Ny undersøgelse: Kun hver tredje journalist vil anbefale faget til unge

En tredjedel svarer i en rundspørge fra Medietrends, at de vil anbefale unge at søge ind i mediefaget. Formanden for Danske Mediestuderende forstår deres tøven, men er ikke bekymret: "Den generation af studerende, der kommer nu, har om nogen evnen til at omstille sig”

Ville du anbefale unge, som har de nødvendige evner og kompetencer, at søge ind i mediefaget?

”Ja. Hvis man har de nødvendige kompetencer og interessen for mediefaget, skal man selvfølgelig søge mod branchen,” er svaret, hvis man spørger formand for Danske Mediestuderende, Thilde Høybye.

Men ikke alle i mediebranchen vil lige så entydigt anbefale deres fag til andre. I en rundspørge foretaget af Medietrends har omkring en tredjedel af de adspurgte svaret, at de ville anbefale unge at søge ind. 11 procent svarer, at de direkte vil fraråde det.

Spørgsmålene er en del af en rundspørge, som Medietrends har foretaget. I undersøgelsen er 233 journalister blevet bedt erklære sig enige eller uenige i en række vurderinger af fremtidens mediefag.

Medietrends skriver, at svarpersonerne i rundspørgen ikke er udvalgt efter repræsentative standarder. Derfor kan man ikke generalisere ud fra undersøgelsen, men den kan give et fingerpeg om journalisters fremtidssyn.

De unge er gode til at omstille sig

Blandt de vurderinger, som de adspurgte erklærede sig enige i, er udsagn som "I fremtiden vil presset for at producere flere historer øges" og "I fremtiden vil journalistisk arbejde være mindre fast og mere usikkert".

De adspurgte har også erklæret sig enige i vurderinger som "I fremtiden kan journalister ikke forvente at være ansat af kun et mediehus i det meste af deres karriere" og "I fremtiden vil journalister i stigende grad blive iværksættere og etablere deres egne platforme".

Men ifølge Thilde Høybye vil netop de kommende generationer af medieansatte stå stærkt i den udvikling.

"Jeg har meget stor tiltro til de unge mennesker, der søger uddannelse nu. Den generation af studerende, der kommer nu, har om nogen evnen til at omstille sig og tilpasse de kompetencer, de får på studierne til et nyt arbejdsmarked og til de helt nye jobs, som vil komme i fremtiden,” siger Thilde Høybye.

Hun fremhæver desuden bredden af mediefaget som noget af det positive ved branchen.

”Der er så mange forskellige måder, man kan arbejde i mediebranchen på. Hvis man interesserer sig for formidling, er der enormt mange muligheder."

Mere spændte end bange

Alligevel kan Thilde Høybye godt forstå, hvor de adspurgtes tøven i forhold til at anbefale branchen til potentielle aspiranter, kommer fra. Mediebranchen er under forandring, og der tales meget om det.

”Der har lidt været en tendens til, at det, vi taler meget om i mediebranchen er, at de klassiske journaliststillinger bliver skåret væk,” siger hun.

Har vi i mediebranchen været for sortseende?

”Nej, jeg synes, at vi taler om de udfordringer, der unægtelig er, men også at vi forsøger at se fremad. Der er ingen, der kan spå om, hvordan fremtidens arbejdsmarked vil se ud. Så det er selvfølgelig spændende at gå ind i en fremtid, hvor man ikke ved, hvad der sker. Men jeg tror, at det er det, unge mennesker er: Mere spændte end bange,” siger Thilde Høybye.

Vi befinder os i en præstationsarena

Hvis man besøger Danske Mediestuderendes Facebook-side, kan man ellers godt blive lidt bange for faget. Det første opslag, man møder, handler om, at alt for mange studerende rammes af stress, angst og depression.

”Det er desværre ikke kun møntet på mediestuderende. Alle studenterforeninger, som vi taler med, står med de samme problematikker,” siger Thilde Høybye.

”Vi befinder os selvfølgelig i en præstationsarena. Som journalist med byline på ens historier og som kommunikatør, der udtaler sig i medierne, præsterer man helt klart på en anden måde. Det skal man ikke være blind for, når man søger ind i mediefaget. Men det er jo ikke alle i vores branche, der er udsat for det her pres,” siger hun. 

1 Kommentar

Thomas Pallesen
20. SEPTEMBER 2017
Det fremgår af Medietrends
Det fremgår af Medietrends egen artikel, at de 233 deltagerne i undersøgelsen "dels (er) rekrutteret blandt de journalister, der var akkrediteret til folkemødet og dels blandt Medietrends læsere."

Kan man virkelig bygge en artikel i Journalisten.dk på det?
data_usage
chevron_left
chevron_right