Werge versus Gardel: Chef-medlemmerne skal ud af DJ

Et forslag til en lovændring i DJ’s vedtægter skiller formandskandidaterne ad. Begge ønsker chef-medlemmerne ude af forbundet, men Uffe Gardel stemmer imod forslaget, fordi det åbner for, at medlemmer kan ansætte midlertidigt. Lars Werge bakker forslaget op  

Der er kampvalg om formandsposten i Dansk Journalistforbund (DJ), og frem til valget på delegeretmødet den 28. og 29. april sætter Journalisten fokus på de to kandidater.

Lars Werge og Uffe Gardel svarer hver dag på spørgsmål om et fagpolitisk omstridt emne.

Ottende – og sidste – spørgerunde handler om et forslag til en lovændring i DJ’s vedtægter, som skal til afstemning på delegeretmøde. Forslaget går blandt andet på, at der skal indføres en præcisering i en formulering, så det tydeligere fremgår, at chefer, der hyrer og fyrer andre DJ-medlemmer, ikke kan være medlemmer af DJ.

Nuværende formulering lyder:

"Ret til medlemskab tilkommer ikke ansøgere, som indtager egentlige journalistiske chefstillinger, og ophører, hvis et medlem overgår til en sådan stilling.”

Forslaget til en ny formulering lyder:

”Ret til medlemskab tilkommer ikke ansøgere, som indtager egentlige chefstillinger med ret til at fastansætte og afskedige medarbejdere inden for DJ’s organisationsområde, og ophører, hvis et medlem overgår til en sådan stilling. ”

Samtidig lægger forslaget op til, at det skal være muligt for DJ-medlemmer at ansætte andre DJ-medlemmer i en tidsbegrænset periode.

Uffe Gardel og Lars Werge er enige om, at chefer, der kan hyre og fyre, ikke kan være medlemmer.

Uffe Gardel kan dog ikke stemme for forslaget i sin nuværende form:

»Det her forslag duer ikke i sin nuværende form. Hvis man vedtager det, vil det blive legalt at ansætte tidsbegrænset i hele forbundet.«

Lars Werge, der er medstiller af forslaget, er tilfreds med det, men opfordrer freelancerne til at indgå samarbejdsaftaler, hvor det er muligt.

»Fordi det er en tidsafgrænset periode, vil vi gerne imødekomme freelancernes behov. Men vi opfordrer også til, at man generelt – og især hvis der er tale om en længerevarende periode – indgår en samarbejdsaftale i stedet,« siger han.

Lars Werge lægger ud med at svare på dagens spørgsmål.

Lars Werge: Det er en tilpasning til virkeligheden

Er du tilhænger af forslaget?

»Ja, det er jeg. Det er tanken med den nuværende formulering, at chefer skal forstås som nogle, der kan hyre og fyre. Men siden er der kommet en masse nye typer af chefer og mellemledere til, som ikke har bemyndigelse til at hyre og fyre. Derfor er der behov for en præcisering. Det er er tilpasning til den virkelighed, der er nu. Der er store arbejdsplader, som har fået mange nye chefer, som ikke hverken ansætter eller afskediger, og med den nye formulering signalerer vi, at de stadig kan være i DJ.«

Journalistens research har både tidligere og helt aktuelt vist, at DJ i dag har medlemmer, der kan ansætte og afskedige andre DJ-medlemmer. Hvordan skal DJ, hvis forslaget vedtages, håndtere de medlemmer, som allerede i dag kan ansætte og afskedige DJ-medlemmer?

»Det her er både et signal til medlemmerne og til cheferne om, at hvis du har muligheden for at hyre og fyre, så kan du ikke være medlem af DJ. Jeg tror, at der er nogle chefer, der automatisk melder sig ud, når de bliver opmærksomme på, hvordan reglerne er. Vi sidder ikke i hovedbestyrelsen og gennemgår listen med medlemmer. Det er et spørgsmål, vi behandler i hovedbestyrelsen, hvis vi bliver opmærksomme på, at der er medlemmer, der er chefer. Men jeg kan ikke huske, at det har været bragt op i min tid. For mig er det et udtryk for, at reglerne fungerer.«

Så DJ skal ikke undersøge, hvor mange det drejer sig om?

»Det har I jo gjort for os på Journalisten. Nej, det står ikke højt på min prioriteringsliste. Der eksisterer allerede en regulerende faktor, hvor man har mulighed for at indbringe sagen for hovedbestyrelsen, hvis man opdager, at der er nogle, der ikke bør være medlemmer.«

Forslaget åbner samtidig for, at medlemmer kan ansætte andre medlemmer i en tidsbegrænset periode. Hvad mener du om det?

»Den del retter sig meget mod vores freelancemedlemmer, som kan have meget skiftende arbejdsforløb. At man for det meste kun har arbejde nok til sig selv, men man kan få en stor ordre, hvor man kan have brug for hjælp i en periode. Fordi det er en tidsafgrænset periode, vil vi gerne imødekomme freelancernes behov. Men vi opfordrer også til, at man generelt – og især hvis der er tale om en længerevarende periode – indgår en samarbejdsaftale i stedet.«

Her er tale om en lempelse i forhold til før – hvorfor er der brug for det?

»Det er en arbejdsgruppe, som kom med forslaget. Når man skal lave et forslag til en vedtægtsændring, ser man på hele området. Vi har derfor kigget på hele pakken og er gået rundt om problemstillingen for at se, om der var behov for andre tilpasninger. Vi vil gerne imødekomme freelancerne på det her område.«

Uffe Gardel: Forslaget undergraver forbundet

Er du tilhænger af forslaget?

»Det her forslag duer ikke i sin nuværende form. Hvis man vedtager det, vil det blive legalt at ansætte tidsbegrænset i hele forbundet. I store dele af vores branche er der steder, hvor der stort set kun er projektansatte – skal deres chefer nu også kunne blive medlemmer af forbundet? Det duer ikke, og det er ikke helt gennemtænkt. DJ er et fagforbund, som varetager interesser over for cheferne, og det skal vi fortsat være. Jeg anerkender, at der er et problem med freelancere, som skal hyre andre freelancere til et bestemt projekt, og at vi skal finde en løsning på det, og jeg anerkender også, at man har forsøgt at komme freelancerne i møde med forslaget.«

Hvordan skal forslaget så se ud, hvis det skal tage højde for de her udfordringer?

»Det er jeg ikke færdig med at tænke over, og jeg mener, vi bør tage diskussionen. Jeg er sikker på, at man ikke helt har overvejet, hvilke konsekvenser det vil have for forbundet, da man fremsatte forslaget. Det vil betyde, at det bliver lovligt for os at ansætte chefer, og det undergraver jo hele forbundet. Det er svært for mig, for jeg er enig i, at der skal gøres noget, men vi er nødt til at se på forslaget igen.«

Skal det simpelthen udpensles, hvem der skal have lov til at ansætte tidsbegrænset?

»Det kan måske være en løsning. Man skal gøre noget for at afgrænse, hvem man mener. Men det er jeg ikke færdig med at overveje, og jeg vil også meget gerne høre freelancerne og andre, hvad de mener. Og så vil jeg se på, om der kommer ændringsforslag, så vi kan finde en god løsning.«

Mener du, at der skal være strammere regler for chefer, så det heller ikke skal være muligt at være medlem som mellemleder?

»Nej, der er en grænse mellem at være chef og ikke at være chef. Du bliver ikke smidt ud, fordi du får en chefstilling, hvor du ikke kan hyre og fyre – så hører du fortsat hjemme hos os. Jeg vil til enhver tid støtte, at mellemledere fortsat kan være medlemmer.«

Journalistens research har både tidligere og helt aktuelt vist, at DJ i dag har medlemmer, der kan ansætte og afskedige andre DJ-medlemmer. Hvordan skal DJ, hvis forslaget vedtages, håndtere de medlemmer, som allerede i dag kan ansætte og afskedige DJ-medlemmer?

»Det kan jeg ikke forstå er tilfældet, for det er i strid med forbundets love. Men der skal selvfølgelig være en konsekvens. De skal ud, for det er ikke tilladt at være medlem, hvis du er chef. Men vi kan ikke gå og holde øje med hvert enkelt medlem.«

Så DJ skal ikke undersøge, hvor mange det drejer sig om?

»Det tror jeg ikke, der er nogen grund til. Jeg kan ikke forestille mig, at det er ret mange. Hvis der opstår et konkret problem eller en strid mellem to medlemmer, hvor vi finder ud af, at den ene er chef og ikke kan være medlem, så annullerer vi selvfølgelig medlemskabet. Det er ikke noget, vi skal bruge kræfter på at rydde op i.«

0 Kommentarer