Enighed på Fagligt Forum: Journalister, k-folk og visuelle skal samarbejde mere

Godt 280 delegerede fra Dansk Journalistforbund var søndag samlet i grupper for at diskutere: Hvilke færdigheder skal DJ-medlemmer satse på i fremtiden? Én af de pointer, der gik igen, var, at faggrupperne skal have bedre forståelse for hinanden og blive bedre til at samarbejde

Hvilke kompetencer skal Dansk Journalistforbunds (DJ) medlemmer satse på i fremtiden?

Spørgsmålet var omdrejningspunktet søndag til Fagligt Forum: En begivenhed, der afholdes hvert andet år blandt forbundets delegerede. I år skete det på hotel Scandic Sluseholmen i Sydhavnen, København.

Det var Søren Schultz Jørgensen, der rejste kompetence-spørgsmålet, badet i scenelys, på et sort podie, foran de godt 280 delegerede. Han ejer rådgivningsfirmaet Kontrabande og er projektleder i forbundets nye arbejdsgruppe Fagenes Fremtid, der skal afdække fremtidens udfordringer for DJ-medlemmer.

Vil have input fra nær og fjern

Arbejdsgruppen gør sig ikke tanker om at finde ud af det hele selv. De vil have input fra blandt andre ”ekspertvidner” og – denne søndag – fra forbundets delegerede.

For at få så mange input som muligt blev de delegerede sendt i gruppearbejde: Hver gruppe skulle komme med deres bud på, hvilke færdigheder journalister, kommunikatører og visuelle folk skal satse på i fremtiden – og hvordan de skal få de kompetencer.

Da han skød gruppearbejdet i gang, sagde Søren Schultz Jørgensen:

”Nu skal I ud og indkredse nogle af de udfordringer, der er centrale for jeres fag. Det drejer sig både om journalister, kommunikatører og de visuelle formidlere. Og alle skal forholde sig til hinandens områder.”

”Vi glæder os sindssygt meget til at høre jeres input.”

”Vi tager det dybt alvorligt. Vi tror ikke, vi kan sidde i en lukket arbejdsgruppe og kloge os på en virkelighed, som er jeres,” sagde han

Mange var enige: Mere samarbejde på tværs af fag

Efter gruppearbejdet trådte repræsentanter fra forbundets hovedbestyrelse op på podiet og fortalte om resultaterne fra de forskellige grupper. Det skete i tre runder: Først handlede det om journalisternes fremtid, dernæst om kommunikatørernes fremtid – og til sidst om de visuelles fremtid.

Særligt én pointe gik igen og igen: Journalister, kommunikatører, fotografer og grafikere skal blive bedre til at samarbejde på tværs af faggrupper.

Freja Wedenborg rapporterede fra sin gruppe om ”et utroligt stort ønske om større forståelse for hinandens fagligheder”.

Fra ”Gruppe 8” rapporterede Karen Hedegaard: ”Vi skal blive bedre til at samarbejde, faglighederne imellem – og bedre til at udnytte hinandens kompetencer.”

Og Henrik Friis Vilmar pointerede fra sin gruppe, som var det et ekko:

”Vi synes, det er vigtigt, at journalister og kommunikatører forstår og anerkender hinandens fagligheder, for vi kommer til at arbejde ind over hinandens felter.”

Thilde Høybye kom også med en opfordring til mere samarbejde fra ”Gruppe 5”.

”I vores gruppe blev der lagt meget vægt på respekten for hinandens fagligheder,” sagde hun.

Tættere dialog mellem grafikere og reportere

Der kom også konkrete forslag frem på podiet.

Det blev blandt andet foreslået, at grafikere og skrivende journalister skal arbejde tættere sammen i idéudviklings-faserne. At freelancere inddrages tidligere i kreative processer. Og at journalister og kommunikatører kommer på udveksling i hinandens job.

”Så man kan få en forståelse for, hvordan det ser ud fra den anden side af bordet,” sagde Freja Wedenborg.

Sidstnævnte forslag vakte bekymrede miner i salen.

Freja Wedenborg pointerede også, at en større forståelse på tværs af faglige skel kan styrke sammenhængskraften i forbundet.

”Det er et vanvittigt vigtigt skridt på vejen hen imod at blive et forbund, der rummer alle de her forskellige fagligheder,” sagde hun, efterfulgt af klapsalver fra salen.

Bedre til at sælge sig selv

Flere af grupperne var også enige om, at DJ-medlemmer – på tværs af faggrupper – skal være bedre til at tænke i forretning.

”Vi skal have større forretningsforståelse og være bedre til at værdifastsætte os selv,” sagde Karen Hedegaard på vegne af sin gruppe. Dét gælder alle faggrupperne, lod hun forstå.

På samme måde refererede Henrik Friis Vilmar fra sin gruppe:

”Vi havde en lang diskussion om forretningsforståelse, og hvorfor det er nødvendigt, at journalister har forretningsforståelse.”

Samme toner kom fra Peter Thornvig, der rapporterede fra ”Gruppe 7”:

”Personlige branding- og pitch-kurser: Dét var noget af det, man efterlyste i forhold til at kunne sælge sig selv og sine produkter.”

Og evnen til at iscenesætte sig selv er ikke kun relevant for de selvstændige, ifølge podiets talere: Fastansatte kommunikatører skal også blive bedre til at overbevise deres medarbejdere om deres færdigheder. Og visuelle skal blive bedre til at argumentere for deres arbejdes værdi.

Pointer i øst og vest

Også mange andre pointer kom til udtryk på podiet og i grupperne.

Flere af repræsentanterne fokuserede på de journalistiske kerne-værdier: Rasmus Mark Pedersen slog for eksempel et slag for troværdigheden.

Der blev også udtalt bekymring for, om problemerne på nutidens redaktioner i bund og grund er et ressource-problem. Og Villy Dall kom på vegne af sin gruppe med et krav om ”tid til at lave arbejdet ordentligt”.

Og pointelisten stopper ikke her. Kommunikatører skal blive bedre til projektledelse og have bedre organisationsforståelse, blev det sagt fra podiet. Og de visuelle skal blive bedre til at sætte kreativiteten i førersædet, mente Karen Hedegaard.

En yngre kvinde fra salen mente også, at ”vi har en rigtig stor udfordring i at fastholde brugernes interesse og gøre vores produkt attraktivt”.

Ikke alle var lige engagerede: Mens ordene faldt, var en tilbagelænet, midaldrende mand fordybet i fodbold på sin iPad.

Projektleder: Vi går videre med det

Efter fremlæggelserne og debatten i salen gav Søren Schultz Jørgensen udtryk for, at gruppearbejdet havde været en succes. 

”Jeg har skrevet det hele ned,” sagde han.

”Der er kommet meget på bordet. Vi har været rundt og kigge lidt og høre lidt. Og de gule lapper: Dem får vi kigget på. Der er taget billeder af dem, og vi kommer til at nærstudere dem.”

Debatten i salen blev også optaget, så arbejdsgruppen kan genhøre pointerne.

”Jeg synes, det har været sindssygt frodigt at være med,” sagde Schultz Jørgensen.

0 Kommentarer