»Meningsløst« svar på forskelsbehandling

Forsvarsministeren har svaret Forsvarsudvalget på spørgsmål om forskelsbehandling af journalister i Afghanistan. To garvede forsvarsjournalister, som var genstand for forskelsbehandlingen, kalder svaret henholdsvis »meningsløst« og skrevet »med ført hånd«. En aktindsigt rejser også spørgsmål ved en række af begrundelserne (Præciseret kl. 17.35)

Det er stadigvæk uklart, hvorfor forsvaret mod egen vilje blev beordret til at skærme fire danske journalister fra at møde statsministerens følge, da hun besøgte Afghanistan i maj. De fire journalister var i forvejen i Afghanistan med en tur arrangeret af Hærens Operative Kommando (HOK), og de ville gerne have fulgt med statsministeren rundt – ligesom flere journalister, Statsministeriet selv havde inviteret, gjorde det.

Som Journalisten tidligere har beskrevet, beordrede Forsvarsministeriet HOK til at holde de fire journalister på afstand, selv om HOK advarede mod det og kaldte det ”unaturligt” og ”svært at forklare”. Journalisten har flere gange forsøgt at få en konkret forklaring på, hvorfor journalisterne ikke måtte møde statsministeren. Forsvarsudvalget har på opfordring fra Enhedslistens forsvarsordfører, Nikolaj Villumsen, også spurgt både forsvars- og statsministeren, men svaret til udvalget er næsten ordret det samme, som Journalisten tidligere har modtaget. Her henviser man i den konkrete sag kun til en ”samlet vurdering”:

”I forhold til det konkrete statsministerbesøg i Afghanistan, der nævnes i spørgsmålet, som tidsmæssigt faldt sammen med en generel pressetur arrangeret af Hærens Operative Kommando, og hvor statsministeren havde 9 timer til at besøge soldaterne på tre forskellige baser, var det af hensyn til besøgets afvikling Forsvarsministeriets samlede vurdering, at de to besøg skulle holdes adskilt, og dette blev meddelt Forsvarskommandoen,” skriver Forsvarsminister Nicolai Wammen (S) i sit svar til Forsvarsudvalget.

Journalist på Politiken Jacob Svendsen var en af de journalister, der blev holdt væk fra statsministeren, og han giver ikke meget for svaret:

”Forklaringerne fra Forsvarsministeriet og Forsvarskommandoen hænger ikke sammen med virkeligheden og ser nærmest ud, som om de er afgivet 'med ført hånd' og efter aftale med Statsministeriet,” skriver Jacob Svendsen i en mail til Journalisten.

Hans kollega på Berlingske Christian Brøndum, der også blev skærmet for Statsministeren, er heller ikke tilfreds med svaret:

»Svaret er meningsløst, for det er noget generelt snik snak,« siger Christian Brøndum.

Nicolai Wammen opridser i sit svar to vigtige hensyn, når statsministeren skal besøge udsendte danske tropper. Den ene handler om ”en række forhold af praktisk/logistisk- og tidsmæssig karakter og herunder ikke mindst hensynet til de udsendte soldater, som statsministeren skal besøge”.

Det bliver ikke yderligere uddybet, hvilke forhold der gør sig gældende ved den konkrete tur. Men der var ikke umiddelbart nogen oplagte gode grunde til at holde de pågældende journalister væk, fortæller både Jacob Svendsen og Christian Brøndum. Jacob Svendsen pointerer, at de udsendte soldater, som statsministeren skulle besøge, blev mere besværet af, at de fire journalister skulle holdes væk fra statsministerens følge.

”At der skulle være praktiske og tidsmæssige problemer med, at journalisterne fra det rutinemæssige pressebesøg også indgik i statsministerens besøg, passer ikke. Tværtimod blev pressebesøgets aftaler rykket for at undgå, at vi mødte statsministeren. Så faktisk kostede det ekstra tid og kræfter at undgå et møde med statsministeren," skriver Jacob Svendsen i mail.

Den påstand bliver bekræftet i en aktindsigt, som Journalisten har fået. Her beordrer Forsvarskommandoen på vegne af Forsvarsministeriet HOK til at tilrettelægge HOK’s eget planlagte pressebesøg, ”således at delegationen IKKE får adgang til statsministerens delegation”.

Forsvarets besværligheder ved at holde de to delegationer afskilt beskrives også i et andet dokument, hvor en kaptajn forklarer, at man for at holde de to delegationer adskilt har brug for en ekstra helikopter, så de kan flyve hver sin vej samtidig:

”Planen er overordnet set at flyve pressebesøget fra PCE til LKG samtidig med, at STM flyver den modsatte vej,” står der i dokumentet. PCE og LKG er forkortelser for baser i Afghanistan, og STM er en forkortelse for statsministeren.

I samme dokument bliver det også fremhævet, at der er ”stor efterspørgsel på helikoptertransport til operative opgaver”, så det er ikke sikkert, at ”planen lykkes”.

Svaret omkring ”praktisk/logistisk- og tidsmæssige” grunde til, at de fire journalister ikke kunne møde statsministerens delegation, kan også tolkes i retning af, at det ville tage tid fra statsministeren, hvis de fire journalister skulle have adgang til hendes følge. Det afviser Christian Brøndum:

»Enhver kan forstå, at det ville være et problem, hvis horder af journalister gjorde krav på hendes tid, men der var tale om fire journalister, som bare ville følge med resten af følget og muligvis stille hende et spørgsmål eller to, som hun kunne lade være med at svare på, hvis hun ikke havde tid. Det ville ikke forstyrre hendes program,« fortæller Christian Brøndum.

Det andet væsentlige hensyn, som Nicolai Wammen opridser i sit svar til Forsvarsudvalget, handler om sikkerheden. For at mindske risikoen for angreb er det vigtigt, at så få som muligt kender til statsministerens forestående besøg. Derfor bliver der også lavet konkrete aftaler med de journalister, som rejser med statsministeren om, hvornår de kan offentliggøre oplysninger om besøget. Samme aftaler og sikkerhedsforanstaltninger kan man ikke lave med journalister, der allerede er i Afghanistan med HOK, skriver Nicolai Wammen:

”Der er ikke samme mulighed for at varetage de sikkerhedsmæssige hensyn og påtage sig ansvaret for statsministerens sikkerhed i forhold til en pressedelegation, der indgår i en anden tur med et helt andet formål,” står der i svaret til Forsvarsudvalget.

Nicolai Wammens begrundelse om, at HOK’s pressebesøg ikke kunne møde statsministerens følge på grund af følsomme informationer, står dog i kontrast til en mail sendt fra Forsvarskommandoen til blandt andet Forsvarsministeriet flere dage før selve besøget. Heri står der, at ”dele af HOK pressedelegation er bekendt med, at Statsministeren besøger Helmand den pågældende dag”.

Selv om de ikke skulle være bekendt med det forestående statsministerbesøg, er journalisterne fra HOK’s pressetur stadig underlagt begrænsninger for, hvad de kan publicere, og det ville også gælde statsministerens besøg i Afghanistan, mener Jacob Svendsen:

"Rent sikkerhedsmæssigt er der heller ikke noget at komme efter. Deltagerne i pressebesøget underskriver en standardaftale med forsvaret om, at man ikke må skrive om 'igangværende operationer', men vente til de er overstået. Det vil naturligvis også gælde for et statsministerbesøg, hvor vi vil vente med at sende nyheden hjem, til statsministeren er ude af Helmand," skriver Jacob Svendsen i en mail.

Christian Brøndum forstår heller ikke logikken:

»Flere af os har dækket forsvaret i lang tid, og vi var i følge med presseofficerer. Hvis vi udgjorde nogen sikkerhedsrisiko, så var vi nok ikke kommet med på turen i første omgang. Vi kender udmærket spillereglerne, og derudover er vi almindeligt begavede mennesker, så hvis der var nogle særlige hensyn, havde vi nok også taget dem,« siger Christian Brøndum.

Enhedslistens forsvarsordfører, Nikolaj Villumsen, vil nu bede om et nyt svar fra forsvarsministeren. Der er ikke meget i forsvarsministerens svar, som kan forklare, at man valgte at afskærme de pågældende journalister – slet ikke når forsvaret selv frarådede det i stærke vendinger, mener han:

»Det er mystisk, at så meget peger i den modsatte retning af den samlede vurdering fra forsvaret, og argumenterne for den konkrete vurdering står hen i det uvisse. Derfor er der behov for en yderligere forklaring for at være sikker på, at det ikke er af politiske hensyn, at man har skærmet for adgangen til statsministeren,« siger Nikolaj Villumsen, der med politiske hensyn mener kritiske spørgsmål fra de garvede forsvarsmedarbejdere:

»Det, man kunne frygte, var, at statsministeren har prøvet at værne sig selv mod kritiske spørgsmål i en situation, hvor man er ved at afslutte en krig, som mange med rette kritiserer for at være forfejlet. Det ville jo være dybt problematisk.«

Journalisten har taget kontakt til Forsvarsministeriet mandag eftermiddag før publicering og forelagt dem kritikken. Artiklen vil blive opdateret, så snart de svarer.

17.35 Opdateret med præcisering om, hvornår Forsvarsministeriet fik forelagt kritikken.

0 Kommentarer