Mogens Blicher genopstiller som formand for DJ

Mogens Blicher Bjerregård genopstiller som formand for DJ i 2013. Han vil bl.a. fokusere på mediernes etik og freelancerne, hvis han bliver valgt igen. Og kontingentet skal stadig ikke sættes op, siger han til journalisten.dk

Mogens Blicher Bjerregård genopstiller som formand for DJ i 2013. Han vil bl.a. fokusere på mediernes etik og freelancerne, hvis han bliver valgt igen. Og kontingentet skal stadig ikke sættes op, siger han til journalisten.dk

Dansk Journalistforbunds formand, Mogens Blicher Bjerregård, genopstiller. Det betyder, at både formand og næstformand stiller op igen til delegeretmødet i april 2013. Indtil videre har ingen modkandidater meldt sig.

Mogens Blicher Bjerregård har til april været formand i DJ i 14 år.

Hvornår besluttede du, at du ville genopstille?

»Det har jeg ikke nogen bestemt dato på, for det er sådan noget, man skal gå og overveje meget grundigt. I sidste ende er det jo altid op til medlemmerne at beslutte, men det har været afgørende for mig, at jeg selv oplever, at jeg har noget at byde på og kan have den ydmyghed over for medlemmerne, der er helt nødvendig i en position som denne,« siger Mogens Blicher Bjerregård til journalisten.dk.

Mener du, at du har nået de mål, du satte dig for denne periode som formand?

»Ja, når jeg ser tilbage, så synes jeg, at vi har nået rigtig meget. Vi er i en utrolig vigtig periode lige nu. Faglige organisationer gennemgår en interessant tid, og samtidig arbejder vi med en strategi for hele freelanceområdet. Den etiske diskussion fylder også rigtig meget i disse år. Og så er der arbejdet med vores identitet i DJ, som jeg har rigtig meget energi og lyst til at være med til at forme.«
Ved sidste delegeretmøde stillede både formand og næstformand også op. Men kort før mødet meldte Lars Werge sig som modkandidat til næstformandsposten og vandt valget. Du kan læse mere om det kampvalg i artiklen "Diamant-kuppet".

DJ skal rumme kommunikatører og mediefolk 

Hvad kan du byde på, hvis medlemmerne stemmer på dig igen?

»Jeg har nogle bud på, hvordan vi kan blive ved med at udvikle og forandre denne organisation. Vi er i en utrolig vanskelig periode i forhold til job, som er det allerstørste fokus for vores medlemmer. Det er helt afgørende, at DJ arbejder med det,« siger Mogens Blicher Bjerregård.

Du siger "udvikle og forandre denne organisation". Hvad betyder det?

»Det betyder, at DJ skal være til for medlemmerne. Organisationen skal være nærværende, og vi skal gøre en forskel, som kan mærkes for det enkelte medlem. Her er hele arbejdet med vores identitet rigtig vigtigt. Hvis vi ser os omkring i det faglige landskab, så har de største udfordringer nok ligget lige der for de fleste fagforeninger. Medlemmerne skal stadig kunne se sig selv i den faglige organisation, de er medlemmer af.«

Hvad står du for rent politisk i forhold til DJ's identitet?

»Det er vist ingen hemmelighed, at jeg står for, at vi skal rumme alle fagområder inden for medier og kommunikation. De skal alle opleve, at det er her, vi gør en forskel for dem og deres fag.«

Medlemmerne skal skabe deres eget job 

Kan du komme med et konkret eksempel på, hvad der skal "udvikles og forandres" i DJ?

»Ja. I dag fylder overenskomstforhandlinger markant mindre, end de gjorde for 10 år siden, fordi arbejdsmarkedet har forandret sig markant. Vi har rigtig mange medlemmer, der fx er freelancere eller på anden vis har nogle andre arbejdsvilkår end de traditionelle industriforhold. Det er en anden situation i dag, hvor den enkelte journalist eller kommunikatør i langt højere grad skal skabe sit eget job. Der skal DJ være dem, der giver redskaber og den hjælp, der er brug for. Det gælder, uanset om man er fastansat eller freelancer, at medlemmerne i højere grad skaber deres eget job. Hvis vi for alvor dyrker det, så tror jeg faktisk, vi kan være med til at skabe flere jobs.«

»Vores medlemmer skal klædes godt på til et arbejdsmarked, der forandrer sig, og her har man som leder af en organisation en forpligtelse til at se fremad og se, hvad der er ved at ske. Du kan fx se på vores karriere- og trivselsafdeling, der har vist sig at være en rigtig god ide. Mange medlemmer har glæde af coaching og vejledning, fordi vi dengang løftede det fra at være et særligt tilbud kun til arbejdsløse til at være noget for alle medlemmer.«

Tror ikke på pludselige løsninger 

Nu har du skitseret de store linjer i det, du vil lave om. Har du nogle konkrete politiske tiltag, du vil kæmpe for at få igennem – en slags konkrete mærkesager?

»Jeg synes, det er en konkret mærkesag, at DJ også skal være en organisation i fremtiden. Når vi ser på, hvad de faglige organisationer slås med, så tror jeg, det er rigtigt ikke at lave en masse pludselige løsninger, men at have det lange sigte på.«

Mogens Blicher Bjerregård vil dog gerne forholde sig konkret til kontingentet i DJ. Det skal ikke sættes op.

»Vi har formået at overholde vores regnskaber uden at forhøje kontingentet. For mig er det helt afgørende, at vi fortsat kan holde vores kontingent i ro. Vi er jo også udsat for konkurrence som organisation.«

Hvad har DJ ikke gjort godt nok? 

Når man har siddet som politiker i mange år, kan man få kritik for at fortsætte med mere af det samme uden vilje til at forandre. Er der noget, I ikke har gjort nok i din tid som formand, og som skal gøres bedre, hvis du bliver valgt igen?

»Jeg vil ikke sige, at vi ikke har været gode nok, men hvis du ser på vores identitet, så skal vi være bedre. Vi skal også være bedre til at få medlemmerne længere frem i vores arbejde. Vi har rigtig mange medlemmer med gode ideer. Fx vores mentor-ordning – her kom ideen fra nogle af de lokale kredse. Der er rigtig mange initiativer ude blandt medlemmerne, som vi skal være bedre til at fange,« siger Mogens Blicher Bjerregård.