Anmeldelse: 77.000 udsat for seksuel chikane på et år. Det taler sit tydelige sprog

”Når du som leder har læst denne bog, er der faktisk ikke nogen undskyldning for ikke at gøre noget i forhold til at forebygge og håndtere seksuelle krænkelser på en ordentlig og værdig måde,” skriver Tom Hansen i sin anmeldelse af ’Kort & godt om seksuel chikane & MeToo’

77.000 personer – eller flere end der bor i Esbjerg – blev udsat for seksuel chikane inden for det seneste år ifølge en national måling fra 2018 fra det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Ovenstående tal er fra psykolog Ditte Darkos nye bog ’Kort & godt om seksuel chikane & MeToo’, som er en del af Dansk Psykologisk Forlags serie ”kort og godt om”. Bogen henvender sig til alle, men særligt til ledere, arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter, HR-professionelle og andre, som arbejder med forebyggelse og håndtering af seksuel chikane.

Ditte Darko og Dansk Psykologisk Forlag har handlet hurtigt på det behov, der opstod på baggrund af den MeToo-bølge, som i efteråret 2020 startede med, at Sofie Linde stod frem med sin historie, og som kort efter blev fulgt op af andre kvinders historier fra forskellige mediearbejdspladser. Det er et behov, jeg som arbejdsmiljøkonsulent i DJ kan genkende. Jeg har talt med medlemmer, som i årevis har stået model til en arbejdspladskultur, hvor sexisme og seksuelle krænkelser har fået lov at foregå, uden at det blev påtalt eller problematiseret af andre på arbejdspladsen. Derfor skal der også lyde en tak til Sofie Linde og alle andre i mediebranchen, der med deres mod til at stå frem har tydeliggjort behovet for handling i forhold til seksuelle krænkelser.

Som bogens titel antyder, er vi ikke ude i de store videnskabelige udredninger her. Bogens otte kapitler fordelt på cirka 120 sider er overskuelige, letlæselige og giver læseren konkret viden og konkrete redskaber, der lægger op til handling. Læseren får definitioner på seksuel chikane og krænkende handlinger med udgangspunkt i ligebehandlings- og arbejdsmiljølovgivningen med i værktøjskassen sammen med indsigt i MeToo, magtrelationers betydning og ikke mindst viden om, hvordan seksuel chikane og andre seksuelle krænkelser på arbejdspladsen kan forebygges og håndteres. Der gives anvisninger til, hvordan man håndterer konkrete sager, og hvordan arbejdspladsen kommer videre, når der har været en sag om seksuelle krænkelser.

Undervejs illustreres vigtige pointer med konkrete eksempler, som er med til at understrege vigtigheden af at forebygge krænkende handlinger. Bogens opbygning fungerer fint, hvor jeg som læser først bliver oplyst om fakta, idet der trækkes på viden fra blandt andet forskning og Arbejdstilsynets materiale om emnet. Herefter giver bogen eksempler på, hvordan forebyggelse og håndtering konkret kan foregå. Kapitlerne er afgrænset fint, så man efter endt læsning vil kunne bruge denne bog som et opslagsværk, når man for eksempel skal styrke forebyggelsen på arbejdspladsen.

Derfor er denne bog et must-read for alle, der på danske (medie-) arbejdspladser skal forebygge og håndtere problemer med sexisme, krænkelser og seksuel chikane. Og når du som leder har læst denne bog, er der faktisk ikke nogen undskyldning for ikke at gøre noget i forhold til at forebygge og håndtere seksuelle krænkelser på en ordentlig og værdig måde. 77.000 personer årligt taler sit tydelige sprog. Der er behov for handling og forandring, og du kan bruge denne bog til at komme godt i gang. Den er ikke bare kort, men også rigtig god.

’Kort & godt om seksuel chikane & MeToo’ af Ditte Darko. 120 sider. 225 kroner. Dansk Psykologisk Forlag

Tom Hansen er arbejdsmiljøkonsulent i Dansk Journalistforbund

0 Kommentarer

Læs også

<span class=Ny bog: ”En mand døde efter noget, jeg havde skrevet”">

Ny bog: ”En mand døde efter noget, jeg havde skrevet”

26. NOVEMBER 2020
Metoo-bølgen er gået uden om Jysk Fynske Medier - medarbejderne undrer sig

MeToo-bølgen er gået uden om Jysk Fynske Medier – medarbejdere undrer sig

03. FEBRUAR 2021
Anne Louise Rühe kritiserer håndteringen af sagen i skarpe vendinger.

MeToo på B.T.: Anne Louise og syv kolleger klagede over redaktør. Nu er de fyret

11. MARTS 2021