Nævn kigger på sponsorerede indslag

Radio- og tv-nævnet kigger nu på de tv-indslag fra TV/Midt-Vest og TV2 Østjylland, som Region Midtjylland har betalt 1,3 millioner kroner for at få lavet

Region Midtjyllands aftale med to TV2-regioner bliver nu undersøgt af Radio- og tv-nævnet. TV/Midt-Vest og TV2 Østjylland har tilsammen fået 1,3 millioner kroner for at lave tv-udsendelser om byggeriet af to nye supersygehuse i henholdsvis Gødstrup og Skejby i Aarhus.

»Vi havde et møde for et par dage siden, og der besluttede vi at skrive til dem, og det gjorde vi i går,« siger formand for Radio- og tv-nævnet Mads Bryde Andersen.

»Det er ikke særlig tit, vi tager sager op på egen hånd. Vi har gjort det ved sager, hvor der har været en betydelig medieinteresse og en vedvarende udsendelsesvirksomhed,« fortæller han.

Radio- og tv-nævnet blev opmærksom på aftalen, da Jyllands-Posten i sidste uge skrev, at flere regionalpolitikere var utilfredse med at formand for Region Midtjylland Bent Hansen optrådte i programmerne.

Journalisten skrev tidligere i dag, hvordan juraprofessor Søren Sandfeld Jakobsen og professor i medievidenskab Frands Mortensen vurderede, at indslagene var ulovligt sponsorerede.

Man må ikke sponsorere nyheds- og aktualitetsprogrammer, og de to professorer mener, at det er tilfældet, fordi pengene knytter sig til specifikke programmer, der er blevet sendt i TV2-regionernes 19.30-flade. Direktørerne for de to tv-stationer, Ivar Brændgaard og Peter Kramer, mener dog ikke, at der er tale om nyheds- og aktualitetsprogrammer.

I brevet, som Radio- og tv-nævnet har sendt til TV/Midt-Vest og TV2 Østjylland, fremgår det tydeligt, at man er interesseret i spørgsmålet om netop sponsorering:

”Radio- og tv-nævnet skal til brug for behandlingen af sagen anmode TV/Midt-Vest om en udtalelse i sagen, hvori TV/Midt-Vest forholder sig til ovennævnte programmer i relation til reglerne om sponsorering,” står der i brevet til TV/Midt-Vest, og den samme formulering er sendt til TV2 Østjylland.

I Journalistens artikel sætter juraprofessor Søren Sandfeld Jakobsen også spørgsmålstegn ved, om man har bevaret fuld redaktionel uafhængighed i aftalerne mellem TV2-regionerne og Region Midtjylland. Det vil nævnet også undersøge og beder regionerne om at redegøre for ”den aftale om produktion af programmer samt om produktionsstøtte hertil, der er indgået med Region Midtjylland, stationens og Region Midtjyllands beslutningsgrundlag vedr. programmernes indhold og programsætning, med henblik på en vurdering af, hvorvidt reklamebekendtgørelsens § 28 vedr. forbud mod påvirkning af stationens ansvar og redaktionelle selvstændighed er overholdt”.

0 Kommentarer