Kampvalg i PF: Hvad siger baglandet?

For første gang i 18 år udfordres pressefotografernes formand, Lars Lindskov, på sin formandspost. Udfordreren er Johnny Frederiksen. Hvad siger bestyrelsen til det kommende valg? (Opdateret 26-09 kl. 11.11 med bestyrelsesmedlem Cæciliie Philipa Vibe Pedersen)

I torsdags meddelte bestyrelsesmedlem Johnny Frederiksen, at han til november går efter den formandspost, der nu tilhører Lars Lindskov. Og i går bragte Journalisten en artikel, hvor Johnny Frederiksen forklarer, hvorfor han melder sig ind i kampen om posten.

Han siger blandt andet, at det er problematisk, at en formand i Pressefotografforbundet også sidder i Dansk Journalistforbunds hovedbestyrelse. 

”Der skal ikke være forvirring om, hvilken kasket man har på,” sagde han.

Derudover sagde han, at for mange af Pressefotografforbundets penge er adresseret til formanden. 

”I stedet for at være en enerådig formand, der putter pengene ned i egen lomme, vil jeg sørge for, at folkene i bestyrelsen i PF deles om arbejdet og derfor deles om honoraret,” sagde Johnny Frederiksen.

Hvad siger de nuværende medlemmer af Pressefotografforbundets bestyrelse om de to formandskandidater, der skal vælges af generalforsamlingen? 

Joachim Adrian, bestyrelsesmedlem

Joachim Adrian. Foto: Joachim Adrian

Tror du, du vil stemme på Lars Lindskov eller Johnny Frederiksen?

Der er fordele og ulemper ved begge, og jeg skal lige lytte til dem nu og høre, hvad de siger, inden jeg kan beslutte mig.

Er det et problem, at en PF-formand også er en del af DJ’s hovedbestyrelse?

Nej, tværtimod. Det er en fordel, at man engagerer sig og deltager i forskellige demokratiske organisationer og organer og gør sin indflydelse gældende på demokratisk vis.

Hvert menneske har selvfølgelig en vis mængde tid til rådighed, så der er risiko for, at man underprioriterer noget i forhold til noget andet. Men sådan er det også i mange andre aspekter af livet – kan man både lide at stå på ski og løbe lange ture? Jeg kan ikke afgøre, om hovedbestyrelsen i DJ og formandskab i PF så lige er de to ting, man ikke kan gøre samtidig i sit liv.

PF og DJ er jo flettet ind i hinanden alligevel. Og det, vi repræsenterer og arbejder for, går jo i mange tilfælde hånd i hånd. Selvfølgelig kan vi i nogle sager være modspillere, men i andre tilfælde er vi medspillere.

Skal formandshonoraret i stedet være et bestyrelseshonorar – og altså fordeles blandt bestyrelsesmedlemmerne og bruges til frikøb og kompensation, når bestyrelsesmedlemmer udfører arbejde for Pressefotografforbundet?

Det afhænger af, hvilken type formand man har. Det giver mening, at honoraret har fulgt Lars Lindskov, fordi han har lagt så stort et arbejde i formandskabet. Hvis man som Johnny Frederiksen vælger ikke at have et så stort ansvar og i stedet deler det ud blandt flere – er det jo naturligt nok, at man også deler honoraret.

Der ligger enormt meget frivilligt arbejde i det at være bestyrelsesmedlem – og formand for den sags skyld – som ikke er hverken lønnet eller dækket af tabt arbejdsfortjeneste. Men der har altså også været muligheder for at få dækket nogle arbejdsopgaver – det er dog rigtigt, at vi ikke for alvor har benyttet os af, hvad vi kan bruge en frikøbspulje til.

Er det vigtigt, at en PF-formand har job i branchen ved siden af sit arbejde som formand?

Det er ikke afgørende, at man absolut skal fortsætte i sit job ved siden af at være formand. Jeg synes også, det ville være fint, hvis en arbejdsløs fik jobbet og på den måde kunne kæmpe for vilkårene i et fag, det kan være svært at finde fodfæste i.

Det handler om at vælge en formand, man har tillid til. Det handler ikke om, at man skal tjene x antal kroner på sit fag ved siden af eller skal kunne bevise, man er aktiv fotograf.

Man kan være dybt engagereret i fotografiet og have føling med faget, uden nødvendigvis selv at være udøvende fotograf.

Hilser du et kampvalg om formandsposten velkommen?

Ja, det er sundt i en hvilken som helst demokratisk organisation. De, der gerne vil vælges, må argumentere for, hvilken retning de vil gå, og det giver en god diskussion blandt medlemmerne. Derfor sker der jo også noget helt andet i år, end der plejer at gøre op til generalforsamlingerne. Vi begynder at diskutere, hvad der sker med faget, og hvilken retning vi skal gå. Det er en sund mekanisme, og derfor har det måske også været lidt usundt, at vi i så mange år ikke har haft et valg, hvor formanden har måttet overveje, hvad man vil med posten.

Cæciliie Philipa Vibe Pedersen, bestyrelsesmedlem (har svaret på mail)

Cæciliie Philipa Vibe Pedersen. Foto: Cæciliie Philipa Vibe Pedersen

Tror du, du vil stemme på Lars Lindskov eller Johnny Frederiksen?

Min stemme går til Johnny. Johnny er stærk på sin fagpolitiske viden, blandt andet gennem sit daglige arbejde. Han er klar i sin kommunikation, og så er han handlekraftig. Det er værdier, jeg ser som nødvendige kerneværdier i en formand.

Er det et problem, at PF’s formand også sidder i DJ’s hovedbestyrelse? 

Sidder man i begge bestyrelser skal man være ekstra skarp på sin rollefordeling, og det kan man i teorien godt være. Der der kan opstå et problem, hvis begges interesser skal varetages, og de er modstridende. Der ønsker jeg personligt en formand, som, jeg er sikker på, sætter PFs medlemmer først. Jeg ser allerhelst at flere poster i bestyrelserne bliver besat af PFs medlemmer, så vi får en bredere stemme og en større faglig diversitet i bestyrelserne.

Skal formandshonoraret i stedet være et bestyrelseshonorar – og altså fordeles blandt bestyrelsesmedlemmerne og bruges til frikøb og kompensation, når bestyrelsesmedlemmer udfører arbejde for Pressefotografforbundet?

Selve kernen i bestyrelsesarbejde er frivilligt arbejde, og derfor kan der kun forventes en begrænset mængde arbejde fra et medlem. Går et medlems arbejde derudover, ser jeg det kun fair, at det kompenseres. Ligeledes som det er fair, at formanden får et honorar for det arbejde, der udføres.

Er det vigtigt, at en PF-formand arbejder i branchen ved siden af sit arbejde som formand?

Det er selvfølgelig ikke en tvungen nødvendighed at have arbejde ved siden af, men jeg ser det som en styrke at have en formand, der har fingeren på pulsen ift. arbejdsmarkedet.

Hilser du et kampvalg om formandsposten velkommen?

Ja, det gør jeg, for jeg hilser altid en debat velkommen. Jeg har siddet i bestyrelsen over flere år, og jeg synes, der er sket store forandringer i branchen i den tid, jeg har været med. Forandringer, der tvinger PF til at videreudvikle sig selv for at sikre, at medlemmerne står stærkest muligt i fremtiden. Derfor er det naturligt, at denne videreudvikling også inkluderer formandsposten i PF.

Lars Horn, suppleant

Lars Horn. Foto: David Guttenfleder

Tror du, du vil stemme på Lars Lindskov eller Johnny Frederiksen?

Min stemme ligger klart hos Lars Lindskov. Det er vigtigt, at vi har en formand, som kender det politiske spil i forbundet, og det gør Lars Lindskov. Han har været rigtig god til at manøvrere rundt i det her spil i rigtig mange år. Han sidder i hovedbestyrelsen og har en enorm insider-viden. Der er mange ting, der er gået igennem til PF’s fordel, fordi han har siddet i hovedbestyrelsen og har haft tæt kontakt til resten af ledelsen i DJ.

Er det et problem, at en PF-formand også er en del af DJ’s hovedbestyrelse?

Nej, bestemt ikke. Det er en fordel for PF, at vi har en, der sidder så tæt på det sted, hvor de store beslutninger i DJ træffes. Ulempen er selvfølgelig, at man så også har en formand, der skal bruge enormt meget tid i DJ’s hovedbestyrelse, men fordelene er større end ulemperne. 

Skal formandshonoraret i stedet være et bestyrelseshonorar – og altså fordeles blandt bestyrelsesmedlemmerne og bruges til frikøb og kompensation, når bestyrelsesmedlemmer udfører arbejde for Pressefotografforbundet?

Jeg synes, formanden skal have et eller andet honorar. Men det er vigtigt, at de bestyrelsesmedlemmer, der laver et stort stykke arbejde, skal have noget for det. Men vi skal også huske, at det primært skal være frivilligt arbejde, vi laver som bestyrelsesmedlemmer. 

Jeg laver meget arbejde, som jeg ikke får noget for. Jeg har jo selv valgt, at jeg vil være med for min egen interesses skyld. Men når man er med til store ting, som for eksempel Årets Pressefoto, er det fair at få lidt kompensation. Det skal bare aldrig være for pengenes skyld.

Indtil nu synes jeg fint, vi har kunnet snakke os frem til, om man skal have nogle penge udbetalt, hvis man har lavet et stykke arbejde.

Er det vigtigt, at en PF-formand har job i branchen ved siden af sit arbejde som formand?

Ja. Og Lars har jo også stadig noget freelancearbejde ved siden af. Derudover er han er god til at deltage i arrangementer, der vedrører PF – og på den måde bevare berøringen med branchen. Og Johnny har jo også arbejde ved siden af. De er begge to rigtig dygtige til at bevare følingen med, hvor medlemmerne er.

Jeg mener, det ville blive det bedste PF, hvis Lars var formand, og Johnny var en rigtig stærk næstformand. Som næstformand skal man være fremme i skoene, og det har Johnny været som bestyrelsesmedlem. Men han er endnu ikke klar til at være formand. 

Hilser du et kampvalg om formandsposten velkommen? 

Jeg synes, valget kommer på et upassende tidspunkt. Jeg havde hellere set, at Lars Lindskov og Johnny Frederiksen i fællesskab havde taget en beslutning om, at Johnny blev en stærk næstformand i en årrække og derfor kunne køres i stilling som en stærk formand. Det er ikke bare sådan lige at overtage rollen som formand.

Flemming Hansen, nuværende næstformand

Flemming Hansen. Foto: Henrik Ole Jensen

Tror du, du vil stemme på Lars Lindskov eller Johnny Frederiksen? 

Jeg bakker 100 procent op om Johnny Frederiksen som formand. Jeg har også været sparringspartner i processen om hans tanker om at stille op mod Lars Lindskov. Hvis Johnny Frederiksen ikke bliver valgt, træder jeg helt ud af bestyrelsen, for Johnny og jeg har jo i noget tid forsøgt at få mere fart over PF’s arbejde og synes, det har været svært at trænge igennem. Jeg har ikke lyst til at fortsætte under Lars Lindskov.

Er det et problem, at en PF-formand også er en del af DJ’s hovedbestyrelse?

Det behøver det ikke at være. Det er klart, at man kan komme i en interessekonflikt, fordi man som hovedbestyrelsesmedlem er valgt til delegeretmøde og derfor skal tage hensyn til hele DJ. Derfor kan der selvfølgelig komme en situation, hvor man måske har mest lyst til at tage hensyn til de medlemmer, man er formand for i PF – men samtidig skal tænke over helheden i DJ. Men det kan også give en indsigt, som man kan bruge i arbejdet i PF.

Skal formandshonoraret i stedet være et bestyrelseshonorar – og altså fordeles blandt bestyrelsesmedlemmerne og bruges til frikøb og kompensation, når bestyrelsesmedlemmer udfører arbejde for Pressefotografforbundet?

Ja. Det har været en kongstanke hos mig længe, at vi burde kunne frigive noget af formandshonoraret. Der er store arbejdsopgaver, som man ikke kan forvente, at folk vil kunne lave uden kompensation.

Vi skal have anden struktur, hvor vi har flere midler til at kompensere for medlemmers arbejde. Og det kan både være bestyrelsesmedlemmer og medlemmer af PF, der ikke sidder i bestyrelsen, hvis de har de rette kompetencer.

Det er selvfølgelig fint at afsætte penge på budgettet, som Lars Lindskov har gjort, men indtil nu har det været lidt tilfældigt, hvem der har fået hvad og hvornår og til hvad. 

Der skal være klare retningslinjer og en mere fast holdning til, hvad pengene skal gives til.

Er det vigtigt, at en PF-formand har job i branchen ved siden af sit arbejde som formand?

Det vigtige er, at man ikke er tvunget til at tage valget om at være fuldtidspolitiker eller fotograf. Sådan har det været de seneste år. Det betyder, at det er utroligt svært at komme tilbage til branchen, hvis man ikke bliver genvalgt. Den præmis er skidt, for så har man en anden grund til at blive genvalgt. Nemlig det økonomiske aspekt.

Hilser du et kampvalg om formandsposten velkommen?

Ja. Det er altid godt med valg fremfor kåringer. Nu har vi kåret Lars i 18 år. Så det er fint nok, at nogen vil udfordre ham på posten.

Niels Meilvang, bestyrelsesmedlem

Niels Meilvang. Foto: Niels Meilvang

Tror du, du vil stemme på Lars Lindskov eller Johnny Frederiksen?

Jeg arbejder ikke for en formand, jeg arbejder for medlemmerne. Dermed ikke sagt, at jeg ikke vil stemme på en af dem, men det har jeg ikke gjort op med mig selv endnu.

Er det et problem, at en PF-formand også er en del af DJ’s hovedbestyrelse?

Det behøver det ikke være. Umiddelbart bør det være en fordel med en formand, der også sidder i hovedbestyrelsen, der kender til vores verden og kan repræsentere os, eftersom vi kun har 800 medlemmer. Jeg kan ikke vurdere konkret, om det har været en fordel med Lars Lindskov.

Skal formandshonoraret i stedet være et bestyrelseshonorar – og altså fordeles blandt bestyrelsesmedlemmerne og bruges til frikøb og kompensation, når bestyrelsesmedlemmer udfører arbejde for Pressefotografforbundet?

Det er en charmerende tanke. Men det lyder også en smule bøvlet og bureaukratisk at skulle vurdere hver enkelts indsats og afgøre, hvor mange penge arbejdet er værd. Vi skal ikke være professionelle på den måde og sidde der på grund af et honorar. Jeg tror, det er vigtigere at sidde der på grund af interesse.

I forvejen er det jo også muligt at købe folk fri. Til samtlige bestyrelsesmøder kompenserer vi jo enten folks arbejdsgivere eller dem selv, hvis de er freelancere, for at møde op. Og op til Årets Pressefoto har vi også købt bestyrelsesmedlemmer fri til ekstraordinært arbejde.

Er det vigtigt, at en PF-formand har job i branchen ved siden af sit arbejde som formand?

Nej. Det er vigtigt, at det er en, der har arbejdet som fotograf og derfor forstår den verden. Men jeg kan ikke se det fede i, at man skulle gøre det samtidig med at være formand. Hvis en formand arbejder som fotograf i Jylland, ved han jo alligevel ikke noget om, hvordan det foregår på Sjælland. Og hvis det er en, der er ansat på deltid, ved han intet om, hvad det vil sige at være freelancer.

Bare fordi man arbejder som fotograf ved siden af, er der en masse problemer i faget, man ikke kender fra sig selv.

Hilser du et kampvalg om formandsposten velkommen?

Ja. Der er vel ikke nogen, der kan forsvare ikke at gøre det.

Angelina Owino, suppleant

Angelina Owino. Foto: Allan Skou Sørensen

Tror du, du vil stemme på Lars Lindskov eller Johnny Frederiksen?

Jeg er meget i tvivl. For mig er der ikke en, der står super stærkt i forhold til den anden. Jeg ville elske, at der var en tredje, der stillede op. For eksempel en kvinde.

Hvis Johnny Frederiksen bliver valgt, er det indlysende, at der kommer nye boller på suppen, for han har nogle andre ambitioner. Men jeg håber også, at Lars Lindskov vil tage nogle af de ting og idéer til sig, hvis han fortsætter. På den måde er det virkelig godt, at der bliver rusket lidt op i tingene med et valg.

Er det et problem, at en PF-formand også er en del af DJ’s hovedbestyrelse?

Der kender jeg ikke den faglige struktur godt nok. Jeg kan ikke gennemskue, hvorfor det skulle være et problem.

Skal formandshonoraret i stedet være et bestyrelseshonorar – og altså fordeles blandt bestyrelsesmedlemmerne og bruges til frikøb og kompensation, når bestyrelsesmedlemmer udfører arbejde for Pressefotografforbundet?

Jeg ved ikke, hvor meget arbejde der ligger i at være formand. Derfor kan jeg ikke vurdere, om pengene bør fordeles anderledes.

Men det har jo i forvejen været sådan, at hvis man bruger hele dage på noget – for eksempel Årets Pressefoto – skal man have kompensation for ens arbejde. Og det har fungeret fint.

Er det vigtigt, at en PF-formand har job i branchen ved siden af sit arbejde som formand?

Det er ikke så vigtigt. Men jeg tror, det kunne være en fordel med en formand, der for nylig har været aktiv freelancefotograf. En af branchens største problemer er, at priserne på vores arbejde trykkes ned. En formand, der for nylig har været aktiv freelancefotograf, kunne måske have et større engagement til at kæmpe den sag.

Hilser du et kampvalg om formandsposten velkommen?

Selvfølgelig gør jeg det, så længe det bliver holdt i en ordentlig tone.

Finn Frandsen, suppleant (har svaret på mail)

Finn Frandsen. Foto: Finn Frandsen

Tror du, du vil stemme på Lars Lindskov eller Johnny Frederiksen? 

Jeg har kendt Lars Lindskov i 40 år og har i flere omgange arbejdet sammen med ham i faglige sammenhænge. Jeg synes, jeg har en god fornemmelse for, hvordan han varetager sit formandskab. Jeg har ingen problemer med, at han fortsætter som formand.,

Er det et problem eller en fordel, at PF’s formand også sidder i DJ’s hovedbestyrelse? 

Jeg syntes absolut, det er en fordel, at PF-formanden sidder i hovedbestyrelsen. At sidde med ved bordet giver, alt andet lige, mere indflydelse. Jeg har ikke opfattet eller hørt om, at der har været loyalitetsproblemer i den periode, hvor PF-formanden har siddet i hovedbestyrelsen.

Skal formandshonoraret i stedet være et bestyrelseshonorar – og altså fordeles blandt bestyrelsesmedlemmerne og bruges til frikøb og kompensation, når bestyrelsesmedlemmer udfører arbejde for Pressefotografforbundet?

Jeg er sådan set ligeglad med, hvad man kalder den økonomiske kompensation for fagligt arbejde.

Formanden skal have et honorar, der afspejler hans indsats. Jeg synes, det vil være rimeligt,  hvis alle, der udfører et arbejde pålagt af bestyrelsen, bliver honoreret.

Er det vigtigt, at en PF-formand har job i branchen ved siden af sit arbejde som formand?

Det er vigtigt, at formanden evner at sætte sig ind i medlemmernes mange forskellige funktioner og arbejdssituationer. Hvorvidt han selv, i større eller mindre grad, er aktiv fotograferende, mener jeg ikke er afgørende.

Hilser du et kampvalg om formandsposten velkommen?

Det er et rigtig godt demokratisk princip , at folk, der har lyst til at stille op, gør det og får mulighed for at lade sig vælge. Et kampvalg kan ofte være med til at skabe en vigtig debat, der får nye idéer på banen, hvilket altid er gavnligt. 

Journalisten har også rettet henvendelse til Sisse Stroyer og Robert Wengler. De har skrevet, at de ikke har kommentarer.

Opdatereret 26-09 kl. 11.11 med svar fra bestyrelsesmedlem Cæciliie Philipa Vibe Pedersen

1 Kommentar

morten juhl
27. SEPTEMBER 2018
Hvis ikke Johnny Frederiksen
Hvis ikke Johnny Frederiksen kan se fordelen ved at PF´s formand også sidder i Dansk Journalist Forbunds Hovedbestyrelse, burde det i sig selv være soleklart, at man ikke skal stemme på Frederiksen.

Med faglig hilsen morten juhl