Onlinemedier kæmper for livet

Overlevelse er en succes i sig selv for de nye onlinemedier, der har det endnu sværere end de trængte traditionelle medier, viser ny undersøgelse.

Overlevelse er en succes i sig selv for de nye onlinemedier, der har det endnu sværere end de trængte traditionelle medier, viser ny undersøgelse.

Kun få onlinemedier er stærke nok til at tage kampen op i det trængte mediemarked. Hver dag man overlever en succes i sig selv, skriver Videnskab.dk.

Baggrunden er en forskningsartikel publiceret af Reuters Institute for the Study of Journalism under Oxford University.

I forskningsartiklen »Survival is Success – Journalistic Online Start-Ups in Western Europe« påviser Nicola Bro og danske Rasmus Kleis Nielsen, at onlinemedier er voldsomt trængte, selv i et marked, der præges af traditionelle medier i eksistentiel krise.

»Vores undersøgelse viser, at der er uhyre få nyhedsbaserede nye onlinemedier, der er i stand til at konkurrere med de etablerede medier, selv om de etablerede er i dyb krise og har reduceret den journalistiske stab. Det er alvorligt, hvis man, som os, mener journalistik er vigtigt for demokratiet,« siger Rasmus Kleis Nielsen til Videnskab.dk.

Forskerne har undersøgt nye medier i Frankrig, Tyskland og Italien.

Journalistikken i sig selv kan ikke oppebære indtjening, påviser forskerne. I de undersøgte medier kommer under halvdelen af indtjeningen fra annoncer, mens resten af indtægten bliver hentet på e-handel og event-arrangementer.

»Der er ingen tvivl om, at det er umuligt at klare sig på en annoncebaseret forretningsmodel. Udbuddet af indhold er for stort, og det vokser konstant. Værdien af besøgende falder år for år, så det er nødvendigt at vokse for at bevare status quo i indtjeningen,« siger Rasmus Kleis Nielsen.

Forskerne konkluderer, at fremtiden nok nærmere minder om den præindustrielle nyhedsmodel, der byggede på enkelte personer og frivillige, end på de store nyhedsimperier, som vi ser falde i dag.

Det afgørende i en ny medieindustri bliver at have lave omkostninger, en klar niche målgruppe og flere forskellige indtjeningsstrømme.

Det er et marked, der ikke kan understøtte nær så mange fuldtidsjournalister som i dag. I stedet vil journalistiske ansættelsesforhold komme til at minde om kunstneres med nærmest ingen sikkerhed og hård konkurrence mellemfolk, der underbyder hinanden eller arbejder gratis.

»Men det er er åbent spørgsmål, hvad journalistikkens dårlige økonomiske fundament vil betyde for kvaliteten af journalistik«, siger Rasmus Kleis Nielsen.

0 Kommentarer