Nyt studie: Derfor er debatten så aggressiv på de sociale medier

Et lille fåtal af kværulanter står bag den aggressive debatkultur på nettet, viser studiet

Følger man debatsporene på sociale medier, kan man nemt tro, at danskerne bredt sagt er gået fra forstanden. Men ifølge et nyt studie er det et lille fåtal af arrige mennesker, der står bag den aggressive tone.

Bag studiet står blandt andre Michael Bang Petersen, professor i statskundskab på Aarhus Universitet.

Han forklarer, at de mennesker, der skaber den aggressive debattone på nettet, typisk er lige så aggressive og dominans-søgende offline, som de er online. De sociale medier har blot gjort dem langt mere synlige, end de var tidligere, konkluderer studiet.

”Så hvis man bliver udsat for en shitstorm, skal man ikke bruge det som indikator for, hvad den almindelige borger tænker,” siger Michael Bang Petersen.

De sociale medier har også gjort det lettere – for mennesker, der ønsker at dominere andre – at finde nye ofre, siger han.

Studiet har titlen ’The Psychology of Online Political Hostility’ og bliver snart publiceret i det videnskabelige tidsskrift American Political Science Review.

Afkræfter populær teori

En udbredt teori lyder, at den aggressive tone på nettet skyldes, at vi mennesker i almindelighed har svært ved at styre os bag en skærm. Altså at vi alle sammen er lidt skyld i den dårlige stemning. Men:

”Vi finder virkelig ikke meget evidens for den hypotese,” siger Michael Bang Petersen.

Forskerne benyttede sig af forskellige metoder til at undersøge sagen. Blandt andet surveys i Danmark og USA. Her skulle et repræsentativt udsnit af befolkningerne svare på en række spørgsmål, der samlet giver et billede af, hvor aggressive de er online og offline. Altså, selvrapportering. Men holder den metode vand?

”Formentlig er der noget aggressivitet, vi ikke fanger med den her metode. Men det giver ikke mening for os, at det skulle skabe bias i det, vi grundlæggende er efter, som er forskellen mellem online- og offline-debatter,” siger Michael Bang Petersen.

Han kaster en bold op til medierne:

”Hvis ikke man vil moderere hårdt – det vil sige sætte meget klare regler op for debatterne på sin side, håndhæve reglerne ved hjælp af moderatorer og i sidste ende blokere personer, der gentagne gange overtræder dem – så vil personer med aggressive tilbøjeligheder komme til at dominere debatten på de sociale medier, fordi de, der har et mere mildt sindelag, vil trække sig fra debatterne,” siger han.

”Det er en meget stærk fornemmelse hos den enkelte borger, at de politiske diskussioner på sociale medier er mere ubehagelige end dem, der foregår ansigt til ansigt,” forklarer han.

0 Kommentarer

Læs også

Automatisk kladde

Ny gruppe vil bekæmpe digital chikane og være værn mod troldene

22. MAJ 2019

Mit elendige liv som troll

12. NOVEMBER 2014
Debatten flyttes fra Nationen til Facebook

Digital rådgiver: Debatten på Nationen flytter bare over på Facebook

22. MARTS 2021