”Var det ikke først ved punkt seks, vi skulle diskutere valgkamp?”

REPORTAGE: Torsdag var der kampvalg om formandsposten i Pressefotografforbundet. Det var svært for de fremmødte at følge dagsordenen – alt gik op i valg. Debatten blandt både bestyrelsen og de mange fremmødte PF-medlemmer blev hård og personlig. Men blev tonen så hård, at det bliver svært at samle PF igen?

”Jeg tror i sidste ende, det bliver et valg mellem freelancere og fastansatte,” lyder en sagte analyse fra en fotograf, da jeg bevæger mig rundt blandt de mange fremmødte til kampvalget denne torsdag eftermiddag om formandsposten i Pressefotografforbundet (PF).

Fotografen mener, Johnny Frederiksen er freelancernes mand – mens Lars Lindskov repræsenterer de fastansatte.

En anden nævner, at alderen på de fremmødte kan få betydning for udfaldet. Blandt de cirka 115 fotografer, der i dag er mødt op til dagens generalforsamling og formandsvalg, er der forsvindende få, der bare nærmer sig min alder. Jeg er 23.

Dagens hovedpersoner er de to kandidater til formandsposten for pressefotograferne i Dansk Journalistforbund. Lars Lindskov, der de seneste 20 år har været pressefotografernes leder, og udfordreren Johnny Frederiksen, der i den grad ønsker et opgør med den rutinerede formands måde at føre an på.

Lars Lindskov på arbejde. Foto: Jacob Nielsen.

Anspændt optakt

Der er problemer med at finde siddepladser nok på dagens lokation, Arbejdermuseet i København, og folk opfordres til at hente ekstra stole fra et tilstødende lokale. Fra flere steder lyder det, at der aldrig før har været så mange til et PF-arrangement. Men det er også en særlig dag. For selv om valget af pressefotografernes formand kun er ét nummer ud af 11 på dagens dagsorden, er det tydeligvis det, der i dag har trukket folk til generalforsamling.

For første gang i 20 år får Lars Lindskov modstand på formandsposten. Ti gange er han blevet valgt uden modkandidat. Der bliver summet i krogene.

Der var omkring 115 fremmødte til dagens kampvalg. Foto: Jacob Nielsen.

Linjerne har op til dagens kampvalg været trukket hårdt op.

”Der har været en meget hård retorik, især på Facebook og andre sociale medier. Og jeg tror, det bliver en close afgørelse i dag, så uanset udfaldet, vil der være to forskellige holdninger i forbundet. PF vil helt klart være såret efter det her valg,” siger Lars Lindskov til mig, lige inden arrangementet går i gang.

”PF er normalt kendt for at holde en god tone og tale pænt. Så uanset udfaldet i dag er jeg glad for, det får en ende. Denne her måde at kommunikere på skal ikke vare længere,” siger han.

Flere gange til dagens generalforsamling bliver det påpeget af de fremmødte, at valgkampen har været uskøn. Blandt mange andre rejser æresmedlemmet Hans Otto, forhenværende formand for Pressefotografforbundet, sig op for at kritisere retorikken.

”Den valgkamp, der er blevet ført før dagens generalforsamling, har været ualmindeligt kedelig. Og det er, hvis jeg skal bruge et pænt ord. Den har været beskidt,” siger han og henviser blandt andet til citatet i denne artikel, hvor Johnny Frederiksen udtaler, at den nuværende formand er enerådig.

Foto: Jacob Nielsen.

”Stop nu den børnehave”

Netop anklagen om den enerådige formand kommer til at fylde meget i løbet af de mange timer på Arbejdermuseet. Et af Johnny Frederiksens kritikpunkter er nemlig, at Lars Lindskov alene sidder med ansvaret for at uddele Pressefotografforbundets ophavsretsmidler.

Som medlem af PF kan man ansøge om penge til efteruddannelse eller et projekt, men ifølge Johnny Frederiksen mangler der indsigt i, hvem der ansøger, hvem der får afslag, og hvem der får tildelt penge. Johnny Frederiksen synes, der skal flere øjne på den proces. Og ikke kun Lars Lindskovs.

Han bakkes op fra tilhørerpladserne:

”Det er utrygt, at der sidder én mand og skal dele alle de penge ud,” lyder det fra fotograf Lars Bech.

Johnny Frederiksens kritik går ydermere på, at Lars Lindskov ikke vil give ham indsigt i regnskaberne. Det får Joakim Rohde til at rejse sig med ordene:

”Vi skal forestille at være journalister. Det er rystende, at det her foregår i vores forbund, mens vi holder øje med alle mulige andre. Kan du ikke aflevere regnskabet til ham, Lars Lindskov?”

Johnny Frederiksen (tv) og Lars Lindskov (th). Foto: Jacob Nielsen.

Tonen er hård fra Johnny Frederiksen, og Lars Lindskov kvitterer i samme leje:

”Jeg gider ikke køre videre i det her spor, men jeg fik en mail søndag eftermiddag af Johnny, hvor der stod, at jeg skulle svare senest mandag. Så blev jeg ærlig talt lidt træt.”

Derudover påpeger han, at der intet fordækt er over uddelingen af midlerne:

”For god ordens skyld vil jeg sige, at regnskaberne altså også bliver tjekket af et statsautoriseret revisionsfirma,” siger han.

Spydighederne mellem de to kandidater kommer flere gange i løbet af generalforsamlingen, og på et tidspunkt får det en tilhørende til at rejse sig og sige:

”Stop nu den børnehave!”

En bullier og en sløvpind

Bestyrelsen og de fremmødte prøver i et par timer at holde sig til dagsordenen. For egentlig er selve formandsvalget først punkt nummer seks. Det lykkes ikke helt at vente, og det mærkes tydeligt på både formandskandidater og bestyrelsesmedlemmer, at de vejer deres ord i de indledende punkter. De skal helst ikke komme til at sige noget, der kan svække den kandidat, de selv senere på dagsordenen vil pege på.

Det får på et tidspunkt fotograf Martin Lehmann til at sige:

”Vi er ved punkt to. Var det ikke først ved punkt seks, vi skulle diskutere valgkamp?”

Der er gennem hele generalforsamlingen en stor spørge- og debatlyst hos de fremmødte fotografer. Både om fagpolitik, regnskaber og kontingentfastsættelse. Men der er i den grad også en debatlyst i forhold til de to formandskandidaters personlige fremtræden.

Johnny Frederiksen beskyldes flere gange for at være usympatisk i sin måde at føre valgkamp på. Han bliver kaldt en brovtende bullier. Til gengæld lyder kritikken af Lars Lindskov, at han er sløset og for langsom til at svare på mails fra medlemmer. Nikolai Brix rejser sig ligefrem op og siger, han føler sig overset af formanden.

”Jeg har oplevet ikke at kunne få svar fra Lars Lindskov, jeg har oplevet, at han ikke har ringet tilbage, og jeg har oplevet, at han ikke har villet hilse på mig, når vi mødes,” siger han.

Den kritik forstår Lars Lindskov ikke. Han siger, at Nikolai Brix på flere måder er svær at overse.

Lars Lindskov. Foto: Jacob Nielsen.

Intern splittelse i bestyrelsen

Men splittelsen optræder ikke kun på tilhørerpladserne. Bestyrelsen er bestemt heller ikke enig. Fra suppleant Angelina Owino lyder det, at den interne splittelse er uvant.

”Det er først for nyligt, bestyrelsen har splittet sig i to lejre. Normalt har vi et virkelig godt sammenhold,” siger hun.

”Men jeg synes, Johnny de sidste uger er gået mere efter manden end efter bolden. Det klæder ikke forbundet. Og derfor stemmer jeg på Lars,” siger hun.

Johnny Frederiksen. Foto: Jacob Nielsen.

Dog er hun heller ikke kun tilfreds med Lars Lindskovs arbejde:

”Lars er god til det fagpolitiske. Men nogle gange skal han have hjælp til at lette røven og for eksempel få svaret på e-mails,” siger Angelina Owino.

Fra en af Johnny Frederiksens støtter i bestyrelsen, Cæciliie Philipa Vibe Pedersen, lyder det:

”Den nuværende formand har haft én måde at gøre det på. Men vi er tre styks, der tror på, man kan lede PF på en anden måde i fremtiden,” siger hun og henviser til sig selv, nuværende næstformand Flemming Hansen, og Johnny Frederiksen.

Lars Lindskov får to år mere

Vi er nået til, at stemmesedlerne skal i brug. Aftenens højdepunkt. Ud over de 115 fremmødtes stemmer, bliver der afgivet 117 fuldmagter.

Stemmetællerne er i gang. Foto: Jacob Nielsen.

Mens stemmetællerne forsvinder til et tilstødende lokale, starter summeriet blandt de fremmødte igen. Det har været en virkelig intens generalforsamling, lyder det fra et af bordene. Mon der nogensinde vil møde så mange op til en generalforsamling igen, lyder det fra et andet.

Resultatet er klar.

Vinderen er, for 11. gang i streg, Lars Lindskov. Han får 122 stemmer. Johnny Frederiksen får 90.

Johnny Frederiksen ønsker Lars Lindskov tillykke. Til venstre i billedet er Cæciliie Philipa Vibe Pedersen. Foto: Jacob Nielsen.

Jeg spørger Lars Lindskov, få minutter efter at klapsalverne er stilnet af, hvad fremtiden byder for Pressefotografforbundet. Han peger særligt på, at dagens kritikpunkter vil have konsekvenser for hans fremtidige formandsarbejde.  

”Jeg synes, der var en uretfærdig kritik af uddelingen af ophavsretsfondsmidlerne, for der er ikke blevet gjort noget forkert. Men jeg vil alligevel ændre praksis. Jeg vil ikke længere sidde med det alene, for jeg vil ikke byde mig selv den unødvendige kritik,” siger han.

Derudover påpeger han på, at PF efter denne hårde valgkamp vil have nogle ar. 

”Nu skal PF samles igen,” siger han.

35 Kommentarer

Finn Arne Hansen
14. NOVEMBER 2018
Kim, det er noget, vi har
Kim, det er noget, vi har delegeretmødet til. Men okay, jeg kan forstå, at I pressefotografer gerne vil have denne tråd for jer selv. Det er i orden, jeg kunne bare ikke lade være med at reagere på Lenes kommentar. God dag.
Kim Agersten
14. NOVEMBER 2018
Finn Arne Hansen, hvis du
Finn Arne Hansen, hvis du mener, der er en afstemningsform i Dansk Journalistforbund, der ikke foregår demokratisk, så synes jeg, du skal rette henvendelse til forbundsformand Lars Werge.
Finn Arne Hansen
13. NOVEMBER 2018
Kim, jeg mener, at demokrati
Kim, jeg mener, at demokrati er flertals styre. Når en tredjedel plus én kan blokere alt væsentligt, så er det ikke demokrati
lars Aarø
13. NOVEMBER 2018
På sporet igen.

På sporet igen.

Det er meget spændende at læse de mange nye indlæg der er et resultat af PF´S generalforsamling i torsdags. Det breder sig i mange retninger og det er sundt at der
bliver luftet meninger og holdninger. Den næste generalforsamling kunne gå hen og blive
yderst interessant.

Men lige nu forholder jeg mig konkret til at vi er flere der har efterlyst gennemsigtighed i PF
Og ønsker svar på om håndteringen af uddeling af ophavsretsmidler er forgået korrekt efter reglerne eller ej. Og jeg håber oprigtigt at tingene er håndteret korrekt. Og er der en enkelt smutter eller to så fred være med det, vi er alle mennesker og laver alle fejl. Men er der tale om et mønster af sammenfaldende overtrædelser af de regler der er udstukket fra ophavsretsfonden, så er det en helt anden sag. Og kunne også blive en yderst alvorlig sag for DJ.

Manglende kommunikation fra Lars Lindskov internt i bestyrelsen var et gennemgående kritikpunkt der blev rettet mod Lars Lindskovs måde at lede PF på. Og der var også hård kritik fra salen med medlemmer der ikke får svar når de skriver til Lars Lindskov med konkrete faglige ting. Det er meget alvorlig kritik af en formand der sidder i et forbund der lever af kommunikation. Måske der mangler efteruddannelse i dette forhold.

Men Lars Lindskov har meldt ud med at vi alle får svar den 22. November og der bliver fremlagt en ny strategi for håndtering af ophavsretsmidler fremadrettet. Men hov. Har det ikke været godt nok tidligere? Jeg kan godt undres over denne udmelding og den gør mig desværre utryg. Og skal vi bare lægge os ned med hænderne over dynen, og ikke pille ved noget som helst eller hvad?

Jeg har meget konkret bedt om at der kan skabes indsigt i hvem der har fået tildelt midler, og hvor meget, til hvad og hvor mange gange. Det burde være ganske enkelt. Jeg undres meget, og er usikker på om jeg er havnet i det rigtige forbund.

Der er ikke meget at klappe af .

Måske forløbet bliver tildelt en omvendt Cavling.

De bedste hilsner fra Lars Aarø.
Niels Åge Skovbo
12. NOVEMBER 2018
Hej Teddy,

Hej Teddy,

Jeg synes du har en pointe. Os der er aktive, vi har så sandelig noget i "klemme" hvad angår både bestyrelse og fmd. Så du har ret når du siger, at det ikke har nogen som helst indflydelse for dem der er gået på efterløn eller er blevet pensioneret.

På den netop overstået GF i PF, var det således en tidl. fmd, der nu er pensionist og op i 70érne , der ubetinget brugte mest taletid af alle deltagere.

Men det er svært at gøre ret meget ved, da de medlem har de stemmeret og indflydelse, også selv om det ikke har påvirkninger af deres fremtiddige liv på pension :-)

Regler er regler, og dem får vi nok aldrig ændret på. Således er demokratiet og det må vi rette os efter.

Dog er dette en meget ømtåligt emne og jeg lover dig for, at de ældre medlemmer, der nu er udenfor aktiv "tjeneste", har endog meget at ville fortælle os "unge" (jeg er 55) om hvad vi bør gøre, og især hvad vi IKKE bør gøre :-)

Alt det bedste
Niels Åge Skovbo

Flere