Journalistuddannelser: Vi mangler studerende med anden etnisk baggrund

Det har store konsekvenser for medierne, at så få studerende med anden etnisk herkomst tager en journalistuddannelse, lyder det fra DMJX og SDU. De er dog ikke sikre på, hvordan de kommer problemet til livs

Der er behov for, at flere med en anden etnisk herkomst end dansk tager en journalistuddannelse.

Sådan lyder det samstemmende fra journalistuddannelserne på DMJX og SDU, efter at nye tal viser, at mediebranchen har halvt så mange ansatte med anden etnisk baggrund, end andre brancher har.

”Jeg synes, der er et problem – i hvert fald på SDU,” siger Peter Bro, leder af journalistuddannelsen på SDU.

Ifølge hans skøn svarer andelen af journaliststuderende på SDU med anden etnisk baggrund nogenlunde til de 5,6 procent, som Slots- og Kulturstyrelsen har beregnet er ansat i mediebranchen.

”Vi risikerer at miste en hel masse historier, og vi risikerer, at der er vigtige historier i samfundet, vi ikke får afdækket. Så det fører jo til dårligere journalistik,” siger Peter Bro.

På DMJX skønner uddannelseschef Henrik Berggreen, at andelen af studerende med anden etnisk baggrund ligger under de 5,6 procent i branchen. Han mener, at journaliststanden skal afspejle befolkningssammensætningen, også når det kommer til etnicitet. Ellers svækker det journalistikken.

”Det bliver sværere for medierne at dække hele samfundet på en måde, der både inddrager, involverer og appellerer til hele samfundet, hvor alle kan se sig afspejlet, altså både ens udfordringer og glæder,” siger Henrik Berggreen.

Etnicitet er sværere end køn

DMJX vil ifølge Henrik Berggreen overveje at løse problemet ad to kanaler: Dels ved at se på markedsføringen op til optagelsesprøven. Dels ved at se på selve optagelsesprøven.

Faktisk har DMJX allerede justeret på den del af optagelsesprøven, som er en paratviden-test, så der optages nogenlunde lige mange mænd og kvinder på uddannelserne.

”Men etnicitet er faktisk sværere end køn, synes jeg,” siger Henrik Berggreen.

Ifølge ham har journalistik som fag lav prestige i flere af de miljøer, hvor mange har anden etnisk baggrund.
Det kan måske få nogle til at fravælge journalistik. Og derudover skal DMJX stille alle fagligt lige ved optagelsesprøven.

”Der er rigtigt meget sprogfornemmelse i optagelsesprøven, og det kan alt andet lige godt være en udfordring for personer med anden etnisk baggrund,” siger Henrik Berggreen.

Han tvivler på, at DMJX kan lykkes med at ændre opfattelsen af faget journalistik blandt etniske minoriteter.

”Men det kan da godt være, at vi i vores markedsføring op til optagelsesprøven kunne prøve at medtænke det her. For vi ved, at studerende søger informationer via vores hjemmeside,” siger Henrik Berggreen.

Så vil I gøre mere for at rekruttere bredere?

”Jeg vil absolut ikke sige, at man kan løse problemet med de ting, jeg peger på. Men jeg mener, der er et problem, og jeg mener også, vi skal se på det. Jeg siger bare også, at det er komplekst at løse det,” siger Henrik Berggreen.

SDU vil have statistik

Peter Bro på SDU siger, at han vil have udarbejdet statistik for den etniske sammensætning af SDU’s journaliststuderende, når de nye hold rykker ind på journaliststudierne efter sommerferien.

”Før vi sætter større ting i gang, end det vi allerede har gjort, har vi behov for at se nærmere på tallene,” siger han.

SDU har gennem de seneste år arbejdet med brobygningsforløb på forskellige ungdomsuddannelser.

”Vores håb er, at endnu flere får lyst til at søge ind og måske også nogle af dem, vi ellers får svært ved at få fat i,” siger Peter Bro.

Derudover har SDU også justeret på optagelsesprøven, så sprogtesten ikke har samme ’vetoret’ til at udelukke ansøgere fra journalistuddannelsen som tidligere.

Er det nok til at løse problemet?

”Det kan man diskutere. Men det er så langt, vi prøver at gøre det på nuværende tidspunkt,” siger Peter Bro.

Ifølge rapporten fra Slots- og Kulturstyrelsen er der kun tre brancher med en lavere andel ansatte med anden etnisk baggrund end mediebranchen. Det er politi, forsvar og offentlig administration.

1 Kommentar

Niels Jürgensen
31. AUGUST 2020
Ja, det er jo muligvis fordi, de ganske enkelt ikke er i stand til at tage en journalistuddannelse. Bortset fra det, så bliver Journalisten mere og mere mystisk og rabiat . Hvad foregår der?
Henrik Løften
2. JULI 2020
Super tynd argumentation for, hvorfor dette er et "problem". Spørg de ikke etniske danskere, om de selv mener, at det er et problem. Hvis mange er enige, så spørg dem, hvorfor de så ikke gøre noget ved det, ved at tage til optagelsesprøve. Er undskyldningen, at de ikke er gode nok sprogligt, peger det jo på et helt andet og relevant problem, nemlig at indsatsen for at lære dansk er for svag. Skal vi så slække på optagelseskravene? Så bliver journalistikken vel også dårligere, som er konsekvensen Hr. Bro frygter ved det lave optag af ikke etniske danskere. Gider de ikke søge ind af alverdens årsager, skal vi så bruge massere af offentlige midler på at nudge ikke etniske danskere til en holdning- og adfærdsændring om journalistik? Jeg er sikker på, at den groft misrepræsentative journalistand af venstreorienterede nikker motiveret.

Men hvis vi skal påpege at fairness og repræsentation af grundsten for kvalitetsjournalistik, skulle vi så ikke fokusere på den ekstreme overrepræsentation af venstreorienterede i mediebranchen? Er den ikke mere relevant, hvis vi skal bygge vores påstande på repræsentationsprincippet?

Det er utvivlsomt umuligt at alle brancher kan være et spejl af det samfund, den tjener, men som udgangspunkt må journalistik jo være ét af dem, hvor politisk repræsentation bør være nogenlunde jævnt.

Læs også

Medierne har færre ansatte med anden etnisk herkomst end andre brancher

Medierne har færre ansatte med anden etnisk herkomst end andre brancher

30. JUNI 2020
<span class=Debat: Er der en oprørt politiker til stede?">

Leder: Danske medier tager ikke racisme alvorligt

26. JUNI 2020
Chefredaktører om racisme mod journalister: Vi skal tale mere om det

Chefredaktører: Vi har et problem med had mod journalister med anden etnisk baggrund

29. JUNI 2020