Ny undersøgelse bekræfter: Studerende har højt stressniveau

Undersøgelse blandt medie- og kommunikationsstuderende bekræfter højt stressniveau og psykisk dårligt helbred blandt studerende. ”Alt for høje tal,” siger næstformand Tine Johansen
Dansk Journalistforbund fremlægger i dag en undersøgelse af medie- og kommunikationsstuderendes trivsel, hvor konklusionen er, at 35 procent af de studerende, der har svaret på undersøgelsen, har et højt stressniveau, og hvor 18 procent melder om psykisk dårligt helbred.
Tallene bekræfter Dansk Journalistforbunds fornemmelse af, at det ser slemt ud.

”Undersøgelsen understreger, de ting vi vidste, og så sætter den nogle tal på. Og det er nogle alt for høje tal. Besvarelserne giver os også et fingerpeg om, hvad det er, der bliver efterlyst,” siger Tine Johansen, næstformand i DJ.

Allerede i 2008 viste en undersøgelse, at hver tredje praktikant havde problemer med stress eller depression, ligesom en undersøgelse i 2014 viste, at 76 journaliststuderende havde brug for akut stress-hjælp.

Et wakeup call

Eva Jakobsen, arbejdsmiljøkonsulent i Dansk Journalistforbund, nikker også genkendende til stresstallene.

”Jeg havde en mistanke. Jeg syntes, at jeg så for mange af de studerende, og man kommer jo ikke til en stressrådgiver medmindre man virkelig har det skidt. For det er stadigvæk et tabu at have stress i den her branche,” siger Eva Jakobsen.

”Jeg tror, at undersøgelsen bliver et breaking point. Nu behøver vi ikke diskutere, om det er svært at være praktikant og studerende i den her branche, men hvad vi kan gøre ved det. Vi har fået et wakeup call, og jeg hører en kæmpe vilje fra alle sider til at gøre noget,” siger hun.

En fjerdedel har svaret

Undersøgelsen er lavet for Dansk Journalistforbund af TeamArbejdsliv, der i efteråret 2016 udsendte spørgeskemaer til 2.714 medlemmer af DJ, der er registreret som studerende i Dansk Journalistforbunds medlemsdatabase.

671 ud af de 2.714 har svaret, hvilket svarer til knap 25 procent, og ikke alle har svaret på hele undersøgelsen. TeamArbejdsliv understreger i rapporten, at svarprocenten er ”klart i underkanten” af det ønskelige:

”Når kun en fjerdedel har svaret, vil det kunne have en betydning for resultatet, hvis de tre fjerdedele, som ikke svarer, enten har et bedre eller dårligere studiemiljø og trivsel,” lyder forbeholdet.

Store Matchdag stresser

De studerende, der er på uddannelserne, fremstår i undersøgelsen mere stressede end studerende, der er i lønnet praktik. Og dagen, hvor flere af de studerende skal finde praktiksted – Store Matchdag – er en af de store syndere i undersøgelsen.

79 procent ud af 243 studerende i undersøgelsen, der har oplevet Store Matchdag, svarer, at forløbet havde negativ eller meget negativ betydning for deres psykiske velbefindende.

Store Matchdag har været genstand for mange forandringer de senere år.

”Der er ingen tvivl om, at det er de studerende, der skal igennem Store Matchdag-forløbet, der oplever det her som det største pres. Vi kan se i besvarelserne, at jagten på en praktikplads er noget, der fylder fra første skoledag, selvom der ikke er afsat tid fra uddannelsen i mere end de 14 dage, hvor det står på,” siger Tine Johansen.

Hun mener, der skal ændres på prestigeræset.

”DJ's uddannelsespolitiske udvalg laver sammen med de studerendes organisationer en kampagne for, at man skal søge bredt, og i langt højere grad gå efter hvor man passer ind, og ikke hvad der er prestige i,” siger hun.

Mere læring til praktikanterne

Også ude i praktikken melder studerende om stress. Næsten hver tredje af de 200 svarpersoner, som er i lønnet praktik, viser symptomer på højt stressniveau.

Praktikanterne efterlyser især klarere mål for deres arbejde samt mere hjælp og støtte fra praktikantvejlederne.

”Uddannelsen til praktikantvejledere skal forbedres og gøres obligatorisk, og der skal dedikeres hele dage til læringsformål, hvor der ikke er noget krav om, at man skal være en del af produktionen,” siger Tine Johansen.

Arbejdsmiljøkonsulent Eva Jakobsen efterlyser mere feedback i praktikken.

”Undersøgelsen viser, at når der bliver længere mellem feedback fra overordnede, stiger stressen. ’Intet nyt er godt nyt’ findes ikke blandt de studerende. Det er en katastrofe og skaber usikkerhed. Vi skal have lavet nogle bedre rammer. Jeg vil gerne give de studerende ret til systematisk og konstruktiv feedback og individuelle uddannelsesplaner på praktikpladsen,” siger Eva Jakobsen.

Tine Johansen håber på, at de forskellige parter kan finde en løsning ved de aktuelle overenskomstforhandlingerne. For første gang er både Danske Mediers Arbejdsgiverforening, DR, TV2 og TV2-regionerne til fælles forhandling af praktikantaftalen.

Der kan ikke generaliseres

Kresten Roland Johansen, forfatter til bogen ’En ny undersøgelse viser – eller gør den’ påpeger, at der ikke kan generaliseres ud fra undersøgelsen.

”Undersøgelsen kan ikke siges at være repræsentativ, men den kan pege på nogle problemstillinger – bare ikke sige noget sikkert om disse problemers omfang og udbredelse,” skriver han i en mail til Journalisten.

Det er sociolog og partner i TeamArbejdsliv, Flemming Pedersen, der har lavet undersøgelsen. Han vurderer, at det er studerende med flest ressourcer og mindst stress, der har svaret. Han sammenfatter i en mail til Journalisten:

”Jeg synes, at der er grund til tage undersøgelsens resultater alvorligt, og om ikke andet må den opfattes som et advarselssignal, der må undersøges dybere.”

Eva Jakobsen mener ikke, at flere svar ville ændre konklusionerne.

”Jeg har oplevet en lignende vækst (blandt stressramte studerende, red.), så ud fra min erfaring, tror jeg ikke, at en højere svarprocent ville ændre meget på billedet,” siger hun.

 

2 Kommentarer

Jan Dyberg, lektor, DMJX
10. FEBRUAR 2017
Jeg er snart rejsende i dette
Jeg er snart rejsende i dette forslag og gentager det gerne: Erstat Store Matchdag af ren lodtrækning. Alle studerende får otte lodder, som de kan fordele på et eller flere steder. Og træk så lod om pladserne.
Det er ikke en løsning uden problemer, og man undgår heller ikke, at nogen står tilbage uden plads. Men man fjerner det ofte meget store pres på de studerende, der skal performe og præstere i flere måneder og på selve dagen. Og det fjerner følelsen af, at det nok var "min egen skyld", at jeg ikke fik den plads, jeg gik efter.
Lene Rimestad
10. FEBRUAR 2017
Jeg bliver så trist.

Jeg bliver så trist.

Stress er en uoverensstemmelse mellem, hvad du (tror du) skal nå, og hvad (du tror) du når. Det kan altså handle om både for meget arbejde og en opfattelse hos den enkelte om, at vedkommende ikke når nok. Arbejdet som journalist er endeløst. Hvis man ikke ved, hvornår nok er nok, og hvornår det er godt nok, så er ruten til stress forbløffende simpel.

Både for meget arbejde og forskruede holdninger til, hvad man skal nå, kan ændres. Men kun hvis uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser gider forholde sig til det. Ved hjælp af bedre feedback (hvor er du nu, hvad skal du så) og klarere aftaler kan meget flyttes inde i hovedet på den enkelte. Sørg for individuelle uddannelsesaftaler i praktiktiden. Kendskab til mål giver ro...

Burhøns har fået bedre vilkår i Danmark. Jeg fatter ikke, at arbejdsgiverne ikke kan acceptere en mere menneskelig panikdag.

PS Reklame: Læs Gitte Gravengaards og min bog "Journalist i praktik".
data_usage
chevron_left
chevron_right