Mikkel Hertz overlader det til sin efterfølger at skabe en kulturændring på TV 2 Nyhederne

Mikkel Hertz er sikker på, at kulturen på TV 2 Nyhederne kan forbedres. Men det er ikke en opgave, han skal stå i spidsen for. ”Jeg ville måske nok kunne gøre det. Men ville det være det rigtige? Nej, det synes jeg ikke,” siger han

Et nyt kapitel åbner sig for Mikkel Hertz, når han i den nærmeste fremtid træder tilbage som nyhedsdirektør i TV 2 for i stedet at blive journalistisk chef på TV 2 Nyhederne.

Jobskiftet er en del af en rokade, hvor Lotte Lindegaard bliver øverste ansvarlig for både nyheder og indhold på TV 2.

Mikkel Hertz siger, at stillingsbeskrivelsen som journalistisk chef ikke er ”super skarpt defineret”.

”Men jeg går fra at være førerhund med alt, hvad det indebærer, til, at jeg kommer tættere på indholdet. Det har været en væsentlig bevæggrund for mig. Jeg har haft de sjoveste øjeblikke, når jeg er inde i indholdet,” siger han.

Hvem skal du være chef for?

”Det er endnu ikke afklaret. Rollen bliver defineret, når der er fundet en ny nyhedsdirektør. Vedkommendes kompetencer vil have en væsentlig betydning for, hvordan rollen som journalistisk chef bliver defineret,” forklarer Mikkel Hertz.

Er du selv gået til direktør Anne Engdal Stig Christensen og sagt, at du ønskede at træde tilbage?

”Jeg har selv haft det som en overvejelse siden forsommeren, om jeg kunne finde en anden rolle. Jeg ville gerne prioritere familien lidt højere, end jeg har gjort gennem mange år. Det kom bare lidt tidligere, end jeg havde regnet med på grund af mit sygdomsforløb,” siger han.

Troede, jeg havde et jernhelbred

Mikkel Hertz blev nyhedsdirektør i december 2015. Her har han siden haft ansvaret for nyhedsudsendelserne på TV 2’s hovedkanal, for TV 2 NEWS og for hjemmesiden TV2.DK.

I september blev Mikkel Hertz opereret for lyskebrok, og han var netop vendt tilbage til TV 2 efter operationen, da han i begyndelsen af oktober blev ramt af en blodprop.
Men Mikkel Hertz er nu så rask, at han kan vende tilbage 1. december.

”Jeg troede, jeg havde et jernhelbred. Det har jeg normalt også. Men det gav anledning til en masse overvejelser, og Anne og jeg har talt sammen over nogle omgange,” forklarer han.

Han har det i dag helt fint og er ”fit for fight”, forklarer han.

Ikke belastet af fortiden

For øjeblikket er der sat et større arbejde i gang, hvor medarbejdere og ledelse i fællesskab skal forbedre kulturen på TV 2 og specifikt i nyhedsafdelingen. Det sker efter anklager om sexisme og en hård tone.

Men det er ikke årsagen til, at Mikkel Hertz stopper.

”Hvis det forholder sig sådan, er det i hvert fald ikke noget, jeg kender til,” siger Mikkel Hertz.

Under sin sygeorlov har Mikkel Hertz spurgt sig selv, om han var den rette til at stå i spidsen for det arbejde.

”Jeg ville måske nok kunne gøre det. Men ville det være det rigtige? Nej, det synes jeg ikke,” siger han.

”Jeg føler mig ikke personligt belastet af fortiden på nogen måde. Ud over at der er ting, som vi ikke har været tilstrækkeligt opmærksomme på, men det gælder os alle sammen,” siger han.

Han føler sig overbevist om, at TV 2 nok skal klare opgaven med at ændre kulturen.

Mænd med en sexistisk natur

For et år siden havde TV 2 en sexismesag, hvor Mikkel Hertz efterfølgende sad over for de kvinder, der havde haft grænseoverskridende oplevelser uden at føle sig trygge nok til at gå videre med det.

”Og der tænkte jeg, at det kunne vi ikke være bekendt,” siger han.

Du sagde på et tidspunkt, at du ikke troede, at TV 2 havde en sexistisk kultur, det var i hvert fald ikke noget, du havde hørt om. Fortryder du, at du sagde det?

”Det var ikke noget, jeg sagde ud af det blå. Jeg havde spurgt nogle af de kvindelige medarbejdere bag støttebrevet til Sofie Linde, om de mente, at der var en sexistisk kultur, og det var der ikke. Og det er heller ikke det, de skriver. Skulle jeg have sagt det? Det skulle jeg nok ikke,” siger han.

Han forklarer, at nogle mænd på TV 2 desværre har været en del af sådan en kultur.

”Nogle har en sexistisk natur, og det betyder ikke, at der på arbejdspladsen er en sexistisk kultur. Det er sådan, jeg ser på det,” siger han.

Nyhederne skal tættere på resten af TV 2

Nu slår TV 2 stillingen op som nyhedsdirektør. Den kommende nyhedsdirektør skal referere til indholdsdirektør Lotte Lindegaard, der bliver den øverste ansvarlige for indholds- og nyhedsområdet. Det er dog ikke meningen, at hun skal være den daglige nyhedschef.

”Vi skal finde en ny nyhedsdirektør, der skal varetage den rolle,” siger Lotte Lindegaard.

Idéen bag manøvren er, at Nyhederne og resten af TV 2 skal tættere på hinanden, men Lotte Lindegaard forsikrer, at omstruktureringen ikke vil svække Nyhederne.

”Det her er overhovedet ikke udtryk for, at Nyhederne får mindre betydning i TV 2-systemet, end de har haft hidtil. Vi er ekstremt bevidste om, hvor vigtige Nyhederne er for at udfylde vores public service-opgave. Fokus på nyhedernes betydning for den samlede TV 2-portefølje vil tværtimod blive øget de kommende år,” siger Lotte Lindegaard.

Hun forklarer, at TV 2 har behov for at se hele indholdet under ét i stedet for at arbejde i to søjler.

”Det vil øge mulighederne for, at den digitale strategi lykkes,” siger Lotte Lindegaard, der tiltræder som indholdsdirektør ved årsskiftet.

0 Kommentarer

Læs også

TV 2-indberetninger afslører problemer med hård tone og krænkelser

TV 2-indberetninger afslører problemer med hård tone og krænkelser

22. OKTOBER 2020
TV 2-medarbejdere drøftede ”trusselskultur” på lukket møde

TV 2-medarbejdere drøftede ”trusselskultur” på lukket møde

20. OKTOBER 2020

TV 2-medarbejdere sender tre udtalelser til ledelsen

09. OKTOBER 2020