han refererer til.

Forhandlingerne genoptages i uge 8.

Det er ambitionen, at en ny overenskomst mellem DJ og DMA skal være forhandlet på plads i dagene omkring 21.-23. februar.

”Og hvis overenskomsten ikke er på plads der, så betyder det ikke sammenbrud. Vi har aftalt, at hvis ikke vi er færdige, så orienterer vi forligsmanden, og så hedder det sig, at forhandlingerne fortsætter i regi af forligsinstitutionen,” siger Christian Dølpher.

1 Kommentar

Teddy Gehrke
12. FEBRUAR 2020
Nu har forslaget ikke været i urafstemning endnu, og nej-bevægelsen står stærkere end nogensinde

Læs også

Nu skal DJ også have ny kommunikationschef

Overblik/ Her står kampen om overenskomsterne

15. JANUAR 2020

7,58 procent lønstigning til DJ-medlemmer i Danske Regioner

07. MAJ 2018

DJ-forlig med KL – højere løn og håb om bredere dækning

04. MAJ 2018