DR lægger sig fladt ned – fulgte ikke egen rette-politik

Centrale oplysninger i en opsigtsvækkende artikel på dr.dk om jagter blev i sidste uge ændret uden forklaring. Først efter seks dage blev rettelserne deklareret for læserne. Det møder kritik: »De lader læserne i stikken,« siger en af kilderne. DR beklager nu forløbet: »Vores retningslinjer er ikke fulgt« (Opdateret 14.59)

I sidste uge kunne DR’s databaseredaktion på dr.dk fortælle den opsigtsvækkende historie om, at statsansatte fra Naturstyrelsen går på såkaldte reguleringsjagter hos styrelsens enheder i andre dele af landet.

Der var masser af godt forargelsesstof i historien. Ikke mindst, at de statsansatte angiveligt fik fuld løn og kørepenge for at more sig i skoven.

I DR’s første version af seriens hovedartikel kunne man således læse, at jagterne ”udløser kørepenge for titusindvis af kilometer”. Forklaringen følger i brødteksten, hvor der står: ”Der udbetales som udgangspunkt både løn og kørepenge til ansatte”.

Men det er ikke rigtigt, fortæller Kenneth Bo Jørgensen, presse- og kommunikationschef i Naturstyrelsen til Journalisten:

»Problemet er, at det slet ikke passer. Kun de medarbejderne, som er på arbejde på en jagt – for eksempel enhedens skytter og vildtkonsulenter – får løn. Langt hovedparten gør ikke. Det skynder vi os at skrive til DR-journalisten,« siger han.

Ændringer ikke deklareret

Men Kenneth Bo Jørgensen forklarer, at DR først efter adskillige henvendelser retter i seriens hovedartikel. Læser man den seneste version fra DR, får man da også helt andre oplysninger.

Blandt andet er underrubrikken her ændret fra: ”Det foregår altid på hverdage og udløser kørepenge for titusindvis af kilometer” til: ”Det foregår altid på hverdage, og medarbejdere får lov til at tage med, selv om de ikke har med jagt at gøre”. Også oplysningen om, at der som udgangspunkt udbetales løn og kørepenge til ansatte, forsvinder fra artiklen.

Alligevel bliver det ingen steder forklaret for læserne, hvad og hvorfor der er ændret i artiklens indhold. På trods af, at det fremgår af DR’s egne etiske retningslinjer, at rettelser på dr.dk skal forklares for læserne i toppen eller i bunden af en rettet artikel. Problematisk, mener Kenneth Bo Jørgensen fra Naturstyrelsen:

»Vi går ikke op i, at de har lavet en fejl – alle kan jo begå fejl. Problemet er, at det har været enormt svært at få dem til at rette den. Man skal næsten sætning for sætning fortælle dem, hvad der skal rettes, og artiklen ender med at blive opdateret 117 gange, uden at læserne får noget at vide om det. De retter lidt på må og få, og indtil i går var der stadig forkerte oplysninger i en af deres grafikker,« siger han.

DR: Vi lægger os fladt ned 

Marie Buss, journalistisk chef i DR Nyheder, erkender, at forløbet omkring rettelserne i databaseredaktionens artikler ikke er sket efter bogen:

»I forhold til hele processen om at rette må vi bare lægge os fladt ned og sige, at det er blevet gjort helt forkert. Vores retningslinjer er, at man skal skrive, hvad man har rettet, hvornår man har rettet det, og endda også helst hvorfor man har rettet det. Det er politikken i huset, og det er en fejl, at den ikke er blevet fulgt,« siger hun.

Hvordan kan det ske?

»Dem, der har siddet med det, har ikke været klar over, hvordan processen er, når man laver rettelser online. Det var ikke gjort tydeligt nok, og det burde jeg have opdaget noget før,« siger Marie Buss.

Rettelser deklareret efter en uge 

Efter at Journalisten har kontaktet DR om sagen, har de onsdag – seks dage efter publiceringen – tilføjet denne passage under artiklen:

Denne artikel er blevet opdateret flere gange, fordi Naturstyrelsen pludselig kom med nye oplysninger. Den første opdatering 27/08/2015 skete dog på DR`s eget initiativ. Følgende opdateringer er foretaget:

27/08/2015 – 09:48: Tilføjelse i afsnit 4: Det har ikke været muligt at få oplyst, hvem af de rejsende jægere, der er ansat i rokeringsordninger.

27/08/2015 – 11:23: Tilføjelse i afsnit 4 Få timer efter at denne artikel blev offentliggjort, har Naturstyrelsen oplyst, at hovedparten af deltagerne selv har betalt løn og transport. Det er dog fortsat ikke muligt at få oplyst, hvem der selv har betalt og hvem, der har fået løn.

28/08/2015 – 12:08: Ændring i underrubrik: ”Det foregår altid på hverdage og udløser kørepenge for titusindvis af kilometer” ændret til ”Det foregår altid på hverdage, og medarbejdere får lov til at tage med, selvom de ikke har med jagt at gøre.”

28/08/2015 – 12:10: Ændring i grafikken: "Jagterne blev afviklet i arbejdstiden og der blev som udgangspunkt udbetalt løn og kørepenge" ændret til "Jagterne blev afviklet i arbejdstiden, og medarbejdere, der ikke normalt arbejder med jagt, fik lov til at tage med."

DR afviser uvilje til at rette

Med henvisning til beskrivelsen af processen afviser Marie Buss kritikken fra Naturstyrelsens Kenneth Bo Jørgensen om, at DR har været uvillig til at rette ind efter de nye oplysninger. 

»Når jeg ser på de tidspunkter, hvor der er blevet rettet, kan jeg ikke følge ham. Der er jo rettet straks, vi er blevet kontaktet af dem. Der, hvor man kan kritisere os – og hvor vi lægger os fladt ned, er i forhold til processen med at annoncere, at man har lavet rettelser i artiklen,« siger Marie Buss.

Men selv efter at beskrivelsen af ændringerne er tilføjet i bunden af artiklen, er Kenneth Bo Jørgensen fra Naturstyrelsen ikke tilfreds:

»Jeg går jo naturligt nok meget op i denne her sag, og jeg har ikke engang opdaget de der tilføjelser, før du fortæller mig om dem nu. Det viser meget godt, hvor stor effekten er. Ingen opdager det. Og resultatet er jo, at de lader læserne i stikken,« siger han.

Det afviser Marie Buss:

»Jeg kan bare gentage, at vi har lavet fejl i forhold til processen omkring rettelserne, men at vi nu følger husets politik på området. Vi har jo lagt ud, præcist hvad der er blevet ændret, og hvad der er blevet tilføjet.«

Jægerforbund: Kilder udtalte sig på forkert præmis

Kenneth Bo Jørgensen kritiserer desuden, at det kun er hovedartiklen i DR’s serie om Naturstyrelsens reguleringsjagter, der er blevet rettet.

I en sideartikel med rubrikken ”Jagtforeninger raser over Naturstyrelsens rejseri” bliver en formand for en lokal jagtforening under Danmarks Jægerforbund blandt andet citeret for at sige, at ”Naturstyrelsens folk får løn og kørepenge for at rejse land og rige rundt og skyde hjorte”.

»Alt, der antydede, at folk gik på jagt med løn og kørepenge, har de fjernet fra de redaktionelle passager. Men det står jo stadig i kildernes citater. Og det gør det kun, fordi det er det, kilderne har fået at vide af DR,« siger han.

Torsten Lind Søndergaard, pressechef i Danmarks Jægerforbund, peger på det samme: 

»Jeg har stærkt har på fornemmelsen, at vores lokale jagtforeningsformænd er blevet bedt om at udtale sig på faktuelt forkert grundlag. DR har fået jægerne til at fare i flint – men det har de jo, fordi de har givet dem forkerte oplysninger. Hele præmissen for, hvorfor det her skulle være en forargelseshistorie, er jo, at det foregår for skatteydernes penge,« siger han.

DR: Historien er stadig reel nok

Marie Buss fortæller, at hun har bedt databaseredaktionen om også at kigge på, om der skal tilføjes oplysninger i sideartiklerne til serien om reguleringsjagter.

Til gengæld afviser hun, at hele præmissen for historien ikke længere er til stede:

»Jægerne farer jo også i flint over, at så mange rejser til en helt anden del af landet for at gå på jagt. Så det er jo ikke, fordi kritikken fra jægerne slet ikke er der, selv om ikke alle medarbejdere får løn. Historien er stadig reel nok, men man har helt klart ikke været tilstrækkeligt præcis i nogle af formuleringerne,« siger Marie Buss.

Onsdag leverede Naturstyrelsen en liste til DR, hvor det fremgår, hvor mange medarbejdere fra Naturstyrelsen, der har fået løn og kørepenge for at gå på reguleringsjagter. Her fremgår det blandt andet, at medarbejderne har modtaget kørepenge i to ud af 127 tilfælde. I  21 af tilfældene har medarbejderne fået løn, og i 12 tilfælde er deres firmabil blevet brugt. 

Parterne er uenige om, hvorvidt DR har spurgt efter listen siden maj, eller om de spurgte første gang, ugen inden artiklerne blev publiceret. DR oplyser, at de er på vej med opfølgende historier på baggrund af de nye oplysninger.
 

Opdateret 3/9 kl. 14.59: Oplysninger om, at 21 medarbejdere fra Naturstyrelsen har fået løn, og at deres firmabil er blevet brugt i 12 tilfælde, er tilføjet sidst i artiklen. 
Præciseret 4/9 kl. 10.22: Oplysning om, at Naturstyrelsen onsdag leverede en liste over, hvor mange medarbejdere fra Naturstyrelsen, der har fået løn og kørepenge for at gå på reguleringsjagter, er præciseret. Listen indeholdt oplsyninger om, hvor mange medarbejdere det drejer sig om – ikke hvilke.

 

7 Kommentarer

Kenneth Bo Jørgensen
9. SEPTEMBER 2015
Det er godt nok mange ord for
Det er godt nok mange ord for at dække over, at DR valgte ikke at vente ganske få dage på oplysninger, som de selv havde bedt om, og som NST udtrykkeligt havde meddelt, at styrelsen var gået i gang med at indsamle. Oplysninger, som havde forhindret DR i at bringe en lodret forkert historie.
Det er muligt, at DR synes, at det stadigvæk er en fantastisk historie, at de ansatte i deres fritid og uden kørepenge nedlægger det overskydende vildt i slutningen af jagtsæsonen. Det var bare ikke den, DR fortalte. Iøvrigt vil jeg henvise til vores redegørelse på hjemmesiden: nst.dk
Kristian Sloth
8. SEPTEMBER 2015
Som Kenneth Bo Jørgensen ved,
Som Kenneth Bo Jørgensen ved, så bibragte Naturstyrelsens direktør Hanne Kristensen allerede 27. maj 2015 skriftligt DR det klare indtryk, at de rejsende jægere som udgangspunkt fik løn for at deltage i jagterne. Eneste undtagelse var ifølge direktøren, hvis ansatte i såkaldte rokeringsordninger deltog for at holde deres jagtkompetencer ved lige. Så betalte de selv både timer og transport.

Kenneth Bo Jørgensen ved også, at DR i maj 2015 flere gange bad om at få oplyst, i hvilket omfang de rejsende fik løn og kørepenge for at deltage, samt at DR flere gange har bedt om at få oplyst, hvor mange medarbejdere, der er ansat i rokeringsordninger.

Naturstyrelsen har ikke svaret DR klart på disse spørgsmål – bortset altså fra direktørens brev fra maj, hvor hun flere gange skriver, at de rejsende jægere får løn, medmindre de er i rokeringsordninger og deltager for at holde jagtkompetencer ved lige.

Det var så også det, DR skrev i artiklerne, der udkom 27/8 fra morgenstunden.

Få timer efter at artiklerne var offentliggjort, lagde Naturstyrelsen så dette ud på sin hjemmeside:
http://naturstyrelsen.dk/nyheder/2015/aug/kun-faa-faar-loen-og-koerepenge-til-jagt/

Med andre ord: Det, som DR i månedsvis ikke havde kunnet få et klart svar på, var Naturstyrelsen klar til at offentliggøre få timer efter, at historierne var offentliggjort.

De nye oplysninger betød, at DR i hast måtte rette i artiklerne, og i den proces skete der desværre nogle beklagelige fodfejl.

Men at historien står uantastet, illustreres af dette citat fra en vestjysk jagtforeningsformand:
”Det hører ingen steder hjemme, at folk fra København rejser til Thy for at regulere vildt – uanset om de får løn for det eller ej. Vi er mange lokale jægere i Thy, der hellere end gerne vil betale for at regulere vildtet”.
http://www.dr.dk/nyheder/indland/naturstyrelsen-kun-faa-fik-loen-og-koerepenge-gaa-paa-jagt
Kennethj Bo Jørgensen
4. SEPTEMBER 2015
Som Kristian Sloth ved, gik
Som Kristian Sloth ved, gik Naturstyrelsen i gang med at indhente de ønskede oplysninger 19. august, da han sendte en anmodning om det. Der var derfor ikke noget "pludseligt" over, at vi havde dem klar cirka en uge efter - men altså¨efter at artiklen var offentliggjort.
Det er rigtigt, at han bad om aktindsigt i medarbejdernes tidsregistreringer i maj, men det mente vi ikke, at man kunne få. Men den nye anmodning kunne lade sig gøre, fordi vi dermed ikke behøvede at offentliggøre medarbejdernes navne.
Kristian Sloth
4. SEPTEMBER 2015
Når DR skriver, at
Når DR skriver, at Naturstyrelsen "pludselig" kom med nye oplysninger, hænger det sammen med, at vi allerede 21 maj 2015 bad om at få at vide, hvem af de rejsende jægere, der havde fået løn og kørepenge. Alligevel leverede Naturstyrelsen først oplysningerne kort tid efter at artiklerne var offentliggjort.
Thorkild Nyholm
4. SEPTEMBER 2015
Bemærk den ejendommelige
Bemærk den ejendommelige lille formulering i rettelsen om at Naturstyrelsen "pludselig" kom med rettelser.
Pludselig?!
Hvad er det nu lige dét betyder? At styrelsen skulle have klaget tidligere end pludselig?
Øh ... for det betyder vel ikke, at journalisten lige "pludselig" kom i tanker om at researche sin artikel til bunds?
Jeg fatter ikke den tydelige uvilje mod at indrømme, at den artikel og hele processen i forbindelse med den bare er noget elendigt makværk fra start til slut.
Kom nu ned fra hesten, DR, du min go'e gamle arbejdsplads!

Flere