Fælles fodslag på Fagligt Forum: DJ skal fokusere mere på freelancere

Freelancere kommer til at fylde mere og mere i Dansk Journalistforbund. Det var der enighed om på Fagligt Forum mandag, hvor forbundets fremtid var til debat. Forbundet skal gøre mere for freelancerne, mente både formandskab og forsamling – men spørgsmålet er, hvad der helt præcis skal gøres

”Det er fuldstændig ’wild west’. Det meste er fuldstændig ureguleret. Folk kender overhovedet ikke deres rettigheder.”

Sådan sagde en kvindelig oversætter mandag i en arbejdsgruppe på Dansk Journalistforbunds (DJ) konference for politikudvikling, Fagligt Forum. Gruppen havde til opgave at diskutere, hvad forbundet kan gøre for den voksende skare af freelancere.

Oversætteren fortalte, at hun er blevet tilbudt arbejde for ned til 450 kroner om dagen.

”Det er ’wild west’. Ja, men så handler det om at have en hurtig hest og en god seksløber,” sagde en midaldrende nordjysk herre, der dog ikke selv var freelancer.

”Aj, men det er også lidt billigt sagt,” lød det fra den anden side af rundkredsen.

”Det er et ræs mod bunden. Det bliver ’working poor’ på længere sigt, hvis ikke vi gør noget,” sagde en tredje.

Flere gange blev det dog pointeret, at der er stor forskel på freelancernes opgavetyper, lønninger og vilkår. Og en anden kvindelig freelancer fortalte, at hun konsekvent arbejder for 785 kroner i timen.

Freelance-boom stiller nye krav

Freelanceområdet var et af de store emner på dagsordenen på anden dag af Fagligt Forum: En konference, forbundet holder hvert andet år. Godt 280 delegerede var mødt op.

Næstformand Tine Johansen fortalte indledningsvis fra podiet:

”Godt hvert fjerde medlem af DJ er freelancer eller selvstændig, og dét tal er voksende. Nogle har rigtig stor succes, tjener rigtig godt og har aktivt valgt dét liv. Andre har meget svært ved at få enderne til at mødes.”

”Freelancere og selvstændige har hverken en tillidsrepræsentant eller en arbejdsgiver, der tager ansvar for deres arbejdsmiljø, vilkår og sikkerhed. Og dét stiller nogle helt nye krav til os som fagforbund,” sagde hun.

Arbejdsgruppe skal afdække udfordringer

Sidste år nedsatte forbundet arbejdsgruppen ’Fremtidens forbund’, der skal afdække fremtidens største udfordringer for forbundet. Og en af udfordringerne er freelanceområdet.

Til januar næste år skal arbejdsgruppen komme med en række anbefalinger til forbundets hovedbestyrelse. Gruppen skal blandt andet gentænke hele DJ’s organisation, fortalte Tine Johansen.

En stor opgave. Og for at få så mange input som muligt blev de godt 280 fremmødte DJ-delegerede, der deltog til Fagligt Forum, sendt ud i grupper for at diskutere fremtidens udfordringer.

Her er de udfordringer, der kom på bordet

Godt 40 delegerede var samlet i den arbejdsgruppe, Journalisten fulgte. Temaet var freelance-området.

Thilde Høybye, formand for Danske Mediestuderende, modererede debatten. En debat, hvor deltagerne løbende bragte forskellige emner til bords.

Debatten kredsede særligt om disse punkter:

 • Forbundet skal i det hele taget have mere fokus på freelancere, mente flere. ”Jeg synes, der er et massivt fokus på fastansatte i den her fagforening,” mente en midaldrende kvinde for eksempel.
 • Forbundet skal også være mere synlig i debatten, mente flere. ”Ud, frem! I skal være sure og vrede,” sagde en kvinde. ”Jeg savner synlighed. Jeg savner, at de går ud og kæmper for mig. Elles kan jeg ikke se nogen fremtid her,” sagde en anden.
 • Honorarer, som mange fandt uacceptabelt lave.
 • Mange freelancere mangler salgs-kompetencer.
 • Et behov for flere freelance-overenskomster.
 • Problematikken omkring kartel-reglerne: Forbundet må ikke prisregulere.
 • Forvirring omkring forhandlings-muligheder: Hvad må man som forbund, og hvad må man ikke?
 • Et behov for en opgave-børs, hvor freelancere og arbejdsgivere kan møde hinanden under ordnede forhold.
 • Behov for en automatisk prisberegner på nettet, der tager højde for de mange udgifter, man har som freelancer. En ny budget-beregner er på vej, fortalte kommunikationskonsulent Bo Therkildsen.
 • Et behov for bedre efteruddannelse.
 • Dagpengeregler.

Bred enighed – også i hovedbestyrelsen

I arbejdsgruppen kiggede en kvinde fra Freelancegruppen på udviklingen i fugleperspektiv:

”Hvis freelancere er fremtidens arbejdsmarked, så må logikken være, at DJ skal gå mere ind det,” sagde hun.

Thilde Høybye, der også sidder i forbundets hovedbestyrelse, forsikrede, at forbundet allerede har stort fokus på det:

”Jeg tror, vi alle sammen er enige om, at vi i det her forbund skal have massivt fokus på freelancere og løst tilknyttede,” sagde hun.

Og dét blev bekræftet af DJ-formand Lars Werge, da gruppearbejdet var slut. Som afslutning på dagens program rundede han de forskellige emner, der havde været til debat.

Mere synlighed på vej

Om freelance-området sagde Lars Werge:

”Noget af det handler om, at der er elementer af skjult ledighed. Noget af det handler om, at vi ser et område, der på nogle områder går mod bunden. Og det skal vi være med til at formulere nogle holdninger til – og være med til at finde løsninger på.”

Han forsikrede også, at han har taget notits af ønsket om en mere synlig forbundsledelse.

”Vær ikke i tvivl. Vi har holdninger. Vi har holdninger til solidaritet. Vi har holdninger til, at fællesskabet skal bære, når den enkelte kommer i problemer,” sagde han.

Tine Johansen fortalte, at hun nu ville samle de mange input og tage dem med til arbejdsgruppen Fremtidens forbund, der altså til januar 2019 skal stille med anbefalinger til forbundets hovedbestyrelse.

4 Kommentarer

Michael Martensen
27. APRIL 2018
Kære Sara Høurup, jeg tror du
Kære Sara Høurup, jeg tror du bliver nødt til at fortælle lidt mere om den skjulte ansættelse, som du åbenbart har erfaringer med. Jeg har aldrig hørt om en sådan måde at være ansat på. Tak for roserne - jeg vil så gerne charmere. Det er bare så skønt med kvinder, der har selvværdet på plads - guderne skal vide, at selvværdsproblemerne er udtalte i kvinderegimet. Det er synd for dem selv - og belastende for forbundet og det samfund vi gerne skal virke i. Op med humøret!
Sara Høyrup
26. APRIL 2018
Du kan selv være et jamrekor,
Du kan selv være et jamrekor, Michael Martensen. Og du skal da bare være glad for, hvor pænt kvinderne i forbundet tager dine evindelige grænseoverskridelser som skiftevis fejslagen luskecharmør og kvindehadsk pivedyr i debattrådene.
Men tilbage til emnet, før MM får lov at afspore det totalt:
Det rækker altså ikke, at forbundet "har holdninger". Det skal også gøre noget og kunne noget, der faktisk gør en forskel. Jeg vil godt give en anekdote til bedste: Jeg blev i 2007 hentet tilbage fra Spanien til Danmark til en skjult ansættelse uden rettigheder. Jeg var fast freelancer, hed det sig, men jeg havde eget kontor på redaktionen og var underlagt instrukser og faste tider for det meste. Jeg kendte ikke konceptet skjult ansættelse dengang, og det mærkelige var, at det gjorde forbundet heller ikke.
I fire år i en ikke særlig rar ansættelse, hvor der blev blæst på den kontrakt, jeg selv havde haft åndsnærværelse til at indgå, bad jeg forbundet om hjælp med mine rettigheder. Det faldt på intet tidspunkt rådgiverne ind, at jeg sad i en skjult ansættelse og dermed havde rettigheder, der skulle fastslås som sådanne: De slog bare ud med armene og sagde: "Desværre. Du er freelancer, så vi kan intet gøre for dig."
Det er 7 år siden, javel, men det siger lidt om, at der er en vis blindhed på spil om ikke andet. Og den ene af rådgiverne var ikke voldsomt interesseret i at blive mindet om det denne weekend, selv om det da vel er en ret vigtig efterkritik, der kan have betydning fremover.
Michael Martensen
25. APRIL 2018
Diskussionen om some er svær,
Diskussionen om some er svær, men jeg mener - jeg virkelig mener - der er et kæmpeproblem!
Ikke bare i samfundet, men også i DJ.
Som journalist ville det passe langt bedre, at tage tingene op i de medier, vi arbejder for/i.
Det virker da totalt yt, at vi i DJ skal håndtere (og dermed selv betale) for alskens ting i samfundet.
Den opgave ligger altså - og skal altså ligge - i offentligt regi.
Og det gør den faktisk også. I arbejdsmiljøstyrelsen. Og her siger de: "Det er en fin diskussion i offentligt regi, men på den seriøse banehalvdel er der ikke noget, der får alarmklokkerne til at blinke."
Altså: Drop nu det pladder med kvinderne. Hvis kvinderne mener, de har et problem, er vejen at komme lidt ud i virkeligheden, ud i den friske luft. Ud blandt helt almindelige danske, indvandrere, gæster; gerne nogle ture til udlandet.
Det duer altså ikke, a vi har en generation af curlere, der skal løfte samfundsdebatter!

Come on, girls.. -:)
Michael Martensen
24. APRIL 2018
Et forbund, der italesætter
Et forbund, der italesætter freelancernes kvaliteter og værdi er ikke et ringe forbund. Det er det forbund, vi skal have. Når Werge og Johansen er kommet til hægterne efter et par spændende dage og alt det i forligsen - så er det her opgaverne skal defineres. At freelancerne så skal bakke op uden jammerkor er også en opgave. En - måske - lidt stor opgave, al den stund, at dominansen er kvindelige kolleger. Kvinder er ikke voldsomt gode til at kæmpe. At slås. Alt for meget facebook. Alt for meget jammer. Alt for meget...