TV 2-medarbejdere drøftede ”trusselskultur” på lukket møde

TV 2-medarbejdere har det seneste halve år oplevet tre konkrete eksempler på en ”voksende trusselskultur i nyhedsafdelingen”, sagde hovedtillidsmand Lennart Sten på lukket møde for medarbejderne. Hverken tillidsmanden eller direktøren ønsker at udtale sig

TV 2 har det seneste halve år haft ”en uforståelig og voksende trusselskultur i nyhedsafdelingen”.

Sådan lød det i beretningen fra hovedtillidsmand Lennart Sten på medarbejdernes generalforsamling for lidt over en uge siden.

På mødet, hvor cirka 100 DJ-medlemmer på TV 2 deltog, blev der både diskuteret sexisme, ledelse, ligeløn, freelancevilkår og corona. Men et af de temaer, som også blev diskuteret, var en trusselskultur.

Lennart Sten nævnte i sin beretning tre konkrete eksempler på den omtalte trusselskultur. Det fremgår af den skriftlige beretning, som Journalisten har læst.

I et eksempel blev en erfaren medarbejder ”uretmæssigt savet over under efterkritikken”, lød det. I et andet eksempel blev en freelancer ifølge beretningen fyret under en stress-sygemelding, da vedkommende ellers skulle til at starte op igen, og en tredje medarbejder fik en mundtlig advarsel for en fejl, vedkommende ikke havde begået.

Lennart Sten ønsker ikke at udtale sig om trusselskulturen, eller hvad der blev sagt på mødet.

”Det møde er et lukket rum, hvor medarbejderne kan diskutere følsomme emner i fortrolighed,” siger Lennart Sten.

Derfor ønsker han heller ikke at udtale sig om, hvad der bliver gjort ved det, og hvem der har ansvaret for kulturen.

Ledelsesstil, som skaber utryghed 

I sin beretning til kollegerne tog Lennart Sten skarpt afstand fra ”en ledelsesstil, der simpelthen ikke hører til på arbejdsmarkedet anno 2020, og som skaber utryghed blandt de ansatte”.

TV 2’s tillidsfolk har været involveret i alle tre sager, lød det i beretningen. I det første eksempel har den pågældende medarbejder fået en skriftlig undskyldning, i det andet eksempel har freelanceren fået job et andet sted med gode anbefalinger fra TV 2’s ledelse, og i det tredje eksempel er advarslen trukket tilbage og erstattet med en undskyldning.

”Det er eksempler på aldeles urimelig ledelsesadfærd, der skal ændres. Og det skal ske nu, hvor forandringens vinde blæser over TV 2,” sammenfattede Lennart Sten i sin beretning.

Journalisten har været i kontakt med flere deltagere på mødet, som har beskrevet debatten og sagerne. Vi har valgt at beskrive eksemplerne i generelle vendinger af hensyn til de omtalte.

TV 2’s adm. direktør, Anne Engdal Stig Christensen, ønsker ikke at udtale sig, hverken om de konkrete eksempler eller om en mulig trusselskultur i nyhedsafdelingen.

Medarbejdere har sendt tre udtalelser

Medarbejdermødet endte med, at der blev sendt tre udtalelser til ledelsen, som Journalisten tidligere har beskrevet. 

Den ene udtalelse er en opfordring til, at ledelsen sikrer ligeløn og lige mulighed for at avancere uanset køn.

Den anden er en opfordring til, at der placeres medarbejdere i den nye styregruppe, som ledelsen har nedsat til at rydde op i kulturen. Lige nu sidder der kun chefer.

Den tredje udtalelse er en opfordring til, at tillidsrepræsentanterne får kendskab til resultaterne af den eksterne advokatundersøgelse, som er sat i gang.

TV 2 har haft en hovedrolle i debatten om sexisme i mediebranchen. Blandt andet var det seks TV 2-medarbejdere, som tog initiativ til den støtteerklæring til Sofie Linde, der opnåede 1.682 underskrifter bredt i mediebranchen.  

Flere TV 2-medarbejdere har beskrevet oplevelser med sexisme og seksuelle krænkelser offentligt, og Journalisten har beskrevet en sag, hvor en chef blev afskediget efter at have sendt lumre beskeder til 10-20 kvinder på TV 2. 

TV 2 har holdt flere stormøder, og i slutningen af september meddelte TV 2-direktør Anne Engdal Stig Christensen, at TV 2 får lavet en ekstern advokatundersøgelse, ligesom man har nedsat et internt udvalg til at undersøge kulturen i mediehuset. 

Journalisten har også spurgt Anne Engdal Stig Christensen, om trusselskultur er noget af det, som TV 2 forsøger at gøre op med i den kulturforandring, der er i gang.

”Det sidste om kulturen generelt og vores arbejde hermed generelt må vi vende tilbage til, når vi er længere i vores arbejde hermed,” svarer direktøren i en mail.

0 Kommentarer

Læs også

TV 2-medarbejdere sender tre udtalelser til ledelsen

09. OKTOBER 2020
<span class=Overblik/ Her er chefernes forklaringer om sexisme på Tv 2 1">

Overblik/ Her er chefernes forklaringer om sexisme på TV 2

23. SEPTEMBER 2020