Tillidsrepræsentant rasende efter sexismesag på Ekstra Bladet: ”Jeg er blevet løjet lige op i ansigtet” 

Per Mathiessen retter en voldsom kritik mod ledelsen i Ekstra Bladet efter sexismesag. ”Ekstra Bladets øverste har talt usandt over for mig og alle medarbejdere.” Poul Madsen afviser klart at have løjet 

”Ekstra Bladets øverste ledelse har talt usandt over for mig og alle medarbejdere, hvis det, Thomas Stokholm siger, er bare nogenlunde korrekt.”

Sådan lyder den harmdirrende kritik fra tillidsrepræsentant Per Mathiessen på Ekstra Bladet, efter at tidligere kreativ chef på avisen Thomas Stokholm i en artikel på Journalisten har fortalt, at han siden 2017 har kendt til en sexismesag om en ledende medarbejder på Ekstra Bladet. En sag, Thomas Stokholm ikke selv valgte at reagere på.

”Det sker i 2017, mens jeg stadig er der. Og jeg gør ikke noget. Jeg kigger den anden vej,” siger han i artiklen til Journalisten.

Den ledende medarbejder blev afskediget på Ekstra Bladet i 2019. Ifølge Journalistens oplysninger skete det efter en omfattende sag om blandt andet sexisme.

Den oplysning vækker Per Mathiessens vrede.

”Jeg har gentagne gange spurgt, om sagen har noget med MeToo at gøre. Når jeg som tillidsrepræsentant gerne vil vide det, er det for at kunne håndtere den slags sager bedst muligt. Men jeg er blevet løjet lige op i ansigtet på det ene fortrolige møde efter det andet af Ekstra Bladets ledelse,” siger han.

En ”bombe” 

Per Mathiessen blev tillidsrepræsentant på Ekstra Bladet i november 2018. Det var, efter at Thomas Stokholm hørte om sagen, som avisens ansv. chefredaktør, Poul Madsen, dengang også var blevet gjort opmærksom på.

Ansv. chefredaktør på Ekstra Bladet Poul Madsen har over for Journalisten afvist at gå ind i enkeltsager.

For Per Mathiessen kom afskedigelsen af den ledende medarbejder som en ”bombe”.

”Men jeg anede ikke, hvad det drejede sig om. Den officielle forklaring var uenighed om ledelsesstilen. Efterfølgende piblede der rygter frem. Jeg anede ikke, om der var hold i dem. Det er derfor, jeg har spurgt ledelsen: Er det det, vi kalder en MeToo-sag? Det var det ikke, fik jeg at vide.”

I 2017 var Anders Stoffer, der er hovedbestyrelsesmedlem i Dansk Journalistforbund, tillidsrepræsentant på Ekstra Bladet. Han hørte ikke om sagen dengang.

”Og da sagen kommer frem i 2019, er jeg ikke længere tillidsmand. Så jeg kender overhovedet ikke detaljerne i sagen,” siger Anders Stoffer.

Uffe Ring-Petersen er tillidsrepræsentant for HK-ansatte på Ekstra Bladet. Det har han været i 24 år. Han siger til Journalisten, at han heller ikke er blevet gjort opmærksom på sagen.

”Jeg har aldrig fået en henvendelse om det fra ledelsen. Jeg har heller ikke fået en henvendelse om det fra et af mine medlemmer,” siger han.

Hvad tænker du om, at du som tillidsrepræsentant ikke er blevet inddraget i sagen af ledelsen?

”Det burde vi blive. Ledelsen burde sige: ”Uffe, kom indenfor, vi har en alvorlig sag her.”

Kritiserer ledelse for nøl

Ifølge Thomas Stokholm går der to år, fra Ekstra Bladets ledelse får kendskab til sagen, til den har en konsekvens.

”Fra det øjeblik, jeg hører om det i 2017, til det reelt stopper, der har han haft to år uden sanktioner. Og hvor han har haft mulighed for at fortsætte, selv om det har været forelagt for både ledelsen og for direktionen,” siger Thomas Stokholm til Journalisten.

Uffe Ring-Petersen er meget kritisk over for, at Ekstra Bladets ledelse ifølge Thomas Stokholm har nølet med at gøre noget ved sexismesagen.

”Det er for langsommeligt,” siger Uffe Ring-Petersen.

”Det skal der reageres meget hurtigere på. Det er ikke godt nok.”

Per Mathiesen er også meget kritisk over for Ekstra Bladets ledelse, hvis den har brugt to år på at gøre noget ved sagen.

”Hvis det er rigtigt, at det har stået på i så lang tid – og det har jeg kun fra Stokholms forklaring – så tegner sagen isoleret set et billede af, at man ikke har håndteret det godt.”

Fik henvendelse efter MeToo 

Anders Stoffer har som tillidsrepræsentant tidligere hørt fra en anden medarbejder på Ekstra Bladet, der er blevet krænket.

”I forbindelse med MeToo-bølgen fik jeg en henvendelse fra en kollega, der betroede sig til mig. Det var en henvendelse, hvor jeg svor, at jeg ikke ville gå videre med sagen. Det er det dilemma, jeg kan stå i som tillidsrepræsentant. At jeg ikke kan gå videre med en konkret sag,” siger han.

”Det, jeg og de andre tillidsfolk gjorde efter det, var at løfte det generelt op på direktionsniveau. Der fik vi strammet reglerne og retningslinjerne for chikane i hele JP/Politikens Hus.”

Han mener, der har været problemer med kulturen på Ekstra Bladet i hans tid som tillidsrepræsentant.

”Ja, det har der, og i min tid har jeg mødt et eksempel på sexistisk adfærd. Vi har været en meget mandsdomineret verden.”

Journalisten har været i kontakt med den medarbejder, Anders Stoffer talte med i forbindelse med MeToo. Journalisten har valgt at anonymisere hendes navn, men hendes identitet er redaktionen bekendt.

Hun bekræfter, at hun gik til Anders Stoffer og uddyber sin historie her:

“Det passer ikke helt, at han ikke måtte gå videre med det. Det var hele grunden til, at jeg fortalte om det. Han sagde, at hvis han skulle gå videre med det, så ville det blive en personalesag. Hvor jeg skulle sætte navn på. Og det kunne jeg ikke overskue. Jeg var en ung journalist, der knap nok havde fået fodfæste i branchen. Hvad ville en personalesag mon få af betydning for mig?”

Nuværende tillidsrepræsentant Per Mathiesen mener, at Ekstra Bladet stadig har problemer med sin kultur.

”Det tror jeg åbenlyst, der er. Og jeg er enig med Poul i, at vi ikke er i mål med at ændre kulturen,” siger han.

Uffe Ring-Petersen har ikke én gang i sine 24 år som tillidsrepræsentant oplevet, at en kollega har henvendt sig til ham om sexisme.

”Jeg har højst sandsynligt været meget blind over for det, fordi jeg selv er mand, og jeg oplever det nok ikke som mine kvindelige kolleger. Det kan jeg kun beklage. Jeg tror, der er en kultur, vi skal have gjort op med,” siger han og tilføjer:

”Det skal være fuldstændigt acceptabelt at sige til ledelsen eller sin tillidsmand, at man oplever sådan noget. Men jeg kan også godt forstå dem, der er bange for at gøre det og er bange for deres arbejde. Det kan være svært at stå frem.”

Poul Madsen afviser at have løjet 

Til Journalisten afviser Ekstra Bladets ansv. chefredaktør, Poul Madsen, at han skulle have løjet over for tillidsrepræsentant Per Mathiessen.

”Vi har på ingen måde løjet over for tillidsmanden. Det, vi har henvist til over for ham, er, at man har kunnet læse en historie om, hvorfor en ledende medarbejder på Ekstra Bladet stoppede i 2019 på Mediawatch,” siger han og tilføjer:

”Men det er vigtigt for mig at understrege, at vi har at gøre med en type sag, vi ikke kan og vil diskutere i offentligheden.”

Poul Madsen mener ikke, at han mangler at inddrage nogen tillidsrepræsentanter i sagen.

”Sagen handler om en problemstilling mellem to ledende medarbejdere. Det skal tillidsrepræsentanten ikke involveres i. Jeg har fortalt Per det, han skal vide. Og HK’s tillidsmand skal heller ikke involveres, for det handler ikke om hans medarbejdere. Det handler om en personalesag, som jeg selvfølgelig er låst af ikke at kunne fortælle nærmere om,” siger Poul Madsen.

Han afviser også kritikken af, at Ekstra Bladets ledelse skulle have nølet med noget.

”Vi har en proces for sager om brutal ledelse eller seksuelle krænkelser, som starter med en mundtlig advarsel, så kommer en skriftlig advarsel og til sidst en afskedigelse. Og jo højere oppe i hierarkiet, tingene er fundet sted, jo større er sanktionen fra starten,” siger han og tilføjer:

”Men enhver, der ved det, bør kunne forstå, at det er et forløb, der strækker sig over tid.”

Ikke gode nok til at opdage sexisme 

Per Mathiessen mener grundlæggende, at Ekstra Bladet skal være bedre til at opdage og agere på sexisme og seksuelle krænkelser.

Eksempelvis kritiserer han, at avisens APV- og trivselsundersøgelser ikke er indrettet til at kortlægge omfanget af det.

”Og i de undersøgelser er eksempelvis faste freelancere og faste vikarer ikke med. Derfor er jeg bange for, at vi slet ikke kan afdække krænkelser, chikane eller brutal ledelsesadfærd hos de mest sårbare grupper på Ekstra Bladet,” siger han.

Han foreslår, at der bliver lavet en anonym undersøgelse af sexisme og seksuelle krænkelser på Ekstra Bladet for at afdække problemets omfang og gøre noget ved det.

Og så opfordrer han blandt andet de kvinder, der har underskrevet Sofie Linde-brevet – og enten arbejder eller har arbejdet på Ekstra Bladet – til at henvende sig til ham, hvis de har noget på hjerte.

”Men ligesom det er grænseoverskridende at opleve chikane, kan det være grænseoverskridende at blive bedt om at handle på det,” siger han.

”Derfor synes jeg ikke, vi skal gå underskrifterne igennem og række ud til dem. Jeg har en bekymring ved det. Men de er meget velkomne til at henvende sig, så jeg kan blive klogere. Det ville ikke være et dårligt sted at starte. Og så er der sikkert nogen, der har nogle meget bedre forslag end mig til, hvad vi skal gøre.”

Opdateret klokken 17.40 den 18. september: Et citat er tilføjet fra den medarbejder, Anders Stoffer talte med i forbindelse med MeToo om en hændelse på EB.

0 Kommentarer

Læs også

<span class=Tidligere EB-chef undskylder: ”Jeg har været med til at dække over sexisme-sager”">

Tidligere EB-chef undskylder: ”Jeg har været med til at dække over sexisme-sager”

17. SEPTEMBER 2020
Sofie Linde: Der var en hyggesexisme i DR 1

Mediekvinder bakker op om Lindes sexisme-opgør: ”Du har ret. Vi oplever det også”

09. SEPTEMBER 2020