#metoo: Her er reglerne på fire arbejdspladser

Må medarbejdere og praktikanter indlede et forhold? Må chefer og medarbejdere? Hvornår er noget sexchikane? Journalisten har spurgt tre medier og DMJX til deres interne politik. Flere er i færd med at stramme op

Dansk Journalistforbund er på vej med en undersøgelse blandt forbundets 18.000 medlemmer, der skal sætte tal på omfanget af sexchikane og uønsket seksuel opmærksomhed i medie- og kommunikationsbranchen

Undersøgelsen er en udløber af #metoo-kampagnen, der har sat seksuelle krænkelser på dagsordenen både internationalt og i Danmark. DJ er selv ramt af en sag, hvor to tidligere studentermedhjælpere i Journalisten har fortalt, at de følte sig udsat for seksuelle krænkelser.

Også Danske Medier har reageret på #metoo og opfordrede i denne uge medlemsorganisationerne til at sikre sig, at de har en politik for, hvordan sexchikane og seksuelle krænkelser skal håndteres.

Journalisten har spurgt tre medier samt Danmarks Medie- og Journalisthøjskole (DMJX) til deres politik på området – og hvilke initiativer, de har taget i kølvandet på #metoo-bølgen.

På Radio24syv skal regler for sexchikane diskuteres på næste uges bestyrelsesmøde, trivselsgruppen på Nordjyske Medier har sat #metoo på dagsordenen, og ledelsen i JP/Politikens Hus vil sende en påmindelse ud til medarbejderne om husets adfærdskodeks, når det gælder chikane.

Her kan du læse svarene fra de fire arbejdspladser:


(Foto: /ritzau/Martin Lehmann)

Jørgen Ramskov, direktør og ansvarshavende chefredaktør, Radio24syv

Må chefer og medarbejdere være sammen hos jer?

”Ja, vi har i hvert fald ikke en politik, der forbyder det. Mange af os her på stationen er jo børn af DR, hvor der er enormt mange regler. Men #metoo-bølgen og de mange vidnesbyrd giver anledning til at diskutere, om vi skal have sådan en politik.”

Må ansatte være sammen med praktikanter eller studentermedhjælpere?

”Det må de gerne. Det har vi heller ikke en politik for. Medarbejderen må selvfølgelig ikke chikanere en praktikant, men vi kan ikke forbyde et kærlighedsforhold. Jeg ved ikke, om nogle ansatte er sammen med praktikanterne. Jeg har i hvert fald ikke hørt, at nogle har rejst det som et problem,” siger Jørgen Ramskov.

Jørgen Ramskov forklarer, at han har svært ved at vurdere omfanget eventuel uønsket seksuel opmærksomhed mellem ansatte. Der har hidtil kun været en enkelt sag på Radio24syv, hvor en medarbejder følte sig udsat for verbal seksuel chikane. Sagen blev ifølge Jørgen Ramskov håndteret til offerets tilfredshed.

”Alle kan se, at #metoo-bølgen er stor, men det paradoksale er, at der har været påfaldende få anmeldelser,” siger han.

Jørgen Ramskov vil dog være meget forsigtig med at fastslå, at der ikke er noget problem.

”Det kan man jo se rigtig mange andre steder, at der er,” siger han.

Har I foretaget jer noget, efter #metoo kom frem?

”På det næste bestyrelsesmøde den 14. december skal vi diskutere, om der skal flere paragraffer ind i personalehåndbogen. I dag har vi ikke et særligt punkt om seksuel chikane. Men jeg har snakket uformelt med tillidsrepræsentanten og arbejdsmiljørepræsentanten, om vi skal skrive et afsnit ind. Det hjælper måske ikke, men det har en signalværdi,” siger Jørgen Ramskov.


(Foto: Nordjyske Medier)

Lars Jespersen, chefredaktør, Nordjyske Medier

Må chefer og medarbejdere være sammen hos jer?

”Medarbejderne må gerne være sammen. Men der er situationer, hvor det kan blive et problem, hvis den ene for eksempel bestemmer over den anden. I de tilfælde, hvor nogle danner par, plejer vi at løse det. Der er ingen af de redaktionelle chefer, der er gift med eller i forhold med en medarbejder. Hvis det var tilfældet, ville det ikke være rimeligt over for kollegerne.”

Må ansatte være sammen med praktikanter eller studentermedhjælpere?

”Der er ikke beskrevet regler om det. Generelt skal man tage hensyn til, hvilken rolle folk har, for eksempel at den ene part er under uddannelse. Jeg ville for eksempel være opmærksom på det, hvis en mellemleder var sammen med en praktikant, hvis de har en direkte arbejdsmæssig relation. Jeg er ikke bekendt med, at praktikanter og medarbejdere har været sammen.”

Lars Jespersen kan kun huske en enkelt sag om sexchikane på Nordjyske Medier de seneste 15 år.

”Det var to medarbejdere, der var gået skævt af hinanden”, siger han.

Han opfordrer medarbejdere, der oplever uønsket seksuel opmærksomhed, til at henvende sig uformelt til ledelsen eller til en af Nordjyskes trivselsagenter.

”Medarbejderne skal vide, at de kan diskutere det uforpligtende med os eller vores trivselsagenter, hvis de ønsker det. Jeg tror dog ikke, at der er noget, der gemmer sig,” siger han.

Trivselsgruppen i Nordjyske Medier skal diskutere #metoo på næste møde.

(Foto: Rune Pedersen)

Mia Riedel Lentz, koncernpersonalechef, JP/Politikens Hus

Må chefer og medarbejdere være sammen hos jer?

”Private relationer må i hvert fald ikke skabe problemer. Vi ser helst, at chefer ikke er sammen med medarbejdere, de har med personaleansvar for. Det er ikke sundt for arbejdsmiljøet, og det kan betyde, at vi flytter den ene af parterne til en anden afdeling. For chefer på højere niveau skal der findes en varig løsning. Som udgangspunkt er det den pågældende chef, som må forlade sin stilling med passende varsel, medmindre en anden løsning kan findes.”

Må ansatte være sammen med praktikanter eller studentermedhjælpere?

”Det står der ikke noget om i personalehåndbogen. Jeg ved ikke, om jeg ville synes, det er klogt. Det er et sted, hvor man måske skulle overveje, at der skal skærpes. På den anden side er det en stor arbejdsplads, hvor mange finder sammen og danner par. Det skal der være plads til. At det kan være mellem en praktikant og en medarbejder, er der ikke taget stilling til. Det må komme an på det konkrete eksempel. Hvis medarbejderen for eksempel har en lederrolle i forhold til praktikanten, vil det være et problem.”

JP/Politikens Hus planlægger at minde medarbejderne om husets politik for god adfærd. I dag er sexchikane ikke omtalt specifikt i personalehåndbogen, der udelukkende omtaler ”vold, mobning og chikane”.

”Men jeg vil da overveje, om det vil give mening at tilføje, at chikane også kan være af seksuel karakter. Chikane – uanset om motivet er seksuelt eller ej – er en alvorlig sag,” siger Mia Riedel Lentz.

Er der klare regler for, hvad seksuelle krænkelser er?

”Krænkelser dækker jo over meget. Det er et individuelt spørgsmål, hvornår nogen føler sig krænket. Men jeg synes vendingen ”uønsket seksuel opmærksomhed” giver god mening.”


(Foto: Anders Hviid)

Jens Otto Kjær Hansen, rektor på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Må chefer og medarbejdere være sammen?

”Vi har ikke et kodeks for det. Men parforhold på en arbejdsplads kan være vanskeligt, fordi man for eksempel ikke kan have instruktionsbeføjelse over en ægtefælle. I de tilfælde vil vi flytte en af medarbejderne til en anden afdeling.”

Må ansatte være sammen med studerende?

“Nej, det er 100 procent no go, fordi det er et så grundlæggende brud på relationen mellem den studerende og underviserens opgave.”

I 2015 lavede DJMX en APV, en arbejdsplads-vurdering, hvor en medarbejder fortalte om uønsket seksuel opmærksomhed på arbejdspladsen. Det fik skolen til at indføre nye og mere præcise regler på området.

”Vi har et kodeks med et simpelt princip: Vi har nultolerance og ingen bagatelgrænse,” siger Jens Otto Kjær Hansen.

Ifølge reglerne har man som medarbejdere og studerende pligt til at indberette det, hvis man har kendskab til sexchikane.

”Også hvis dette forekommer i forbindelse med højskolens rus-forløb, som gerne må indeholde kreative indslag, men aldrig krænke,” står der i skolens kodeks.

Jens Otto Kjær Hansen kan ikke opstille en facitliste for, hvornår noget er sexchikane.

”Er et forkert blik på en bestemt legemsdel uacceptabelt? Det er svært at afgøre. Men hvis en person siger, at vedkommende føler sig udsat for sexchikane, så gør man det normalt kun, hvis der er noget om det.”

Han er ikke overrasket over indholdet af de #metoo-sager, der er kommet frem.

”Men styrken i det overrasker mig,” siger han.

Jens Otto Kjær Hansen tror, at sagerne kommer frem, fordi der er sket et skift i relationen mellem kønnene. Han sammenligner det med skiftet i holdningen til spirituskørsel.

”I dag et er det helt uacceptabelt.”

Tror du, man kan forhindre sexchikane?

”Nej, men vi kan mindske det ved at gør det til no go og så håbe, at så meget af det som muligt forsvinder,” siger Jens Otto Kjær Hansen.

1 Kommentar

Nils-Chr. Nilson
7. DECEMBER 2017
Forbundet bør også lave en
Forbundet bør også lave en vejledning, en der forklarer praktikanter, at der er ting, de ikke bør finde sig i. Og en, der forklarer praktikvejledere, at det ikke kan kombineres med et seksuelt forhold til praktikanter. Og det hvad enten vejlederen er en mand eller en kvinde.
data_usage
chevron_left
chevron_right