Generalforsamling i Kreds Fyn: Kaffe, kampvalg og ”Kæphest”

Kreds Fyns årlige generalforsamling bød på kampvalg til bestyrelsesposterne, et nyt logo til kredsen og en pris

43 medlemmer og en enkelt hund.

Så mange var søndag formiddag mødt op til den årlige generalforsamling i Kreds Fyn i Odense.

Efter velkomstbrunch bød formand Kir Klysner velkommen.

I sin beretning fortalte hun blandt andet, at kredsbestyrelsen ønsker at sætte flere penge af til arrangementer i 2016.

»Det. vi prioriterer højest. er vores arrangementer, hvor alle medlemmer kan mødes, herunder den årlige studietur og vores sommermøde med de fynske tillidsmænd,« lød det fra Kir Klysner.

»Arrangementer skal have bund i faglighed og gøre medlemmerne klogere, og der skal være tid til at networke,« lød det videre.

Formanden fortalte også om det arbejdsprogram, som blev udarbejdet på bestyrelsesseminaret i september 2015.

»Vores opgave er at skabe fagligt og socialt samvær, præge debatten i forbundet og være bindeled mellem medlem og forbund,« sagde Kir Klysner.

Kampvalg

Efter kaffe og kage var det blevet tid til dagens dramatiske indslag – kampvalg. Fire skulle vælges til bestyrelsesposterne, men fem stillede op.

Bodil Reimers, Silja Smith, Jakob Risbro og Peter Ammitzbøll blev valgt til bestyrelsen.

Claus Christoffersen, som var den femte, der stillede op, vandt til gengæld kampvalget til suppleantposterne sammen med Teit Rasmussen.

Fynsk Kæphest til københavneralarmen og nyt logo

Traditionen tro sluttede generalforsamlingen af med uddelingen af den fynske hæderspris ”Kæphesten”.

Prisen gik i år til P4 Fyens ”københavneralarm”. Det kan du læse mere om her.

Kir Klysner kunne desuden præsentere Kreds Fyns nye logo.

»Som det er for så mange andre foreninger og virksomheder, så er det også vigtigt for os, at vores medlemmer hurtigt kan afkode, at noget kommer fra DJ Kreds Fyn,« sagde Kir Klysner.

Hun sluttede sin beretning af således:

»Jeg tror, at 2016 kommer til at gå lige så stærkt som 2015, men det er, fordi vi er i godt selskab.«

 

0 Kommentarer