search

”Var det ikke først ved punkt seks, vi skulle diskutere valgkamp?”

REPORTAGE: Torsdag var der kampvalg om formandsposten i Pressefotografforbundet. Det var svært for de fremmødte at følge dagsordenen – alt gik op i valg. Debatten blandt både bestyrelsen og de mange fremmødte PF-medlemmer blev hård og personlig. Men blev tonen så hård, at det bliver svært at samle PF igen?

”Jeg tror i sidste ende, det bliver et valg mellem freelancere og fastansatte,” lyder en sagte analyse fra en fotograf, da jeg bevæger mig rundt blandt de mange fremmødte til kampvalget denne torsdag eftermiddag om formandsposten i Pressefotografforbundet (PF).

Fotografen mener, Johnny Frederiksen er freelancernes mand – mens Lars Lindskov repræsenterer de fastansatte.

En anden nævner, at alderen på de fremmødte kan få betydning for udfaldet. Blandt de cirka 115 fotografer, der i dag er mødt op til dagens generalforsamling og formandsvalg, er der forsvindende få, der bare nærmer sig min alder. Jeg er 23.

Dagens hovedpersoner er de to kandidater til formandsposten for pressefotograferne i Dansk Journalistforbund. Lars Lindskov, der de seneste 20 år har været pressefotografernes leder, og udfordreren Johnny Frederiksen, der i den grad ønsker et opgør med den rutinerede formands måde at føre an på.

Lars Lindskov på arbejde. Foto: Jacob Nielsen.

Anspændt optakt

Der er problemer med at finde siddepladser nok på dagens lokation, Arbejdermuseet i København, og folk opfordres til at hente ekstra stole fra et tilstødende lokale. Fra flere steder lyder det, at der aldrig før har været så mange til et PF-arrangement. Men det er også en særlig dag. For selv om valget af pressefotografernes formand kun er ét nummer ud af 11 på dagens dagsorden, er det tydeligvis det, der i dag har trukket folk til generalforsamling.

For første gang i 20 år får Lars Lindskov modstand på formandsposten. Ti gange er han blevet valgt uden modkandidat. Der bliver summet i krogene.

Der var omkring 115 fremmødte til dagens kampvalg. Foto: Jacob Nielsen.

Linjerne har op til dagens kampvalg været trukket hårdt op.

”Der har været en meget hård retorik, især på Facebook og andre sociale medier. Og jeg tror, det bliver en close afgørelse i dag, så uanset udfaldet, vil der være to forskellige holdninger i forbundet. PF vil helt klart være såret efter det her valg,” siger Lars Lindskov til mig, lige inden arrangementet går i gang.

”PF er normalt kendt for at holde en god tone og tale pænt. Så uanset udfaldet i dag er jeg glad for, det får en ende. Denne her måde at kommunikere på skal ikke vare længere,” siger han.

Flere gange til dagens generalforsamling bliver det påpeget af de fremmødte, at valgkampen har været uskøn. Blandt mange andre rejser æresmedlemmet Hans Otto, forhenværende formand for Pressefotografforbundet, sig op for at kritisere retorikken.

”Den valgkamp, der er blevet ført før dagens generalforsamling, har været ualmindeligt kedelig. Og det er, hvis jeg skal bruge et pænt ord. Den har været beskidt,” siger han og henviser blandt andet til citatet i denne artikel, hvor Johnny Frederiksen udtaler, at den nuværende formand er enerådig.

Foto: Jacob Nielsen.

”Stop nu den børnehave”

Netop anklagen om den enerådige formand kommer til at fylde meget i løbet af de mange timer på Arbejdermuseet. Et af Johnny Frederiksens kritikpunkter er nemlig, at Lars Lindskov alene sidder med ansvaret for at uddele Pressefotografforbundets ophavsretsmidler.

Som medlem af PF kan man ansøge om penge til efteruddannelse eller et projekt, men ifølge Johnny Frederiksen mangler der indsigt i, hvem der ansøger, hvem der får afslag, og hvem der får tildelt penge. Johnny Frederiksen synes, der skal flere øjne på den proces. Og ikke kun Lars Lindskovs.

Han bakkes op fra tilhørerpladserne:

”Det er utrygt, at der sidder én mand og skal dele alle de penge ud,” lyder det fra fotograf Lars Bech.

Johnny Frederiksens kritik går ydermere på, at Lars Lindskov ikke vil give ham indsigt i regnskaberne. Det får Joakim Rohde til at rejse sig med ordene:

”Vi skal forestille at være journalister. Det er rystende, at det her foregår i vores forbund, mens vi holder øje med alle mulige andre. Kan du ikke aflevere regnskabet til ham, Lars Lindskov?”

Johnny Frederiksen (tv) og Lars Lindskov (th). Foto: Jacob Nielsen.

Tonen er hård fra Johnny Frederiksen, og Lars Lindskov kvitterer i samme leje:

”Jeg gider ikke køre videre i det her spor, men jeg fik en mail søndag eftermiddag af Johnny, hvor der stod, at jeg skulle svare senest mandag. Så blev jeg ærlig talt lidt træt.”

Derudover påpeger han, at der intet fordækt er over uddelingen af midlerne:

”For god ordens skyld vil jeg sige, at regnskaberne altså også bliver tjekket af et statsautoriseret revisionsfirma,” siger han.

Spydighederne mellem de to kandidater kommer flere gange i løbet af generalforsamlingen, og på et tidspunkt får det en tilhørende til at rejse sig og sige:

”Stop nu den børnehave!”

En bullier og en sløvpind

Bestyrelsen og de fremmødte prøver i et par timer at holde sig til dagsordenen. For egentlig er selve formandsvalget først punkt nummer seks. Det lykkes ikke helt at vente, og det mærkes tydeligt på både formandskandidater og bestyrelsesmedlemmer, at de vejer deres ord i de indledende punkter. De skal helst ikke komme til at sige noget, der kan svække den kandidat, de selv senere på dagsordenen vil pege på.

Det får på et tidspunkt fotograf Martin Lehmann til at sige:

”Vi er ved punkt to. Var det ikke først ved punkt seks, vi skulle diskutere valgkamp?”

Der er gennem hele generalforsamlingen en stor spørge- og debatlyst hos de fremmødte fotografer. Både om fagpolitik, regnskaber og kontingentfastsættelse. Men der er i den grad også en debatlyst i forhold til de to formandskandidaters personlige fremtræden.

Johnny Frederiksen beskyldes flere gange for at være usympatisk i sin måde at føre valgkamp på. Han bliver kaldt en brovtende bullier. Til gengæld lyder kritikken af Lars Lindskov, at han er sløset og for langsom til at svare på mails fra medlemmer. Nikolai Brix rejser sig ligefrem op og siger, han føler sig overset af formanden.

”Jeg har oplevet ikke at kunne få svar fra Lars Lindskov, jeg har oplevet, at han ikke har ringet tilbage, og jeg har oplevet, at han ikke har villet hilse på mig, når vi mødes,” siger han.

Den kritik forstår Lars Lindskov ikke. Han siger, at Nikolai Brix på flere måder er svær at overse.

Lars Lindskov. Foto: Jacob Nielsen.

Intern splittelse i bestyrelsen

Men splittelsen optræder ikke kun på tilhørerpladserne. Bestyrelsen er bestemt heller ikke enig. Fra suppleant Angelina Owino lyder det, at den interne splittelse er uvant.

”Det er først for nyligt, bestyrelsen har splittet sig i to lejre. Normalt har vi et virkelig godt sammenhold,” siger hun.

”Men jeg synes, Johnny de sidste uger er gået mere efter manden end efter bolden. Det klæder ikke forbundet. Og derfor stemmer jeg på Lars,” siger hun.

Johnny Frederiksen. Foto: Jacob Nielsen.

Dog er hun heller ikke kun tilfreds med Lars Lindskovs arbejde:

”Lars er god til det fagpolitiske. Men nogle gange skal han have hjælp til at lette røven og for eksempel få svaret på e-mails,” siger Angelina Owino.

Fra en af Johnny Frederiksens støtter i bestyrelsen, Cæciliie Philipa Vibe Pedersen, lyder det:

”Den nuværende formand har haft én måde at gøre det på. Men vi er tre styks, der tror på, man kan lede PF på en anden måde i fremtiden,” siger hun og henviser til sig selv, nuværende næstformand Flemming Hansen, og Johnny Frederiksen.

Lars Lindskov får to år mere

Vi er nået til, at stemmesedlerne skal i brug. Aftenens højdepunkt. Ud over de 115 fremmødtes stemmer, bliver der afgivet 117 fuldmagter.

Stemmetællerne er i gang. Foto: Jacob Nielsen.

Mens stemmetællerne forsvinder til et tilstødende lokale, starter summeriet blandt de fremmødte igen. Det har været en virkelig intens generalforsamling, lyder det fra et af bordene. Mon der nogensinde vil møde så mange op til en generalforsamling igen, lyder det fra et andet.

Resultatet er klar.

Vinderen er, for 11. gang i streg, Lars Lindskov. Han får 122 stemmer. Johnny Frederiksen får 90.

Johnny Frederiksen ønsker Lars Lindskov tillykke. Til venstre i billedet er Cæciliie Philipa Vibe Pedersen. Foto: Jacob Nielsen.

Jeg spørger Lars Lindskov, få minutter efter at klapsalverne er stilnet af, hvad fremtiden byder for Pressefotografforbundet. Han peger særligt på, at dagens kritikpunkter vil have konsekvenser for hans fremtidige formandsarbejde.  

”Jeg synes, der var en uretfærdig kritik af uddelingen af ophavsretsfondsmidlerne, for der er ikke blevet gjort noget forkert. Men jeg vil alligevel ændre praksis. Jeg vil ikke længere sidde med det alene, for jeg vil ikke byde mig selv den unødvendige kritik,” siger han.

Derudover påpeger han på, at PF efter denne hårde valgkamp vil have nogle ar. 

”Nu skal PF samles igen,” siger han.

Kommentarer
35
Niels Åge Skovbo
09.11.18 19:23
Ført og fremmest tillykke til
Ført og fremmest tillykke til Lars Lindskov med genvalg. Det var en sejer grundlagt på demokrattisk vis og der kan ikke stilles spørgsmål til dette.

Det vi dog lærte af det hele er:

1: Debatten var før GF ret hård, men jeg synes faktisk, at retorikken var lige barsk fra begge sider. Johnny Fredriksen fik i starten besked om, at hvis han blev valgt var det "kaos" og han ikke havde evnerne til posten. Det var der flere indlæg der konstaterede. En hård melding og nok ikke helt fair retorisk set. Så LL tilhængerne var ude med en ganske hård kritik fra starten af. JF tilhængerne var ikke sen til at følge op med modsvar som nok matchede, men igen synes jeg begge parter var lige gode om den denne retorik.

2. Vi lærte at der ikke nødvendigvis er helt så stor fælleskab som PF bryster sig af. De fastansatte følte sig i nogle tilfælde lidt "forfulgt" og freelancerne vidste ikke rigtig hvad de skulle bruge PF til. Solidaritet blev nævnt flere gange og Lars Lindskov kunne ikke komme med mange konkrete bud på hvorfor man som freelancer bør være en del af PF. Jo, en "medieaftalen" som kun ganske ganske få medier har tilsluttet sig og som kun har genereret en lønstigning på 1 % over fem år. De fleste freelancere fortalte, at de udelukkende var medlem fordi der var efteruddanelse.

3. Vi lærte at Lars Lindskov ikke havde gode forklaringer på de omtalte 27 sager om forkerte bevillinger til efterudd. (kun en bevilling pr. år er reglen).. At han ikke fortalte hvorfor han ikke ville oplyse bestyrelsen om hvem det havde fået disse bevillinger. Og ikke mindst fortalte Lars Lindskov heller ikke hvorfor bestyrelsen ikke kunne få mere detaljerede informationer om regnskabet.

4. Vi erfarede at de 90 medlemmer der ønskede en anden formand end Lars Lindskov, nu ikke har en eneste støtte i bestyrelsen, som udelukkende er sammensat af dem der holder "med" Lars Lindskov. Med andre ord, så vil der givetvis være end del medlemmer som ikke føler sig repræsenteret i bestyrelsen.

5. Helt faktuelt oplevede vi også, at pensionisterne og efterlønnerne havde en demokratisk og afgørende indflydelse, som der dog på ingen måde kan stilles spørgsmål til. De relativ få stemmer der adskilte de to formandskandidater, var iflg. flere tilstedeværende, afgørende for udfaldet af valget. Men igen, disse medlemmer som har forladt den aktive arbejdsliv, HAR helt og aldeles ret til at stemme på lige fod med alle os andre.

Der er derfor god anledning til at opfordre den nye bestyrelse til især, at være opmærksomme på de mange medlemmer som nu føler de står efterladt uden rep. i bestyrelsen.

Men det håber jeg også de tager sig af på en god måde og de ikke mindst holder formanden for øje, at han holder sine løfter om mere gennemsigtighed, mere information, og ikke mindst at være formand for hele PF, også dem der ikke stemte på ham.

Her fra skal lyde et tillykke til den nye bestyrelse og jeg ønsker dem al mulig held og lykke med det arbejde de har påtaget sig.

Frivillighed er ikke nogen selvfølge her i landet, så den indsats der ydes har min største respekt og sympati.

Alt det bedst og god vind fremover

Niels Åge Skovbo
Frelancer/Aarhus
Fremhævet af Journalisten
Anita Corpas
09.11.18 20:10
Hvor er det præcist og
Hvor er det præcist og fantastisk formuleret. Tak for det Niels Åge.

Bedre hilsner
Anita Corpas
Fremhævet af Journalisten
Lars Aarø
09.11.18 23:37
Tak. Det er godt og reelt
Tak. Det er godt og reelt skrevet Niels Åge.
Det burde linkes op til PF’s hjemmeside og FB-side med artiklen fra Journalisten.dk
Mvh Lars Aarø
Fremhævet af Journalisten
Lars Aarø
09.11.18 23:40
Tak. Det er godt og reelt
Tak. Det er godt og reelt skrevet Niels Åge.
Det burde linkes op til PF’s hjemmeside og FB-side med artiklen fra Journalisten.dk
Mvh Lars Aarø
Fremhævet af Journalisten
Lars Aarø
10.11.18 10:58
Spændende hvorledes fagbladet
Spændende hvorledes fagbladet Journalisten
vil håndtere sagen!
Mvh Lars Aarø
Fremhævet af Journalisten
Ida Sønderby Rosgaard
10.11.18 13:11
Ja, det bliver også spændende
Ja, det bliver også spændende at se, hvordan DJ vil håndtere det her! Vi har nu to grupper i DJ med urent trav - herunder manglende åbenhed - omkring anvendelsen af ophavsretsmidler. Det er altså ret alvorligt, og det skader hele DJ!

Jeg hæfter mig især ved denne passus med Lars Lindskov:

---
”Jeg gider ikke køre videre i det her spor, men jeg fik en mail søndag eftermiddag af Johnny, hvor der stod, at jeg skulle svare senest mandag. Så blev jeg ærlig talt lidt træt.”

Derudover påpeger han, at der intet fordækt er over uddelingen af midlerne:

”For god ordens skyld vil jeg sige, at regnskaberne altså også bliver tjekket af et statsautoriseret revisionsfirma,” siger han.
---

Hvis der intet fordækt er over uddelingen, hvorfor har Johnny Frederiksen og andre bestyrelsesmedlemmer så ikke fået udleveret materialet om den? Alle i bestyrelsen er jo ansvarlige for økonomien!

Det er korrekt, at regnskaberne for ophavsretsmidlerne bliver kontrolleret af et eksternt revisionsfirma, men der bliver altså kun foretaget stikprøver, og spørgsmålet er, om de stikprøver overhovedet kan fange eventuelle uautoriserede udbetalinger.

Derfor er det også helt uacceptabelt, at en enkeltperson i PF har stået alene for bl.a. uddelingen af ophavsretsmidler. Det kalder som minimum på en dybdegående granskning af PF's regnskaber tilbage i tid.
Fremhævet af Journalisten
Lars Aarø
10.11.18 17:14
Helt enig Ida. Og normalt er
Helt enig Ida. Og normalt er det revisor der fremlægger regnskab og budget. På gf stod formanden for det!
Og budgetet kom dagen før gf !
Synd de to kandidater ikke trak deres kandidatur i tide til fordel for Sisse og Cæcilie på en delt formandspost.
Så kunne bestyrelsen have været intakt og de gode kræfter kunne have fortsat det vigtige arbejde.
Lars Lindskov kunne have fortsat sit arbejde i forretningsudvalget og hovedbestyrelsen i DJ.
Lars Lindskov lagde ellers op til at kvinderne skulle til og være forrest i PF. En mulighed der i torsdags ikke blev afsøgt, desværre!
Mvh Lars Aarø
Fremhævet af Journalisten
Johnny Frederiksen
10.11.18 20:29
Kære Ida, Jeg må indrømme, at
Kære Ida, Jeg må indrømme, at jeg selv har svært ved at slippe det regnskab, det var jo også derfor at det var vigtigt for mig at stille spørgsmålet til de 27 angiveligt urigtige udbetalinger på et år.

Det er helt utroligt, at man kan slippe for at svare et demokratisk valgt medlem af ophavsretsfonden bestyrelse, på så kritisk et spørgsmål. Og det bliver ikke bedre af at man ikke vil svare på spørgsmålet til Pressefotografforbundets højste myndighed, generalforsamlingen.

Jeg har selv prøve at spørge den nye bestyrelse på Pressefotografforbundets hjemmeside. Flere af de medlemmer, var jo også medlem af den gamle bestyrelse, og har derfor indsigt i dokumentet der påviser de 27 udbetalinger, som jeg har spurgt til.

Jeg håber da ikke at der er andre steder i Journalistforbundet hvor ophavsretspenge bliver fordelt lige så ukontrolleret, som det er sket i Pressefotografforbundet. Hvis det er tilfældet, så tænker jeg at nogen bør interessere sig for det, der også.

Der er rigtig mange PF medlemmer der har kontaktet mig siden i torsdag, og spurgt ind til denne problematik, det bedste ville jo være at den nye bestyrelse fremlagde det hele, så langt tilbage som muligt, så medlemmerne selv kan se hvordan pengene er fordelt, det ville være demokratisk, og være med til at samle PF igen.

Og det ville giv mig ro, for jeg føler at jeg skylder medlemmerne et klart svar, da jeg jo teknisk set burde have haft det ansvar.

Bh
Johnny
Fremhævet af Journalisten
Lars Aarø
10.11.18 20:57
Jeg har svært ved at
Jeg har svært ved at forestille mig, at de omtalte forhold
og spørgsmål der blev stillet på generalforsamlingen i torsdags ikke skulle blive belyst på reel og objektivt vis.
Den nye bestyrelse og ikke mindst Lars Lindskov, har en
juridisk forpligtigelse i dette forhold.
Det er jo én af pressens mange vigtige opgaver her i samfundet at sørge for indsigt og retfærdighed.
Bedste hilsner Lars Aarø
Fremhævet af Journalisten
Anita Corpas
11.11.18 06:42
Tillykke med valget til den
Tillykke med valget til den nye bestyrelsen.
Selv synes jeg det er trist, at de 90 medlemmer der ønskede en anden formand ikke længere har en eneste støtte i den nye bestyrelse, hvilket formentlig betyder, at der er en del medlemmer, som ikke længere føler sig repræsenteret.

Imidlertid undrer det mig stadig, hvor svært det var for formanden at besvare de kritiske spørgsmål omkring udbetaling af ophavsretsmidlerne - og hvor let det gik med at undlade at besvare dem.

Hvis alt er foregået, som det bør ved uddeling af midler, er det meget uforståeligt, hvordan det kan være, at Johnny Frederiksen og de daværende bestyrelsesmedlemmer ikke har kunne få udleveret det materiale, de har ønsket og som de også bør have som bestyrelsesmedlemmer?

Hvorfor er det så svært at redegøre for, hvorvidt 27 medlemmer har fået forkerte bevillinger til efterudd.?
Hvorfor har formanden ikke villet oplyse den daværende bestyrelse om, hvem det havde fået disse bevillinger?
Hvorfor har den daværende bestyrelsen ikke kunne få mere detaljerede informationer om regnskabet for ophavsretmidler ?
Hvorfor kan formanden ikke bevise, hvorvidt reglerne er overholdt?
Det mener jeg, at medlememmerne har krav på at få afklaret snarest.
Bedste hilsner Anita
Fremhævet af Journalisten
Anita Corpas
11.11.18 08:57
Hvad I alverden er det, der
Hvad I alverden er det, der foregår? Robert Wengler udbad sig neutralitet i forhold til valg af formand. Nu forlader han PF's bestyrelse 3 dage efter en generalforsamling, hvor han fik det højeste antal stemmer.

"Og når angrebene begynder at gå på min person og deraf min familie, takker jeg af", skriver han i sin mail.

Hvad er dog baggrunden for, at han ikke længere føler sig velkommen i sin bestyrelse?

Hvad er det der får ham til at gå, endnu inden bestyrelsen har været samlet og har konstitueret sig?

Som medlem bliver man meget urolig.
Alt godt til Robert. Han har gjort et unævneligt stort stykke arbejde med bl.a ÅP og BOOST.

Fremhævet af Journalisten
Jan Hillers
11.11.18 09:27
Det er svært at kunne have
Det er svært at kunne have respekt for PF nu. Når/hvis de ikke selv kan finde ud af det, håber jeg, der er kræfter i DJ, der kan pålægge LL/bestyrelsen, at offentliggøre hans enerådende tildeling af midler.
Og mon ikke det vil indikere noget om en af årsagerne til hans styrke i PF.
Fremhævet af Journalisten
Øjvind Hesselager
11.11.18 09:56
Kære debattører

Kære debattører

Tak for engagementet.

Jeg vil minde om, at digitale debatter meget nemt løber af sporet, når de næres af spekulationer og motivgranskning. Det skal vi holde os for gode til, også af hensyn til debatreglerne her på sitet.

Dirigenten henviste på generalforsamlingen til Gennemsigtighedsrapport 2017 for Ophavsretsfonden i Dansk Journalistforbund. Den er her:

https://journalistforbundet.dk/sites/default/files/inline-files/Gennemsigtighedsrapport%202017.pdf

Her skriver fondens bestyrelse:

"Gennemsigtighedsrapporten er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik, som beskrevet på side 12-13 i anvendt regnskabspraksis og lov om kollektiv forvaltning af ophavsret. Det er vores opfattelse, at gennemsigtighedsrapporten giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af fondens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017.
Det er endvidere vores opfattelse, at oplysninger i henhold til lov om kollektiv forvaltning af ophavsret indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, oplysningerne omhandler."

Den uafhængige revisor skriver:

"Det er vores opfattelse, at regnskabet for Ophavsretsfonden i Dansk Journalistforbund for 1. januar - 31. december 2017 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med god regnskabsskik,
som beskrevet på side 13-14 i anvendt regnskabspraksis, samt lov om kollektiv forvaltning af ophavsret."

Mvh Øjvind
Fremhævet af Journalisten
Ida Sønderby Rosgaard
11.11.18 10:16
Kære Øjvind. En revisors
Kære Øjvind. En revisors blåstempling af et regnskab er ikke en garanti for, at der ikke er sket urent trav. En revisor forholder sig til det materiale, vedkommende får udleveret. Materiale, som ikke udleveres, kan revisor af gode grunde ikke forholde sig til.

Tak i øvrigt for en væsentlig og oplysende reportage! Og tak for dit indspark!
Fremhævet af Journalisten
Ida Sønderby Rosgaard
11.11.18 10:57
"Ledelsen har endvidere
"Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et regnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser
eller fejl."

Sådan står der på s. 4 i gennemsigtighedsrapporten for 2017 for Ophavsretsfonden i Dansk Journalistforbund.

Den meget vigtige interne kontrol er tilsyneladende ikke foretaget i PF, eftersom det tilsyneladende kun er formanden, der har haft adgang til væsentlige regnskabsdokumenter og -bilag i PF. Og det formentlig gennem en lang årrække ...
Fremhævet af Journalisten
Ida Sønderby Rosgaard
11.11.18 11:06
At formanden for PF samtidig
At formanden for PF samtidig har siddet med i DJ's centrale bestyrelse for Ophavsretsfonden gennem en lang årrække, gør det ikke ligefrem bedre.

Jeg har før gjort DJ opmærksom på det uheldige i, at også formanden for FreelanceGruppen har så mange kasketter - dog uden held.
Fremhævet af Journalisten
Ida Sønderby Rosgaard
11.11.18 12:48
"Risikoen for ikke at opdage
"Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol."

Sådan skriver statsautoriseret revisor Martin Sørensen i den uafhængige revisors revisionspåtegning på s. 5 i gennemsigtighedsrapporten for 2017 for Ophavsretsfonden i Dansk Journalistforbund.

https://journalistforbundet.dk/sites/default/files/inline-files/Gennemsigtighedsrapport%202017.pdf
Fremhævet af Journalisten
Robert Wengler
11.11.18 18:16
Kære Anita Corpas.

Kære Anita Corpas.

Min beslutning om at stoppe i bestyrelsen i PF, har intet at gøre med den nyvalgte bestyrelse. Jeg føler mig mere end velkommen i den nye bestyrelse og ønsker den og PF alt held og lykke.

I den sidste tid har jeg følt at min tillid er blevet misbrugt af visse medlemmer uden for bestyrelsen. Beslutning om at stoppe er ene og alene min egen.

Fortsat god søndag.

:-) Robert Wengler
Fremhævet af Journalisten
Lars Aarø
11.11.18 19:26
Den rapport giver os
Den rapport giver os overhovedet ingen indsigt i forholdene om hvorvidt der er i 2017, uretmæssigt er blevet udbetalt penge til projekter, stik imod reglerne.

Der er ingen gennemsigtighed i det forhold. Og det er det vi efterlyser.
Det blev oplyst på generalforsamlingen af den gf-valgte dirigent Hans Jørgen Dybro fra DJ, at der blev foretaget statsrevision af Pressefotografforbundets regnskab.
Men revisionen er kun for at skabe overblik og dokumentation for at regnskabet stemmer.
Altså om forholdet mellem udgifter og indtægter er i overensstemmelse med regnskabsloven.
Men hvis revisionsfirmaet Ri Statsautoriseret Revisionsaktieselskab ikke har fået forelagt al dokumentation, så kan der være forehold der ikke er blevet behandlet. Der kunne måske være en protokol, som ikke fremstår af regnskabet. Der kunne jo spørges hos revisionsfirmaet.
Bestyrelsen i PF er de ansvarlige for de midler der kommer fra Ophavsretsfonden og bliver udbetalt til projekter mm, som er søgt af medlemmer. Og det kan vise sig at være dybt problematisk for DJ/PF, hvis der er forhold der ikke er i overensstemmelse med reglerne i Ophavsretsfonden. Hvordan vil eksempelvis Copydan reagere på forhold der ikke er i orden ?
Men vi må bede om at få indsigt. Hvem er der givet til? til hvad? hvor meget? hvor mange gange ?


Med venlig hilsen Lars Aarø

Fremhævet af Journalisten
Niels Åge Skovbo
11.11.18 21:09
Kære Øjvind,

Kære Øjvind,
Du har helt ret, der skal ikke være konspirations teorier eller falske påstande.

Det som jeg oplever er naturligvis, at PFs fmd. Lars Lindskov IKKE ville svare på konkrete spørgsmål om netop udbetaling af midler tiltalt 27 PF medlemer to gange på et år.

I det tilfælde at fmd. ikke vil svarer men taler udenom, så giver det naturligvis anledning til debat og frustration. Denne frustration er jo en del af demokratiets ånd og hvis vi ikke på en saglig måde kan diskutere dette på netop vores egen hjemmeside på Journalisten, så ved jeg ikke hvor den debat bør finde sted.

MEN noget helt andet er jo også, at den rapport du henviser til, UDELUKKENDE forholder sig til, om de bevilligede midler er udbetalt til dem der har fået tildelt pengene. Altså om regnskabet passer osv.

Din rapport fortæller intet om om der med uret er udbetalt 2x midler på et år til disse 27 personer, som netop er sagens kernepunkt.

Vi som medlemmer er nidkær om disse penge som vi har i kassen til efterudd. fra Ophavsretsfonden. Det er penge som vi har god brug for, så vi alle kan efteruddanne os og det er fælles midler som vi via regler skal deles om på en fair måde.

Viser det sig, at nogle medlemer tæt på formanden med uret har fået flere midler end hvad der er reglen, så er disse penge taget fra fælleskabets kasse og det er ikke ok.

Derfor bør der være gennemsigtighed i dette her og det er der pt altså ikke og det er blot det som vi påpeger.

Hvis Lars Lindskov viste åbenhed og fremlade beviser for, at alt er gået som reglerne foreskriver, er der jo ingen ko på isen, men når han derimod ikke vil fremvise regnskab mm. så er vi jo mange som synes der er ting der bør undersøges.

Vi skal huske på, at vi er i den journalistiske fag og vi derfor har tradition og pligt til at være vagthunde, også selv om vi skulle undersøge i egne rækker. Jeg tro du er enig heri.

Alt det bedste.

Niels Åge Skovbo
Fremhævet af Journalisten
Øjvind Hesselager
11.11.18 21:43
Kære Niels

Kære Niels

Tak for god tone og sober argumentation.

Selvfølgelig skal man kunne spørge om alt i Journalistens debat. Det er derfor vi har et fagblad til medlemmerne. Blot reglerne overholdes, så jeg ikke skal til at slette indlæg, der fx på et udokumenteret grundlag antyder at andre medlemmer har snydt.

Vi arbejder og tænker journalistisk. Vi spørger. Vi søger dokumentation. Vi dømmer ikke via antydninger eller sammenkædninger, der ikke er relevante.

Jeg skal ikke advokere for andet end substansen.

Mvh

Fremhævet af Journalisten
Jørn Stjerneklar
11.11.18 23:05
Rønnebær er som bekendt sure.
Rønnebær er som bekendt sure. Det er da en underlig debat her...Tre bestyrelsesmedlemmer trak sig, fordi deres kandidat ikke vandt. I mine øjne tåbeligt at sætte sit mandat på spil, hvis man vil have indflydelse. Lars Lindskov vandt med over 30% af stemmerne. Fordi han snyder? Har taget af kassen? Hvis vi skal komme videre bliver vi nød til at holde retorikken lidt nede. Lars Lindskov fik et vink med en tung vognstang om at være mere åben - det er jeg sikker på han vil tage til efterretning.
Fremhævet af Journalisten
Lene Rimestad
12.11.18 07:25
Kan pensionister uden indtægt
Kan pensionister uden indtægt stemme? Problematisk, hvis det kan afgøre et valg. Det er en fagforening, ikke en hyggeklub. Vigtigt med folk, der forstår, hvad der er brug for blandt medlemmerne.
Fremhævet af Journalisten
Finn Arne Hansen
12.11.18 08:07
Jeg er enig med Lene. Også på
Jeg er enig med Lene. Også på delegeretmødet har pensionisterne meget stor magt. Vi er nødt til at neddrosle den magt, de og de studerende (som næsten ingen fagpolitisk erfaring har)har. Det er trods alt de erhvervsaktive, der bærer forbundet, det er dem, der skal genopfylde strejkekassen efter en konflikt, og det er dem, der i det daglige skal leve med følgerne af den politik, der vedtages i diverse fora.
Fremhævet af Journalisten
Kim Agersten
12.11.18 09:10
Lene Rimestad og Finn Arne
Lene Rimestad og Finn Arne Hansen, i mener, at ikke alle skal have stemmeret i en fagforening, men kun dem, der har en vis indkomst kan få lov. Det er en fuldstændig forrykt holdning, og har intet med demokrati at gøre.
Fremhævet af Journalisten
Claus Sjödin
12.11.18 09:14
Alle medlemmer af PF har
Alle medlemmer af PF har stemmeret til oraganisationens generalforsamling.
Pensionerede medlemmer er kontingentfrie jf. Pressefotografforbundets vedtægter §11.

Dog betaler efterlønsmodtagere og pensionerede medlemmer, der arbejder freelance, almindeligt kontingent til PF.
Fremhævet af Journalisten
Finn Arne Hansen
12.11.18 12:30
Kim, der er mange
Kim, der er mange fagforeninger, der kun har stemmeret til de erhvervsaktive på deres kongresser. I DJ har vi to problemer: 1. Et mindretal på 1/3 plus én person kan stoppe ethvert forslag til fornyelse på delegeretmødet. Og det sker ofte. 2. De studerende og de ikke-erhvervsaktive kan stort set beslutte, hvem der ikke skal stemmes ind i hovedbestyrelsen. Eller smides ud. Det synes jeg også er et problem. De studerende er heldigvis selv indstillet på at rette op på misforholdet.
Fremhævet af Journalisten
Kim Agersten
12.11.18 13:06
Finn Arne Hansen. Vi snakker
Finn Arne Hansen. Vi snakker stemmeret til PF s generalforsamling. Det andet kender jeg ikke noget til. Et demokrati kan da aldrig være noget problem. Det du påstår sker, er en del af et demokrati.
Fremhævet af Journalisten
Lene Rimestad
12.11.18 15:48
Så det er et fornuftigt
Så det er et fornuftigt demokrati i en fagforening, hvis ikke-erhvervsaktive pensionister kan beslutte, hvad der er væsentligt i fagforeningens arbejde? Det giver ikke mening. Der er vældigt mange søde pensionister i DJ, men en del af dem har været så længe væk fra arbejdsmarkedet, at de ikke aner, hvad der foregår lige nu. Jeg kunne godt tænke mig at vide, hvor de stemmer i PF kom fra... Holder ikke med nogen her, men synes ikke, at ikke-erhvervsaktive pensionister skal kunne være afgørende i en afstemning. Det er jo ikke Folketingsvalg, det handler om, men en interesseorganisation, der skal varetage en bestemt faggruppes interesser.
Fremhævet af Journalisten
Teddy Gehrke
12.11.18 21:21
Del er en uskik, hvis
Del er en uskik, hvis pensionisterne kan tromme et PF-formandsvalg igennem. Det ville jo svare til, at freelancere, pensionister og studerende kan deltage i OK-urafstemninger i DR, på TV2 og dagbladene. Nej vel?
I en fagforening skal beslutningskompetencen ligge hos dem, der har noget i klemme.
Fremhævet af Journalisten
Niels Åge Skovbo
12.11.18 21:36
Hej Teddy,

Hej Teddy,

Jeg synes du har en pointe. Os der er aktive, vi har så sandelig noget i "klemme" hvad angår både bestyrelse og fmd. Så du har ret når du siger, at det ikke har nogen som helst indflydelse for dem der er gået på efterløn eller er blevet pensioneret.

På den netop overstået GF i PF, var det således en tidl. fmd, der nu er pensionist og op i 70érne , der ubetinget brugte mest taletid af alle deltagere.

Men det er svært at gøre ret meget ved, da de medlem har de stemmeret og indflydelse, også selv om det ikke har påvirkninger af deres fremtiddige liv på pension :-)

Regler er regler, og dem får vi nok aldrig ændret på. Således er demokratiet og det må vi rette os efter.

Dog er dette en meget ømtåligt emne og jeg lover dig for, at de ældre medlemmer, der nu er udenfor aktiv "tjeneste", har endog meget at ville fortælle os "unge" (jeg er 55) om hvad vi bør gøre, og især hvad vi IKKE bør gøre :-)

Alt det bedste
Niels Åge Skovbo
Fremhævet af Journalisten
lars Aarø
13.11.18 06:44
På sporet igen.

På sporet igen.

Det er meget spændende at læse de mange nye indlæg der er et resultat af PF´S generalforsamling i torsdags. Det breder sig i mange retninger og det er sundt at der
bliver luftet meninger og holdninger. Den næste generalforsamling kunne gå hen og blive
yderst interessant.

Men lige nu forholder jeg mig konkret til at vi er flere der har efterlyst gennemsigtighed i PF
Og ønsker svar på om håndteringen af uddeling af ophavsretsmidler er forgået korrekt efter reglerne eller ej. Og jeg håber oprigtigt at tingene er håndteret korrekt. Og er der en enkelt smutter eller to så fred være med det, vi er alle mennesker og laver alle fejl. Men er der tale om et mønster af sammenfaldende overtrædelser af de regler der er udstukket fra ophavsretsfonden, så er det en helt anden sag. Og kunne også blive en yderst alvorlig sag for DJ.

Manglende kommunikation fra Lars Lindskov internt i bestyrelsen var et gennemgående kritikpunkt der blev rettet mod Lars Lindskovs måde at lede PF på. Og der var også hård kritik fra salen med medlemmer der ikke får svar når de skriver til Lars Lindskov med konkrete faglige ting. Det er meget alvorlig kritik af en formand der sidder i et forbund der lever af kommunikation. Måske der mangler efteruddannelse i dette forhold.

Men Lars Lindskov har meldt ud med at vi alle får svar den 22. November og der bliver fremlagt en ny strategi for håndtering af ophavsretsmidler fremadrettet. Men hov. Har det ikke været godt nok tidligere? Jeg kan godt undres over denne udmelding og den gør mig desværre utryg. Og skal vi bare lægge os ned med hænderne over dynen, og ikke pille ved noget som helst eller hvad?

Jeg har meget konkret bedt om at der kan skabes indsigt i hvem der har fået tildelt midler, og hvor meget, til hvad og hvor mange gange. Det burde være ganske enkelt. Jeg undres meget, og er usikker på om jeg er havnet i det rigtige forbund.

Der er ikke meget at klappe af .

Måske forløbet bliver tildelt en omvendt Cavling.

De bedste hilsner fra Lars Aarø.
Fremhævet af Journalisten
Finn Arne Hansen
13.11.18 22:18
Kim, jeg mener, at demokrati
Kim, jeg mener, at demokrati er flertals styre. Når en tredjedel plus én kan blokere alt væsentligt, så er det ikke demokrati
Fremhævet af Journalisten
Kim Agersten
14.11.18 09:54
Finn Arne Hansen, hvis du
Finn Arne Hansen, hvis du mener, der er en afstemningsform i Dansk Journalistforbund, der ikke foregår demokratisk, så synes jeg, du skal rette henvendelse til forbundsformand Lars Werge.
Fremhævet af Journalisten
Finn Arne Hansen
14.11.18 12:03
Kim, det er noget, vi har
Kim, det er noget, vi har delegeretmødet til. Men okay, jeg kan forstå, at I pressefotografer gerne vil have denne tråd for jer selv. Det er i orden, jeg kunne bare ikke lade være med at reagere på Lenes kommentar. God dag.
Fremhævet af Journalisten
Denne artikel er lukket for kommentarer.
data_usage

SENESTE NYT

chevron_left
chevron_right
keyboard_arrow_up
Tilbage til toppen