Afstemning: Over halvdelen er for fusion, en fjerdedel imod

En vejledende afstemning viser, at over halvdelen af de tillidsfolk, der var med på Fagligt Forum, støtter en fusion mellem DJ og KS. Det glæder DJ-formand Mogens Blicher Bjerregård. Der skal dog to tredjedeles flertal til et ja

På Fagligt Forum i sidste uge blev det besluttet at holde en vejledende afstemning. Den blev sendt ud med evalueringen efter arrangementet. Formålet var at finde ud af, hvad de tillidsfolk, der var forsamlet i det sydlige København, egentlig mener om en mulig fusion mellem Dansk Journalistforbund og Kommunikation og Sprog.

Nu er resultatet landet. 55 procent af de 219 tillidsfolk, der har svaret på spørgsmålene, er helt sikkert eller overvejende for en fusion. De tal er DJ's formand, Mogens Blicher Bjerregård, glad for.

»Jeg ser det som en pejling. Det er ikke sådan, at vi har et fuldstændigt klart billede nu, men det er en pejling, der er vigtig i det kommende arbejde,« siger han.

Den vejledende afstemning blev iværksat på Fagligt Forums deltageres initiativ.

»Der var nogle betænkeligheder, som vi skal arbejde videre med. Det blev blandt andet sagt meget klart, at den demokratiske struktur og det politiske liv i organisationen skal bevares. Det har vi både hørt og forstået,« siger Mogens Blicher Bjerregård, der også bemærkede et andet ønske fra de politisk aktive.

»Der var et ønske om at deltage mere i arbejdet. Mere involvering. Det er noget, jeg har lyttet til og sagtens kan forstå.«

Mere end en fjerdedel imod fusion

Evalueringen viser også, at 28 procent af de 219 tillidsfolk, der har svaret på spørgsmålene angående fusionen, er overvejende eller helt sikkert imod en fusion på nuværende tidspunkt. 10 procent har svaret "hverken eller" og 6 procent "ved ikke".

Det hedder i mandatet til fusionen, at en eventuel fusion først kan træde i kraft efter en beslutning i begge organisationers øverste politiske myndigheder. Det er planen, at DJ's delegeretmøde skal stemme om fusionen i maj 2015. Her skal to tredjedele være for, hvis fusionen skal gå hjem.

28 procent er overvejende eller helt sikkert imod en fusion på nuværende tidspunkt. Der skal godt 33 procent til et nej. Det kunne tyde på meget tæt løb. Er det helt sikkert, at DJ ender med at tage afstemningen om en fusion?

»Jeg kan af gode grunde ikke sidde og sige i dag, hvordan et endeligt forslag kommer til at se ud på delegeretmøde næste år. Der ligger et mandat, der blev givet på delegeretmøde sidste år, og det skal der tages stilling til på delegeretmøde i 2015, men jeg kan ikke præcist sige, hvordan det bliver formuleret. Det er heller ikke mig alene, der bestemmer, hvad der skal tages stilling til,« siger han.

Det ligger i mandatet, at der skal tages en beslutning på DJ's delegeretmøde i maj 2015 på baggrund af mandatet. Er der tvivl om, hvorvidt den afstemning kommer?

»Nej, ikke hos mig.«

Nu skal arbejdet konkretiseres

Mogens Blicher Bjerregård fortæller, at opgaven nu er at konkretisere arbejdet med en mulig fusion.

»Vi tager mange plusser og minusser med os, som både handler om en fusion af DJ og KS, men også hvis forbundet forbliver, som det er i dag. Alt det materiale skal vi have studeret og konkretiseret,« siger Mogens Blicher Bjerregård.

Tilføjelse 15.58: Vi har tilføjet, at 10 procent har svaret "hverken eller" og 6 procent "ved ikke".

9 Kommentarer

Bodil Rohde
30. APRIL 2014
Kære Per Roholt

Kære Per Roholt

Jeg ved ikke rigtig, hvor du vil hen.

Hvis DJs fokusundersøgelser viser, at de fagligt aktive i forbundet er mere skeptiske overfor KS-fusionen end medlemmerne, så er det formentlig fordi, at de fagligt aktive har mere indsigt i, hvad fusionen vil indebære, og hvilke konsekvenser, den vil have.

Jeg tror, at mange medlemmer stoler på de kolleger, de har valgt som tillidsrepræsentanter og fagligt aktive og hører efter deres synspunkter, og selv vurderer dem.


Venlig hilsen
Bodil Rohde
Per Roholt
30. APRIL 2014
Kære Bodil - det er
Kære Bodil - det er interessant, at du peger på, at forslaget ville falde på delegeretmødet. Det er en god pointe, forstået på den måde, at de fokusundersøgelser, som DJ har gennemført peger på, at netop de fagligt aktive er mere skeptiske over for en fusion end medlemmerne!

Jeg håber derfor at alle fagligt aktive - og ikke mindst de kommende delegerede - vil benytte det kommende år til at lytte til kollegerne for at være helt sikre, når de stemmer ja - eller nej på delegeretmødet i 2015.
Bodil Rohde
30. APRIL 2014
Kære Andreas

Kære Andreas

Tak for rettelserne.

Hvis man som DJs formand skal tage den vejledende afstemning på Fagligt Forum som en pejling, så er der ret langt til et flertal for KS-fusionen.

Den kræver et flertal på 66-67 % (af de her afgivne stemmer), men fik kun 55%. Altså er der i Fagligt Forum-stemningen 45%, som er imod og i tvivl.

Med denne pejling ville KS-fusionen falde på delegeretmødet.

Venlig hilsen
Bodil Rohde


Andreas Marckmann Andreassen
30. APRIL 2014
Kære Ida

Kære Ida

Journalisten har skam set undersøgelsen, vi modtog både stemmetal og procenttal fra DJ. Men vi valgte ikke at efterprøve omregningen fra stemmer til procent.

Jeg har imidlertid nu regnet tallene efter. De tal, Journalisten har bragt, er korrekte. Ved afrunding til hele tal er summen 99 procent.

Jeg har derefter kontaktet DJ's kommunikationsafdeling. De har på DJ's hjemmeside ved en fejl afrundet 6,4 til 7 og ikke 6 procent. Det vil de nu rette.

Godt med vakse læsere!

Bedste hilsner
Andreas
Ida Sønderby Rosgaard
30. APRIL 2014
Kære Andreas

Kære Andreas

Tak for dit svar. Jeg kan dog se, at Journalistforbundet får det til 100 procent:

"Og Fagligt Forum var i overvejende grad positivt indstillet over for fusionen. 21 % af deltagerne i evalueringen var ”helt sikkert for en fusion”, 34 % er ”overvejende for en fusion”. 10 procent svarer ”hverken eller”.

I den vejledende afstemning var 17 % ”overvejende imod en fusion”, mens 11 % er ”helt sikkert imod en fusion”. De restende 7 % har svaret "ved ikke"."

http://journalistforbundet.dk/Nyheder/2014/April/Fagligt-Forum-positiv-over-for-fusion/

Jeg håber i øvrigt ikke, at det er normalen, at Journalisten ikke ser de undersøgelser, I skriver om!

Venlig hilsen
Ida Sønderby Rosgaard

Flere