DJ-forlig med KL – højere løn og håb om bredere dækning

DJ’s aftaleforlig på det kommunale område ramte ikke 8,1 procent-rammen, men sikrer reallønsstigning og forhandlinger om større dækningsområde. ”En rigtig fin aftale,” siger tillidsrepræsentant

Torsdag blev DJ’s forhandlere enige med KL om et forlig for medlemmerne på det kommunale område.

Aftalen giver i hovedtræk lønstigninger på 7,58 procent over den treårige periode, nye sociale rettigheder samt tilsagn om at drøfte, at journalister fra SDU og AU skal dækkes af DJ’s overenskomst.

”Jeg synes, det er en rigtig fin aftale, der sikrer reallønnen og – hvis forudsigelserne holder stik – også mere end det. Lønnen lægger sig op ad Forhandlingsfællesskabets aftale, og vi har også fået nogle sociale ting, som Forhandlingsfællesskabet fik,” siger Allan Boye Thulstrup, der er tillidsrepræsentant i Herning Kommune og var en del af DJ’s forhandlingsdelegation.

Han refererer til, at aftalen som noget nyt giver ret til sorgorlov, omsorgsdage til plejeforældre og ret til løn ved fertilitetsbehandling. Forhandlingsfællesskabet udgøres af 52 organisationer på det offentlige område – et fællesskab, DJ traditionelt har stået uden for.

Kompetenceudvikling – igen

En del af aftalen er, at der i overenskomsten skal være fokus på den individuelle kompetenceudvikling. Noget, som også hidtil har været omtalt i overenskomsten.

”Vi har en fornemmelse af, at det ikke er alle, der får lavet en personlig udviklingsplan, så det vil vi gerne minde arbejdsgiverne om,” siger Allan Boye Thulstrup.

Hvis det allerede står i overenskomsten, gør det så en forskel, at man gentager det?

”Man får nævnt det og sat fokus på det. Vi håber jo, alle cheferne læser den nye overenskomsttekst, så det er vi rigtig glade for,” siger han.

Allan Boye Thulstrup peger også på de aftalte drøftelser om at få SDU- og AU-uddannede journalister – bachelorer og cand.public.’er i journalistik – ind under DJ-overenskomsten som et vigtigt skridt.

Får ikke 8,1 procent

Da Forhandlingsfællesskabet landede forliget på det kommunale område, lød det overordnede resultat på en økonomisk ramme på 8,1 procent. Til sammenligning har DJ’s medlemmer fået 7,58 procent.

Men de to tal er ikke direkte sammenlignelige, forklarer forhandlingskonsulent i DJ Jacob Plenaa, der ledede forhandlingerne med KL.

”I de 8,1 procent ligger nogle særlige puljer, der eksempelvis går til FOA’s områder og sygeplejerskerne. Hvis man ser bort fra de puljer, har vi mere eller mindre fået det samme som de andre,” forklarer han.

Han vurderer, at DJ er sluppet fra forhandlingerne uden at komme med egentlige indrømmelser over for arbejdsgiverne. Det nærmeste er et tilsagn om at ville diskutere arbejdstidsbestemmelser for cheferne, hvilket blandt andet skyldes, at chefer i Københavns Kommune har nogle særlige forhold, og KL ønsker fælles regler.

”Til gengæld vil KL nu spille ud med en definition af, hvad en chef egentlig er. Og det er vi glade for, for vi har nogle erfaringer med, at nogle kommuner udnævner folk til chefer, selv om de reelt ikke er det. Så vi ser det faktisk ikke som en indrømmelse,” siger han.

Staten vil udskyde

Aftalen på det kommunale område skal nu godkendes af DJ’s hovedbestyrelse, og herefter sendes den til urafstemning blandt de berørte medlemmer den 1. juni. Den varslede strejke og lockout er på den baggrund blevet udsat til den 18. juni.

I dag fredag mødes DJ’s forhandler på det regionale område med Danske Regioner. Statens forhandlere har forhørt sig om muligheden for at udskyde forhandlingerne på det statslige område, som egentlig skulle færdiggøres inden lørdag midnat. I givet fald vil strejke og lockout også blive udsat.

0 Kommentarer