7,58 procent lønstigning til DJ-medlemmer i Danske Regioner

DJ-medlemmer ansat i Danske Regioner kan se frem til generelle lønstigninger på i alt 7,58 procent over en treårig periode. Forliget ligner sidste uges aftale med Kommunernes Landsforening. Resultatet bliver sendt til urafstemning blandt de berørte medlemmer

Fredag indgik Dansk Journalistforbund et forlig om nye treårige overenskomster med Danske Regioner, skriver DJ på sin hjemmeside.

Ifølge DJ indeholder aftalen følgende hovedpunkter:

  • Generelle lønstigninger og reguleringer i perioden på i alt 7,58 procent
  • En stigning i pensionsprocenten for journalister på 0,31 procentpoint til i alt 18,52 procent, og på 1,00 procentpoint for fotografer til alt 16,6 procent. For begge grupper kan den enkelte vælge at få stigningen udbetalt som løn i stedet for pension
  • Et tilsagn om, at i perioden drøftes, om cand.public.er og bachelorer fra SDU skal omfattes af DJ-overenskomsten, ligesom der skal drøftes praktikanters løn og vilkår med udgangspunkt i den nye praktikantaftale med DMA
  • Forbedringer af aftale om fravær af familiemæssige årsager, bl.a. ret til sorgorlov, omsorgsdage til plejeforældre, ret til fravær med løn ved fertilitetsbehandling og orlov til akutpleje af spædbørn
  • Enighed om at sætte fokus på den enkelte medarbejders kompetenceudvikling, herunder udarbejdelse af den skriftlige udviklingsplan

Samme lønstigning som i kommunerne

På indholdet ligner aftalen også meget den aftale, som DJ torsdag indgik med Kommunernes Landsforening (KL).

Aftalen med KL gav også 7,58 procent over den treårige periode og ret til sorgorlov, omsorgsdage til plejeforældre og ret til løn ved fertilitetsbehandling. 

Da Forhandlingsfællesskabet landede forliget på det kommunale område, lød det overordnede resultat på en økonomisk ramme på 8,1 procent. Til sammenligning har DJ’s medlemmer fået 7,58 procent på både det kommunale og regionale område.

I sidste uge sagde Jacob Plenaa, der ledede forhandlingerne med KL, at tallene for Forhandlingsfællesskabet og DJ’s resultat ikke er direkte sammenlignelige

”I de 8,1 procent ligger nogle særlige puljer, der eksempelvis går til FOA’s områder og sygeplejerskerne. Hvis man ser bort fra de puljer, har vi mere eller mindre fået det samme som de andre,” forklarede han.

Møde om statsansatte mandag

På mandag mødes DJ's delegation på det statslige område med Moderniseringsstyrelsen i et forsøg på at lande en aftale. Når det sker, er alle tre områder forhandlet færdige.

Aftalen blev forhandlet af DJ's delegation bestående af forhandlingskonsulent Jacob Plenaa Thorngreen, juridisk konsulent Henrik Rønne samt tillidsrepræsentanterne Theis Lykkegaard Leisner, Region H, Louise Kastrup Scheibel og Tonny Foghmar, begge Region Midtjylland.

Resultatet bliver sendt til urafstemning blandt de berørte medlemmer den 1. juni, efter at DJ's hovedbestyrelse har drøftet aftalens indhold. Den varslede strejke og lockout er på den baggrund blevet udsat til den 18. juni, skriver DJ.

0 Kommentarer