Hård kritik af K-praktik: ”Vi står med mange studerende, der mistrives”

Forholdene for kommunikationspraktikanter får hård kritik fra de studerendes organisationer og DJ Kommunikation. DMJX siger, at de studerendes evalueringer tegner et lysere billede, men tager kritikken alvorligt

”Det gør sgu lidt ondt i maven at se på.”

Sådan siger Lucas Francis Claver om situationen for praktikanter fra kommunikationsuddannelsen hos Danmarks Medie- og Journalisthøjskole (DMJX). Han er formand for andrea – de studerendes organisation hos DMJX i København.

De medstuderende på tredje semester er netop begyndt på deres første obligatoriske praktik, som varer et halvt år. Her skal de arbejde 37 timer om ugen, men:

”Der er – allerede nu – flere af mine medstuderende, der har fået at vide, at det forventes, at de lægger 45 timer om ugen,” siger Lucas Francis Claver.

De tredje semester-studerende får SU for indsatsen. Hvis de er heldige, får de også en ’erkendtlighed’ fra praktikstedet på maksimalt 3.000 kroner om måneden. Men mange får ingen erkendtlighed, selv om de indgår som ”vital arbejdskraft”, siger Lucas Francis Claver.

Han mødtes forleden med flere medstuderende, som var ”fuldstændigt knaldede i hovedet”, fortæller han.

”De bliver slæbt rundt til møder og sat til ansvar for dette og hint,” siger han.

”Der er – allerede nu – flere af mine medstuderende, der har fået at vide, at det forventes, at de lægger 45 timer om ugen.”

Lucas Francis Claver, formand, andrea

Mange af dem skal tjene penge ved siden af praktikken, for som Lucas Francis Claver siger det: ”Det er dyrt at bo i København.”

Derfor er det et problem, at der ”lige pludselig er blevet stjålet nærmest en hel arbejdsdag fra deres fritid,” siger han.

Bred kritik

Forholdene for K-praktikanter får ikke kun kritik fra andrea. Også Danske Mediestuderende (DMS) og specialforeningen for kommunikationsmedlemmerne i Dansk Journalistforbund (DJ) mener, der er åbenlyse problemer.

”Vi står med mange studerende, der mistrives,” fortæller DMS-formand Mie Hovmark.

”Jeg tror, man kan løse mange ting, hvis man sikrer praktikprocesser og forløb, der er lidt mere strukturerede, end de er i dag,” siger hun.

Line Lund Hebbelstrup, bestyrelsesmedlem i DJ Kommunikation, mener, at praktikanterne skal rustes bedre til at forhandle vilkårene for deres praktik.

”Man bliver ikke klædt godt nok på i forhold til forhandlingssituationen. Både i forhold til løn og rettigheder,” mener hun.

På sjette semester skal de studerende også i praktik. Her får de ikke SU. I stedet kan praktikstederne betale løn – hvis de vil.

”Man bliver ikke klædt godt nok på i forhold til forhandlingssituationen. Både i forhold til løn og rettigheder.”

Mie Hovmark, formand, DMS

Gennemsnitslønnen ligger aktuelt på godt 10.800 kroner om måneden, viser en stikprøve, som Mie Hovmark fra DMS har foretaget. Men bag tallet ligger et spænd fra 0 til 17.500 kroner.

I 2018 underskrev DJ en praktikantaftale med store mediearbejdsgivere, som betyder, at K-praktikanter får samme løn som journalistpraktikanter. Men de fleste K-praktiksteder har ikke underskrevet aftalen.

DMJX og DJ i skudlinjen

Kritikerne retter især skytset mod DMJX og DJ.

Line Lund Hebbelstrup fra DJ Kommunikation fortæller, at hun har forsøgt at råbe forbundet op i årevis.

”Det er medlemmer, der ikke engang er færdiguddannede. Vi synes, det er et meget tidligt tidspunkt at lave et meget stort tillidssvigt,” siger hun.

Også organiseringen på uddannelserne møder kritik fra Line Lund Hebbelstrup.

Aktuelt har forbundet ikke en repræsentant, som studerer hos DMJX i København.

”Min kritik går på, at man ikke kan komme i kontakt med dem på uddannelsesstedet,” siger hun.

Hos DMS og andrea har kritikken også en faglig dimension. Mie Hovmark mener, at DMJX bør bruge flere ressourcer på at godkende praktikstederne og kontrollere, om de lever op til de læringsforløb, de har lovet.

Savner ”en voksen”

Lucas Francis Claver sammenfatter:

”Det er, som om der mangler at komme en voksen og lige se på: OK, nu har vi haft kommunikationsuddannelsen i otte-ni år – hvordan står det egentlig til?”

Men hvad er løsningen? Lucas Francis Claver håber, at flere praktiksteder kommer på overenskomst, mens Line Lund Hebbelstrup siger sådan her:

”Forbundets undskyldning har været, at markedet ikke er organiseret. Derfor er der ikke en modpart, man kan forhandle med. Hvilket på sin vis er rigtigt nok.”

Derfor bør DJ opruste på blandt andet rådgivningsfronten, mener hun.

”Der har forbundet fejlet i stor stil. De har tænkt: Vi kan ikke lave en overenskomst. Så gør vi ikke noget. Og det dur jo ikke,” mener Line Lund Hebbelstrup.

Blandet modtagelse

Forelagt kritikken siger Jens Grund, prorektor hos DMJX:

”Helt overordnet er det en kritik, vi tager alvorligt, når den kommer fra de studerende. Og vi vil også undersøge, om der er områder af kritikken, hvor vi kan gøre det bedre. Men generelt kan vi ikke genkende billedet af, at forholdene er kaotiske,” siger Jens Grund.

Han fortæller, at DMJX siden 2011 har haft omtrent 1.200 studerende igennem kommunikationsuddannelsen. Efter hvert praktikforløb bliver de bedt om at tilkendegive deres tilfredshed på en skala fra 1 til 5.

”Generelt kan vi ikke genkende billedet af, at forholdene er kaotiske.”

Jens Grund, prorektor, DMJX

Jens Grund sender seks grafer fra 2019. Her svinger svar-gennemsnittet omkring 4. For eksempel svarede de studerende på tredje semester i gennemsnit 4,3 på spørgsmålet:

”I hvilken grad synes du, at arbejdspladsen har haft forståelse for, at du er praktikant og skal indgå i et læringsforløb?”

Masser af lønnede stillinger

Jens Grund går også i rette med lønkritikken.

”Ved den seneste praktiksøgning på sjette semester var der 25 lønnede praktikpladser tilovers, som de studerende valgte ikke at søge,” siger han.

Han fortæller, at DMJX løbende følger med i situationen, blandt andet via refleksionsrapporter. Skolens praktikkoordinator, som har tavshedspligt, står til rådighed, og skolen opfordrer praktikanterne til at tage kontakt, hvis virksomhederne ikke lever op til læringsmålene.

”Det sker måske et par gange per semester. Når det sker, tager vi en dialog med de pågældende virksomheder,” forklarer Jens Grund.

En del af problemet er dog, at de studerende er bange for at ”sladre”, siger Lucas Francis Claver fra andrea.

”Hvis du gør det, kan du gå ud og skade dine egne forhold. Lige pludselig er du sladrehanken,” siger han.

Til det siger Jens Grund:

”Det er noget, vi vil snakke med de studerende om. Det er ikke godt, at de ikke føler, at de kan tale negativt om praktikstederne,” siger han.

Han siger også:

”Hvis nogen føler sig tvunget til at arbejde 45 timer, vil vi rigtig gerne høre om det.”

Møde på vej

Jens Grund fortæller, at skolen nu vil tage et møde med andrea ”for at blive klogere på de enkelte kritikpunkter og for at se, om vi kan forbedre noget”.

”Vi lytter. Og nu går vi i dialog med dem. Vi synes faktisk, vi har godt styr på praktikken generelt. Men derfor kan der godt være punkter, hvor vi skal ind og forbedre det,” siger han.

Skolen vil også revurdere kontrakten med arbejdsgiverne, fortæller han.

”Vi vil rigtig gerne have input til at gøre det bedre fra de studerende,” siger Jens Grund.

Journalisten sender også kritikpunkterne til DJ-formand Tine Johansen.

Hun understreger, at ingen af de to praktikker er ”groet i hendes baghave”.

”Jeg synes mildt sagt, det er noget juks, at de studerende selv skal ud og forhandle deres løn i praktikken.”

Tine Johansen, formand, DJ

”Jeg synes mildt sagt, det er noget juks, at de studerende selv skal ud og forhandle deres løn i praktikken,” siger hun.

I hendes optik gør DJ allerede meget. Hun pointerer, at forbundet pressede på for at få Folketinget til at tillade erkendtlighed i 2017.

Hun understreger også, at forbundet i 2018 indgik den første kollektive aftale, som omfatter flere kommunikationsstuderende – praktikantaftalen. Og at hun har skrevet et brev, som de studerende kan tage med til de praktiksteder, der ikke er med i aftalen. Brevet opfordrer til at følge aftalen.

Tine Johansen mener også, at forbundet allerede gør meget for at klæde de studerende på til forhandlingssituationen.

”Hvert år holder vi forhandlingskurser både i Aarhus og København – op til de skal i praktik,” siger hun.

Hun opfordrer generelt de studerende til at søge rådgivning hos forbundet og holde forbundet orienteret.

”Hvis man oplever at blive tvunget til at arbejde 45 timer om ugen, skal man kontakte DJ. Så skal vi jo tale med arbejdsgiveren om det,” siger hun.

Tine Johansen pointerer, at DJ er repræsenteret i DMJX’ bestyrelse og advisory boards, hvor der er mulighed for at tage den slags op.

I DJ’s handlingsprogram for 2019-2021 står der, at forbundet skal ”kortlægge praktikforhold for studerende uden for praktikantaftalen”. Og ”styrke indsatsen for, at færre studerende ansættes i praktikstillinger uden overenskomst”.

Lucas Francis Claver fortæller, at DMS og DJ også arbejder på en ny whistleblowerordning.

0 Kommentarer

Læs også

Studerende i roulette: Mellem 0 og 16.000 kr. i praktikløn

19. AUGUST 2016

Mediestuderende: DMJX-løsning er en glidebane mod løntrykkeri

19. JANUAR 2018

DMJX overvejer at droppe lønnet praktik for kommunikationsstuderende

25. NOVEMBER 2013

Kommunikationsstuderende på DMJX skal selv forhandle praktikløn

20. SEPTEMBER 2013